Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Namtải về 56.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích56.72 Kb.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2009

Số: 47 /KH-ĐTN
KẾ HOẠCH


Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm

65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(22/12/1944 – 22/12/2009)

______


Nhân kỷ niệm lần thứ 63 Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2009); kỷ niệm lần thứ 49 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2009); kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2009) và 20 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2009), Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:

- Tăng cường giáo dục ý thức trong đoàn viên, thanh niên về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tuyền truyền về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.


- Tổ chức những hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa thanh thiếu niên Thành phố với thanh niên đang làm nhiệm vụ trong quân ngũ; tuyên dương gương điển hình trong các phong trào thi đua tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, khơi trong thanh niên lòng tự hào, ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng thế trận quốc phòng và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
2. Yêu cầu:

- Các nội dung tổ chức phải thiết thực, phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh thực tế, có ý nghĩa giáo dục cao.


- Các hoạt động phải đa dạng, cơ sở chủ động trong thiết kế và tổ chức hoạt động.
II. THỜI GIAN – CHỦ ĐỀ - NỘI DUNG TRỌNG TÂM:
1. Thời gian: Từ ngày 10/12/2009 đến ngày 22/12/2009.
2. Chủ đề: Tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”.
3. Nội dung trọng tâm:

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh thiếu nhi với chủ đề “Tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh tuyên truyền về ý thức tự lực, tự cường, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc; truyền thống của dân tộc Việt Nam, truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước; ý nghĩa lịch sử và vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sự chăm lo đùm bọc của toàn dân đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội. Qua đó giáo dục cho thanh thiếu niên Thành phố lòng tự hào về Quân đội Nhân dân Việt Nam và vai trò, nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
- Gặp gỡ giao lưu với các Tướng lĩnh, Cựu chiến binh với thanh thiếu niên; biểu dương, khen thưởng các điển hình, những tấm gương dũng cảm trong đấu tranh với cái xấu, mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; biểu dương điển hình trong phong trào “Thanh niên quân đội xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thanh niên tiên tiến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng chính trị trong dân quân, lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở.
- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” và các chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”; vận động chăm lo cho bộ đội xuất ngũ thông qua các hoạt động cụ thể: hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn làm kinh tế,…
- Tổ chức Ngày hội Quốc phòng Toàn dân và các hoạt động mít tinh kỷ niệm, gặp mặt truyền thống, đoàn kết quân - dân, đền ơn, đáp nghĩa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa tuổi trẻ Thành phố với tuổi trẻ lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Cấp cơ sở Đoàn: Triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, Ban Thường vụ Thành Đoàn gợi ý, định hướng một số các giải pháp cần tập trung như sau:
1.1. Khu vực Địa bàn dân cư:

- Tổ chức các hoạt động giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với các hình thức: diễn đàn, tọa đàm, hội thi, hành trình du khảo, tham quan nhà bảo tàng, nhà truyền thống, các di tích lịch sử…

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến thăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và tổ chức hoạt động “Một ngày làm chiến sỹ” để đoàn viên, thanh niên cảm nhận được cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ và những nét văn hóa đặc thù của đời sống quân ngũ. Cấp thành phân công quận 5, 9, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, huyện Củ Chi thực hiện điểm hoạt động này.

- Tổ chức các hoạt động, Hội trại đoàn kết quân dân, các chương trình giao lưu văn hóa – thể thao với cán bộ, chiến sỹ bộ đội trên địa bàn.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ của địa phương, đơn vị đang tại ngũ, tặng sổ tiết kiệm cho chiến sỹ hoặc học bổng cho con chiến sỹ học giỏi, vượt khó.

- Gặp gỡ giao lưu với các đồng chí Cựu chiến binh, tổ chức gặp gỡ đảng viên trẻ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, đang công tác tại địa phương, đơn vị.
1.2. Khu vực Trường học:

- Phối hợp với các đơn vị, doanh trại Quân đội kết nghĩa tổ chức các chương trình văn nghệ - thể thao giao lưu cho đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức các chương trình văn nghệ lưu diễn phục vụ chiến sĩ, bộ đội ở vùng sâu, vùng xa.

- Tổ chức giao lưu diễn đàn, học sinh, sinh viên với Cựu chiến binh, chiến sĩ đang công tác tại các doanh trại quân đội.


1.3. Khu vực Công nhân lao động:

- Vận động các đơn vị, đoàn viên, thanh niên đóng góp kinh phí, nguồn lực để chăm lo cho quân, dân vùng biên giới, hải đảo.

- Tham mưu với lãnh đạo đơn vị tạo việc làm và có các chế độ đãi ngộ cho bộ đội xuất ngũ.
1.4. Khu vực Lực lượng vũ trang:

- Xung kích, tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại đơn vị và tham gia hoạt động cấp thành.


2. Cấp thành: tổ chức Tuần lễ “Tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” từ ngày 10/12 đến 22/12/2009 chào mừng 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, với các hoạt động cụ thể như sau:
2.1. Triển lãm ảnh “Tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”:

- Thời gian: Từ ngày 10/12 đến ngày 22/12/2009

- Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên

- Nội dung: Giới thiệu hình ảnh về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, các hình ảnh "Thanh niên Thành phố với biên giới, hải đảo", các hoạt động của tuổi trẻ Thành phố tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

- Phân công thực hiện: Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, Nhà Văn hóa Thanh niên.
2.2. Chương trình hội thu kinh phí, quà tặng chăm lo Tết cho quân, dân vùng biên giới, hải đảo: phát động trong đoàn viên, thanh niên, vận động các mạnh thường quân, đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trên địa bàn Thành phố ủng hộ nguồn lực, kinh phí chăm lo Tết cho chiến sĩ, nhân dân tại vùng biên giới, hải đảo.

- Thời gian: từ ngày 15/12 đến ngày 22/12/2009

­- Địa điểm:

+ Đối với kinh phí, tiếp nhận tại Tổ Tài chính Thành Đoàn (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).

+ Đối với quà tặng, tiếp nhận tại Ban Mặt trận – ANQP – ĐBDC Thành Đoàn (Số 05 Đinh Tiên Hoàng, quận 1).2.3. Tham gia và phối hợp tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ giữ nuớc” của thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 7 với các tỉnh, Thành Đoàn trên địa bàn Quân khu 7:

- Thời gian – Địa điểm: 18/12 - 20/12/2009 theo kế hoạch của Cục Chính trị Quân khu 7.

- Thành phần tham dự: chọn cử 15 đại biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” tham gia Hội trại.

- Phân công thực hiện: Ban Mặt trận – ANQP – ĐBDC Thành Đoàn.
2.4. Hội thao “Khỏe vì nước”:

- Thời gian: Từ 10/12 đến 20/12/2009.

- Nội dung thi đấu: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy việt dã, cờ vua, cờ tướng.

- Đối tượng: các đơn vị cơ sở Đoàn khu vực Lực lượng vũ trang Thành phố, các cơ sở Đoàn khu vực Quận - Huyện, Trường học và Công nhân lao động tham gia theo cụm thi đua (mỗi cụm thi đua chọn cử 1 đơn vị tham dự với thành phần là thanh niên địa phương và cán bộ chiến sĩ bộ đội đóng quân trên địa bàn, các đơn vị kết nghĩa).

- Phân công thực hiện: Nhà Văn hóa Thanh niên.
2.5. Chương trình giao lưu văn nghệ giữa đoàn viên, sinh viên Thành phố với thanh niên Lực lượng vũ trang:

- Thời gian: Từ 01/12 đến 31/12/2009

- Địa điểm: dự kiến tổ chức 5 đêm văn nghệ tại các doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam trên địa bàn Thành phố.

- Phân công thực hiện: Nhà Văn hóa Sinh viên, Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm, Đại học Kỹ thuật Công nghệ, Đại học Kinh tế: mỗi trường phụ trách tổ chức 1 chương trình.
2.6. Chương trình gặp gỡ và giao lưu các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân các thời kỳ:

­- Thời gian: 08g00 ngày 18/12/2009 (thứ sáu)

- Địa điểm: Hội trường Thành Đoàn

- Nội dung:

+ Giao lưu, nói chuyện về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam.+ Định hướng tuổi trẻ Thành phố, tiếp bước truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các giải pháp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

+ Khen thưởng, tuyên dương điển hình “Chiến sĩ trẻ - giỏi”.- Phân công: Ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC phối hợp Ban Tổ chức Thành Đoàn thực hiện.
2.7. Ngày hội “Tuổi trẻ Thành phố tiếp bước Bộ đội Cụ Hồ”:

* Tuổi trẻ Thành phố cùng hành động vì khu phố - ấp sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình:

+ Thời gian: từ 06g00 đến 12g00 ngày 20/12/200.

+ Địa điểm: triển khai trên 24 quận - huyện, 322 phường, xã, thị trấn. Mỗi quận (huyện) chọn ít nhất 1 khu phố (ấp) để tập trung triển khai thí điểm.

+ Lực lượng: đoàn viên, thanh niên dân quân các quận - huyện, cán bộ chiến sĩ Lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

+ Nội dung:

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện Vì cộng đồng, tuyên truyền, giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố xanh – sạch – đẹp.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

+ Phân công thực hiện: Ban Mặt trận – ANQP – ĐBDC, Ban Công nhân Lao động, Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn
* Chung kết Hội thao “Khỏe vì nước”:

- Thi chạy việt dã:+ Thời gian: từ 06g00 – 07g30 ngày 20/12/2009

+ Địa điểm: Công viên 30/4

+ Lộ trình dự kiến: Lê Duẩn - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng - Lê Lợi - Pasteur - Lê Duẩn.


- Chung kết bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, cờ tướng:

+ Thời gian: từ 07g30 – 11g30 ngày 20/12/2009

+ Địa điểm: Hội trường Thống nhất, Nhà Văn hóa Thanh niên
- Phân công thực hiện: Nhà Văn hóa Thanh niên
* Chương trình “Em yêu chú Bộ đội”

- Thời gian: từ 08g30 – 15g00 ngày 20/12/2009

- Địa điểm: Hội trường Thống nhất

- Đối tượng: Đội viên, thiếu nhi Thành phố

- Hình thức tổ chức: Sử dụng giấy bìa cứng và các loại phụ liệu như: nút áo, hoa khô, kim tuyến, dây thừng,… thực hiện thiệp Xuân và viết lời chúc Tết đến các chiến sỹ đang làm nhiệm nơi biên giới, hải đảo. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tấm thiệp đẹp và có ý nghĩa để trao thưởng.

- Phân công thực hiện: Hội đồng Đội và Nhà thiếu nhi Thành phố thực hiện.
2.8. Chương trình nghệ thuật “Tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”:

- Thời gian: từ 19g30 – 21g30 ngày 20/12/2009 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Hội trường 1 Nhà Văn hóa Thanh niên

- Nội dung:

+ Tuyên truyền vận động và công bố kết quả hội thu kinh phí, quà tặng chăm lo Tết cho quân, dân vùng biên giới, hải đảo.

+ Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

- Phân công thực hiện: Nhà Văn hóa Thanh niên, Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban tổ chức đợt hoạt động cấp thành:

- Đ/c Bùi Tá Hoàng Vũ – Phó Bí thư Thành Đoàn - Trưởng ban

- Đ/c Lê Văn Minh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo TĐ - Phó Ban TT

- Đ/c Nguyễn Cao Lễ – UVBTV, Trưởng Ban CNLĐ TĐ - Phó Ban

- Đ/c Bùi Thanh Liêm – Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên - Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Nhung – Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên - Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Phó Ban Tổ chức Thành Đoàn - Thành viên

- Đ/c Lưu Phước Duy Phương – Phó Ban Mặt trận-ANQP-ĐBDC - Thành viên

- Đ/c Mai Xuân Hải – Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn - Thành viên

- Đ/c Đoàn Hùng Vũ Hưng – Phó Ban Ban TNTH Thành Đoàn - Thành viên

- Đ/c Lê Huy Mỹ – Trợ lý Thanh niên Bộ đội Biên phòng TP - Thành viên

- Đ/c Võ Văn Thọ – Trợ lý Thanh niên BCH Quân sự TP - Thành viên

- Đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh Yến – Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC- Thành viên
* Nhiệm vụ của Ban tổ chức đợt hoạt động:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn kế hoạch đợt hoạt động; dự trù kinh phí tổng thể tổ chức đợt hoạt động; thông báo phân công cán bộ Thành Đoàn hỗ trợ các chương trình; thông báo huy động lực lượng; duyệt thiết kế sân khấu, các sản phẩm tuyên truyền, triển lãm.

- Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và phụ trách toàn bộ các nội dung trong đợt hoạt động cao điểm từ cấp thành đến cơ sở.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành Đoàn về kết quả đợt hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện.


2. Các cơ sở Đoàn:

- Căn cứ vào kế hoạch của Thành Đoàn để chọn tuyến nội dung thực hiện tại địa phương, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trực thuộc triển khai, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân.

- Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình trong đợt hoạt động, vận động nguồn lực tại địa phương, đơn vị hỗ trợ kinh phí, vật chất cho quân, dân vùng biên giới, hải đảo nhân dịp Tết Nguyên đán 2010.

- Chuẩn bị lực lượng tham gia các nội dung trong đợt hoạt động theo hướng dẫn cụ thể của cấp thành.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Tháng 11/2009: Triển khai Kế hoạch với các cơ sở Đoàn; Họp Ban tổ chức đợt hoạt động; vận động nguồn lực hỗ trợ thực hiện đợt hoạt động.

- Ngày 01/12/2009 – 31/12/2009: Cơ sở tổ chức đợt hoạt động.

- Ngày 01/12/2009 – 09/12/2009: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động cấp Thành

- Ngày 10/12 - 22/12/2009: Tổ chức các hoạt động cấp thành.
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN


Nơi nhận:

- TƯ Đoàn: BBT, VP, Ban TNTH;

- Thành ủy: TT, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận;

- UBND TP: Thường trực, VP;

- BCH QS, BĐBP;

- Quân Đoàn 4, Quân khu 7;

- BTV Thành Đoàn;

- Các Ban, Trung tâm Thành Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Lưu (q)PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)

Lê Quốc Phong
: vanphong -> data -> news -> 2009
2009 -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
2009 -> LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
2009 -> LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
2009 -> HƯỚng dẫn tổ chức hoạt động chủ điểm tháng 11 – “Tri ân thầy cô” Chào mừng kỷ niệm 27 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
2009 -> THÔng báo v/v Phân công cán bộ Thành Đoàn tham gia công tác tổ chức
2009 -> THÔng báo v/v tổ chức hành trình
2009 -> THÔng báo v/v Tổ chức buổi nói chuyện giữa ông Len Aldis và sinh viên Thành phố
2009 -> THÔng báo số 2 Về việc tham gia Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”
2009 -> THÔng báo số 3 Ngày hội học sinh trung học phổ thông lần 2 năm 2009
2009 -> Bch tp. HỒ chí minh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương