Tf template Word Windows 2016


Odnos potrošnikov do sodobnih prehrambnihtải về 278.68 Kb.
Chế độ xem pdf
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu15.09.2023
Kích278.68 Kb.
#55146
1   2   3   4   5   6   7   8
publishedarticle

Odnos potrošnikov do sodobnih prehrambnih 
izdelkov in trendov 
Povzetek: Ljudje v vsakodnevnem življenju izvajajo dejavnosti nakupa in 
uživanja hrane, zato želimo v tej študiji osvetliti glavne dejavnike, ki bi lahko 
vplivali na odnos potrošnikov do novih živilskih izdelkov in trendov porabe. 
Študija je obravnavala tri glavne trende porabe hrane, in sicer: trajnostna 
poraba hrane, uživanje organske hrane in gensko spremenjena poraba hrane. 
Za dosego cilja študije smo opravili namizno raziskavo in s pomočjo 
kritičnega pregleda in analize literature opravili raziskavo glavnih dejavnikov, 
ki vplivajo na odnos potrošnikov do novih prehranskih izdelkov in vzorcev 
potrošnje. Viri so bili zbrani z ogledom baz podatkov EBSCO, Scopus, Science 
Direct, Taylor in Francis, z uporabo iskalnih orodij. Glavni rezultati kažejo, da 
na odnos potrošnikov do novih živilskih izdelkov vplivajo različne 
spremenljivke, kot so potrošniške vrednote in prepričanja do okolja in 
kmetijske tehnologije, poleg stopnje znanja, ki jo imajo v zvezi s 
1.01 Review article = Pregledni znanstveni članek
1
MBA, PhD Candidate, Szent István University, 
Doctoral School of Management and Business 
Administration, Gödöllő, Hungary. 
How to cite this paper = Kako citirati ta članek: 
Abdalrahman, M. (2019). Consumer Behavior 
Toward Modern Food Products and Trends. 
Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of 
Innovative Business and Management, 11(2), 
77-76. DOI: 10.32015/JIMB/2019-11-2-9 
© Copyrights are protected by = Avtorske 
pravice so zaščitene s Creative Commons 
Attribution-Noncommercial 4.0 International 
License (CC BY-NC 4.0) / Creative Commons 
priznanje avtorstva-nekomercialno 4.0 
mednarodno licenco (CC BY-NC 4.0) 
Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of 
Innovative Business and Management
ISSN: 1855-6175 


Abdalrahman. M. (2019). Consumer Behavior Toward Modern Food Products and Trends 
78 
Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management 11(2), 77-, DOI: 10.32015/JIMB/2019-11-2-9 
pridelovanjem hrane in tehniko proizvodnje. Ugotovljeno je bilo tudi, da lahko zaupanje, moralna in etična vprašanja 
vplivajo na raven sprejemanja gensko spremenjenih živil s strani potrošnikov. 
Ključne besede: stališča potrošnikov; GSO; gensko spremenjeni izdelki; organska hrana; novi prehranski trendi. 
JEL klasifikacija: M31, M39

tải về 278.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương