SÁch tiếng nguyên bản việT và sách pho to tiếng Việt và Tự điểntải về 1.02 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.02 Mb.
#39081
1   2   3   4   5   6   7   8Đồng bằng sông Cửu Long: thực trạng và giải pháp để trở thành vùng trọng điểm phát triền kinh tế giai đọan 2006 – 2010

Nhiều tác giả

ĐHQG, 2006

377

04

VL 0039

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Những vấn đề kinh tế – văn hóa – xã hội. Bình Dương

Nhiều tác giả

Tổng hợp TP HCM, 2004

400

02

VL 0040

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước những vấn đề khoa học và thực tiễn

Nhiều tác giả

ĐHQG TP HCM, 2005

1290

01

VL 0041

30 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản kết quả và triển vọng

Nhiều tác giả

Tổng hợp TP HCM, 2004

400

01

VL 0042

Hoa văn trên vải

Diệp Trung Bình

1997

193

01

VL 0043

Đời sống văn hóa đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

GS.TS Đình Quang

VHTT, 2005

252

01

VL 0044

Giáo trình thực tập thiên nhiên tài nguyên môi trường, sinh thái – du lịch, môi trường và phát triển ở ĐBSCL

TS. Nguyễn Thị Ngọc An

NXB Nông nghiệp – 2005

312

01

VL 0045

Việt Nam những thay đổi điạ danh & địa giới hành chính (1945 - 2002)

Nguyễn Quang An

Thông tấn 2003

1007

01

VL 0046

Lịch sử văn minh nhân loại

Jacquetta Hawkes & Leonard Woolley

2001

1057

01

VL 0047

Ngôn ngữ văn hóa và xã hội Một cách tiếp cận liên ngành

Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng Tử Quân(dịch);

Cao Xuân Hạo, Lương Văn Hy, Lý Toàn Thắng (hiệu đính)NXB Thế giới, Hà Nội , 2006

360

1

VL 0048

Những con đường khám phá

Diệp Đình Hoa

Bảo tàng LS VN, 2003

986

01

VL 0049

Mậu Thân 1968: Cuộc đối chiến lịch sử

Nguyễn Phương Tân, Lê Ngọc Tú

NXB Lao động, 2008

499

1

VL 0051

Cẩm nang Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Hà Thanh(tuyển chọn)

NXB Lao động, 2007

479

1

VL 0052

Đời sống văn hóa đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

GS.TS. Đình Quang(CB)

NXB Văn hóa-Thông tin, 2005

252

8

VL 0053

Ngôn ngữ văn hóa & xã hội: Một cách tiếp cận liên ngành

Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng Tử Quân(dịch)

NXB Thế giới, 2006

359

1

VL 0054

Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ thuộc địa

Ngô Thiếu Hiệu, Vũ Thị Minh Hương, Philippe Papin, Vũ Văn Thuyên

NXB Văn hóa-Thông tin, 2001

300

1

VL 0055

Xây dựng văn hóa đô thị trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Phan Xuân Biên(CB)

NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2007

405

1

VL 0056

Người Kơho ở Lâm Đồng/ Nghiên cứu Nhân học về dân tộc và văn hóa

Phan Ngọc Chiến(CB)

NXB Trẻ, 2005

244

2

VL 0057

Danh mục thư tịch Chăm ở Việt Nam

TS. Thành Phần

NXB Trẻ, 2007

517

2

VL 0058

Champa: Tổng mục lục các công trình nghiên cứu

Nguyễn Hữu Thông, Tôn Nữ Khánh Trung, Trần Đình Hằng, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Lê Anh Tuấn, Lê Chí Xuân Minh

Viện nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Việt Nam- Phân viện miền Trung tại thành phố Huế, 2002

489

1

VL 0059

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở miền Trung Việt Nam

Nguyễn Hữu Thông(CB)

NXB Thuận Hóa, 2001

342

1

VL 0060

Danh sách tổ tiên họ Lò Cầm, Mai Sơn-Sơn La

Cầm Trọng, Kashinaga Masao(sưu tầm nghiên cứu và dịch)

NXB Thế giới, 2003

208

1

VL 0061

Luận giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm(tập 1)

Tỳ kheo Thích Huệ Đăng

NXB Tôn giáo, 2004

712

1

VL 0062

Luận giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm(tập 2)

Tỳ kheo Thích Huệ Đăng

NXB Tôn giáo, 2004

609

1

VL 0063

Những bước thăng trầm Bồ tát đạo- Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm và phân tích phẩm nhập pháp giới

Tỳ kheo Thích Huệ Đăng

NXB Tôn giáo, 2004

657

1

VL 0064

Luận giảng Pháp Bữu Đàn Kinh-Bát Nhã Tâm Kinh

Tỳ kheo Thích Huệ Đăng

NXB Tôn giáo, 2005

577

1

VL 0065

Nghi lễ hôn nhân của người Kinh ở Trung Quốc (Trường hợp làng Vạn Vĩ-Giang Bình, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc)

Nguyễn Thị Phương Châm

NXB Văn hóa-Thông tin, 2006

333

2

VL 0066

Ngôn từ, giới và nhóm xã hội từ thực tiễn tiếng Việt

Lương Văn Hy(CB), Diệp Đình Hoa, Nguyễn Thị Thanh Bình, Phan Thị Yến Tuyết, Vũ Thị Thanh Hương

NXB Khoa học xã hội, 2000

320

1

VL 0067

Đạo Mẫu

GS. Ngô Đức Thịnh

NXB Khoa học xã hội, 2007

399

1

VL 0068

Nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng vì mục tiêu phát triển bền vững

Phạm Thành Nghi(CB)

NXB Khoa học xã hội, 2005

272

2

VL 0069

Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam

GS. TSKH. Vũ Minh Giang (CB)

NXB Thế giới, 2008

145

1

VL 0070

Trồng trọt truyền thống của các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên

Bùi Minh Đạo

NXB Khoa học xã hội, 2000

218

1

VL 0071

Khóa học Tam Đảo: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển/ Khóa học mùa hè về Khoa học xã hội 2007

Stéphane Lagrée

NXB Thế giới, 2008

343

2

VL 0072

Giám sát và đánh giá dự án có sự tham gia

Trung tâm phát triển nhân lực (LADECEN-CHRD)

Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), 2001

79

1

VL 0073

Những vấn đề khoa học xã hội & nhân văn-chuyên đề lịch sử

Nhiều tác giả

NXB ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

530

1

VL 0074

Thuốc phiện và chính quyền thuộc địa ở châu Á-Từ độc quyền đến cấm đoán: 1897-1940

Philippe Le Failler

NXB Văn hóa-Thông tin, 2000

310

1

VL 0075

Văn hóa Việt Nam-Tổng mục lục các công trình nghiên cứu/ Tập 1-Những vấn đề chung

PGS.TS. Nguyễn Chí Bền-Nguyễn Hữu Thông(CB)

NXB Thuận Hóa, 2006

1155

1

VL 0076

Dân tộc học Việt Nam-Thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI

Khổng Diễn-Bùi Minh Đạo(CB)

NXB Khoa học xã hội, 2003

635

1

VL 0077

Làng ở vùng châu thổ song Hồng-vấn đề còn bỏ ngỏ

Philippe Pagin-Olivier Tessier(CB)

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia

740

1

VL 0078

Mạch sống của hương ước trong làng Việt Trung bộ

Nguyễn Hữu Thông(CB)

NXB Thuận Hóa, 2007

679

1

VL 0079

Khoa lịch sử-30 năm trên đường phát triển (1977-2007)

Khoa lịch sử

NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

476

1

VL 0080

Tổng mục lục 30 năm tạp chí Dân tộc học(1974-2004)

Khổng Diễn(CB)

NXB Khoa học xã hội, 2005

409

1

VL 0081

Chúng tôi hôm nay

Hội cựu chiến binh Việt Nam trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

NXB ĐH KHXH&NV, 2005

326

1

VL 0082

Nhân học văn hóa- Con người với thiên nhiên, xã hội và thế giới siêu nhiên(Sách tham khảo)

TS. Vũ Minh Chi

NXB Chính trị Quốc gia, 2004

425

1

VL 0083

Tập quán ăn uống của người Việt vùng Kinh Bắc

Vương Xuân Tình

NXB Khoa học xã hội, 2004

409

1

VL 0084

Sổ tay công tác nữ công

Ban nữ công-Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

NXB Lao động, 2005

176

1

VL 0085

Luận giảng Kinh Duy Ma Cật

Tỳ kheo Thích Huệ Đăng

NXB Tôn giáo, 2006

391

1

VL 0086

Luận giảng Kim Cang Thừa & Kim Cang Bát Nhã

Tỳ kheo Thích Huệ Đăng

NXB Tôn giáo, 2006

705

1

VL 0087

Kinh Đại Nhật, tập 1

Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> nhanhoc -> Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu -> Danh mục sách do giáo sư ĐẶng nghiêm vạn trao tặng khoa nhân học ngày 18 tháng 08 năm 2010
nhanhoc -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin cá nhâN

tải về 1.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương