Stt mã Hàng Tên hàngtải về 16.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2023
Kích16.91 Kb.
#54746
ofice


STT

Mã Hàng

Tên hàng

Đơn Giá

Loại 1

Loại 2

1

C1T

Cửa 1 cánh trượt

350000

300000

2

CXT

Cửa xoay tự động

1000000

900000

3

CTC

Cửa trượt tự động

700000

600000

4

C1N

Cửa 1 cánh nhựa

300000

250000


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2023
BẢN CAM KẾT

Họ và tên: Giới tính:
Ngày tháng năm sinh: Quốc tịch:
Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp
Nơi cư trú/ lưu trú:
Điện thoại:
Vị trí công tác:
Tôi xin cam kết với sẽ nghiêm túc chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Công ty.

TRƯỞNG PHÒNG

NGƯỜI CAM KẾT
(ký và ghi rõ họ và tên)

Trang 1
Trang 2
Trang 3
trang 4
tải về 16.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương