Đặt vấn đề 1 Tổng quan tài liệutải về 35.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích35.17 Kb.
Nghiên cứu chế tạo một số bộ kit miễn dịch ứng dụng chẩn đoán sớm các chỉ thị kháng thể ( IgA, IgG ) và kháng nguyên bệnh nhiễm trùng, viêm gan virus và ung thư gan : Đề tài NCKH. QG.05.22 / Đỗ Ngọc Liên . - H. : ĐHKHTN, 2007 . - 40 tr. 
MỤC LỤC

Đặt vấn đề 1

Tổng quan tài liệu 3

 1. Biểu hiện bệnh lý do các kháng nguyên liên quan đến một số bệnh nhiễm trùng và ung thư 3

1.1. Protein A của vi khuẩn Staphylococcus aureus

khả năng gây bệnh... 3
1 .2 Kháng nguyên AFP, chỉ thị bệnh nhiễm trùng và

ung thư gan 4

 1. Biểu hiện bệnh lý của kháng thể 5

 2. Các kĩ thuật miễn dịch trong chẩn đoán bệnh 7

 3. Các lectin đặc hiệu liên kết kháng thể hoặc kháng nguyên bệnh 7

 1. Đặc tính sinh học và miễn dịch của lectin họ đậu . 8

 2. Danh pháp của AFP liên kết với lectin 10

 3. Một số đặc điểm lectin các loài mít được dùng cho y học

miễn dịch 11
Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 13
I. Nguyên liệu 13

 1. Hạt mít 13

 2. Hạt đậu đao biển (Canavalia maritima) 13

 3. Hạt cam thảo đây (Abrus precatorius) 14

 4. Các chủng vi khuẩn cho nghiên cứu 14

II. Phương pháp nghiên cứu 15
Các kết quả thu được 17

 1. Đã thiết lập được quy trình tinh sạch hai loại lectin từ hai loài mít 17

 2. Quy trình xét nghiệm IgA, huyết thanh bằng kĩ thuật ELLA đã được thiết lập... 19

 3. Sử dụng lectin mit tạo bộ sinh phẩm miễn dịch xét nghiệm IgAị 21

 4. Phân tích nồng độ kháng thể IgA! trong huyết thanh của người khỏe mạnh và người bị bệnh ung thư máu và ung thư gan 22

 5. Tinh chế kháng nguyên protein A từ hai chủng tụ cầu vàng (Staph, aureus)
  để thiết lập bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng thể bệnh lý IgG 24

 1. Kết quả tinh chế IgG 24

 2. Tuyển chọn tụ cầu vàng sinh tổng hợp cao protein A 25

 1. Sử dụng kháng thể IgG để thiết kế cột ái lực Sepharose 4B-IgG để tinh chế proteinA .25

 2. Xây dựng đường chuẩn kháng nguyên protein A bằng kỹ thuật ELISAIg.............................................................................................26

 3. Thiết lập sinh phẩm ELISA-ProteinA để xét nghiệm kháng thể IgG bệnh lý............................................................................................... 27

 1. Thu thập mẫu đậu dao biển {Canavlia maritima Aublet) và tinh chế lectin....................... 28

 2. Tinh chế lectin từ cam thảo dây (Abrus precatorius) và tạo sinh phẩm ELISA-APA-biotin nhận biết kháng nguyên vi khuẩn than (Baccilus anthracis) .30

 1. Quy trình tạo cộng hợp lectin - biotin .31

 2. Quy trình gắn lectin cộng hợp tạo sinh phẩm ELISA- APA- biotin.. 31

 3. Các kết quả xét nghiệm kháng nguyên vi khuẩn than {Bacillus anthracis)
  các vi khuẩn không đặc hiệu 32


Kết luận 34

Tài liêu tham khảo
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương