Song da 505 CÔng ty cổ phần sông đÀ 505tải về 8.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.55 Kb.
#22349SONG DA 505


CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Địa chỉ: Xã IaO - Huyện IaGrai - Tỉnh Gia Lai

VPGD: 322 Ngũ Hành Sơn - Q. Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3.956.480 Fax: 0511.3.956.480

Email: Songda505@vnn.vn Web: www.songda505.com.vn
Số /CV-S55-TCKT Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2014

“ Vv giải trình kết quả kinh doanh

báo cáo tài chính Quí III/2014”

Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty cổ phần Sông Đà 505 ( Mã CK : S55) đã hoàn thành báo cáo tài chính Quí III/2014 và thực hiện công bố thông tin theo qui định đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Với lợi nhuận từ hoạt động SX kinh doanh sau thuế Quí III/2014 đạt được là : 2.122.911.510,đồng; giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước . Nay Công ty chúng tôi xin giải trình nguyên nhân dẫn đến việc giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước xuất phát từ những lý do sau:

Trong quí III/2014 lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt: 15.421.612.584,đồng ( tăng 159% so với cùng kỳ năm trước) do trong kỳ Công ty đã hoàn thành việc quyết toán một số công trình và đã hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi đến 30/09/2014 số tiền là : 4.154.629.755,đồng. Tuy nhiên do khoản thuế TNDN tăng đột biến do Cục thuế Gia Lai truy thu đối với thu nhập tính trên địa bàn không được ưu đãi thuế TNDN thuộc gia đoạn 2009-:-2013 theo văn bản hướng dẫn chính sách thuế TNDN số 12024/BTC-TCT ngày 27/08/2014 của Bộ tài chính với số tiền : 12.473.192.465, đồng đã làm giảm lợi nhuận sau thuế trong kỳ

Kính mong nhận được sự quan tâmTrân trọng!
Nơi nhận : GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  • Như kính gửi

  • Lưu VP


tải về 8.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương