SÁch tiếng nguyên bản việT và sách pho to tiếng Việt và Tự điểntải về 1.02 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.02 Mb.
#39081
1   2   3   4   5   6   7   8

Tỳ kheo Thích Huệ Đăng

NXB Tôn giáo, 2008

1006

1

VL 0088

Kinh Đại Nhật, tập 2

Tỳ kheo Thích Huệ Đăng

NXB Tôn giáo, 2008

965

1

VL 0089

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước-Những vấn đề khoa học và thực tiễn-Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam

ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

1291

1

VL 0091

Kỷ yếu hội nghị Khoa học-công nghệ & môi trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ III

Sở Khoa học công nghệ công nghệ & môi trường tỉnh Đồng Nai

Sở Khoa học công nghệ & môi trường tỉnh Đồng Nai, 1997

191

1

VL 0092

Từ điển triết học Trung Quốc

PGS.TS. Doãn Chính

NXB Chính trị Quốc gia

952

1

VL 0093

Đề án khoa học cấp nhà nước: Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ-Lịch sử nghiên cứu & phương pháp tiếp cận

GS. Phan Huy Lê(Chủ nhiệm)

NXB Thế giới, 2008

353

1

VL 0094

Những vân đề Khoa học xã hội & nhân văn- Chuyên đề Ngôn ngữ học

Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008

812

1

VL 0104

Xứ trầm hương

Quách Tấn

2002

559

01

VV 0002

Thành hoàng VN

Vũ Ngọc Khánh

2002

469

01

VV 0003

Sự du nhập của đạo Thiên Chúa Giáo vào VN

Nguyễn Văn Kiệm

2001

400

01

VV 0004

Mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo

Robert E. Fisher

2002

264

01

VV 0005

Văn hóa, Chính trị và Tộc người

Trung tân nghiên cứu VN – ĐNA.

1999

250

01

VV 0007

Sài Gòn vang bóng

Phan Thứ Lang

2001

220

01

VV 0008

Ngôn ngữ, dẫn luận vào việc nghiên cứu tiếng nói

Viện Ngôn Ngữ Học

2000

284

01

VV 0009

Giới và dự án phát triển

Lê Thị Chiêu Nghi

2001

239

01

VV 0010

Dân tộc học Đô thị

Mạc Đường

2002

246

02

VV 0011, A,B,

Kinh tế xã hội và môi trường vùng ngập lũ ĐBSCL

Đào Công Tiến

2002

135

03

VV 0012, A,B,C

Tín ngưỡng dân gian ở VN

Lê Như Hoa

2001

430

01

VV 0013

Nữ thần và Thánh mẫu VN

Vũ Ngọc Khánh

2002

427

01

VV 0014

Các vị thần trong Phật giáo Trung Quốc

Mã Thư Điền

2001

663

01

VV 0015

Lịch sử văn minh An Độ

Will Durant (Nguyễn Hiến Lê dịch)

2002

453

01

VV 0016

Tư tưởng Hồ CHí Minh về văn hóa

CTQG ???

2003

308

01

VV 0017

Các hình thái tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam

Nguyễn Đăng Duy

2001

496

01

VV 0018

Văn hóa ứng xử các dân tộc Việt Nam

Lê Như Hoa

VVTT. 2002

396

01

VV 0019

Lễ tang Việt Nam truyền thống và kế thừa

Trương Thìn

HN 2001

140

01

VV 0020

Các hình thức thờ phụng của bộ lạc

Ngọc Anh

VHDT 2002

150
VV 0021

Vấn đề dân tộc ở ĐBSCL

???

KHXH 1991

324

01

VV 0022

Phát triển năng lực tư duy của người cán bộ lãnh đạo hiện nay

Hồ Bá Thâm

CTQG 2002

176

01

VV 0023

Nghi lễ và lối sống công giáo trong văn hóa Việt Nam

Nguyễn Hồng Dương

KHXH 2001

390

01

VV 0024

Chiến lược phát triển đại học quốc gia 2001 - 2005

???
140

01

VV 0025

Dân tộc học đại cương

Đặng Nghiêm Vạn

GD

VV 26

01

VV 0026

Huyền sử và văn minh lạc Việt

Nguyễn Thu Phong

TP. HCM 2003

172

01

VV 0027

Đạo nho và văn hóa phương Đông

Hà Thúc Minh

GD 2002

172

01

VV 0028

Văn hóa Việt Nam buổi đầu dựng nước

Nguyễn Đăng Duy

HN 2002

280

01

VV 0029

Vấn đề dân tộc và định hướng chính sách dân tộc trong thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa

???

CTQG, 2002

369

01

VV 0030

Cẩm nang viết khảo luận, luận văn và luận án

Nhật Từ

TP.HCM, 2003

199

01

VV 0031

Hiến pháp Việt Nam từ 1946 đến năm 2001

???

TP.HCM 2002

250

01

VV 0032

Hướng dẫn về quan hệ quốc tế trong giáo dục và đào tạo

???

GD, 1996

524

01

VV 0033

Bản sắc dân tộc trong văn hóa văn nghệ

???

Văn nghệ, 2002

848

01

VV 0034

Luận về xã hội học nguyên thủy

Robert Lowie

2001

602

01

VV 0035

Luận về xã hội học nguyên thủy

Robert Lowie

ĐHQG, 2001

602

01

VV 0035

Văn học và văn hóa vấn đề và suy nghĩ

Nguyễn Văn Hạnh

HN, 2002

624

01

VV 0036

Văn hóa, văn học từ một góc nhìn

Nhiều tác giả

KHXH, 2002

424

01

VV 0037

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành thành phố HCM

Trương Thị Minh Sâm

KHXH, 2002

170

01

VV 0038

Tác động xã hội của di dân tự do vào TP trong thời kỳ đổi mới

Trần Hồng Vân

KHXH, 2002

176

01

VV 0039

Ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam một số vấn đề về quan hệ cội nguồn và loại hình học

Hoàng Văn Ma

KHXH, 2002

343

01

VV 0040

Người Việt với đạo giáo

Nguyễn Duy Hinh

KHXH, 2003

786

01

VV 0041

Hành trình văn hóa Việt Nam

Đặng Đức Siêu

LĐ, 2001

560

01

VV 0042

Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại

???

GD, 2001

560

01

VV 0043

Văn hóa tâm linh

Nguyễn Đăng Duy

VHTT, 2002

331

01

VV 0044

Văn hóa dân gian những suy nghĩ

Nguyễn Chí Bền

VHDT, 2000

274

01

VV 0045

Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội

Trần Trí Dõi

VVTT, 1002

266

01

VV 0046

Đình Nam bộ xưa và nay

Huỳnh Ngọc Trảng

ĐN, 1999


Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> nhanhoc -> Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu -> Danh mục sách do giáo sư ĐẶng nghiêm vạn trao tặng khoa nhân học ngày 18 tháng 08 năm 2010
nhanhoc -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin cá nhâN

tải về 1.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương