Speaker Profile Time: November 27, 2008 09: 55 – 10: 25 Seminar Topictải về 13.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.09.2016
Kích13.56 Kb.Speaker Profile

Time:

November 27, 2008 09:55 – 10:25


Seminar Topic:

Lessons Learnt from 3G Network Deployment


Company Name:

Alcatel-LucentSpeaker:

Mr. Gilbert MARCIANO


Title:

Solution Director, Alcatel-Lucent Carrier Business Group


Biography of speaker:

Gilbert Marciano received a graduate degree in engineering from Polytech Paris-UPMC in 1986. He has been the Solution Director for the past three years for Alcatel-Lucent’s “Broadband for All” program aimed at accelerating the broadband and mobile voice uptake in high-growth economies.

Today Gilbert is Solution Director for the “Network Evolution to Mass Broadband” end-to-end solution to help carriers profitably deliver broadband to the mass market.

He joined the former Alcatel in 1995 and worked as Product Manager for the 2G/3G Mobile Infrastructure.

Prior to joining Alcatel-Lucent, he worked for 8 years for the SAGEM group, architecting the first French ISDN network, and on the design of first generation wireless terminals.

Thời gian:

Ngày 27 tháng 11 năm 2008 09:55 – 10:25


Chủ đề hội nghị:

Bài học từ sự phát triển mạng 3G


Tên công ty:

Alcatel-LucentDiễn giả:

Gilbert MARCIANO


Chức vụ:

Giám đốc giải pháp


Tiểu sử của diễn giả:

Gilbert Marciano nhận được bằng tốt nghiêp kỹ sư từ đại học Polytech Paris-UPMC năm 1986. Ông là giám đốc giải pháp của Alcatel-Lucent từ 3 năm trước với chương trình “Băng rộng cho tất cả” với mục tiêu tăng tốc mạng băng rộng, dịch vụ thoại di động nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Ngày nay Gilbert là giám đốc giải pháp cho gải pháp toàn diện “ Sự phát triển mạng hướng tới băng rộng toàn diện” nhằm giúp các nhà khai thác cung cấp dịch vụ băng rộng ra thị trường có lợi nhất.

Ông tham gia vào Alcatel từ năm 1995 và hoạt động như một nhà quản lý sản phẩm cho hạ tầng di động 2G/3G.Trước khi tham gia vào Alcatel-Lucel, ông đã làm việc 8 năm cho tập đoàn SAGEM, kiến trúc sư cho mạng ISDN đầu tiên tại Pháp, và tham gia thiết kế những thiết bị không dây đầu cuối thế hệ đầu tiên.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương