Tự Ðiển Thần Học Bỏ Túi Rev. Ngô Tường dzũng biên soạn (C) Copyright 1998 by Rev. Ngo tuong Dzung, Texas, usa



tải về 357.67 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích357.67 Kb.
#38493
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Tự Ðiển Thần Học Bỏ Túi

Rev. Ngô Tường DZũng biên soạn

(C) Copyright 1998
by Rev. Ngo tuong Dzung, Texas, USA.


E-mail: TNg2811@aol.com
[IMG]http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/VietCatholic/tudienbt.jpg[/IMG]

(Nguồn: http://www.catholic.org)

A_: Aaron ~ ăn năn tội



B_: Babylon ~ bình hương

C_: ca đoàn ~ cursillo

D_: dạy đạo ~ đức trong sạch

E & G_: Emmanuel ~ Giữ mùa

H_: hang toại đạo ~ hồng y đoàn

K_: kế vị ~ kitô hữu

L & M_: làm chết sớm ~ mùa vọng

N_: nam đan viện ~ nữ tu viện

O & P_: ơn hiện tại ~ Phục sinh

R & S_: rao giảng ~ sự cứu độ

T_: tàu Noe ~ tự vị

V & X_: vạ ~ xưng tội

Từ ngữ thường dùng (B,C,D,G)

Từ ngữ thường dùng (H,L,M,N,P,R)

Từ ngữ thường dùng (S)

Từ ngữ thường dùng (T,X)


tải về 357.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương