Stt tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầutải về 24.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích24.51 Kb.

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1


Gói thầu số 01 số lượng 500, tấn gạo nhập tại kho Chi Cục DTNN Tuyên Quang

Đấu thầu rộng rãi trong nước

4.810.000.000

4.804.800.000

Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Thăng Long

Số 212/QĐ-CDTHLS ngày

08/4/2013 của Cục trưởng Cục DTNNKV Hoàng Liên SơnTrọn gói không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 20/5/2013

2


Gói thầu số 02 số lượng 500, tấn gạo nhập tại kho Chi Cục DTNN Tuyên Quang

Đấu thầu rộng rãi trong nước

4.810.000.000

4.804.800.000

Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Thăng Long

Số 212/QĐ-CDTHLS ngày

08/4/2013 của Cục trưởng Cục DTNNKV Hoàng Liên SơnTrọn gói không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 20/5/2013

3


Gói thầu số 03 số lượng 500, tấn gạo nhập tại kho Chi Cục DTNN Tuyên Quang

Đấu thầu rộng rãi trong nước

4.810.000.000

4.798.500.000

Công ty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình

Số 212/QĐ-CDTHLS ngày

08/4/2013 của Cục trưởng Cục DTNNKV Hoàng Liên SơnTrọn gói không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 20/5/2013

4


Gói thầu số 04 số lượng 500, tấn gạo nhập tại kho Chi Cục DTNN Tuyên Quang

Đấu thầu rộng rãi trong nước

4.810.000.000

4.672.500.000

Công ty cổ phần Thương mại Minh Khai

Số 212/QĐ-CDTHLS ngày

08/4/2013 của Cục trưởng Cục DTNNKV Hoàng Liên SơnTrọn gói không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 30/4/2013

5


Gói thầu số 05 số lượng 500, tấn gạo nhập tại kho Chi Cục DTNN Tuyên Quang

Đấu thầu rộng rãi trong nước

4.810.000.000

4.798.500.000

Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng

Số 212/QĐ-CDTHLS ngày

08/4/2013 của Cục trưởng Cục DTNNKV Hoàng Liên SơnTrọn gói không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 10/5/2013

6


Gói thầu số 06 số lượng 500, tấn gạo nhập tại kho Chi Cục DTNN Tuyên Quang

Đấu thầu rộng rãi trong nước

4.810.000.000

4.788.000.000

Công ty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình

Số 212/QĐ-CDTHLS ngày

08/4/2013 của Cục trưởng Cục DTNNKV Hoàng Liên SơnTrọn gói không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 20/5/2013
( Đính kèm theo công văn đang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số : 218 ngày 15/4/2013 của Cục dự trữ Nhà nước

khu vực Hoàng Liên Sơn )

Giá trúng thầu của các gói thầu nêu trên đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng; gạo có cả bao bì, giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ Đức Ninh – Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương