THỂ LỆ GỬi bàI 1tải về 5.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.81 Kb.

THỂ LỆ GỬI BÀI
1. Bài gửi đăng được soạn thảo theo font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 12, in trên khổ giấy A4, không quá 10 trang (trường hợp đặc biệt Ban Biên tập xem xét riêng), lề trên 2,54cm, lề dưới 2,54cm, lề phải 2,54cm, lề trái 2,54cm, khoảng cách dòng 1.3; bảng, hình vẽ phải trình bày dạng gốc, không chuyển qua dạng ảnh. Tên hình vẽ đặt phía dưới, tên bảng biểu đặt phía trên. Cuối bài cần phải viết bằng tiếng Anh: tựa đề, tóm tắt (abstract), từ khóa (keywords).

2. Bài báo khoa học phải bao gồm các phần: (Chi tiết trong Quy định của bài viết)

2.1. Tên bài viết: ngắn gọn (không quá 20 từ), rõ ràng và phản ánh nội dung chính của bài viết.

2.2. Tóm tắt: viết thành một đoạn văn (từ 150 đến 200 từ), phản ánh khái quát nội dung chính trong bài viết.

2.3. Từ khóa: cần đưa ra 3 đến 5 từ khóa theo thứ tự Alphabet và thể hiện đặc trưng chủ đề của bài viết.

2.4. Nội dung bài viết: nêu rõ kết quả nghiên cứu của tác giả với các phần: Đặt vấn đề, tổng quan nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận, kết luận.

2.5. Tài liệu tham khảo: danh mục được sắp xếp thứ tự Alphabet theo họ tác giả, năm xuất bản, tên bài viết/ấn phẩm, nơi xuất bản.
: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương