Tạ Ơn Cha Tác Giả: Hoàng Đức Lưu: Dạng: Microsoft Word 97-2003 Document Kiểu Chữ: Tahoma Bộ gõ: Unikey 0 ĐKtải về 5.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích5.49 Kb.
#39001
Tên Bài Hát: Tạ Ơn Cha

Tác Giả: Hoàng Đức

Lưu: Dạng: Microsoft Word 97-2003 Document

Kiểu Chữ: Tahoma

Bộ gõ: Unikey 4.0
ĐK: Tạ ơn Cha, Alleluia. Tạ ơn Cha, Alleluia.

1. Người đã chọn ta trong Ngài. Từ ngàn trùng xưa muôn đời. Người đã để ta nên thánh, được gọi là con của Người.ĐK: Tạ ơn Cha, Alleluia. Tạ ơn Cha, Alleluia.

2. Vì nguồn tình yêu của Người, tiền định để ta trở thành, thành một người con ơn phúc, để ngợi mừng vinh quang Người.ĐK: Tạ ơn Cha, Alleluia. Tạ ơn Cha, Alleluia.

3. Người đã chuộc ta trong Ngài, bằng vào nợ máu của Ngài. Người đã đổ ơn tha thứ, sạch mọi tội lỗi nhân loại.ĐK: Tạ ơn Cha, Alleluia. Tạ ơn Cha, Alleluia.

4. Người đã tỏ ra trong Ngài, cả mầu nhiệm thánh ý Ngài. Để vạn vật nên một mối, trong Giê-su Chúa chúng ta.ĐK: Tạ ơn Cha, Alleluia. Tạ ơn Cha, Alleluia.

5. Ngài đã truyền rao Tin Mừng. Tin Vui cứu rỗi muôn người. Nhờ Ngài mà ta vững tin thì được bảo ân Thánh Thần.ĐK: Tạ ơn Cha, Alleluia. Tạ ơn Cha, Alleluia.
tải về 5.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương