Stt Họ và tên Môn dạytải về 43.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích43.3 Kb.

Stt

Họ và tên

Môn dạy

Dạy lớp

Ghi chú
1

Cao Khả Bình

Lịch sử

7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/42

Phan Thị Thanh BìnhThư viện
3

Nguyễn Thị Kim Cúc

Hóa học

9/1, 9/2, 9/3, 9/4Sinh học

6/1, 6/2, 6/34

Dương Minh Đài

Công nghệ

8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/45

Phan Thị Bạch Đằng

Âm nhạc

6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/46

Trương Thị Đào

Toán

7/1, 7/2, 8/1, 8/27

Mai Văn Dũng

Địa lý

6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/38

Nguyễn Văn DũngThể dục
9

Nguyễn Văn Dũng

Vật lý

8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4Toán

8/310

Trương Dũng

Toán

6/1, 6/2, 6/3, 7/311

Trần Văn Dững

Ngữ văn

7/1, 7/2, 7/3Lịch sử

6/1, 6/2, 6/312

Trần Thị HàĐau ốm
13

Hoàng Thị Thu Hiền

Vật lý

7/1, 7/2, 7/314

Trần Ngọc Hiếu

Mỹ thuật

6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/315

Thái Văn Hiệu

Địa lý

9/1, 9/2, 9/3, 9/4

Tổ trưởng CM
16

Trương Quỳnh Hoa

Tiếng Anh

6/3, 7/1, 7/2, 7/317

Phạm Ngọc HoànP. Hiệu trưởng
18

Nguyễn Minh HoàngChuyển trường
19

Hồ Thị Hồng

Ngữ văn

6/1, 6/2, 9/1, 9/220

Văn Thị Kim Hương

Sinh học

8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/421

Cao Thị Thùy Nhung

Tiếng Anh

6/1, 6/2, 9/1, 9/2, 9/322

Dương Xuân PhuHiệu trưởng
23

Phan Thị Sam

Hóa học

8/1, 8/2, 8/3Công nghệ

6/1, 6/2, 6/324

Ngô Sang

Tin học

6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/3, 9/425

Trương Thị Tâm

Ngữ văn

6/3, 8/1, 8/2, 8/326

Nguyễn Đức TânThể dục
27

Nguyễn Văn Thanh

Toán

9/1, 9/2

Tổ trưởng CM
Vật lý

6/1, 6/2, 6/328

Phạm Đình Thông

Ngữ văn

9/3, 9/4

Tổ trưởng CM
29

Thái Thị Thu

Công nghệ

7/1, 7/2, 7/3Sinh học

7/1, 7/2, 7/330

Thái Thị Thu Trà

Tiếng Anh

8/1, 8/2, 8/3, 9/4

Tổ trưởng CM
31

Nguyễn Trung Trực

Toán

9/3, 9/4Tin học

7/1, 7/2, 7/3, 8/332

Hồ Thị Thu Tuyền

GD công dân

6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương