Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thitải về 3.47 Mb.
Chế độ xem pdf
trang204/204
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2023
Kích3.47 Mb.
#55120
1   ...   196   197   198   199   200   201   202   203   204
CHINH PHỤC LÍ THUYẾT SINH THPTQG 2021
CĐ SINH THÁI CÁ THỂ , QUẦN THỂ 2, Giáo dục stem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C A B B A A D C B C A B A B D B B D D A 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C B B C B B C D C D B C D C D C A B D D 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
D C D A B C A C A D C C A D C 
2. Thông hiểu: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B D D B D B A B B A D C D A D A B A B A 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D D D D A B B C C A C C C C D D A B A D 
41 42 43 44 
B C A B 


Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thi 
CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ: 
III. Vận dụng: 
Câu 1: I, II, III.
Câu 2: III, IV.
Câu 3: III.
Câu 4: I, IV.
Câu 5: II. 
Câu 6: I, II, III. 
Câu 7: I, III, IV. 
Câu 8: II, III.
Câu 9: I, III, IV. 
Câu 10: I, II, IV. 
Câu 11: I, III, IV. 
Câu 12: I, II, III, IV. Câu 13: 
Câu 14: II.
Câu 15: II, IV, V. 
Câu 16: I.
Câu 17: II, III. 
Câu 18: III, IV. 
Câu 19: I, IV.
Câu 20: I, IV. 
Câu 21: II, III, IV. 
Câu 22: IV.
Câu 23: I, III, IV. 
Câu 24: I, IV, V. 
Câu 25: I, III. 
Câu 26: III, IV.
Câu 27: I, II, III. 
Câu 28: III, IV.
Câu 29: I, II, IV. 
Câu 30: I, IV, V. 
Câu 31: I, IV.
Câu 32: II, IV. 
Câu 33: I, II, IV. 
Câu 34: II, IV. 
Câu 35: III, IV. 
Câu 36: I, II, IV. 
Câu 37: I, III, V. 
Câu 38: I, II, III. 
Câu 39: I, II, III, IV. Câu 40: I, II. 
Câu 41: II, III. 
Câu 42: I, II, III, IV. Câu 43: IV.
Câu 44: III.
Câu 45: IV. 
Câu 46: I. 
Câu 47: II. 
Câu 48: II, III. 
Câu 49:
Câu 50: IV. 
Câu 51: II, IV. 
Câu 52: I. 
Câu 53: I. 
Câu 54: I, III, IV. 
Câu 55: I, IV. 
Câu 56: III, IV. 
Câu 57: I. 
Câu 58: III, IV. 
Câu 59: I, III.
Câu 60: I, II, IV. 
Câu 61: II, IV. 
Câu 62: I, III. 
CHƯƠNG III: TIẾN HÓA: 
III. Vận dụng: 
Câu 1: I, II, III.
Câu 2: I.
Câu 3: I.
Câu 4: I.
Câu 5: II, IV. 
Câu 6: III. 
Câu 7: II, III, IV. 
Câu 8: III, IV, V.
Câu 9: I, II, III. 
Câu 10: II, III. 
Câu 11: I, III, IV, V. Câu 12: II, III. 
Câu 13: IV.
Câu 14: I.
Câu 15: I, II, III. 
Câu 16: II, III.
Câu 17: I, II, III, IV. Câu 18: I, II, III, IV. Câu 19: I, III, IV. 
CHƯƠNG III: SINH THÁI: 
III. Vận dụng: 
Câu 1: II, III, IV.
Câu 2: I, III, IV.
Câu 3: I.
Câu 4: I, II.
Câu 5: II, III, IV. 
Câu 6: II, III IV. 
Câu 7: I, II, III. 
Câu 8: I, II, III.
Câu 9: I, II, III, IV. Câu 10: I, II, III. 
Câu 11: I, III, IV. 
Câu 12: I, III, IV. 
Câu 13: I, IV.
Câu 14: I, II, III.
Câu 15: I, II, III. 
Câu 16: I, III.
Câu 17: I, III, IV. 
Câu 18: I, II, III, IV. Câu 19: I, II, III. 
Câu 20: I, II, IV. 
Câu 21: II, IV. 
Câu 22: I, II.
Câu 23: I, II, III, IV. Câu 24: I, II.
Câu 25: I, IV. 
Câu 26: I, II, III.
Câu 27: I, III.
Câu 28: II, III, IV. Câu 29: IV.
Câu 30: II, III. 
Câu 31: I, II, IV. 
Câu 32: I, II, III, IV. Câu 33: I, II, V. 
Câu 34: I, II, IV. 
Câu 35: I, II, III, IV. 
Câu 36: II, III, IV. 
Câu 37: I, III, IV. 
Câu 38: II, IV. 
Câu 39: I, II, III, IV. Câu 40: II, III, IV. 
Câu 41: I, II, III, IV. Câu 42: II, III, IV. 
Câu 43: I, II, IV. 
Câu 44: III.
Câu 45: I, II, IV. 
Câu 46: I, II, III, IV. Câu 47: I. 
Câu 48: II, III, IV. 
Câu 49: I, II.
Câu 50: II, IV. 
Câu 51: II, IV. 
Câu 52: I, II, IV. 
Câu 53: I, III, IV. 
Câu 54: I, III.
Câu 55: I, IV. 
Câu 56: I. 
Câu 57: II, III. 
Câu 58: IV.
Câu 59: I, II, III, IV. Câu 60: I, II. 
Câu 61: I, II, IV. 
Câu 62: III.
Câu 63: I, II.
Câu 64: II, III. 
Câu 65: II, IV. 
Câu 66: II, IV. 
Câu 67: I, IV.
Câu 68: I, II.
Câu 69: I, III, IV. 
Câu 70: I, III, IV. 
Câu 71: III, IV. 
Câu 72: III. IV. 
Câu 73: II, IV. 

tải về 3.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   196   197   198   199   200   201   202   203   204
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương