Tự Ðiển Thần Học Bỏ Túi Rev. Ngô Tường dzũng biên soạn (C) Copyright 1998 by Rev. Ngo tuong Dzung, Texas, usatải về 357.67 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích357.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Tự Ðiển Thần Học Bỏ Túi

Rev. Ngô Tường DZũng biên soạn

(C) Copyright 1998
by Rev. Ngo tuong Dzung, Texas, USA.


E-mail: TNg2811@aol.com
[IMG]http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/VietCatholic/tudienbt.jpg[/IMG]

(Nguồn: http://www.catholic.org)

A_: Aaron ~ ăn năn tộiB_: Babylon ~ bình hương

C_: ca đoàn ~ cursillo

D_: dạy đạo ~ đức trong sạch

E & G_: Emmanuel ~ Giữ mùa

H_: hang toại đạo ~ hồng y đoàn

K_: kế vị ~ kitô hữu

L & M_: làm chết sớm ~ mùa vọng

N_: nam đan viện ~ nữ tu viện

O & P_: ơn hiện tại ~ Phục sinh

R & S_: rao giảng ~ sự cứu độ

T_: tàu Noe ~ tự vị

V & X_: vạ ~ xưng tội

Từ ngữ thường dùng (B,C,D,G)

Từ ngữ thường dùng (H,L,M,N,P,R)

Từ ngữ thường dùng (S)

Từ ngữ thường dùng (T,X)  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương