Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thi


A. Sản phẩm của gen đa hiệu ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau. Btải về 3.47 Mb.
Chế độ xem pdf
trang14/204
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2023
Kích3.47 Mb.
#55120
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   204
CHINH PHỤC LÍ THUYẾT SINH THPTQG 2021
CĐ SINH THÁI CÁ THỂ , QUẦN THỂ 2, Giáo dục stem
A. Sản phẩm của gen đa hiệu ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.
B. Gen đa hiệu điều chỉnh mức độ hoạt động của các gen khác.
C. Gen đa hiệu có thể tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao.
D. Gen đa hiệu có thể tạo ra nhiều loại mARN. 
(THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – Lần II – 2019) 
Câu 24: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; XXX – Pro; GXU – Ala; XGA 
– Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 
5’AGXXGAXXXGGG3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì 
trình tự của 4 axit amin đó là
A. Pro – Gly – Ser – Ala. B. Gly – Pro – Ser – Arg. C. Ser – Arg – Pro – Gly. D. Ser – Ala – Gly – Pro. 
(Sở GD&ĐT Đà Nẵng – Lần I – 2019) 
Câu 25: Trong tế bào của một loài thực vật lưỡng bội, xét 4 gen A, B, C, D. Trong đó gen A nằm trên NST số I, 
gen B nằm trên NST số II, gen C nằm trong ti thể, gen D nằm trong lục lạp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí 
thuyết, phát biểu biểu nào sau đây đúng
A. Khi gen C phiên mã, nếu có chất 5BU thấm vào tế bào thì có thể sẽ làm phát sinh đột biến gen đang thay 
thế cặp A – T bằng cặp G – X.
B. Nếu gen D nhân đôi 10 lần thì các gen còn lại cũng nhân đôi 10 lần. 
C. Nếu gen A nhân đôi 5 lần thì các gen B, C, D cũng đều nhân đôi 5 lần. 
D. Trong mỗi tế bào, gen A chỉ có 2 bản sao nhưng gen C có thể có nhiều bản sao. 
(Sở GD&ĐT Bình Phước – Lần I – 2020) 
Câu 26: Phát biểu nào sau đây về NST giới tính là đúng
A. Ở tất cả các loài động vật, NST giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống giữa giới đực và giới cái. 
B. Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp NST giới tính XX, cá thể đực có cặp NST giới XY. 
C. Trên NST giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính trạng thường. 

tải về 3.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   204
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương