Sent: Sunday, July 12, 2009 11: 43 pmtải về 33.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích33.65 Kb.
From: tmp1 [mailto:tmp_1@sbcglobal.net]
Sent: Sunday, July 12, 2009 11:43 PM
To: 'Huynh Chieu Dang'
Subject: RE: chuyen vui buoi sang ngay 12-Jul-09 va nhung loi Phat day tam xam.
Anh Đẳng,
Xin góp ý cùng anh.


  1. Lời Phật dạy phải có thể trích từ Kinh điển của Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo đại thừa hay Phật giáo mật tông.  Bạn nào quy chiếu được một trong 14 điều nầy trong Kinh điển Phật giáo, tôi xin đa tạ.

  2. Đây là 14 câu tuyên bố, chớ không phải lời dạy như: không nói dối, làm lành lánh dữ…

  3. Câu nào cũng ở thể tuyệt đối “nhất” thì khó có thể từ Phật khẩu.

  4. Phật không dạy sai.  Nếu có 1 điều sai, liệu có tin được 13 điều còn lại là lời dạy của Phật không?

  5. Điều 3: Ngu dốt nhất không là dối trá.  Theo Từ Điển Phật Học Đạo Uyển,  Vô minh (ngu dốt, u mê) được xem là gốc của mọi bất thiện trong thế gian và cũng là một đặc tính của Khổ. Ðó là tình trạng tâm thức không thấy sự vật “như nó là”, cho ảo giác là sự thật và vì vậy sinh ra Khổ. Vô minh sinh Ái và đó là yếu tố cơ bản sinh ra sự tái sinh.

  6. Điều 6: Dối người (Theo bản của Thuvienhoasen.org, điều 6: Bất hiếu chớ không phải Dối người. Sao bản chùa này lại khác bản của chùa kia?) không nằm trong 5 tội lớn của Phật giáo: 1. Giết cha ; 2. Giết mẹ ; 3. Giết một vị A-la-hán ; 4. Làm tổn thương đổ máu Phật và 5. Chia rẽ Tăng-già .

  7. Điều 14: Bố thí không là an ủi.  Hành động hiến tặng vật chất, năng lực hoặc trí huệ cho người khác, được xem là hạnh quan trọng nhất trong Phật pháp. Bố thí là một trong sáu hạnh Ba-la-mật-đa (Lục độ) và là một đức hạnh quan trọng để nuôi dưỡng Công đức và đến giải thoát.

  8. Điều 1 và điều 11, anh Đẳng có nhận xét rồi.  Tất cả các điều còn lại, thú thật tôi chưa tìm được chắc chắn điều nào do Phật dạy cả.  Phật pháp bao la, có thể do mình học đạo chưa đến nơi.

Kính thư,

PMTâm

-----Original Message-----


From: Dzung Hoang [mailto:dzvhoang@yahoo.com.au]
Sent: Monday, July 13, 2009 3:34 AM
To: Dang Huynh chieu
Subject: Xin chi giao

Kính chào Chủ quán,

Tên già đầu nhà quê này học hoài mà cứ quên hoài, kính nhờ Chủ quán cảm phiền chỉ cho vài chiêu như sau:

-Các bản nhạc ký hiệu, (hay ám hiệu) RAR là gì và muốn mở để nghe thì phải làm sao? Cần software nào?

-Các Tự Điển Anh Phap Viet và Viet Phap Anh tôi download từ quán xuống máy tôi dưới dạng zip, sao tôi không mở (extract) được? Làm cach nào để xài?

Tôi, từ lâu vẫn "khiêng" công trình của Quán về xài chùa hoài mà không "biết phải quấy" gì, nay muốn "ăn năn đền tội" phải làm sao cho phải đạo? Tôi vốn thất học nên ăn nói không được văn hoá, xin Chủ Quán thứ lổi. Cũng tại lão BạchLê xúi dại tôi đi vào con đường computer đầy chông gai này.

Chân thành cảm tạ Chủ quán.

VanDzungHoang.(ÚcChâu)Originally Posted by Tieu DongVANY,

Phá Mê Khai Ngộ

Phật dạy rằng:

1 Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình.

2 Ngu dốt lớn nhất của con người là dối trá.

3 Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.

4 Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ.

5 Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.

6 Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.

7 Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty.

8 Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.

9 Sự phá sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ.

10 Nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

11 Tặng vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung.

12 Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.

13 An ủi lớn nhất của đời người là làm việc thiện.

Con người từ vô lượng kiếp đến nay, vọng tưởng chấp trước, tập khí nặng nề, nên đấng Thế Tôn trong bốn mươi chín năm trường đã thuyết pháp giảng kinh hơn ba trăm hội. Nhưng mục đích quan trọng nhất trong việc thuyết giảng kinh điển hay dạy những pháp môn tu hành của đức Thế Tôn là không ngoài việc chửa trị các bịnh tật tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, ác kiến của chúng sinh. Nếu con người lìa bỏ tất cả bịnh tật đó thì liền thành Phật.

Lòng tin của chúng sinh không kiên cố, tu hành không chân thật, vọng tưởng không xả bỏ thì còn dính liền với sinh tử khổ đau.

Ở thế gian, không có tiền mua quần áo thức ăn thì đời nầy chắc phải chết. Nhưng nếu có tiền mà tiêu xài xa hoa, đắm trong sắc dục, không thể xả bỏ thì phải chết nhiều đời. Nếu biết tai hại thì nên hồi quang phản chiếu thì mới mong sống lại từ trong cái chết.http://lesyminhtung.com/PhaMeKhaiNgo.htm

 

 Hiển Chánh:

 

Lời Phật dạy đều nằm trong kinh. Xin cho biết lời “Phật dạy” này trích từ kinh nào?Tôi thấy một số điểm không giống lời Phật dạy, thí dụ:

Câu 1 : Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình.

Trong kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà, đức Phật dạy:

182. "Khó thay, được làm người,


Khó thay, được sống còn,
Khó thay, nghe diệu pháp,
Khó thay, Phật ra đời!"

183. "Không làm mọi điều ác.


Thành tựu các hạnh lành,
Tâm ý giữ trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy."

Câu thứ 2 : Ngu dốt lớn nhất của con người là dối trá.

Dối trá là một điều xấu mà trong Ngũ Giới, nó đứng hàng thứ 4, Giới Vọng Ngữ gồm:

a. không nói dối,
b. không nói đâm thọc,
c. không nói thô lỗ cộc cằn và
d. không nói nhảm nhí.

Nhiều điều khác như giết người, trộm cắp, tà dâm, còn do "ngu dốt" hơn nhiều.


Câu thứ 3 : Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.

"Tự đại" chỉ là Ngã Mạn, một trong 6 phiền não căn bản gồm Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác Kiến, không phải là "thất bại lớn nhất".

Phải là những điều đáng tiếc rất lớn như đã được là một tu sĩ mà lại phá giới hoặc lạc vào đường tà, để "lỡ một kiếp người" thì mới là thất bại lớn nhất.


Câu thứ 4 : Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ.

Ghen tị là một trong những tật xấu, nằm trong 6 phiền não căn bản. Ai cũng thấy trong cuộc đời thường ngày, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, "bi ai" hơn nhiều.

Câu thứ 5 : Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.

Nếu "mình" đã là "kẻ thù" như câu 1, thì nếu "đánh mất mình" càng tốt chứ sao lại là sai lầm ?

Tôi xin tạm góp bấy nhiêu ý.

 

 

 Tieu Dong:

 

Bạn Hiển Chánh à, cái này TD vác từ ý của huynh NR, cái này phải réo huynh NR ra lãnh trách nhiệm về dzụ này có cái link bên trên đó, nhưng ............đầu têu là huynh ấy đưa lên trước !!!!!!!!!!!!Bạn nói không phải là vô lý đâu, vì các câu trên giống giống kiểu tu thân của Khổng Phu Tử thôi.

 

Hiển Chánh:

 

Bạn Tieu Dong ơi,


Sở dĩ HC lên tiếng không phải vì muốn "làm tài khôn" đâu, mà vì sợ rằng càng ngày người ta càng "chế ra" những câu "theo ý mình" rồi gán là lời Phật dạy.

Lời Phật đều phải nằm trong Kinh Phật. Nếu ai cũng tùy tiện, tự sáng tác rồi gán là "Lời Phật", thì đạo Phật sẽ bị biến dạng theo với tư tưởng của những người chưa giác ngộ.

Theo "Bách khoa toàn thư mở Wikipedia":

"14 điều răn của Phật là những điều được nhiều người Việt truyền tụng, xem như trích trong kinh Phật. Tại chùa Trấn Quốc hiện có ghi lại các điều này. Có tài liệu cho biết đây là sự phát hiện và sưu tầm của Hòa thượng Luật Sư Kim Cang Tử(1914 - 2001) [1]. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những điều răn này có thể tìm thấy ở chùa Thiếu Lâm[2]...."http://vi.wikipedia.org/wiki/14_%C4%...Ph%E1%BA %ADt

Câu "...những điều răn này có thể tìm thấy ở chùa Thiếu Lâm" không có giá trị về mặt chứng minh đây là lời Phật. Từ khi Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1 tháng 10 năm 1949, Trung Quốc đã theo chủ nghĩa cộng sản vô thần. Không những thế, sau khi đã xảy ra vụ cái gọi là “cách mạng văn hóa” do bọn Tứ Nhân Bang gồm: Giang Thanh (vợ thứ tư của Mao Trạch Đông), Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên và Vương Hồng Văn cầm đầu, giết và bỏ tù giới trí thức, tàn phá đền đài, chùa chiền, đốt xé kinh sách, làm tan hoang cả nước Tầu, gây kinh hoàng cho dân Trung Quốc trong suốt 10 năm trời, từ năm 1966 đến năm1976, tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội, với mục đích đánh bật nền văn hóa Trung Hoa tận gốc rễ, thì câu mơ hồ “ những điều răn này có thể tìm thấy ở chùa Thiếu Lâm", có gì đáng tin cậy ?

Theo sự hiểu biết dù rất ít ỏi của tôi đối với biển học Phật, tôi cũng dám nói rằng nếu ai tìm trong Đại Tạng Kinh mà thấy câu này, kể từ lúc phát hiện điều đó, tôi xin chấm dứt nói về kinh sách nhà Phật, hằng ngày quỳ hương sám hối.

Nhưng nếu trong Đại Tạng Kinh không có "cái gọi là 14 điều răn của Phật" này, thì tôi xin bạn đừng vội tin mà hiểu lầm ý Phật muốn chúng ta được giải thoát khỏi biển khổ.

Tôi chỉ xin bạn giữ gìn sự trong sáng của lời Phật dạy mà thôi.

 

Trong phần trích còn có câu:"14 điều răn của Phật là những điều được nhiều người Việt truyền tụng, xem như trích trong kinh Phật. Tại chùa Trấn Quốc hiện có ghi lại các điều này. Có tài liệu cho biết đây là sự phát hiện và sưu tầm của Hòa thượng Luật Sư Kim Cang Tử" ...

Đây là "thành tích tu hành" của "Hòa thượng Luật Sư" Kim Cang Tử:


"Đối với chốn Tổ đình Trấn Quốc là một di tích lịch sử văn hoá tín ngưỡng lớn của dân tộc, trên cương vị Trụ trì từ năm 1983, Ngài đã tận tâm kiệt lực trong việc hoằng dương chính pháp, ngoài việc giảng dạy cho Tăng ni tín đồ Phật tử tu học, Ngài đã cùng với các cơ quan ban ngành các cấp, Nhà nước và nhân dân Phật tử địa phương luôn luôn chăm lo tu bổ giữ gìn và phát triển. Năm 1999 Ngài cho xây dựng ngôi bảo tháp Lục Độ đài sen để chiêm bái cùng với cây Bồ đề do Thủ tướng ấn Độ Prasat trao tặng Hồ Chủ Tịch nhân dịp sang thăm Việt Nam năm 1957, làm cho di tích cổ tự danh lam của đất nước ngày một trang nghiêm tố hão, xứng đáng là chốn Tổ đình của Đạo pháp, là di tích lịch sử danh thắng lâu đời của dân tộc.

IV. Tham gia công tác xã hội:

Là một nhà tu hành giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, thấm nhuần lời dạy của chư Tổ "Phật pháp bất ly thế gian giác", "phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật".


"Tương thử thâm tâm phụng trần sát
Thị tắc danh vi báo Phật ân"

Tuy Phật sự đa đoan nhưng Ngài vẫn giành nhiều thời gian tham gia công tác xã hội, đấu tranh giành độc lập xây dựng đất nước. Ngài là một tăng sĩ trí thức yêu nước khế lý khế cơ đem đạo vào đời gắn mạng sống của phật pháp với vận mệnh dân tộc, Ngài luôn phát huy truyền thống ngàn đời của Phật giáo Việt Nam.


- Năm 1958 Ngài đã tham gia Uỷ viên UBMTTQ thành phố Hải Phòng
- Từ năm 1983 là Uỷ viên UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khoá 10 và khoá 11.
- Năm 1985 tham gia Uỷ viên Đoàn chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam khoá II và khoá III và Uỷ viên UBTWMTTQ Việt Nam trong nhiều khoá, là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá 9, 10, 11
- Là đại biểu Quốc hội khoá 8, 9, 10

Trên cương vị nào Đại lão Hoà thượng cũng tận tuỵ hết mình trong công việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khéo dụng phương tiện đưa đạo vào đời, góp phần xây dựng đất nước thanh bình thịnh vượng làm sáng Đạo trong Đời theo truyền thống Phật giáo Việt Nam.Do công đức đóng góp cao dày của Ngài đối với Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Đại lão Hoà thượng đã được Hội đồng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huy chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân" của UBTƯMTTQ Việt Nam và nhiều bằng khen, giấy khen của Giáo hội UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội.

http://www.daosuduytue.com/buddhism-law/tieusu_kct.htm


HC

: Chuyen%20vui%20buoi%20sang
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Chuyên vui bao giờ cũng kém theo hình, nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc attachment
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Lúa: Lúc này vốn chữ Hán của Lúa dữ lắm Ngố: Vậy hả? Người giữ sách là gì?
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Thầy giáo hỏi : Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Cả lớp im lặng
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Trong chuyện vui hôm nay có một số câu hỏi linh tinh có khi các bạn cần tới
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Nam sinh: Sinh nhật bà tui sẽ hát tặng bà bài hát "Côgái cởi trần"
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Tài xê Mù chữ
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Hai người đàn ông nói chuyện với nhau
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Kính thưa quí bạn
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Vợ đến cạnh chồng rồi thỏ thẻ
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> "Đừng cho tiền vào mồm thế, em yêu! Vi khuẩn đầy trên đó đấy", anh chồng nói
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương