Some comparisons between british and vietnamese greeting culturetải về 264.61 Kb.
Chế độ xem pdf
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2022
Kích264.61 Kb.
#52817
1   2   3   4   5   6   7   8
TIEU LUAN MAU 2 ENGLISH AND VIETNAMESE GREETING CULTURE

REFERENCES 
[1] M, Eisentein Ebsworth. (1996).Cross - cultural Realization of Greeting in American. 
[2] Eisentein Ebsworth. (1996).Cross- cultural Realization of Greeting in American English. Berlin: Muonton de Gruyter 
[3] Goffman, E. (1971). Relations in Public: Microstudies of the Public Order. New York: Basic Books. 
[4] Le, Quang Thiem. (2004). Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ. Ha noi: Ha noi National University Publisher 
[5] Nguyen, Thien Giap. (2000). Dụng học Việt ngữ. Ha noi: Ha noi National University Publisher 
[6] Tran, Ngoc Them. (1991). Cơ sở văn hóa Việt Nam. Ha noi: Education Publishing House 
[7] Vu Huyen. Cach chao hoi cua nguoi Viet va nguoi My. Retrieved Dec 2
sd
2011. 
[8] 
Http://en.wikipedia.org/wiki/Greeting
 . searched DEC 2
sd
,2011 
[9] 
Http://en.wikipedia.org/wiki/Politeness - theory searched DEC 2
sd
,2011
 
[10] 
Http://www.vocw.edu.vn/content/m11241/latest/searched
 DEC5
th
, 2011 
[11]  
www.Europe
 greeting.com / searched DEC, 6
th 
2011 tải về 264.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương