SÁch tiếng nguyên bản việT và sách pho to tiếng Việt và Tự điểntải về 1.02 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.02 Mb.
#39081
1   2   3   4   5   6   7   8
PLV 0066

Địa chí Đồng Nai. Tập IV:kinh tế

Nhiều tác giả

2000

327

01

PVL 0067

Địa lý nhân văn và dân tộc học

Mariel Jean – Brunches Delamarre

Glliaard, 1968

35

01


PVL 0040

Diễn đàn Quốc tế về Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo-Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn

Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo-Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn

Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo-Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, 1999

100

1

PVL 0105

Điều tra mức sống dân cư Việt Nam 1997-1998

Tổng cục thống kê

NXB Thống kê, 2000

448

1

PVL 0120

Đồng tham gia nghiên cứu và hành động giảm nghèo đô thị(Giáo trình giảng dạy)

Trường ĐHKHXH&NV-Trung tâm giảm nghèo

Dự án Việt Nam-Canada “Giảm nghèo cho các địa phương Việt Nam”, 2001

197

1

PVL 0114

Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo tại cộng đồng đô thị(phường 3 quận 8)-Tài liệu nghiên cứu định tính,quyển 1

Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM-Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội và giảm nghèo

Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội và giảm nghèo, 2002

153

2

PVL 0102

Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo tại cộng đồng đô thị(phường 3 quận 8)-Tài liệu nghiên cứu định tính,quyển 2

Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM-Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội và giảm nghèo

Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội và giảm nghèo, 2002

151

1

PVL 0103

Dự Án Nghiên Cứu Khả Thi Nâng Cấp Đô Thị Và Làm Sạch Kênh Tân Hóa-Lò Gốm/Khảo sát Tái định cư

Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội Và Giảm Nghèo-ĐHKHXH&NV TP.Hồ Chí Minh

Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội Và Giảm Nghèo-ĐHKHXH&NV TP.Hồ Chí Minh, 2002

175

1

PVL 0119

Dự thảo lần 2: Văn bản toàn diện về chiến lược tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo (CPRGS)78

1

PVL 0082

Giảm nghèo tại các địa phương Việt Nam (Localized Poverty Reduction in Vietnam)1998-2003/ Tài liệu hội thảo 10-2003

LPRV 1998-2003

Centre for Human Settlements, 2003

78

1

PVL 0074

Giảm nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh

Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh

2002

137

1

PVL 0091

Giáo dục môi trường:hướng dẫn tập huấn cho tập huấn viên

Michael Matarass-

Nguyễn Việt Hùng
2002

139

1

PVL 0092

Giáo trình anh văn chuyên ngành, quyển 1

Bộ môn Nhân học

Bộ môn Nhân học, 2006

91

1

PVL 0075

Giáo trình anh văn chuyên ngành, quyển 2

Bộ môn Nhân học

Bộ môn Nhân học, 2006

73

1

PVL 0076

Hiện trạng và triển vọng cải thiện nhà ở. Mức sống, môi trường sống của người nghèo đô thị-trường hợp thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Quang Vinh

1994

43

1

PVL 0085

Hình ảnh nhân lọai (lược khảo nhập môn Nhân học văn hóa)

Conrad Phililip Kottak

VHTT – 2006

317

01

PVL 0007Hội nghị KHXH lần thứ II về kinh tế Tây Nguyên
Plâycu 1985

124

01


PVL 0018

Hội thảo Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn giảm nghèo với cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam và Canada,Vũng Tàu, 10 -11/12/2002

Dự án hợp tác Việt Nam-Canada-Giảm nghèo tại các địa phương Việt Nam nâng cao năng lực đánh giá chính sách và lập dự án

Dự án hợp tác Việt Nam-Canada-Giảm nghèo tại các địa phương Việt Nam nâng cao năng lực đánh giá chính sách và lập dự án, 2002

144

1

PVL 0117

Hội thảo bàn về tiêu chí xác định lại thành phần các dân tộc ở Việt Nam
HN, 2002

233


01


PVL 0014

Hội thảo giảm nghèo đô thị, TP.HCM 21/02-23/02/2001

Trường ĐHKHXH&NV-Trung tâm giảm nghèo

Dự án Việt Nam-Canada “Giảm nghèo cho các địa phương Việt Nam”, 2001
1

PVL 0115

Hội thảo Một số vấn đề giảm nghèo dân tộc thiểu số(Tổ chức tại Hà Nội. 23-24/3/2002)

Trung tâm điều phối giảm nghèo-Dự án LPRV

Trung tâm điều phối giảm nghèo-Dự án LPRV, 2002
1

PVL 0099

Hội thảo ODAP số 1-Tái định cư tại thành phố Hồ Chí Minh

Hợp Tác Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức(ODAP) cho TP.Hồ Chí Minh

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, 2000

120

1

PVL 0107

Hội thảo ODAP số 4:Quy hoạch quận&mối quan hệ với các dự án ODA

Hợp Tác Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức(ODAP) cho Thành Phố Hồ Chí Minh

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh, 2001
1

PVL 0118

Hội thảo Quy hoạch không gian TP.Hồ Chí Minh:Thực trạng và định hướng/Đề tài:Đô thị hóa ở Châu Á:bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh

Trường KHXH&NV-TT NC Đô thị & cộng đồng

Trường KHXH&NV-TT NC Đô thị & cộng đồng, 2003

120

1

PVL 0122

Hội thảo Tín dụng nhỏ trong khuôn khổ dự án “Giảm nghèo tại các địa phương Việt Nam”

Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM-Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội và giảm nghèo

Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM-Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội và giảm nghèo, 2001
2

PVL 0106

Hợp tuyển những phương pháp tiếp cận nhân học về tôn giáo, nghi lễ và ma thuật

GS.TS Laurel Kendall

Lưu hành nội bộ

386

01

PVL 0008

Kết quả điều tra: Mức sống hộ gia đình năm 2002

Cục Thống kê TP.Hồ Chí Minh

Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, 2003

9

1

PVL 0079

Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam-Vietnam Living Standards Survey 1992-1993

Ủy ban Kế hoạch nhà nước-Tổng cục thống kê

Ủy ban Kế hoạch nhà nước-Tổng cục thống kê, 1994

290

1

PVL 0104

Khơme

Tóm tắt:  • Về hội nghị các dân tộc tại Đông Dương

  • Về mặt trận đấu tranh cho vùng miền Hạ

  • Về Fulro
01


PVL 0030

Khung chương trình đào tạo cử nhân ngành Nhân học

Bộ môn Nhân học

Bộ môn Nhân học, 2006

447

1

PVL 0077

Kiến trúc cổ Việt Nam

Nguyễn Duy Hinh

TP HCM, 1997

107

01

PVL 0011

Kỹ năng huấn luyện về giáo dục sức khỏe

Bác sĩ Lê Đại Trí

Dự án Việt Úc CSSKBD cho BMTE, 1999

48

1

PVL 0113

Kỹ thuật nhiếp ảnh từng điểm một

Michael Langford

NXB Tổng hợp Tiền Giang, 1991

168

01

PN 0017

Lịch sư giống người Chàm

S.A. Tocarev

Đào Tử Khải dịchHN 2002

61

01


PVL 0034

Lịch sử kiến trúc Việt Nam

Ngô Huy Quỳnh

VHTT, 1998

1337

01

PN 0001

Lĩnh vực nghiên cứu nguồn gốc tộc người qua các huyền thoại của các dân tộc DNA

V.V Golubev – I.N.Morôzô
19

01


PVL 0057

Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Gs. Đặng Nghiên Vạn

NXB CTQG – 2005

534

01

PN 0018Một số vấn đề về phương pháp và kỹ thụât trong dân tộc học18

01


PVL 0041

Một vài vấn đề xuất hiện và phổ biến của ngành chăn nuôi súc vật

Lê Cự Lộc dịch
9

01


PVL 0054

Nghèo đô thị những bài học kinh nghiệm quốc tế

PGS.TS Ngô Văn Lệ, TS Michael Leaf, TS Nguyễn Minh Hòa

ĐHQG TP HCM – 2003

310

01

PN 0021

Nghiên Cứu Khả Thi Nâng Cấp Đô Thị và Làm Sạch Kênh Tân Hóa-Lò Gốm/Khảo sát Kinh tế-Xã hội

Cty Tư vấn Thiết kế Xây Dựng Chân Phương

Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế và Giảm Nghèo-Trường ĐHKH&NV TP.HCM, 2002

147

1

PVL 0116

Nghiên cứu lịch sử một cách thức diễn giải

Arnold Toynbee

Thế giới, 2002

448

03


PVL 0001

Nghiên cứu quy hoạch-Dự án thí điểm cải tạo phường Tân Định

Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM-Trung tâm CTXH-Hội Liên hiệp thanh niên VN

Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, 1998

134

1

PVL 0098

Người Halang

Viện DTH

Hà Nội, 2002

26

01

PVL 0029


Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> nhanhoc -> Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu -> Danh mục sách do giáo sư ĐẶng nghiêm vạn trao tặng khoa nhân học ngày 18 tháng 08 năm 2010
nhanhoc -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin cá nhâN

tải về 1.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương