SÁch tiếng nguyên bản việT và sách pho to tiếng Việt và Tự điểntải về 1.02 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.02 Mb.
#39081
1   2   3   4   5   6   7   8


Tộc người và kinh tế cộng đồng người và cộng đồng kinh tế

V.I.Cozolop

Viện DTH 1971

32

01


PVL 0028

Tóm tắt kết quả nghiên cứu tham khảo ý kiến cấp cơ sở về “Chiến Lược Giảm Nghèo và Tăng Trưởng Kinh Tế” tại thành phố Hồ Chí Minh-Báo cáo cho Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư và Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam

Quỹ Cứu trợ Nhi đồng Anh

Quỹ Cứu trợ Nhi đồng Anh, 2002

16

1

PVL 0084

Trung Hoa toàn quốc phong tục chí

Hứa Thế Anh

Trúc Bình1923

36

01


PVL 0056

Từ tầm nhìn đến hành động: Cập nhật về quan hệ hợp tác ở Việt Nam

Nhóm làm việc về vấn đề Nghèo

Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ, Hội An, 18-19 tháng 6, 2001
1

PVL 0080

Tuyển tập về giảm nghèo, di dân, đô thị hóa, gia đình và sức khỏe

Tuyển tập, sưu tầm

PVL 0004

Vai trò của các khu công nghiêp trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Nguyễn Hoàng Hùng

1998

14

1

PVL 0086

Vấn đề hôn nhân trong tất cả các dân tộc và trong tất cả các thời gian.

Chương I: các hình thức hôn nhân trong các tộc người hoang dã.

Chương III: Các dân tộc theo chế độ một vợ một chồng . Hôn nhân ở Hy Lạp và La Mã


Henri D’ Améras
62

01


PVL 0062

Vấn đề hôn nhân trong tất cả các dân tộc và trong tất cả các thời gian.

Phần mở đầuHenri D’ Améras
10

01


PVL 0063

Văn hóa dân gian

Nhiều tác giả

KHXH, 1990

306

01

PN 0016

Văn hóa nghệ thuật Nam Bộ

Nhiều tác giả

NXB VHTT, 1997

491

01

PN 0006

Văn hóa và cư dân ĐBSCL

Nguyễn Công Bình

KHXH, 1990

448

01

PN 0002

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam

Ngô Đức Thịnh

KHXH, 1993

484

01

PN 0004

Vẽ bản đồ các cuộc di cư và các mặt tộc người của nó và nghiên cứu cơ cấu tộc người của thị dân và những vấn đề về bản đồ chúng” Trích dịch chương 8 &955

01


PVL 0032

Về một số khái niệm địa lý học tộc người đã và đang được sử dụng trong dân tộc học

Hoàng Hữu Bình

1995

9

01


PVL 0050

Về tác phẩm “Vai trò của lao động trong quá trình vượn biến thành người” của Ph. Ănghen

I.L An Đrê- Ép

Tiến Bộ, 1988

132

01

PN 0020

Việt Nam Phân cấp ngân sách và phân phối dịch vụ cho nông thôn-Báo cáo kinh tế

Phòng Tổng hợp Quốc gia, Vụ khu vực 1,Khu vực Đông Á &Thái Bình Dương

Ngân hàng Thế Giới, 1996

208

1

PVL 0121

Việt Nam qua lăng kính giới: Phân tích thực nghiệm dựa vào số liệu điều tra hộ gia đình (Báo cáo tóm tắt)

Chương trình phát triển Liên hiệp quốc

Chương trình phát triển Liên hiệp quốc, 1995

14

1

PVL 0083

Việt nam-Đánh giá sự nghèo đói và chiến lược

Ngân hàng thé giới-

Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương1995

208

1

PVL 0096

Xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông hộ và chuyển giao kĩ thuật cho nông dân tại hai xóm Làng Tràng và Đồng Ẻn xả Tràng Xá huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm nghiên cứu giảm nghèo Đại học Thái Nguyên

2001

17

1

PVL 0089

Xây dựng nhóm tiết kiệm và tín dụng-một phương thức phát triển cộng đồng

Bác sĩ Lê Đại Trí
70

1

PVL 0123

Cục thống kê thành phố
2002

247TĐ 0001


Từ điển Việt – Mnông Lâm

Đinh Lê Thư – Y Tông Drang

ĐHQG TP HCM - 2006

414

01

TĐ 0011Từ điển Việt Nam văn hóa tín ngưỡng phong tục

Vũ Ngọc Khánh – Phạm Minh Thảo

VHTT – 2005

1360

01

TĐ 0012Tự điển Việt – Anh

Viện ngôn ngữ học

2002

855

01

TĐ 0004


Tự điển Anh - Việt

Viện ngôn ngữ học

2002

2139

01

TĐ 0005


Tự điển tiếng Việt

Viện Ngôn Ngữ Học

2001

1221

01

TĐ 0006


Niên giám thống kê 2001

Tổng cục thống kê

2002

598

01

TĐ 0002


Oxford Ad vanced learner’s Dictionnary

Sally Wehmeier

Oxford University Press

1539

01

TĐ 0003

Từ điển văn hóa dân gian

Vũ Ngọc Khánh

NXB TT, 2002

720

01

TĐ 0007

Từ điển tôn giáo

Mai Thanh Hải

NXB TĐ BK, 2002

882

01

TĐ 0008

Từ điển lễ hội Việt Nam

Bùi Thiết

NXB VHTT, 2000

567

01

TĐ 0009

Từ vị tiếng Việt Miền Nam

Vương Hồng Sển

NXB VH, 1993

770

01

TĐ 0010

Photo


Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 1999

Tổng cục thống kê

NXB Thống kê, 2001

646

01

TĐ 0013

Photo


Từ điển Nhân học T1, cuốn 1

Thmas Barfield

Blackwell, 1997

254

01

TĐ 0014

Photo


Từ điển Nhân học T1, cuốn 2

Thmas Barfield

Blackwell, 1997

254

01

TĐ 0015

Photo


Từ điển Nhân học T2, cuốn 1

Thmas Barfield

Blackwell, 1997

296

01

TĐ 0016

Photo


Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> nhanhoc -> Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu -> Danh mục sách do giáo sư ĐẶng nghiêm vạn trao tặng khoa nhân học ngày 18 tháng 08 năm 2010
nhanhoc -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin cá nhâN

tải về 1.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương