Stt tên hoá chấttải về 145.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích145.74 Kb.

BỘ Y TẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC

Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 25 /2011/TT-BYT ngày 23 / 6 /2011

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢNG 1: DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN CẤM SỰ DỤNG TRONG LĨNH VỰC

GIA DỤNG VÀ Y TẾ

STT

Tên hoá chấtAldrin


BHC, Lindane


Cadmium compound


Chlordance


DDT


Dichlovos


Dieldrin


Heptachlor


Hexachlorobenzene


Isobenzan


Isodrin


Lead compound


Methamidophos


Methyl Parathion


Mirex


Monocrotophos


Naphthalene


Paradichlorobenzene (1,4-Dichlorobenzene, p-DCB)


Parathion Ethyl


Phosphamidon


Strobane


Toxaphen


Các chế phẩm sinh học (vi khuẩn, vi rút, ...) diệt côn trùng, diệt khuẩn

BẢNG 2: DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG

ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ NHƯNG HẠN CHẾ SỬ DỤNG

TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ


STT

Tên hoá chất

Quy định sử dụngAgniqueTM MMF

Không dùng để diệt côn trùng trong nước ăn uống và nước sinh hoạtBromchlophos

Chỉ phun dạng ULV để diệt ruồi ngoài nhàFenitrothion (min 95%)

Chỉ phun dạng ULV để diệt ruồi, muỗi, gián ngoài nhàMalathion (min 95%)

Chỉ phun dưới dạng ULV để diệt muỗi sốt xuất huyếtNovaluron

Không dùng để diệt côn trùng trong nước ăn uống và nước sinh hoạtPirimiphos-methyl 88%

Chỉ dùng để diệt bọ chét, ruồi và muỗi ngoài nhàPyriproxyfen

Không dùng để diệt côn trùng trong nước ăn uống và nước sinh hoạtTemephos (min 88%)

Không dùng để diệt côn trùng trong nước ăn uống và nước sinh hoạtTrichlofon (min 97%)

Chỉ phun diệt ruồi ngoài nhà và làm mồi diệt ruồiDimethyl phthalate

Nồng độ sử dụng dưới 30%, không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổiDiethyl toluamid (min 95%)

Không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi


BẢNG 3: DANH MỤC HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ ĐỂ SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

STT

Tên hoá chấtAlpha-cypermethrin (min 90%)


Bayrepel


Belzyl benzoate


Beta-cypermethrin (min 98%)


Bifenthrin (min 97%)


Bioresmethrin


Chlorpyrifos Methyl


Citronella


Cyfluthrin (min 93%)


Cypermethrin (min 90%)


Cyphenothrin


d-Allethrin (min 92%)


Deltamethrin (min 98%)


Diazinon (min 95%)


D-phenothrin (min 92%)


D-tetramethrin (min 92%)


D-trans allethrin (Esbiothrin) (min 95%)


Emamectin benzoate


Esbiothrin


Ethylbutylacetylaminopropionate


Esfenvalerate


Etofenprox (min 96%)


Fipronil (min 97%)


Hydramethylnon


Imidacloprid (min 96%)


Imiprothrin


Lambda-cyhalothrin (min 81%)


Meperfluthrin


Metofluthrin


Permethrin (min 92%)


Pirimiphos methyl


Polyphenol


Prallethrin (min 90%)


Propoxur (min 95%)


Piperonyl Butoxide


Pyrethrins


Rotenone


S-bioallethrin (Esbiol, Esdepallethrin) (min 95%)


Thiamethoxam


Tetramethrin (min 92%)


Transfluthrin (min 94%)


BẢNG 4: DANH MỤC HÓA CHẤT DIỆT KHUẨN ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ ĐỂ SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

STT

Tên hoá chất2 - Butoxyethanol2 - Phenyl phenol2 - phospho-1,2,4-butanetricarbonxylic acidAcetic acidAcetylcaprolactamAcid citricAlcohol lauric ethoxylatedAlhynamio alkyglycineAlkyl (50% C14, 40% C12, 10% C16) dimethyl benzyl ammonium chloridesAlkyl dimethyl ammonium methosulfateAlkylbenzyldimetyl amonium chlorideAlkyldimethyl (ethylbenzyl) ammoniumchloridAlkylpropylenediamineguanidium acetateAllantoinAlpha - terpineolAluminium OxideAluminium SulphateAmmonium nonyphenyl ether sulfateAmoni bậc 4Amonium betainAmphostereBenzalkonium ChlorideBiguanideBiguanindium acetateBiosol (Isopropylmethylphenol)Bis (3-Aminopropyl) DodecylamineC12-C16 Alkyldimethyl Benzyl Amonium ChlorideCalcium hypocloriteCetrimideCetyl alcoholChlorhexidine GluconateChlorhexidine DigluconateChlorineChlorine IsocyanurateChloroxylenolClohydrate biguanideCloramine BCloramine TClorua biguanideClorua didecyl dimethyl amoniumCocamidopropyl BetaineCocopopylene DiamineColloidal SilverCresylCyanuric AcidDidecyl dimethyl ammonium chloridedidecyldimethylammonium bromideDimethicone CopolyolDimethiconesDioctyl dimethyl ammonium chlorideDisodium cocoamphodiacetateDisodium oleamido MEA sulfosuccinateDodecyldipropylene triamineEthanolEthoxylated linearEthylene Diamino Tetra Acetic AcidEthylhexanolEthylicFormaldehydeGlutaraldehydeGlyoxalHydrogen PeroxideIodeIsobutilicIsopropanolIsopropilicIsothiazoloneLauramphocarboxyglycinate sodiumLauryldipropylene triamineLaurylsulfate de sodiumMalic AcidMethyl - PentanediolMethyl Hydroxybenzoate prorylMethylchloroisothiazolinoneMethylisothiazolinoneMicrobicidal AmphotericMonoethanolamide sulfosuccinate ricinoleic acidMonopropyleneglycolN, N Bis (2-hydroxyethyl) dodecanamideN, N Bis (3 Aminopropyl) DodecylamineN-(3 Aminopropyl)-N-Dodecylpropane-1,3-DiamineN,N-didecyl-N-methyl-poly (oxyethyl) ammonium propionateN,N-Didecyl-N,N-Dimethylammonium ChlorideN[3-(Dodecylamino) propyl]glycineN-akyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C16) dimethyl benzyl amonium chlorideN-akyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl amonium chlorideNatri benzoatNatri hydroxidN-lauryl-N, N-dimethylamide OxideNonylphenol ethoxylatedOcty decyl dimethyl ammonium chlorideOrtho - phthalaldehydeParacetic acidPhenolPhenoxyethanolPhosphoric AcidPoly Hexamethylene biguanide chloridePoly Hexamethylene biguanide chlorhydratePoly Hexamethylene biguanide hydrochloridePoly Hexamethylene guanide hydrochloridePolyaluminium ChloridePolyhexanidepolyvinylpyrrolidone iodinePovidone IodinePropaltriol 1,2,3PropanolProprietary ethoxylate fatty alcoholProprietary fatty alkyl cooamidePropylene glycolPropylene glycol butyl etherProteasePotassium carbonatePotassium hydrogen peroxymonosulfate sulfateReaction product of Alkylminoacetic Acid and Alkyl DiazapentaneSilver SulphadiazineSodium BicarbonateSodium C-14-16 Olefin sulfateSodium ChlorideSodium DichloroisocyanurateSodium Dodecyl Benzene SulphonateSodium GluconateSodium hydroxideSodium hypochloriteSodium laurylether sulfateSodium PerborateSodium PeroxoborateSodium SulphateSoudium Di-iso-octylsulfosuccinateSulphamic AcidTetra Acetyl Ethylene DiamineTrialkylethoxyammoniumpropionateTrichloro-s-TriazinetrioneTriclosanTriethanolamineTrisodium Phosphate

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương