Tòa phúc thẩm tại thành phố hcm


XÉT THẤY:  Vui lòng nâng cấp tài khoản để xem nội dung này.  QUYẾT ĐỊNHtải về 0.6 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích0.6 Mb.
#54378
1   2   3   4   5   6
1678807356 (2)

XÉT THẤY: 
Vui lòng nâng cấp tài khoản để xem nội dung này. 
QUYẾT ĐỊNH: 
1. Không chấp nhận đơn kháng cáo của ông NĐ_Phạm Hùng. Giữ nguyên bản án sơ 
thẩm. 
Căn cứ Khoản 2, Khoản 4 Điều 29, Điểm a Khoản 1 Điều 34, Điểm a Khoản 1 Điều 
35, Điều 238, Khoản 1 Điều 245 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004; 
Căn cứ Điều 747, Điều 781 và Điều 788 Bộ luật dân sự năm 1995; Điều 3, Điều 15 
Lụât, Sở Hữu Trí Tuệ năm 2005; 
Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở Hữu Trí Tuệ và quyền tác 
giả và quyền liên quan; 
Căn cứ Công văn số 98/TANDTC-KHXX ngày 30/6/2009 của Tòa án nhân dân tối 
cao về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Án phí, lệ phí tòa án; Khoản 4 Điều 18, Khoản 2 
Điều 27, Điểm b Khoản 3 phần I Danh mục mức án phí, lệ phí tòa án của Pháp lệnh án phí, lệ 
phí tòa án. 
Căn cứ Khoản 1 của Nghị quyết số 24/2008/QH 12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Luật thi hành án dân sự; căn cứ Luật thi hành án dân 
sự; công văn số 99/TANDTC-KHXX ngày 01/7/2009 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi 
hành một số quy định của các văn bản quy phạm pháp luật; 
 
Xử: 
Bác yêu cầu của ông NĐ_Phạm Hùng về việc đòi ông BĐ_Phạm Bá Dũng phải trả 
cho ông NĐ_Hùng số tiền 224.000.000đ (hai trăm hai mươi bốn triệu đồng) là tiền do ông 
BĐ_Dũng đã sử dụng 7 hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm đối 
với sản phẩm rượu và các mẫu mã chai rượu, nhãn hiệu. 
Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Ông NĐ_Phạm Hùng phải nộp là 
11.200.000đ (mười một triệu, hai trăm ngàn đồng), khấu trừ tạm ứng án phí do ông 


Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng tài liệu này tại trang cuối cùng. 
8/8 
NĐ_Hùng đã nộp 5.600.000đ theo biên lai thu số 013254 ngày 23/10/2009 của Cục thi hành 
án dân sự thành phố HCM, ông NĐ_Hùng còn phải nộp 5.600.000d (năm triệu sáu trăm 
ngàn đồng) và ông NĐ_Hùng phải nộp 200.000đ án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm 
được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000đ theo biên lai số 015743 ngày 
15/9/2010 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố HCM. 
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu 
lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

tải về 0.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương