Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thitải về 3.47 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/204
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2023
Kích3.47 Mb.
#55120
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   204
CHINH PHỤC LÍ THUYẾT SINH THPTQG 2021
CĐ SINH THÁI CÁ THỂ , QUẦN THỂ 2, Giáo dục stem
A. Xitôzin.
B. Uraxin.
C. Timin.
D. Ađênin. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2017) 
Câu 3: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tam bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm 
sắc thể là 
A. 2n – 1.
B. 4n.
C. 2n + 1.
D. 3n. 
(Đề Thi THPTQG Mã 202 – 2017) 
Câu 4: Enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp ARN? 
A. Restrictaza.
B. ARN pôlimeraza.
C. ADN pôlimeraza.
D. Ligaza. 
(Đề Thi THPTQG Mã 202 – 2017) 
Câu 5: Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây được dùng để nối các đoạn ADN với nhau tạo ADN 
tái tổ hợp? 
A. Restrictaza.
B. Ligaza.
C. ADN pôlimeraza.
D. ARN pôlimeraza. 
(Đề Thi THPTQG Mã 203 – 2017) 
Câu 6: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Thể một thuộc loài này có bộ nhiễm sắc thể là 
A. 2n + 1.
B. 2n – 1.
C. n + 1.
D. n – 1. 
(Đề Thi THPTQG Mã 203 – 2017) 
Câu 7: Ở sinh vật nhân thực, bộ ba nào sau đây mã hóa axit amin mêtiônin? 
A. 5’UAA3’.
B. 5’UUA3’.
C. 5’UGU3’.
D. 5’AUG3’. 
(Đề Thi THPTQG Mã 203 – 2017) 
Câu 8: Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG 3’ mã hóa loại axit amin nào sau đây? 
A. Valin.
B. Mêtiônin.
C. Glixin.
D. Lizin. 
(Đề Thi Minh Họa THPTQG – 2018) 
Câu 9: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm? 
A. rARN.
B. mARN.
C. tARN.
D. ADN. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2018) 
Câu 10: Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã? 

tải về 3.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   204
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương