Si-mê-ôn Và An-ne Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 59-0211, “Simeon & Anna”tải về 87.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích87.99 Kb.
#30256


Si-mê-ôn Và An-ne
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 59-0211, Simeon & Anna, dài 54 phút, được giảng bởi Anh (Brother) William Branham, vào tối thứ Tư, ngày 11/2/1959, tại Công viên San Jose (San Jose Park), San Juan, Puerto Rico. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lại lần thứ 5b, ngày 20/10/2009 - Vietnamese Translation, Revision 5b.)
E-1 Chúng ta đang mong đợi Đức Chúa Trời làm những việc lớn cho chúng ta. Cảnh tượng (scene) mà chúng ta muốn mở ra tối nay là tại Giê-ru-sa-lem chừng 1 năm sau những gì chúng ta đã nói trong đêm hôm qua (last evening). Đó là ngay sau khi Chúa Jêsus đã được sinh ra. Trong thời đó tin ấy không được lan nhanh và rộng giống như phương tiện chúng ta có ngày nay. Khi đó họ không có ti-vi, báo chí, vân vân... Phương tiện duy nhất để truyền thông là bằng cách truyền khẩu qua miệng đến tai mà thôi.
Có một người già tên là Si-mê-ôn. Ông là Thầy Tế lễ tại Đền thờ mà chúng ta có thể gọi là một bậc hiền triết lão thành. Ông là một trong những đầy tớ được Đức Chúa Trời xức dầu. Đức Chúa Trời có các đầy tớ của Ngài ở mọi lứa tuổi mà Ngài có thể đặt ‘Tay Ngài’ lên trên hoặc đặt ‘Lời Ngài’ vào trong người đó. Đôi khi Ngài đến với một nhóm nhỏ; Đôi khi với chỉ một người mà thôi. Nhưng Ngài luôn luôn có người của Ngài.
E-2 Người này đang trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên. Ông đang trông đợi Đức Chúa Trời làm thành những gì Ngài đã Phán rằng Ngài sẽ làm. Ông là một người có Đức Thánh Linh ngự cùng, vì Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người, rằng người sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ [Đấng Được Xức Dầu] của Chúa. Ông có quyền (có lý do rất đúng để, right) tin điều đó.
Bấy giờ, nhiều anh em Thầy Tế lễ đồng lao của ông, họ nói, đầu óc ông ta đã hơi xuống sức rồi (he had gone a little off at his head). Ôi, làm thế nào mà như thế được? Họ đã trông đợi Đấng Mê-si (Messiah) từ ban đầu kia mà. Nhưng tới bây giờ thì họ đang ở trong tình trạng tệ hơn bao giờ hết. Làm thế nào mà Ngài đến được?
Nhưng anh em thấy đấy, Đức Chúa Trời hành động theo đường lối riêng của Ngài, bằng những phương cách mầu nhiệm (mysterious ways) và những dấu kỳ phép lạ (wonders) của Ngài khi thực hiện (Lời Hứa của Ngài). Chúa Jêsus Phán, “Con Người sẽ đến trong giờ mà người ta không ngờ.” Há bây giờ không phải là thời gian tuyệt vời đó sao?
E-3 Anh em thấy đấy (see), Ngài chẳng bao giờ làm điều gì nếu Ngài chưa hội tụ đầy đủ (together) dân sự của Ngài để tỏ cho họ biết về điều đó.
Đó là những gì tôi tin là Ngài đang làm đây: Ngài đang kêu gọi những kẻ đã được chọn phải ra đi. Khi thế gian này đầy dẫy sự thịnh vượng, đầy đủ đồ để ăn, có những máy bay lớn hiện đại, và mỗi thứ khoa học gia vĩ đại. “Ôi,” họ nói, “Chúng ta sẵn sàng để sống. Chớ bây giờ thì việc đó đâu có thể xảy ra.” Chính trong ngày giờ mà qúy vị không ngờ, Con Người sẽ hiện đến.
E-4 Anh em há không thấy Ngài đang làm gì sao? Ngài đang gọi những Con cái Được chọn (elected children) của Ngài lại với nhau (together) như Ngài đã từng làm thuở xưa vậy (then). Si-mê-ôn, Xa-cha-ri, Ê-li-za-bét, Giăng Báp-tít -- Họ đều đã sẵn sàng. Có những con người và sự việc phải được bố trí (fixing) trước để nó xảy ra.
Trong giới người ngoại, thậm chí trong giới người có đạo (religious world), vẫn cho rằng họ đã đi xa khỏi đầu mút sai trật, là những kẻ ‘cuồng tín’ (fanatics).
Nhưng họ biết họ đang nói gì. Họ biết những gì mà ông [Si-mê-ôn] nói đều đúng cả, vì Đức Thánh Linh đã Phán vậy. Ông ta có quyền (có lý) tin điều đó. Nếu Đức Thánh Linh đã Phán vậy, thế là chắc chắn, ổn định, đã giải quyết rồi (that settles it)!
E-5 Hôm nay tôi cũng tin y như vậy. Chúng ta có Lời hứa của Đức Thánh Linh. Và trong Thời kỳ Cuối cùng này (this last days), Ngài sẽ đổ Thần của Ngài xuống, và Ngài sẽ kêu gọi Hội Thánh của Ngài lại với nhau. Ngài sẽ tỏ bày những dấu kỳ và phép lạ lớn (great signs and wonders). Tôi tin rằng chúng ta đã và đang xem thấy nó vì Ngài đã Hứa điều đó. Vì vậy chúng ta vẫn chờ đợi, dù phải bị người ta gọi là những kẻ cuồng tín. Nhưng không hề có 2 Thánh Linh -- chỉ có một Thánh Linh thôi. Cùng một Thánh Linh đã Hứa với ông [Si-mê-ôn] này, Ngài cũng đã ban cho chúng ta một Lời hứa (promise). Chúng ta tin điều đó. Dầu thế gian có nói gì chăng nữa, chúng ta vẫn tin. Đức Chúa Trời sẽ giữ Lời hứa của Ngài. Ngài luôn luôn như vậy. Ngài sẽ luôn luôn như vậy.
E-6 Khi Chúa Jêsus được 8 ngày tuổi, theo lệ thường gia đình đã đem Ngài lên Đền thờ tại Giê-ru-sa-lem để chịu phép cắt bì (circumcision). Theo luật [Môi-se], thì người mẹ phải dâng của lễ [dâng con, băng phép cắt bì] này cùng của lễ tẩy uế cho chính minh (offering for her purification).
Chúng ta hãy tưởng tượng nó có lẽ là một buổi sáng thứ Hai. Chúng ta đang có mặt tại Đền thờ. Đó thật là một ngày rất nhộn nhịp. Tôi nhìn dọc theo dãy người, giống như một dãy cầu nguyện phía bên phải của Đền thờ vậy. Nều có khoảng 2 triệu người Do-thái ở Pa-lét-tin, là có bao nhiều trẻ sơ sinh đã ra đời nội trong 24 tiếng vừa qua. Và mỗi ngày [hàng người trở nên càng dài], vì các bà mẹ nối đuôi nhau xếp hàng thật dài (great line) để làm lễ cắt bì cho đứa con trai của mình, và dâng của lễ tẩy uế cho chính minh.
E-7 Chúng ta hãy nhìn vào hàng người đó sáng nay. Vào khoảng 9 giờ, các bà mẹ đã xếp hàng cả rồi. Mỗi người choàng con mình lại trong những chiếc áo may rất khéo, như những tác phẩm xinh đẹp. Đa số họ dâng những chiên con (lambs). Người giàu mới có chiên con để dâng, nhưng của lễ của một nông dân (một người nghèo) thì chỉ là 2 con chim cu hoặc 2 con chim bồ câu thôi.
Hãy để ý dọc theo hàng người ấy, có một cô gái không quá 18 tuổi, cô ấy đang đứng một mình. Hết thảy những người khác đứng xa xa với cô. “Đừng lại gần vớ vẩn (fool around) gì với cô ấy. Cô - cô ấy là gái lăng loàn (mang tiếng xấu, ill fame), đứa con ấy là con ngoài giá thú (holy wedlock). Cho nên hãy đứng xa ra; Đừng nói năng gì với cô ta cả.” Nhưng Ma-ry, nàng biết đứa Trẻ đó đến từ đâu. Nàng biết rằng đó là Con của Đức Chúa Trời.
E-8 Cũng giống như hôm nay vậy, đêm nay, người ta vẫn bảo rằng chúng ta là ‘cuồng tín’, vì chúng ta tin Đức Chúa Trời, tin những việc siêu nhiên (supernatural). Nhưng chúng ta biết nó từ đâu đến. Dẫu cho người ta có nghĩ gì, có nói gì chăng nữa, chúng ta vẫn thấy được kiểu cách của họ, lối hành động của họ. Người ta nghĩ rằng chúng ta thuộc tầng lớp nghèo ít học. Nhưng chúng ta thì biết mình có gì trong lòng.
Tất cả các em bé khác đều có bộ áo choàng đẹp. Nhưng em Bé này chỉ có một chiếc khăn choàng vải mà thôi.
E-9 Nếu tôi hiểu đúng thì Ngài chỉ được choàng... Thậm chí Ngài không có mảnh áo nào khi chào đời cả. Tuy Ngài là Đấng Tạo Hóa của trời và đất, nhưng ra đời trong một máng cỏ nhỏ trong chuồng bò, một cái hang sau nhà (ngoài tường nhà, wall). Phụ huynh không có áo quần cho con nít, và họ phải lấy tấm vải choàng trên lưng con bò, để quấn cho Ngài. Đây, Ngài được quấn trong tấm vải choàng ấy.
E-10 Ngài không nhìn vào ai khác, nhưng nhờ vào ‘mẹ’ Ngài, là người biết rõ Ngài là Ai, là một Châu Báu (jewel). Cho nên chính đêm nay, hễ ai chịu tiếp giữ Ngài sâu tận trong lòng của mình, thì cũng vậy.

Khi họ tiến lên...Giờ đây, nếu Đức Chúa Trời Hứa một Lời, thì Đức Chúa Trời chắc chắn phải (got to) giữ Lời hứa đó. Đức Chúa Trời đã Hứa với Si-mê-ôn, bởi cùng một Chúa Thánh Linh đó, Ngài đã Hứa cùng các anh em, với tôi, rằng ông ta sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ [Đấng Được Xức Dầu].
E-11 Chúng ta hãy nhìn vào Ngài (Him). Ông ta đi qua phòng làm việc. Ông cầm Kinh thánh lên và đọc nó. Thình lình, Đức Thánh Linh Phán, “Hỡi Si-mê-ôn, hãy đứng đấy.” Tôi thích chỗ này.
Chúa rất nhân từ (gracious) trong Lời hứa của Ngài. Đức Thánh Linh đã làm việc. Đức Thánh Linh đó cũng chính là Chúa Thánh Linh đang làm việc tại nước Puerto Rico ở đây ngay bây giờ.
E-12 Đa-vít nói, “Khi vực gọi vực...” (When the deep calleth to the deep...) Nếu có một vực cất tiếng gọi, thì sẽ có một vực đáp lại [như tiếng vang lại]. Cũng từa tựa như thế, trước khi để cho có một - một cây mọc lên trên mặt đất, thì phải có một mảnh đất trước để cho cây đó có thể mọc lên. Trước khi có một cái vây trên lưng cá, [Anh Branham giải thích với người thông dịch vây cá là cái gì. - Biên tập] Vây cá (fin)... Vây cá trên lưng con cá, là bộ phận bơi trên một con cá. Phải có ‘nước’ trước, để Nó [Chúa] có thể ‘bơi’ trong đó, bằng không, thì cá chẳng cần có vây làm gì!
Cách đây một thời gian, ở tại Mỹ, tôi có đọc trong một tờ báo rằng có một cậu bé đã ăn những cục tẩy trên những cây bút chì ở trường của cậu. Mẹ cậu thật lo sợ (xúc động, excited). Một hôm, bà ta đi ra và thấy cậu ta ở ngoài hành lang đang ăn đồ cao-su -- bàn đạp bằng cao-su của một chiếc xe đạp. Thế là bà ta đem cậu đến Bác sĩ, và họ đưa cậu đến một phòng khám, kiểm tra thân thể cậu. Bác sĩ nói, “Cơ thể cậu bé thiều chất chất lưu huỳnh, nên đang thèm (craving) những thứ đồ có chất ‘lưu huỳnh’ (Sulfur)!”
Bây giờ, nếu có “sự thèm muốn” nào về ‘lưu huỳnh’ ở đây, là phải có chất lưu huỳnh ở đâu đó trước, (Có ‘Lưu Huỳnh’ trước), bởi vì phải có chất liệu nào đó tồn tại đâu đó (out there) trước, để đáp lại “nỗi khao khát” (crave) nào đó chứ!
E-13 Xin hãy nghe đây, cũng như thế. Vì trước khi có một ‘vật thọ tạo’ nào thì phải có “Đấng Sáng Tạo” trước, để tạo ra tạo vật đó. Cho nên, nếu có một niềm khao khát về Sự Chữa lành Thiêng liêng bằng Phép lạ (Divine healing) trong hội chúng đêm nay, thì nó chứng tỏ là đã có một “nguồn suối” [chữa lành] đã từng xuất hiện và đang chảy ra đâu đó, nếu không thì anh em chẳng bao giờ có sự khao khát đó. Nếu anh em đang khát khao thấy “quyền năng” của Đức Chúa Trời, là phải có một quyền năng của Đức Chúa Trời tại đâu đó... ? ... Đức Chúa Trời đang... ? ...
E-14 Bây giờ, nếu không có Lời (Scripture) nào trong Kinh thánh cho rằng (claim) có sự chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ (Divine healing), thế nhưng [thật sự] phải có chuyện chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ tại đâu đó, đó là điều mà tâm linh anh em đang kêu xin (tìm kiếm, calling for) -- mà đang kêu cầu (calling out). “Vực gọi vực.” Đó là lý do vì sao anh chi em có mặt ở đây. Cùng một Đức Thánh Linh đã ban Lời hứa cho Si-mê-ôn, cũng chính Đức Thánh Linh đó đang Phán bảo với anh em rằng có quyền năng chữa lành ở đây. Quanh thành phố này, vượt qua những ngọn đồi này, cùng một Thánh Linh đã dẫn dắt Si-mê-ôn, cũng đang dẫn dắt anh em đến đây để Ngài giữ [và làm trọn] Lời hứa của Ngài. “Trong ngày cuối cùng Ta sẽ đổ Thần Ta trên... Dân sự. Dấu kỳ và phép lạ sẽ được...” Cùng một Đức Thánh Linh đó đang giữ Lời hứa của Ngài. Tôi thấy (see) Ngài. Tôi hiểu (see) Ngài.
Bây giờ nếu Đấng Christ ở trong Đền thờ, thì nhiệm vụ của Thánh Linh là đem họ đến để gặp Chúa, là những kẻ tin vào Lời hứa. Vì thế đêm nay, nếu Đấng Christ ở đây, Đấng Christ yêu thương mọi người, đã sai Thánh Linh của Ngài dắt đưa họ đến đây để chứng kiến công việc quyền năng của Ngài, bằng không (‘less) thì Chúa đã không sai [Thánh Linh] Ngài đến.
E-15 [Đương khi] Ông ta đang ngồi trong Đền thờ đọc [Kinh thánh], thì Đức Thánh Linh Phán, “Hãy đứng lên, bước đi.” Tôi tin vậy.
Anh em có tin rằng “Con cái Đức Chúa Trời đều được Thánh Linh Ngài dẫn dắt” không? Anh em không cần phải thông minh; Anh em chỉ cần phải có đức tin nơi Đấng Duy Nhất (the One) đang dẫn dắt anh em thôi.
E-16 Tôi nhớ lại một lần nọ, tôi từ Dallas, Texas trở về; Trên đường về nhà thì một trận bão ập đến, máy bay tôi phải hạ cánh xuống Memphis, Tennessee. Người ta phải đưa tôi đến một khách sạn cho đến sáng hôm sau. Họ bảo rằng, “Chúng ta sẽ rời khỏi đây lúc 7 giờ. Xe hơi to sang trọng sẽ đến đón quý khách lúc 6 giờ.” Được rồi. Và tối hôm đó tôi đã viết vài lá thư.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, bắt đầu gửi thư. Tôi đang đi xuống phố, thì Thánh Linh đến, bảo, “Dừng lại con ơi. Quay lại đằng sau. Trở về. Hãy cứ bước đi.” Tôi nhìn vào đồng hồ của tôi; Tôi cứ bước đi.
E-17* Bên dưới địa phận lớn của thành phố, đường xuống phía dưới sông... (Anh em gọi người da màu ở đây là gì nhỉ?) dưới chỗ mà người da đen ‘Negroes’ đang sinh sống. Tôi đi xuống phố, Đức Thánh Linh Phán, “Hãy cứ đi.” Tôi biết anh em tin rằng chúng ta [là con cái Ngài đều] được Thánh Linh dẫn dắt. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi. Đức Thánh Linh Phán, “Hãy cứ đi.”

Tôi nhìn, treo trên cái cổng -- dựa trên một cái cổng, một căn nhà nho nhỏ (bitty), có một phụ nữ to lớn. Tôi bắt đầu đi ngang qua nàng.

Chị ta gọi, “Xin chào Mục sư.” -- Một Thầy Truyền đạo (minister)?

Tôi quay lại và nhìn chị. Tôi nói, “Làm sao chị biết tôi là một người Truyền đạo?”*

Chị ta nói, “Tôi biết là Anh sẽ đến đây!” Đức Chúa Trời làm việc cả hai đầu dây. Điều này đã xảy ra hàng nghìn lần. Tôi chỉ kể cho anh em lần này, vì nó đang ở trong lòng tôi.

Tôi nhìn chị, tôi nói, “Chị ơi, làm sao mà chị biết tôi là một người Truyền đạo (Mục sư)?”

Chị ấy trả lời, “Đêm qua tôi cầu nguyện. Tôi có một đứa con trai, Chúa đã ban nó cho tôi.”

Chị tiếp, “Anh đã đọc câu chuyện trong Kinh thánh mà người nữ Su-nem muốn có một đứa con trai chưa? Tiên tri Ê-li [-- Ê-li-sê] đã chúc phước cho nàng, và nàng đã có một con trai.”

Tôi nói, “Tôi nhớ câu chuyện ấy rồi.”

Chị tiếp, “Tôi chính là trường hợp người nữ đó. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một con trai. Nhưng tiếc quá, nó đã chọn lầm một công ty, nó đã mắc phải bệnh -- căn bệnh xã hội -- và nó đang hấp hối, nó bị sa đọa.”

Chị rằng, “Bác sĩ ở đây cách đây 2 ngày, nói rằng, ‘Nó sẽ chẳng qua khỏi đâu. Căn bệnh đã ăn mòn các van tim rồi.’” Và nói, “Nó nằm đó...” nói, “Nó nằm đó chờ chết. tôi không thể nào đứng đó mà nhìn nó chết dần như thế. Nó là đứa con nhỏ dại của tôi.” Và nói, “Tôi đã cầu nguyện suốt đêm. ‘Ôi lạy Chúa, chính Ngài đã ban cho con đứa trẻ này. Nhưng Ngài có một Tiên tri ‘Ê-li’ nào không?’” Và chị nói, “Tôi đi ngủ, và Chúa Phán với tôi lúc 3 giờ sáng hôm nay, ‘Hãy đi và đến đứng tại cổng. Sẽ có một người đi xuống phố.’” ... ? ... Và nói, “Tôi đã đứng đây từ sáng đến giờ. Và tôi thấy anh đang đi đến... ? ...

Tôi nói, “Chị à, tôi tên là Branham. Tôi cầu nguyện cho người ốm. Chị đã nghe về tôi chưa?”

Chị nói, “Dạ thưa chưa, Mục sư Branham ạ, tôi chưa bao giờ nghe về anh cả.”

Tôi bước đến, đặt tay trên lưng chị; Sương làm chị ướt đẫm. Chị quấn quanh đầu mình bằng một chiếc sơ-mi nam. Nước mắt chảy dài xuống đôi gò má cao sẫm đen. Chị nói, “Xin anh hãy đến giúp.”


E-18 Khi chị mở cánh cổng nhỏ ra, tôi rảo bước vào căn nhà nhỏ sơ sài chỉ có 2 phòng. Tôi thấy nền nhà không có thảm, chỉ một chiếc giường nhỏ thôi, nhưng lại có một tấm biển trên cửa, rằng, “Xin Đức Chúa Trời Chúc Phước Cho Gia Đình Của Chúng Con.”
Tôi đã từng cầu nguyện cho các vị vua trong cung điện của họ và cũng đã được vinh dự ở trong các cung điện đẹp nhất trên trần gian. Nhưng tôi chưa bao giờ có một cảm giác nồng nàn ấm áp trong cả đời tôi như tôi đã từng trải qua trong căn lều đó sáng hôm ấy.

Tôi nhìn, nằm trên chiếc giường đó, là một cậu bé to lớn, cân nặng khoảng 180 cân Anh. Cậu ta ôm chiếc mền trong tay, rên rỉ. Cậu ta lẩm bẩm, “Tối rồi.”

Tôi bèn hỏi chị ấy, “Cậu bé lẩm bẩm cái gì vậy?”

Chị nói, “Thưa Mục sư, cháu nó mê man, và nó cứ lẩm bẩm trong miệng vậy 2 ngày rồi. Nó không biết gì cả. Nó mất trí rồi. Nhưng nó cứ nghĩ là nó ở trên biển. Nó lạnh, và lạnh và tối. Nó mê man rồi. Nó nghĩ là nó ở trên một chiếc thuyền. Và nó không tìm được đường về, nó đang kêu cứu. Thưa, Mục sư có thấy không, đó là lý do vì sao tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ước gì tôi có thể nghe con tôi nói, ‘Mẹ ơi, con được cứu rồi,’ thì tôi sẽ thỏa lòng nhìn thấy nó trở về quê hương.”

Tôi nói, “Tôi cầu nguyện cho nó được chữa lành nhé?”

Chị ấy không quan tâm đến điều đó. Chị ấy không biết gì về chữa lành cả. Chị chỉ muốn cho con mình được cứu. Chị hôn lên trán nó. Chị nói, “Xin Đức Chúa Trời chúc phước cho con của mẹ.”


E-19 Hãy suy nghĩ về điều này. Nằm đó, hổ thẹn, trong tội lỗi. Thế nhưng, tình yêu của người mẹ vẫn đầy tràn mặc cho cậu bé trong tình trạng nào. Cậu ta vẫn là một đứa trẻ bé bỏng của mẹ mình.
Tình yêu mà Chúa Jêsus nói đến là loại tình yêu gì, Đức Chúa Trời Phán rằng, “Dầu mẹ có quên con mình nhưng Ta chẳng bao giờ quên con.” ... ? ... Đêm nay Ôi, tình yêu mà Thượng Đế dành cho thế gian này thật tuyệt vời.

Tôi nói, “Chị ơi, xin hãy cầu nguyện.” Chúng tôi quỳ gối xuống. Ôi, chị ấy cầu nguyện. Chị cầu nguyện cho đến khi tôi biết là chị đã hiểu biết Đức Chúa Trời. Tôi khóc. Khi chị đứng lên, tôi lấy tạp dề lau nước mắt cho chị. Chị nói, “Xin mời Anh cầu nguyện.”


E-20 Tôi thưa, “Lạy Chúa, con đã trễ 2 tiếng rồi. Chuyến bay của con đã cất cánh. Con vâng theo Thánh Linh của Ngài. Con không hiểu vì sao Ngài đem con đến đây. Ôi lạy Chúa, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Con chỉ vâng theo sự dẫn dắt của Ngài thôi. Đây có phải là người mà Ngài muốn con gặp không.”
Vào lúc ấy, tôi nghe tiếng của Ngài như giọng con người. Ngài Phán, “Hỡi người mẹ, sự sáng đang chiếu trong ngôi nhà.” Trong vòng 5 phút Ngài ngồi bên cạnh giường với người mẹ và tôi, làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
2 năm sau, tôi lại đến miền Tây. Lần này tôi đi bằng tàu lửa. Bánh xăng-uých thì quá đắt tôi không thể mua trên tàu được. Tôi không thể nào xoay xở được. Vì thế tôi phải đợi cho đến khi tàu dừng, tôi sẽ mua một túi đầy hăm-bơ-gơ. Thế là tôi bước xuống Memphis, bắt đầu chạy về phía những người bán hăm-bơ-gơ nhỏ khi - khi tàu dừng. Tôi nghe có người reo lên. Đó là một anh xách hành lý nhỏ nhắn đầu đội chiếc mũ đỏ. “Xin chào Anh [Mục sư] Branham.” Tôi quay - quay lại. Anh ta chạy đến, một người còn rất trẻ, nói, “Thưa, Mục sư còn nhớ tôi không?”

Tôi đáp, “Dạ không ạ.”

Anh nói, “Cách đây khoảng 1 năm anh đã đến thành phố này. Anh có nhớ là khi anh đến - đến nơi mà mẹ tôi ở chăng?”

“A, nhớ rồi,” tôi nói, “Tôi nhớ rồi. Anh không phải là cậu con trai ấy chứ?”“Dạ chính tôi đây. Không những tôi được chữa lành mà bây giờ tôi còn là một Cơ-đốc nhân nữa.”
E-21 Khi tôi rời khỏi ngôi nhà sáng hôm đó, tôi chạy khỏi khu nhà, gọi một chiếc tắc-xi, rội vội vã đến phi trường. Khi tôi đến đó thì đã trễ đến 2 tiếng rưỡi. Người ta đang phát những thông tin cuối cùng về chuyến bay đó. Hãy suy nghĩ về việc này. Hãy suy nghĩ đi.
Đức Chúa Trời qua đức tin của một phụ nữ nghèo nàn, ít học, thậm chí không biết viết cả tên mình, nhưng đức tin của nàng mang đến một chuyến bay từ trên trời và đáp xuống mặt đất... ? ... Nếu chúng ta được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh.
E-22 Si-mê-ôn được Thánh Linh dẫn dắt. Ông đến đây. Ông không biết ông đang đi đâu; Ông chỉ việc bước đi thôi. Ông đi qua một hàng dài những phụ nữ. Đây, ông bước đi dọc theo hàng dài ấy. Ông dừng lại trước thiếu nữ nhỏ nhắn tay ôm đứa bé quấn bằng chiếc khăn vải.
Nào, hãy suy nghĩ về điều này. Đức Chúa Trời hiện thân làm người, Đấng tạo nên trời và đất, đang nằm trong tay của một thiếu nữ thậm chí không có đến tấm áo che thân. Chỉ có một tấm vải nhỏ, cũ mèm quấn quanh Ngài. Còn chúng ta là gì nào? Chúng ta đáng được gì? Chúng ta nghĩ mình là ai đó; Chúng ta không là gì cả. Chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi.
E-23 Và Si-mê-ôn dừng lại. Đức Thánh Linh Phán, “Hỡi Si-mê-ôn, hãy dừng lại. Ta sẽ tỏ cho con một dấu.” Ông quay đầu lại. Ông chạy lại, ôm chầm lấy Con Trẻ, ẵm Ngài trên tay, và nói rằng, “Lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tớ Chuá qua đời bình yên, theo như Lời Ngài, vì mắt con đã thấy Sự Cứu Rỗi của Ngài.”
Tại một góc phòng trong Đền thờ là một nữ Tiên tri già mù lòa. Bà tên là An-ne. Bà không thấy được, 84 tuổi rồi. Bà kiêng ăn và cầu nguyện suốt ngày. Bà cũng được đầy dẫy Thánh Linh. Lúc ấy Đức Thánh Linh Phán, “Hãy đứng dậy, hỡi An-ne.” Bà bước đến, mù lòa, đi ngang qua hội chúng, được Thánh Linh dẫn dắt. Bà đi đâu không thành vấn đề, bà không thấy mình đang đi đâu. Nhưng bà được Thánh Linh dẫn dắt. Cũng một Thánh Linh đó dẫn dắt chúng ta đêm nay. Đừng phân vân anh em đang đi đâu, miễn là anh em được Thánh Linh dẫn dắt. Bà đến đây. Bà bước đến bên -- Ma-ry. Bà thấy mặt Ngài. Bà giơ 2 tay lên. Đức Thánh Linh giáng xuống trên bà và bà bắt đầu nói tiên tri.
Cũng Đức Chúa Trời đó ở đây đêm nay. Các con trai và con gái của Đức Chúa Trời, được Thánh Linh dẫn dắt, anh em có muốn Ngài dẫn anh em đến cùng một Đấng đó đêm nay không?
E-24 Xin chúng ta hãy cúi đầu xuống. Trước khi chúng ta cầu nguyện, tôi muốn biết có bao nhiêu người sẽ nói bằng cách đưa 2 tay lên trong khi cúi đầu cầu nguyện, rằng. “Anh Branham, xin nhớ cầu nguyện cho tôi.” Xin hãy đưa cao tay lên. Ôi chao, hàng ngàn người.
Ôi lạy Chúa, chúng con đây thảy đều là con người xác thịt. Chúng con hướng mặt về bụi đất là nơi Ngài làm ra chúng con. Một ngày nào đó chúng con sẽ trở về bụi đất nếu như Chúa chậm đến. Nhưng Đức Chúa Trời ôi, xin ban Sự sống Đời đời vào lòng chúng con. Rồi một ngày gần đây khi Jêsus trở lại, dầu chúng con có là bụi đất chăng nữa, thì khi Mặt Trời công chính mọc lên cánh nó có sự chữa lành, xác thịt hư nát này sẽ mặc lấy sự không hư nát, và chúng con sẽ được sống lại, được cất lên để gặp Ngài trên không trung. Xin ban Sự sống Đời đời cho mỗi cánh tay đưa lên đó, chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men!
E-25 Tôi rất vui mừng về những câu chuyện ly kỳ tuyệt vời mà chúng ta đọc trong Kinh thánh, nó không những chỉ là một sự kiện của một Đức Chúa Trời trong quá khứ, mà nó còn là câu chuyện về một Đức Chúa Trời hằng sống y hệt ngày hôm nay vậy.
Bây giờ, tôi không nghĩ là chúng ta còn chỗ cho giờ cầu nguyện. Có thể là khi anh em đưa thẻ, chúng ta sẽ giữ đó cho tối mai. Tôi tin rằng với tất cả chỗ trống này chúng ta sẽ không phải dùng thẻ cầu nguyện. Điều đó sẽ cho mỗi người trong anh em không có thẻ cầu nguyện một cơ hội để được cầu nguyện.

Giờ này, anh em hãy tin. [Anh Branham nói với người thông dịch. - Bt] Anh em đã giải thích với họ... ? ... Vị Mục sư đã giải thích với anh em là Chúa Jêsus Christ đã Hứa điều gì. Nếu Ngài hôm qua ngày nay vẫn y nguyên, thì Lời hứa của Ngài là thật, Ngài đã từng làm gì thì Ngài sẽ làm y như vậy ngày nay. Có bao nhiêu người trong hội chúng đây đã từng thấy Ngài làm điều đó? Bao nhiêu người chưa, xin hãy đưa tay lên. Chỉ chừng một nửa.


E-26 Bây giờ, với anh em... Một vài... Nhiều người trong anh em cách đây một lát đã tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa mà không thấy điều gì. Tuyệt vời quá. Tốt đấy. Nhưng bây giờ cũng một Đức Chúa Trời mà anh em tiếp nhận... ? ... Đã Hứa giữ Lời của Ngài.
Anh em là những người mới đến, như vị Mục sư đã nói, khi người ta đem Phi-e-rơ đến với Chúa Jêsus, thì Ngài đã biết ông là ai rồi, Ngài liền bảo với Phi-e-rơ rằng Ngài biết cha ông tên gì. Đúng vậy. Người Do-thái nói, những người Do-thái thật, những tín đồ thật, nói, “Đó là Con của Đức Chúa Trời.” Phi-líp đưa Na-tha-na-ên đến. Khi ông đến, Chúa Jêsus nói cho ông biết ông là ai và vừa từ đâu đến. Ông bèn thưa, “Lạy Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời.”
Nhiều người trong Nhà hội nói, “Ông ấy là quỷ, Bê-ên-xê-bun.” Họ nghĩ vậy trong lòng. Họ không nói ra ngoài miệng. Chúa Jêsus hiểu tận trong tư tưởng họ. Ngài Phán, “Ta sẽ tha thứ cho ngươi điều đó. Nhưng rồi đây Đức Thánh Linh sẽ đến để làm công việc tương tự, mà có ai có một lời nào chống lại Ngài thì sẽ chẳng bao giờ được tha thứ trong đời này hay trong đời sau!”
E-27 Ngài thấy dân thành Sa-ma-ri. Anh em biết rồi đấy, Ngài chẳng bao giờ đến với dân Ngoại bang, chỉ người Sa-ma-ri và người Do-thái thôi -- dòng dõi của Cham và Sem. Còn chúng ta là dòng dõi của Gia-phết, dân Ngoại bang.
Khi Ngài thấy người đàn bà Sa-ma-ri, Ngài bảo, “Hãy đi gọi chồng ngươi đến đây.” Ngài thấy mọi sự trong lòng nàng. Nàng đáp, “Tôi không có chồng.”

“Ngươi đã có 5 đời chồng.”

Nàng trả lời, “Thưa Ngài, tôi nhận biết Ngài là một Tiên Tri. Chúng tôi biết rằng khi Đấng Mê-si đến, Ngài sẽ tỏ cho chúng tôi những điều này. Nhưng Ngài là ai vậy?

Chúa Jêsus đáp, “Ta chính là Đấng đó, đang đứng trước mặt ngươi đây.”

Nàng chạy vào trong thành, “Hãy đến xem một Đấng đã tỏ cho tôi mọi sự. Há đó không phải là Đấng Mê-si sao?” Nếu đó là ‘dấu hiệu’ của Đấng Mê-si ngày hôm qua, nếu Ngài cũng chính là Đấng Mê-si đó ngày nay, thì Ngài cũng làm những ‘việc tương tự’.


E-28 Có một phụ nữ len lỏi trong đám đông, sờ lai áo của Ngài. Nàng bị bệnh băng huyết. Rồi nàng quay về từ giữa đám đông. Tôi nói điều này vì ích lợi cho những người mới đến.
Xin lưu ý, để anh em khỏi phải nghĩ rằng tôi nói sai, Lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài hứa... ? ... để anh em có thể hiếu rằng Đức Chúa Trời luôn giữ Lời hứa của Ngài.
Người nữ ấy chạm vào Ngài. Mọi người đang chạm đến Ngài. Ngài dừng lại và hỏi, “Ai chạm vào ta vậy?” Tất cả đều không nhận. Ngài nói, “Có người chạm đến ta mà; Ta cảm thấy yếu đi, năng lực đã ra khỏi Ta.” Thế là Ngài nhìn quanh, và Ngài thấy nàng, Ngài bảo rằng nàng bị bệnh băng huyết, và đức tin của nàng đã chữa lành nàng.
Anh em thật quá quen với câu chuyện này, thể nào Kinh thánh chép rằng Chúa Jêsus Christ hiện nay là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm duy nhất, là trung gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đúng vậy. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mà sự yếu đuối của chúng ta có thể đụng chạm đến. Kinh thánh chép, trong sách Hê-bơ-rơ...
E-29 Nếu Ngài cũng chính là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đó, Ngài sẽ hành động theo cách giống như vậy nếu anh em đụng chạm đến Ngài. Bây giờ, có bao nhiêu người ở đây sẽ không thể dự giờ cầu nguyện tối mai được, ai không có thẻ cầu nguyện, nhưng anh em tin rằng anh em có đức tin để đụng chạm đến Ngài trong vinh hiển, xin hãy đưa tay lên. Được rồi.
Anh em hãy tin... Đây là thử thách cuối cùng. Đây là lúc Lời Đức Chúa Trời phải tỏ ra là phải hay quấy. Tôi cũng sẽ là một chứng nhân thật của Đức Chúa Trời, hay là một nhân chứng dối của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ xác nhận, chúng ta hãy để cho Ngài phán đoán trong giờ này.
E-30 Tôi chẳng biết ai trong anh em cả. Bây giờ xin hãy thật cung kính, hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Đừng dao động. Hãy giữ lòng cung kính trong vài phút, và cầu nguyện. (Bây giờ, hãy sẵn sàng cho lời giới thiệu của tôi.) Tôi chắc chắn rằng anh em hiểu chức vụ mà tôi đang dấn thân vào. Nhưng tôi tin Đức Chúa Trời. Ngài sai tôi làm công việc này, để anh em có thể biết rằng Cơ-đốc giáo là tôn giáo chân chính duy nhất... ? ...
Tôi thấy một thiếu nữ (nếu chị muốn ngẩng đầu lên), cầu nguyện nơi đây tại góc phòng, với một bé gái. Nếu chị tin rằng bé gái đó sẽ được chữa lành... Bé gái không nói một cách bình thường được. Xin ngẩng đầu lên nếu chị muốn... ? ... giọng nói của bé. Đúng thế. Cô bé cũng được đem đến Bác sĩ. Bác sĩ nói rằng em - em bé sẽ phải cắt amiđan. Chị đem bé gái đến đây tin rằng Chúa Jêsus sẽ chữa lành cho cháu. Vì thế có thể chị biết rằng tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời, đó là bà của đứa bé đang ngồi bên cạnh chị, người mẹ ngồi ở cuối hàng. Đúng như vậy. Có thể chị biết rằng tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời, người bà đang cầu nguyện cho chứng đau dạ dày của cháu. Đúng thế. Chị có tin hết lòng rằng những gì tôi nói đều là thật cả, rằng tôi là một người lạ với chị không? Được rồi. Chị có thể đi về. Đừng nghi ngờ gì cả, và chị sẽ ổn cả thôi, nếu như chị tin.
E-31 Một người đàn ông ngồi đây, đang ngồi ngay trước mặt tôi đây, anh ta đang cầu nguyện. Anh ta bị đau bao tử. Vợ anh đang ngồi bên cạnh anh; Chị ta mắc bệnh phụ nữ. Anh chị có tin hết lòng không? Anh chị tin chứ? Thế thì anh chị được chữa lành. Xin hãy đưa tay lên... ? ... Được rồi. Hãy đứng tại chỗ và được lành. A-men! Chúa Jêsus Christ chữa lành cho anh em.
Ngồi ngay phía sau đây, nhìn lối này, một người đàn ông, bị đau dạ dày. Anh ơi, nếu anh tin, người thứ nhì ngồi ở hàng cuối cùng, anh được chữa lành. Chúa Jêsus Christ chữa lành cho anh rồi. Được rồi. Hãy tin... ? ...
Có người đang cầu nguyện. Đó là một người nam. Anh bị thần kinh. Anh không ngủ được. Anh ta thức dậy. Anh sợ rằng mình mắc phải chứng ung thư. Anh hãy quên điều đó đi. Anh sẽ ngủ ngon tối nay. Chúa Jêsus Christ chữa lành cho anh đấy.
E-32 Xin vui lòng giúp tôi, thấy rằng Đức Chúa Trời đã chữa lành cho chị, người chị em ngồi cạnh chị đấy... ? ... Chị hãy đứng lên. Chị bị áp bức... suy nhược thần kinh thường xuyên. Đúng vậy. Xin quý Mục sư hãy đặt tay quý vị trên những anh em khác. Trong Danh của Đức Chúa Jêsus Christ, ta trục xuất tà linh kia. Hỡi Sa-tan, mày đã lộ mặt. Hãy ra khỏi người phụ nữ này trong Danh của Đức Chúa Jêsus Christ. A-men! Bây giờ, chị có thể về, hãy đi bình an. Uế linh ở trong chị em ấy. Nó lại đến nữa sao... ? ...
Có một phụ nữ đang cầu nguyện đằng sau chị ấy. Chị đem theo con trai đang ngồi bên chị, con trai chị mắc chứng thần kinh. Người mẹ đang cầu nguyện cho con mình. Mời chị đứng lên. Xin chị đặt tay trên con trai mình. Trong Danh của Đức Chúa Jêsus Christ, cầu xin nó lìa khỏi cậu bé. Ha-lê-lu-gia! ...?...
E-33 Đây là một chị em, ngay trước mặt anh em đây. Chị bị đau lưng, do biến chứng. Lưng chị cong lại. Tôi không nghĩ là chị nhận ra tôi. Hãy nghe đây, Juanta Ortez -- Ortez. Hãy đứng đó. Chúa Jêsus Christ đã chữa lành cho chị rồi... ? ...
Anh em hãy tin. Chị ấy đó; Hãy xem chị đứng trên chân mình. Chị khỏe mạnh. Họ đang đụng chạm đến điều gì? Không phải tôi. Họ đang đụng chạm đến Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Jêsus Christ trong Đức Thánh Linh, cùng một Đấng đã dẫn dắt Si-mê-ôn.
Một chị em, ngồi cuối cùng phía sau đây, bị bệnh suyễn. Mời chị đứng lên. Chị có đức tin tốt. Nhưng có một điều chị cần hơn, đó là Chúa Jêsus Christ, Đấng Cứu Thế của chị. Chị hãy tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của chị. Đó là đức tin quý báu đối với một tội nhân không có Ngài. Chúa đã cứu chị, Ngài đã tha thứ tội lỗi cho chị. Hãy đi bình an. Ha-lê-lu-gia!
E-34 Ngay sau chị ấy, có một anh em đang cầu nguyện. Anh ấy bị thần kinh. Vợ anh đang nhìn bên cạnh đấy. Chị ấy bị bệnh đái đường. Đúng thế. Xin mời chị đứng lên. Jêsus Christ đã chữa lành cho chị rồi.
Có một chị em cũng giống như chị này. Mời chị đứng lên. Tôi là người lạ đối với chị. Tôi không biết chị. Jêsus Christ biết chị. Nếu Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho tôi nan đề của chị, thì chị có tin tôi là Tiên tri của Ngài không? Xin hãy đưa tay lên. Chị có bệnh phụ nữ. Chị đã đến khám ở Bác sĩ, Bác sĩ bảo cần phẫu thuật chị. Đúng vậy. Chị có tin tôi không? Tôi sẽ bảo cho chị biết chị thuộc Giáo hội nào. Chị là một tín đồ Báp-tít. Xin đưa tay lên.
E-35 Có một anh em đang ngồi bên cạnh cô ấy. Anh ta có vấn đề ở tuyến tiền liệt, hay thức dậy lúc nửa đêm. Anh có tin không? ... [Băng trống. - Bt] ... Đúng thế. Mời anh đứng lên. Hãy tin hết lòng. Anh hãy trở về và được lành bệnh.
Đang ngồi ngay tại hàng người cầu nguyện. Đó là... ? ... Đang ngồi đó bóng tối che khuất họ khi ngồi. Anh em tin. Anh em có tin, và nhận lãnh sự chữa lành cho anh em không, hãy tiếp nhận Jêsus Christ anh em sẽ được chữa lành. Ha-lê-lu-gia!
E-36 Bây giờ anh em có tin không? Anh em có tin rằng Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời không? Nếu bây giờ anh em tin, thì anh em được chữa lành. Nếu anh em tin, xin hãy đứng lên. Ôi lạy Chúa, trong Danh của Chúa Jêsus Christ, xin khiến những anh em này được lành bệnh. Và thưa Chúa, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài. Hỡi Sa-tan, ta đến đây để thách thức mầy. Mầy đã lộ diện. Mầy là đứa lừa bịp. Mầy phải đầu hàng. Jêsus Christ đã đánh bại mầy rồi. Mầy không còn quyền hợp pháp nữa. Mầy bị đánh gục rồi. Jêsus Christ đắc thắng mầy rồi. Hãy ra khỏi người này trong Danh của Đức Chúa Jêsus Christ.

Địa chỉ hạ tải và liên lạc:

http://Vn.BibleWay.org

Email: ThanhDoCanada@Yahoo.Ca


tải về 87.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương