SÁch tiếng nguyên bản việT và sách pho to tiếng Việt và Tự điểntải về 1.02 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.02 Mb.
#39081
1   2   3   4   5   6   7   8
Giới và công tác giảm nghèo

TS Đỗ Thị Bình

KHXH, 2003

330

01

VV 0101

Người Gia Rai

Chu Thái Sơn – Nguyễn Trường Giang

NXB Trẻ- 2005

118

01

VV 0102

Người Co

Chu Thái Sơn – Phạm Văn Lơi

NXB Trẻ- 2005

109

01

VV 0103

Phát triển nông thôn miền núi và dân tộc trong thời kỳ kinh tế chuyển đổi

Trần Văn Hà(CB)

NXB Khoa học xã hội, 2007

370

1

VV 0105

Sự biến đổi của gia đình Hàn Quốc

Ha Yong Chul

NXB Giáo dục, 2002

258

01

VV 0105

Hải Cát-Đất và Người

Nguyễn Hữu Thông& Nhóm nghiên cứu biên soạn

NXB Thuận Hóa, 2006

272

1

VV 0106

Tính năng động của nền kinh tế Hàn Quốc

Co Soon

ĐHQG TP HCM, 2000

2001

01

VV 0106

Hiệp định Paris về Việt Nam-30 năm nhìn lại(1973-2003)

Khoa Lịch sử trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

323

1

VV 0107

Nhân học phát triển-Lý thuyết, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu điền dã

Jean Pierre Olivier De Sardan

NXB Khoa học xã hội, 2008

327

2

VV 0108, A, B

Sử học Việt Nam với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc

Hội Khoa học lịch sử VN-Trường ĐH KHXH&NV

NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008

377

1

VV 0109

Hòn Đất-những chặng đường lịch sử

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hòn Đất

Ban thường vụ huyện ủy Hòn Đất, 2004

255

2

VV 0110 , A, B

Lịch sử Đảng bộ thị xã Rạch Giá 1930-1975

Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Kiên Giang

Ban Thường vụ thị ủy Rạch Giá, 2004

351

1

VV 0111

Đô thị hóa và cấu trúc đô thị Việt Nam trước và sau đổi mới 1979-1989 và 1989-1999

Thanh Sang

NXB Khoa học xã hội

2008

1

VV 0112

Bách Việt dân tộc sử

Thạch Chung Kiện
241

01


PVL 0012

Bản sắc dân tộc trong lối sống hiện đại

Lê Như Hoa

VHTT, 2003

350

01

PN 0009

Bàn về việc nghiên cứu những khía cạnh tâm lý – xã hội của các mối quan hệ dân tộc

L.M. Drobizheva
24

01


PVL 0019

Báo cáo của Oxfam về tình trạng nghèo khổ trên thế giới

Kevin Watkins

NXB Chính trị Quốc gia, 1997

345

1

PVL 0125

Bộ khái niệm và thuật ngữ dân tộc học

PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp

Tài liệu – 1998

236

01


Bộ khái niệm và thuật ngữ Dân tộc học

Ju V. Bromleja

Khoa học Maskva, 1988

236

01

PVL 0005

K CÓ

(t.Tiệp đang mượn)Bộ lạc Bahmar ở Kontum góp phần nghiên cứu xã hội miền núi miền Nam Đông Dương

(Befeo 1952 – tập XIV)Paul Gullmenet
123

01


PVL 0024

Các bước thiết kế và lập kế hoạch dự án với sự tham gia của các bên liên quan

Ban đào tạo Ladencen1

PVL 0087

Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Marilyn J.Gregerson

Phạm Khắc Hồng dịch1972

12

01


PVL 0055

Các điều kiện thiên nhiên miền Đông Nam Á. Phần I83

01


PVL 0036

Các nhân tố dân tộc – văn hóa tác động tới khả năng sinh đẻ nhiều (Vai trò của các dân tộc trong việc nghiên cứu các vấn đề dân số

Victor Kozlov

1978

12

01


PVL 0052

Các phương pháp vẽ bản đồ dân tộc

X.I.Bruc

Viện DTH 1972

19

01


PVL 0033

Các văn hóa khảo cổ và các loại hình kinh tế – văn hóa vấn đề tương quan .

Trong cuốn: “ Những vấn đề loại hình trong dân tộc học”, M. 1979X.A.Aruchionov – A.M.Khadamov

Ngô Đức Thịnh dịch


39

01


PVL 0031

Các xứ Thượng ở Miền Nam Đông Dương cao nguyên Đắc Lắc

Hăngri Mét tơ Rơ

Lê Văn Phước dịchHN 2002

122

01


PVL 0038

Cải tạo vườn đồi,cung cấp nước sạch và nâng cao đời sống cho người dân nghèo Xã Thanh,huyện Hướng Hóa,tỉnh Quảng Trị

Chương trình hợp tác Việt Nam-Canada
11

1

PVL 0088

Cẩm nang nhiếp ảnh cho mọi người

Đức Tài

NXB Trẻ, 1994

136

01

PN 0012

Chân dung một khu phố đông dân cư nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh

Nhóm nghiên cứu công tác xã hội

1993
1

PVL 0090

Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo

Thủ tướng chính phủ

2002

150

1

PVL 0095

Chụp ảnh màu

Minh Thanh

NXB Thông Tin, 1991

104

01

PN 0011

Cơ chế của công cụ cày đất, các điều kiện sinh thái học và các đặc trưng của tộc người

IU.F.Novikop

Đỗ Trọng Quang dịch


15

01


PVL 0049

Cơ sở dân tộc học

Phan Hữu Dật

ĐHTHCN, 1973

399

01

PN 0003

Cơ sở Hệ thống thông tin kinh tế trong quy hoạch và quản lý đô thị

PTS. Phạm Trọng Mạnh(CB), PTS. Phạm Vọng Thành

Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội, 1999

169

1

PVL 0108

Con người và môi trường thực vật của nó ở vùng nhiệt đới ẩm

J.Barrau

Đỗ Trọng Quang dịch


39

01


PVL 0047

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam và chính sách dân tộc (tài liệu tham khảo)

Bộ môn Nhân học

Bộ môn Nhân học, 2006

71

1

PVL 0072

Đặc điểm kinh tế-xã hội và nhà ở của người nghèo đô thị(Báo cáo tổng kết cuộc khảo sát xã hội học tại 5 phường nội thành Hà Nội, 2-1994)

Dự án Nghiên cứu Liên ngành IDRC “Cải thiện nơi ở và môi trường cho người nghèo đô thị”-PTS Trịnh Duy Luân

Viện Xã hội học-Trung tâm Khoa học và nhân văn Quốc gia, 1994

86

1

PVL 0101

Dân số học tộc người.

Phần I


V.I.Côz.Lốp

Nguyễn Lương Quỳnh dịchThống kê Maxcơva, 1977

188

01


PVL 0053

Dân số thành phố Hồ Chí Minh-Kết quả tổng điều tra ngày 01-04-1999

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hồ Chí Minh

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, 2000

218

1

PVL 0097

Dân tộc học âm nhạc

Gilbech Rouget
47

01


PVL 0023

Danh bạ các tổ chức Việt Nam mang đặc trưng tổ chức phi chính phủ-Hoạt động trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

Ban biên tập Danh bạ các tổ chức Việt Nam mang đặc trưng tổ chức phi chính phủ-Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng

Ban biên tập Danh bạ các tổ chức Việt Nam mang đặc trưng tổ chức phi chính phủ-Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng, 2002

79

1

PVL 0112

Đánh giá hoạt động của ban phát triển làng trong dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

CIDSE(Hợp tác Quốc tế vì sự Phát triển và Đoàn kết )

CIDSE, 1999

78

1

PVL 0100

Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại TP HCM

Trịnh Hồ Hạ Nghi

2003

58

01

PVL 0059

Địa chí Đồng Nai. Tập I:

Nhiều tác giả

2000

622

01

PVL 0068

Địa chí Đồng Nai. Tập I: Tổng quan

Nhiều tác giả

2000

448

01

PVL 0064

Địa chí Đồng Nai. Tập II: Địa lý

Nhiều tác giả

2000

356

01

PVL 0065

Địa chí Đồng Nai. Tập III Lịch sử:

Nhiều tác giả

2000

401

01


Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> nhanhoc -> Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu -> Danh mục sách do giáo sư ĐẶng nghiêm vạn trao tặng khoa nhân học ngày 18 tháng 08 năm 2010
nhanhoc -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin cá nhâN

tải về 1.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương