Tcn-cs. KhóA: 47. HỆ: tcn 3 NĂMtải về 32.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích32.8 Kb.
#21687
BỘ CÔNG THƯ­ƠNG KẾ HOẠCH THỜI KHOÁ BIỂU KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014

TRƯ­ỜNG CĐCN - TN LỚP: TCN-CS. KHÓA: 47. HỆ: TCN 3 NĂM (16 TUẦN)

SỐ HỌC SINH: GVCN:I/ Kế hoạch giảng dạy:


TT

Các môn học

Số tiết (Giờ)

HT

Thi

THỜI GIAN

Số tiết trong kỳ

Số tiết còn lại

Giáo viên

Từ 30/09 05/1/014

(Số tuần: 14)

Từ 06/1  19/01

(Số tuần: 2)
Tiết/

Tuần

TSố

Tiết/

Tuần

TSố1

Toán 10

112

T.Viết

8

112

Thi: 08/1112

0

Vân

2

Văn 10

96

T.Viết

7

96

Thi: 10/196

0

Hạnh

3

Vật lý 10

64

T.Viết

5

64

Thi: 14/164

0

B. Hà

4

Hoá học 10

64

T.Viết

5

64

Thi: 17/164

0

Thư


II/ Thời khoá biểu:


TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Toán (1-3)

Vật lý (4-5)Vật lý (1-3)

Văn (4-5)Hóa (1-2)

Toán (3-5)Văn (1-2)

Hóa (3-5)Toán (1-2)

Văn(3-5)Từ 17/09 30/12

(Số tuần: 14)

Sáng B.104

3

Thi hết môn

Từ 06/1  19/01

(Số tuần: 2)


Chú ý: Giáo viên nghỉ đi học, tập huấn, việc riêng... lập kế hoạch đổi giờ, dạy bù gửi phòng Đào tạoK/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯ­ỞNG
Dương Đình Nông

NG­ƯỜI LẬP

Nguyễn Xuân Đỉnh

Каталог: userfiles
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
userfiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
userfiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
userfiles -> BỘ XÂy dựNG
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
userfiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
userfiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin

tải về 32.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương