Stt Tên nước Mức phí (cập nhật ngày 12/4/2016)tải về 148.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích148.49 Kb.

Stt

Tên nước

Mức phí (cập nhật ngày 12/4/2016)

Cơ quan nhận

Phương thức thanh toán

Ghi chúÚc

New South Wales


64 đô la Úc áp dụng cho tống đạt bao gồm cả nỗ lực tống đạt

Mức chi phí thường tăng thường kỳ vào ngày 01/7 hàng nămTòa án tối cao New South Wales
Thông báo về thanh toán phí/ Hóa đơn được gửi cho cơ quan yêu cầu tống đạt cùng với Giấy xác nhận kết quả

Victoria

  • 32 đô la Úc (nếu tống đạt thành công)

  • 23 đô la Úc (nếu tống đạt không thành công)
Thanh toán có thể được thực hiện thông qua thẻ tín dụng, chuyển tiền qua ngân hàng ( bank transfers) hoặc hối phiếu ngân hàng(bank drafts). Số tham chiếu cho Sheriff’s Ofice cung cấp trong thông báo phải được ghi chú khi thanh toán

Việc trả tiền khi nhận được Giấy xác nhận kết quả tống đạt

Queensland

Tùy thuộc tùng trường hợp (dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm: vị trí nơi tống đạt được thực hiện, người được tống đạt có hợp tác hay không và số lần nỗ lực tống đạt theo yêu cầu)

Cơ quan có thẩm quyền Queensland
Hóa đơn được gửi trả kèm Giấy xác nhận kết quả tống đạt

Western Australia

Chi phí cơ bản 120 đô la Úc (Chi phí cụ thể tùy thuộc vào khoảng cách thực hiện tống đạt).

Chí phí này sẽ được State Solicitor’s Ofice trả trước cho Sheriff’s Office và trên cơ sở mức cơ bản này người thực hiện tống đạt thu các phí nhận, xử lý và gửi giấy tờ cùng với chi phí tính theo khoảng cách và tổng khoản chi phí thường tư 60 đến 80 đô la ÚcVì đây là một bang rất rộng nên khoảng cách có thể lên đến 3500km , đối với tống đạt đến các khu vực xa có thể làm phát sinh thêm chi phí nhưng thông thường chi phí tống đạt ở dưới mức 120 đô la Úc.

Văn phòng Sheriff


South Australia

Tùy thuộc từng trường hợp (Vị trí nơi tống đạt, mức độ hợp tác của người/công ty được tống đạt, số lần nỗ lực thực hiện tống đạt)

Cơ quan có thẩm quyền của South Autralia
Hóa đơn gửi kèm Giấy xác nhận kết quả tống đạt

Tasmania

Khác nhau tùy theo phương thức tống đạt được sử dụng.

Chi phí bưu điện khác nhau tùy thuộc vào kích cỡ và trọng lượng của bưu kiện.

Chi phí cho người thực hiện tống đạt (process- server) cho việc tống đạt trực tiếp phụ thuộc vào khoảng cách mà người thực hiện tống đạt phải di chuyển để thực hiện tống đạt, và số lần tống đạt được thực hiện.Australian Capital Territory

289 đô la Úc (thay đổi tùy từng trường hợp)

Northern Territory

  • Chưa có thông tin
Bahamas


  • - 80 đô la Mỹ (Nếu tống đạt thành công) trên mỗi lần tống đạt cho cá nhân hoặc công ty do peace officer thực hiện

  • - 160 đô la Mỹ (Nếu địa chỉ do quốc gia yêu cầu cung cấp không chính xác và nhân viên thực thi phải xác minh bằng cách tra cứu tại Cơ quan đăng ký chung các công ty (the Registrar General’s Companies Department) để khẳng định địa chỉ chính xác của các công ty đó)

  • Mức phí này dựa trên cơ sở là người này phải nỗ lực tống đạt tới địa chỉ được cung cấp, và sau đó lại phải tống đạt lần thứ hai đến công ty sau khi xác định được địa chỉ chính xác.
Bỉ

Tống đạt giấy tờ áp dụng Điều 5 đoạn 1, a) hoặc b) ngầm chỉ việc phải thuê cán bộ tư pháp. Chi phí trong đó phải được hoàn trả theo Điều 12 Công ước.

Tống đạt được thực hiện bởi Bailiff thì những người này nhận thanh toán cho công việc của họ, mức thanh toán được điều chỉnh bởi các quy định từ Điều 519 đến 523 của Bộ luật tư pháp ( Judicial Code). Mức thực tế chi trả được nêu trong Nghị định hoàng gia ngày 30/11/1976 về mức chi phí cho tống đạt thực hiện bởi bailiff trong các vụ việc dân sự hoặc thương mại và mức thu nhập xác định.( Lưu ý thông tin này đã cũ, đang được cập nhật thêm)
Tại Bỉ, chi phí tống đạt cần phải được hoàn trả khi tống đạt được yêu cầu thực hiện theo Điều 5 đoạn 1 điểm a hoặc b của Công ước vì tại Bỉ việc tống đạt được thực hiện thông qua một bailiff (thừa phát lại). Ngược lại, không có khoản hoàn trả nào được yêu cầu khi tống đạt được thực hiện cho người nhận tự nguyên theo Điều 5 đoạn 2 Công ước.

Mức phí tống đạt không cố định. Thay vào đó, bailiff áp dụng mức phía luật định trong Nghị định Hoàng gia ngày 30/11/1976. Văn bản này được đăng tải trên mạng Internet bằng tiếng Pháp và tiếng Hà Lan. Từ năm 2012, Bailiff cũng phải chịu thuế giá trị gia tăng. Thông thường trung bình việc tống đạt tốn khoảng 150 euro cho mỗi lần tống đạt.

Chi phi trả cho Bailiff được gửi đến cho Văn phòng Bailiff quốc gia (National Chamber of Bailiffs). Vì vậy, Văn phòng này sẽ chuyển hóa đơn đến cho cơ quan trung ướng của Bỉ và cơ quan này sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thanh toán lại.

Về nguyên tắc, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài được yêu cầu thanh toán qua chuyển khaonr ngân hàng đến tài khaonr của Văn phòng Bailiff quốc gia; việc thanh toán phải do Ngân hàng hoặc tổ hức tín dụng được công nhận tại Bỉ gửi trực tiếp. Chi phí ngân hàng do người thanh toán chịu. Việc thanh toán phải được thực hiện sớm nhất có thể. Yêu cầu thanh toán sẽ được gửi kèm với giấy xác nhận kết quả tống đạt đến cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Nếu Văn phòng quốc gia về Bailiff khẳng định răng chưa nhận được khoản thanh toán thì văn bản nhắc sẽ được gửi.

Mức phí trả cho bailiff phải được trả đầy đủ mà không có trường hợp giảm hay trả lại.

Lưu ý thêm về ngôn ngữ: khi tống đạt được thực hiện theo đoạn 1 Điều 5 Công ước, giấy tờ cần được dịch sang tiếng Hà Lan, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức, phụ thuộc vào nơi cư trú của người nhận tại Bỉ. Vì vậy, cần liên lạc trước với văn phòng cơ quan trung ương về địa chỉ của của người nhận có liên quan để xác định yêu cầu dịch thuật cần thiết. Tuy nhiên, trên cơ sở mã bưu chính của thành phố tại Bỉ thì có thể xác định chung về ngôn ngữ như sau:

1000 đến 1299: tiếng Pháp hoặc Hà Lan

1300 đến 1499: tiếng Pháp

1500 đến 3999: tiếng Hà Lan

4000 đến 4699: tiếng Pháp

4700 đến 4799: tiếng Đức

4800 đến 7999 tiếng Pháp

8000 đến 9999; tiếng Hà Lan
Canada

Chi phí thực hiện tống đạt là 100 đô la Canada từ ngày 18/8/2014
Thông thường các bang chấp nhận thanh toán bằng séc và lệnh chuyển tiền, một số bang chấp nhận tiền mặt và các hình thức thanh toán khác.Alberta
Chính quyền Alberta ( Government of Alberta)

Tiền mặt, Séc tại Ngân hàng của Canada, Séc du lịch

Trả trước
British Columbia
Bộ Tài chính British Columbia

Hối phiếu ngân hàng, Tiền mặt, Séc tại Ngân hàng của Canada, Séc tại các quỹ của Hoa Kỳ tại Ngân hàng của Hoa kỳ, lệnh chuyển tiền (money order)

Trả trước
Manitoba
Bộ Tài chính

Séc, Chuyển tiền điện tử (electronic transfer), Lệnh chuyển tiền (money order)

Trả trước
New Brunswick
Bộ Tài chính của bang

Séc, Lệnh chuyển tiền

Ưu tiên trả trước
New Foundland and Labrador
Bộ Tài chính công của bang

NewFoundland ExchequerSéc, Lệnh chuyển tiền, Hối phiếu ngân hàng

Trả trước
Northwest Territories
Bộ Tư pháp, chính quyền bang Government of the Northwest Territories, Department of Justice

Séc, Lệnh chuyển tiền, Thẻ visa

Trả trước
Nova Scotia
Bộ Tài chính của bang

Hối phiếu ngân hàng, Tiền mặt, Séc, Lệnh chuyển tiền

Trả trước
Nunavut
Chính quyền bang

Tiền mặt, Séc, Lệnh chuyển tiền, Hối phiếu ngân hàng

Trả trước
Ontario
Bộ Tài chính bang Ontario

Hối phiếu ngân hàng, tiền mặt, Séc tại Ngân hàng của Canada, Thẻ tín dụng (Mastercard, Visa, American Express), Lệnh chuyển tiền, Séc du lịch

Trả trước

Theo thư ngày 20/4/2016 của đầu mối phía Bang Ontario:Khoản phí 100 đô la Canada được trả cho mỗi lần tống đạt được gửi đến cơ quan trung ương là Bộ Tổng chưởng lý ( Ministry of Attorney General, Ontario Court of Justice, 393 Main Street, PO Box 1208, Haileybury, ON P0J 1 K0) bằng séc của Mỹ hoặc Canada hoặc hối phiếu ngân hàng hoặc thẻ tín dụng (liên lạc trực tiếp với Văn phòng La Hay để thương lượng về thanh toán thẻ tín dụng), trả trước và không hoàn lại hay giám phí trong bất kỳ trường hợp nào.
Prince Edward Island
Bộ Tài chính, Năng lượng và nội vụ của bang

Hối phiếu ngân hàng, tiền mặt, Séc, Lệnh chuyển tiền

Trả trước
Québec
Bộ Tài chính của bang

Séc tại Ngân hàng ở Canada, Séc du lịch

Trả trước
Saskatchewan
Bộ Tư pháp của bang- (Sheriff Services)

Séc

Trả trước
Yukon
Kho bạc của chính quyền YUkon
Trả trướcHồng Kông

Không áp đặt bất kỳ mức phí nào để thực hiện yêu cầu theo Công ước. Tống đạt được thực hiện bởi Bailiff nhưng nếu một phương thức tống đạt cụ thể được yêu cầu như thông tin trên báo chí, chi phí phải được thanh toán hoặc hoàn trả.

Trung Quốc

Phát sinh trên cơ sở có đi có lại với mức phí tương đương
Đảo Síp (Cyprus)

Tất cả các giấy tờ được tống đạt theo các quy định của Tòa án hoặc theo các luật khác thông qua tòa án chỉ được thực hiện sau khi trả phí cố định là 21 Euro

Bộ Tư pháp và trật tự công

Chuyển khoản ngân hàng (Bank transfer) đến tài khoản ngân hàng sau đây:

Bank Account Number:  6001017 - Ministry of Justice and Public Order


IBAN:  CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017
Swift Code: CBCYCY2N

Tất cả các yêu cầu phải phù hợp với phương thức đã nêu. Tuy nhiên, nếu không kèm theo thanh toán phù hợp và xác nhận của ngân hàng, giấy tờ sẽ được trả lại mà không được tống đạtEstonia


Tống đạt miễn phí. Một ngoại lệ là giấy tờ tố tụng có thể được chuyển giao thông qua một bailiff (nghĩa là khi tống đạt bắt buộc được yêu cầu). Mức phí 30 đến 60 euro được tính cho tống đạt qua bailiff.

( Lưu ý: thông tin cụ thể đang được cập nhật)Trong tất cả các trường hợp, hóa đơn (bao gồm thông tin về thanh toán, thời hạn thanh toán v..v) được gửi kèm với các giấy tờ gửi cho người yêu cầu.Phần Lan

Phần Lan áp dụng quy tắc không thu phí với tất cả các phương thức tống đạt được quy định tại Điều 5. Phần Lan chưa bao giờ viện dẫn Điều 12 (2) của Công ước.

Phần Lan đã tuyên bố rằng các cơ quan có thẩm quyền của mình không bị ràng buộc phải hỗ trợ trong tống đạt các giấy tờ được chuyển giao theo Điều 10 (b). Trong những trường hợp như vậy, người yêu cầu phải trả mức phí quốc gia là 60 euro.


Lưu ý :Thông tin chi tiết hơn đang trong giai đoạn cập nhật

(Tống đạt được thực hiện bởi bailiff cần chi phí 25 euro. Tuy nhiên, không phải trả phí khi tòa án tham gia tống đạt. Cũng không phải trả phí với tống đạt cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo cách thức tương trợ. Pháp luật cũng quy định một số trường hợp ngoại lệ với nghĩa vụ thanh toán. )

Theo thư ngày 21/4/2016 của đầu mối phía Phần Lan, các thông tin trên trang của Hội nghị La Hay là chính xác. Phần Lan không thu phí với toàn bộ các phương thức tống đạt được quy định tại Điều 5 Công ước. Phần Lan cũng chưa bao giờ viện dẫn Điều 12 (2) của Cong ước, tức là tống đạt là miễn phí nếu được gửi từ tòa án hoặc cơ quan trung ương của nước ngoài đến cơ quan trung ương của Phần Lan. Tuy nhiên, Phần Lan đã tuyên bố rằng cơ quan có thẩm quyền của mình không bị ràng buộc phải hỗ trợ theo các phương thức tống đạt theo Điều 10 (b) và 10 (c). Trong những trường hợp này, khi bỏ qua cơ quan tung ương và liên lạc trực tiếp với thừa phát lại (process server) tại Tòa án, người yêu cầu phải trả khoản phí quốc gia là 60 euro.Pháp

Không tính phí với các tống đạt thực hiện bởi nhà nước, không tính thuế với các tống đạt từ các quốc gia thành viên.

Tống đạt chính thức (Điều 5 (1) (a))

Theo Điều 12 của Công ước, khi tống đạt được thực hiện bởi thừa phát lại (hussier), người yêu cầu phải chi trả chi phí để thuê người này.
Mức chi phí do người yêu cầu thanh toán là cố định 50 euro.

Các quy định khác có thể áp dụng với người thường trú trong cộng đồng hải ngoại. Trường hợp này, cần liên hệ trước với cơ quan trung ương của Pháp.

Tống đạt không chính thức (Điều 5 (2))

Trong trường hợp tống đạt đơn giản giấy tờ, trong phạm vi tống đạt được thực hiện bởi các cơ quan the National Police hoặc the Gendarmerie Nationale, tống đạt là miễn phí

Điều 10 (b)

Tại Pháp, có thể áp dụng Điều 10 b của Công ước. Trong trường hợp này, người yêu cầu phải trực tiếp đề nghị thừa phát lại tống đạt, chi phí phải trả là 50 euro.Cơ quan thừa phát lại quốc gia, kèm với giấy tờ (khoản phí phải được trả trước theo quy định của Điều 688-5 Bộ luật Tố tụng dân sự và nếu không có thỏa thuận khác)


Mức phí này được trả bằng séc

Trả trướcĐức

Cơ quan của Đức thường không thu phí tống đạt. Khi chi phí phát sinh như sử dụng xác nhận hoàn trả (a return receipt), phụ thuộc vào chi phí hành chính phát sinh, các chi phí tối thiểu phát sinh thường không thu.

Hy Lạp

Chi phí tống đạt là 50 euro từ ngày 1/8/2013

Tống đạt chính thức theo Điều 5 (1) (a) phải được gửi cho cơ quan có thẩm quyền (Public Prosecutor) kèm theo mức phí cố định(Lưu ý: Nội dung cụ thể hơn đang được cập nhật)

Bộ tư pháp, Minh bạch và nhân quyền Hy Lạp.

Thanh toán phí được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng đến Bộ Tư pháp, Minh bạch và nhân quyền Hy Lạp. Tất cả các yêu cầu tống đạt cần phù hợp với phương thức nêu trên. Tuy nhiên, nếu không kèm theo thanh toán phù hợp và biên lai ngân hàng, yêu cầu sẽ bị trả lại mà không xử lý


Nhật Bản

  • Về nguyên tắc, người yêu cầu không phải chịu chi phí vì Ngân khố quốc gia chịu chi phí tống đạt.

  • Trong trường hợp tống đạt được thực hiện bởi một marshal, phí được thu và cần được hoàn trả. Vì mục đích đó, tòa án thực hiện tống đạt gửi một hóa đơn chi phí cần hoàn trả cho người yêu cầu cùng với Giấy xác nhận được nêu tại Điều 6.

Khi thực hiện tống đạt qua marshal, khoản thanh toán để thực hiện tống đạt là 1,800 yên Nhật (tống đạt trong giờ làm việc trong tuần) hoặc 4,200 yên Nhật (tống đạt vào ban đêm, cuối tuần hoặc ngày nghỉ) cộng với chi phí đi lại của marshal, là 37 yên Nhật cho 1 km từ Tòa án cấp quận có thẩm quyền đến nơi của marshal. 
Trả sau khi có thông báo kèm với giấy xác nhận kết quảHàn Quốc

Khi cán bộ thực hiện (an execution officer) tống đạt giấy tờ theo Điều 5(1).

Khi thực hiện một phương thức tống đạt cụ thể, theo Điều 5 (2)Latvia


Latvia có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoàn trả chi phí tống đạt trong trường hợp tống đạt được thực hiện bởi một phương thức cụ thể theo đề nghị của người yêu cầu (Điều 5(1)b).Theo thư của đầu mối phía Latvia ngày 28/4/2016, tống đạt đến Latvia được thực hiện miễn phí và trường hợp yêu cầu tống đạt theo phương thức cụ thể tại điểm b đoạn thứ nhất Điều 5 Công ước mới làm phát sinh chi phí nhưng không có thông tin thêm về việc trong trường hợp phát sinh chi phí thì phải thanh toán như thế nào.Lithuana


Chi phí tống đạt giấy tờ tại Lithuania là 110 Euro.

Yêu cầu tống đạt giấy tờ phải kèm theo bằng chứng về việc đã trả phí bằng cách chuyển khoản ngân hàng cho tài khoản của Chamber of Judicial Officers of Lithuania

Chamber of Judicial Officers of Lithuania
Address: Konstitucijos Ave. 15, LT-09319 Vilnius, Republic of Lithuania Account No. LT92 4010 0424 0031 5815, AB "DnB bankas",
bank code 40100 Data accumulated and stored in the Register of Legal Entities, code 126198978.
Tel. +370 5 2750067, +370 5 275 0068
E-mail: info@antstoliurumai.lt
Website: www.antstoliurumai.lt

Khi khoản phí này không được trả và không có giấy tờ nào chứng minh khoản phí này đã được trả, cơ quan Trung ương sẽ trả lại giấy tờ theo cách thức mà cơ quan này nhận được giấy tờ đó, chỉ rõ rằng lý do trả lại giấy tờ và cung cấp thông tin về các khoản phí và phương thức thanh toán có thể được thực hiện. Việc trả lại giấy tờ không có nghĩa là giấy tờ không thể được nộp lại.

Tại Lithuana, giấy tờ có thể được tống đạt mà không phải trả phí 110 Euro nếu người yêu cầu nộp các bằng chứng chứng minh rằng phí đã được trả hoặc thanh toán từ quỹ hỗ trợ pháp lý do nhà nước đảm bảo.

Trường hợp đơn yêu cầu thực hiện tống đạt theo một phương thức đặc biệt làm phát sinh thêm chi phí, người yêu cầu phải trả trước thêm một khoản phí không nằm trong phạm vi 110 Euro và theo phương thức cụ thể được xác định trong thông báo mức phí do Chamber of Judicial Officers of Lithuania (bailiffs).Chamber of Judicial Officers of Lithuania

Cơ quan thừa phát lại của LithuaniaChuyển khoản ngân hàng

Trả trướcLúc xăm bua


Lúc xăm bua áp dụng nguyên tắc miễn phí với tất cả các hình thức tống đạt quy định tại Điều 5 và không viện dẫn Điều 12 Công ước. Cần ghi nhớ rằng trường hợp Tổng công tố là cơ quan trung ương của Lúc xăm bua là người yêu cầu, chi phí được nhà nước Lúc xăm bua chi trả.

Trong trường hợp giấy tờ do bailiff tống đạt, chi phí do người yêu cầu chịu bao gồm mức phí cố định là 50 euro, chi phí đi lại và thuế VAT (12%). Chi phí đi lại có mức 0.52 euro trên một km đi và về. Trong thành phố Lúc xăm bua, mức phí là 6 euro. Trong thành phố Esch-sur-Alzette và Diekirch mức phí là 3 euro. Nếu cán bộ tư pháp phải giao nhiều bản sao của giấy tờ thì mỗi bản sao thêm là ¼ mức phí cố định, nghĩa là 12.5 euro. Ngoài ra, khi bailiff phải xác minh địa chỉ, mức phí tăng thêm 1/10 mức phí cố định (5 euro). Ngoài ra, giấy tờ phải được đăng ký tại Lúc xăm bua thì mức phí cố định là 12 euro và mức phí lấy dấu là 2 euro mỗi trang.

Hóa đơn được gửi cho người yêu cầu. Một số bailiff yêu cầu thanh toán trước khi tống đạt, một số khác thực hiện ngay nhưng không tống đạt bản gốc khi chưa được thanh toán.
MexicoVề đoạn thứ hai của Điều 12, chi phí thanh toán cho tống đạt giấy tờ tư pháp hoặc ngoài tư pháp sẽ được thanh toán bởi người yêu cầu.
Monaco


Không thu phí với tống đạt do Nhà nước thực hiện, không thu thuế với tống đạt từ một quốc gia thành viên.

Chuyển giao giấy tờ đơn giản là miễn phí với người yêu cầu. Tuy nhiên, nếu phương thức tống đạt do người yêu cầu lựa chọn như chuyển giao giấy tờ qua bailiff, chi phí phải được thanh toán.


Hà Lan

Chỉ phí chỉ phát sinh nếu giấy tờ được tống đạt bởi bailiff. Chi phí khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu và bailiff liên quan. Khi giấy tờ thực hiện được gửi cho quốc gia yêu cầu, hóa đơn về phí bailiff cũng được gửi kèm.

Bailiff sẽ tính phí cho tống đạt. Phí gồm hai phần, phần phí không cố định, phần phí thỏa thuận giữa khách hàng và bailiff, và một phần phí cố định do chính phủ áp dụng với bên kia. Phần phí cố định cho hành động của bailiff được bao gồm trong chi phí tố tụng.

Lưu ý: thông tin đang được cập nhậtTrả sau. Hóa đơn gửi kèm kết quảBồ Đào Nha


Trong trường hợp tống đạt trực tiếp được thực hiện bởi thư ký tòa án, không phát sinh chi phí. Khi Tòa án chọn tống đạt qua bưu điện thì tòa án phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào phát sinh mà bất kể khả năng được hoàn trả.

Chi phí có thể phát sinh khi tống đạt do đại diện thực thi, luật sư hoặc luật sư tư vấn thực hiện.Bồ Đào Nha sẽ viện dẫn Điều 12 (2) (b) của Công ước chỉ khi người yêu cầu đề nghị một phương thức tống đạt cụ thể cần có sự tham gia của chuyên gia.

Liên bang Nga

Liên bang Nga cho rằng theo Điều 12 Công ước, tống đạt giấy tờ tư pháp từ một quốc gia thành viên không làm phát sinh bất kỳ chi phí hoặc hoàn lại thuế hoặc chi phí nào cho tống đạt được thực hiện bởi quốc gia nhận. Việc thu các chi phí như vậy (với ngoại lệ được nêu tại mục a và b của đoạn 2 Điều 12) bởi bất kỳ quốc gia ký kết nào được Liên Bang Nga coi là từ chối tuân theo Công ước trong mối quan hệ với Liên bang Nga, và, kết quả là, Liên bang Nga không áp dụng Công ước trong mối quan hệ với quốc gia ký kết đó.
San Marino

Chi phí thực hiện mỗi yêu cầu tống đạt theo Điều 5(1)(a)(b) phải được thanh toán trước với mức 50 euro.

Ufficio Registro e Ipoteche della Repubblica di San Marino
Via 28 Luglio n. 196
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX
IBAN SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403 


Bản sao của giấy tờ thanh toán cần kèm theo giấy tờ.
Slovakia


Không có chi phí cho tống đạt giấy tờ, Tuy nhiên, một yêu cầu áp dụng phương thức tống đạt cụ thể có thể làm phát sinh chi phí cần được hoàn trả.
Slovenia


Không có nghĩa vụ phải thanh toán cho tống đạt giấy tờ, trừ khi Tòa án quyết định, theo yêu cầu của một bên, rằng giấy tờ được tống đạt bởi một cá nhân hoặc pháp nhân thực hiện tống đạt dưới dạng một hành động được đăng ký trên cơ sở được ủy quyền đặc biệt từ Bộ Tư pháp. Trong những trường hợp đó, bên yêu cầu tống đạt được thực hiện bởi process-server phải thanh toán trước chi phí tống đạt; kết thúc quá trình tố tụng, chi phí tố tụng do bên thua kiện hoặc cả hai bên chịu theo phần tương ứng với mức độ thành công của bên đó trong vụ việc.
Tây Ban Nha


Tống đạt giấy tờ là miễn phí, theo pháp luật trong nước của Tây Ban Nha và tống đạt được thực hiện bởi cơ quan công quyền (Tòa án). Chi phí đặc biệt phát sinh từ một hình thức tống đạt cụ thể theo đề nghị của người yêu cầu nên được giải quyết tùy theo tình huống của vụ việc.

Lưu ý: Nội dung này đang được cập nhật

Giấy tờ được tống đạt bởi luật sư làm phát sinh phí và chi phí (mức chi phí được điều chỉnh bởi Sắc lệnh hoàng gia số 1372/2003 ngày 7/11/2003). Về nguyên tắc, chi phí này do bên ủy quyền cho luật sư liên quan thanh toán, trừ khi người này được hưởng lợi từ trợ giúp pháp lý miễn phí. Những chi phí này cũng có thể bao gồm trong quyết định thanh toán chi phí, nhìn chung trong những vụ việc bên thua kiện sẽ phải thanh toán.


Thụy Điển


Không có chi phí tống đạt giấy tờ tại Thụy Điển. Nhưng nếu một phương thức tống đạt được đề nghị bởi người yêu cầu làm phát sinh chi phí cho cơ quan trung ương của Thụy Điển, Điều 12 (2)(b) đưa ra căn cứ pháp lý để đề nghị người yêu cầu hoàn trả chi phí. Tuy nhiên, Điều này rất ít khi được áp dụng.

Nếu một khoản thanh toán hoặc hoàn trả được yêu cầu, mức phí tương ứng với chi phí phát sinh. Chi phí là giống nhau cho tất cả những người yêu cầu và không phụ thuộc vào quốc gia yêu cầu. Mức phí cũng không tương ứng theo phần với giá trị của vụ việc.Thụy sĩ


Nhìn chung, chi phí phát sinh khi tống đạt do cơ quan có thẩm quyền của Thụy sĩ chịu.

Tống đạt là miễn phí khi không có yêu cầu phương thức tống đạt cụ thể (khi tống đạt được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự). Vì thế chỉ Điều 12 (2) b được áp dụng. Quy định này được viện dẫn chỉ khi quốc gia yêu cầu đề nghị tống đạt theo phương thức đặc biệt làm phát sinh chi phí.

Khoản thanh toán là chi phí phát sinh. Không có sự phân biệt giữa các quốc gia gửi.
Theo thư ngày 14/4/2016 của bang Zug, tống đạt giấy tờ từ quốc gia thành viên không phát sinh chi phí theo Điều 12 Công ước nên cơ quan trung ương của bang này không thu phí

Theo thư ngày 19/4/2016 của Văn phòng tư pháp liên bang Thụy sĩ rằng các thông tin trên trang của Hội nghị La Hay là đầy đủ. Về nguyên tắc, cơ quan có thẩm quyền của Thụy sĩ không thu phí cho tống đạt giấy tờ theo điều 12 đoạn 1 Công ước. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt yêu cầu sử dụng một phương thức tống đạt cụ thể theo Điều 12 đoạn 2 điểm b Công ước thì có thu phí nhưng rất hiếm khi xảy ra. Nên tham khảo thêm các thông tin trong quyển hướng dẫn tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự có sẵn trên trang web của Văn phòng tư pháp liên bang

Ucraina


Yêu cầu tống đạt được thực hiện miễn phí.

Nếu việc thực hiện tống đạt đòi hỏi chi phí, Tòa án Ukraina thông báo cho cơ quan yêu cầu: trực tiếp hoặc qua Bộ Tư pháp Ukraina và Sở Tư pháp địa phương về mức chi phí và thông báo về tài khoản ngân hàng để chuyển tiền.

Việc thực hiện tiếp yêu cầu tống đạt có thể thực hiện sau khi thanh toán chi phí.

Thông qua tài khoản Ngân hàng

Theo thư ngày 17/5/2016 của cơ quan đầu mối của Ucraina, các thông tin trên trang của Hội nghị La Hay là đầy đủ, việc tống đạt sẽ được thực hiện miễn phí.Vương quốc Anh


Từ 1/1/1979, không tính phí với tống đạt trong các trường hợp thông thường. Tuy nhiên, nếu yêu cầu tống đạt theo một phương thức đặc biệt, làm phát sinh chi phí phụ trội, hoặc trong các trường hợp ngoại lệ khác, chi phí thực tế của tống đạt sẽ được yêu cầu hoàn trả.

Quy định này chỉ áp dụng với England và Wales, Scotland và Northern Ireland, và không áp dụng với các lãnh thổ hải ngoại mà vương quốc Anh chịu trách nhiệm trong mối quan hệ quốc tế.Hoa Kỳ

Tất cả tống đạt chính thức theo Điều 5 (1) phải được gửi trực tiếp cho Process Forwarding International kèm với một mức phí cố định (a flat fee).

Chi phí cho tống đạt trực tiếp hoặc tống đạt qua thư là 95 đô la Mỹ.

Người ký hợp đồng tư nhân không tống đạt giấy tờ cho nhà nước Hoa Kỳ hoặc Bộ, cơ quan, hoặc đại diện của Hoa Kỳ. Những yêu cầu tống đạt đó sẽ được gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để giải quyết. Không áp dụng phí trong những trường hợp này.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ lưu ý rằng không có yêu cầu theo pháp luật liên bang của Hoa Kỳ rằng yêu cầu tương trợ tư pháp được chuyển đến Process Forwarding International. Hoa Kỳ không phản đối chuyển giao không chính thức các giấy tờ này qua thành viên của cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự tại Hoa Kỳ, thông qua thư hoặc cá nhân tư nhân nếu điều đó là có hiệu lực theo pháp luật áp dụng, với điều kiện không có biện pháp cưỡng chế nào được áp dụng. Chi phí hoặc phí sử dụng những người được ủy quyền qua hợp đồng tư nhân để thực hiện tống đạt được thương thảo cá nhân và Chính phủ Hoa Kỳ không biết các loại chi phí hoặc phí này.Process Forwarding International

(ABC Legal)Thanh toán phí có thể được thực hiện bằng Visa, Mastercard, phần lớn các loại thẻ tín dụng quốc tế, chuyển khoản ngân hàng, lệnh chuyển tiền quốc tế và séc do Chính phủ phát hành trả cho Process Forwarding International. Séc cá nhân không được chấp nhận. Tất cả các yêu cầu tống đạt phải phù hợp với quy trình và phương thức thanh toán nêu trên. Tất cả các yêu cầu tống đạt không kèm với thanh toán phù hợp được nêu ở trên sẽ bị trả lại không thực hiện.

Hướng dẫn thanh toán chi tiết trên website của hãngPhạm vi tống đạt của ABC Legal tại Hoa Kỳ ( 50 bang và District of Columbia), Guam, American Samoa, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands và the Commonwealth of the Northern Mariana Islands
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương