SÁch tại trung tâm nghiên cứU ĐÔ thị Quy ước: SÁch khổ nhỏtải về 1.61 Mb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.61 Mb.
#1464
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

T813, Sở Khoa học Công nghệ, ĐH Tôn Đức Thắng, Phụ lục 4: Cơ sở dữ liệu định lượng điều tra rộng đề tài : Chính sách huy động đóng góp của dân để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh (phường Bình Trị Đông B và phường An Lạc A, quận Bình Tân), TP. Hồ Chí Minh, 2006, 16tr.

T814, Sở Khoa học Công nghệ, ĐH Tôn Đức Thắng, Phụ lục 5: Văn bản, biên bản, chứng từ liên quan đến quá trình thực hiện chương trình, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 12tr.

T815, Hội KHKT cầu đường Việt Nam, Tạp chí cầu đường Việt Nam kỷ niệm 10 năm ra số đầu tiên, 2006, 64tr.

T816, Trương Thị Bích Tiên, Luận văn, Bước đầu tìm hiểu sự giao lưu văn hóa ở phố xưa tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 237tr.

T817, Phan Huy Xu, Đời sống xã hội của người dân thuộc diện tái định cư ở TP. Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 145tr.

T818, Phạm Đình Việt, Bảo tồn và phát huy giá trị thành phố cổ Quêbec, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005, 143tr.

T819, Nguyễn Quang Vinh (Chủ nhiệm), Báo cáo tóm tắt: Hoàn thiện và nâng cao hệ giá trị Việt Nam trong văn hóa kinh doanh như một lợi thế cạnh tranh kinh tế quốc tế, Khảo sát tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 61tr.

T820, Hồ Hữu Nhật (Chủ biên), Lịch sử giáo dục Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh (1698 - 1998), NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 1999, 273tr.

T821, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Vấn đề phát triển đô thị bền vững tại TP. Hồ Chí Minh – Đối chiếu kinh nghiệm từ các thành phố lớn ở Đông Nam Á, TP. Hồ Chí Minh, 2003, 230tr.

T822, Thái Văn Chải, Trần Thanh Pôn, Người Khơme tại TP. Hồ Chí Minh và mối quan hệ với bên ngoài, TP. Hồ Chí Minh, 1998, 19tr.

T823, Lê Văn In, Đổi mới tổ chức hoạt động văn phòng của UBND và HĐND TP. Hồ Chí Minh góp phần thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính của TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2004, 160tr.

T824, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Lê Văn Năm, Đề tài: Làng nghề thủ công truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh - Tập I, TP. Hồ Chí Minh, 2000, 346tr.

T825, Trung tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Lịch sử 300 năm Sài Gòn (1968 - 1998), NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 1999, 285tr.

T826, Nguyễn Hoàng Năng, Vấn đề việc làm cho người tàn tật ở TP. Hồ Chí Minh (tuổi từ 15 - 40) thực trạng và giải pháp, TP. Hồ Chí Minh, 2004, 160tr.

T827, Nguyễn Hoàng Năng, Vấn đề việc làm cho người tàn tật ở TP. Hồ Chí Minh (tuổi từ 15 - 40) thực trạng và giải pháp, TP. Hồ Chí Minh, 2004, 160tr.

T828, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Báo cáo tóm tắt, Vấn đề phát triển đô thị bền vững tại TP. Hồ Chí Minh: Đối chiếu kinh nghiệm từ một số thành phố lớn ở châu Á, TP. Hồ Chí Minh, 2003, 33tr.

T829, Sở Du lịch, Viện kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Quang, Chương trình phát triển du lịch tại TP. Hồ Chí Minh (giai đoạn 2006 - 2010), TP. Hồ Chí Minh, 2006, 140tr.

T830, Nguyễn Quang Vinh, Hoàn thiện và nâng cao hệ giá trị Việt Nam trong văn hóa kinh doanh như một lợi thế của hội nhập và cạnh tranh kinh tế quốc tế - khảo sát tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 169tr.

T831, Phan Minh Phụng, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước đối với họat động ca nhạc tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 192tr.

T832, Phan Minh Phụng, Báo cáo tóm tắt, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước đối với họat động ca nhạc tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 35tr.

T833, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Báo cáo tóm tắt, Những giá trị văn hóa cơ bản của TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 20tr.

T834, Phạm Thị Bích Ngân (Chủ nhiệm), Ảnh hưởng của môi trường lao động tại một số cụm sản xuất cùng nghành nghề đến môi trường sống, sức khỏe người lao động, dân cư trong địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 26tr.

T835, Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - Phần mở đầu, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 149tr.

T836, Phạm Thị Bích Ngân (Chủ nhiệm), Ảnh hưởng của môi trường lao động tại một số cụm sản xuất cùng nghành nghề đến môi trường sống, sức khỏe người lao động, dân cư trong địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 90tr.

T837, Võ Văn Sen (Chủ nhiệm), Đề tài: Việc hình thành và phát triển các trường đại học ở miền Nam Việt Nam (1954 - 1975), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 14tr.

T838, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Khoa Lịch Sử, Kỷ yếu tác động của nhân tố văn hóa với sự phát triển kinh tế xã hội ở đồng bằng Sông Cửu Long trong quá trình đô thị hóa hiện đại hóa, TP. Hồ Chí Minh, 2005.

T839, Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Giao thông đô thị TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007

T840, JPIC (Japan bank for international cooperation), Integrated urban and urmt line 1 decelopment strategy in Ho Chi Minh city - final report, 2006.

T841, UBND Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh, Quận Hai 5 năm xây dựng và phát triển, TP. Hồ Chí Minh, 2003, 144tr.

T842, Vương Thị Hoa Hồng, Vai trò của núi trong văn hóa Hàn (thể hiện qua văn học dân gian), Luận Văn Th.S, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 310tr.

T843, Belgische Technische Cooperatie nv, Coopération Technique Belge sa, Chương trình nâng cấp đô thị Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban QLDA NCĐT: Thiết kế sơ bộ khu tái định cư Vĩnh Lộc B, Bản báo cáo cuối kỳ, 29/04/2003, Phụ lục, Vet – Viet Nam, Black & Veatch, 2003, 89tr.

T844, Nhóm học viên, Phát triển phố đi bộ ở Vịêt Nam, TP. Hồ Chí Minh, 2004, 36tr.

T845, Nhóm học viên, Nhà phố và nếp sống của người dân đô thị ở TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2004, 34tr.

T846, Les Cahiers la cooperation Francáie au Vietnam, Programme ventd’est 1997 – 2007, Pers pectives et travax sur le Vietnam méridionnal, 103tr.

T847, Khối các xưởng thiết kế quốc tế về quy hoạch đô thị hợp tác giữa tỉnh Val D’oise - Pháp và tỉnh An Giang, Les eaux du mekong atouts et riques, The Mekong water assets and risks - Mekong những thuận lợi và thách thức, Tỉnh An Giang, 2007.

T848, Trung tâm CNTT& Tư vấn Quản lý doanh nghiệp thương hiệu Việt, Sách vàng thương hiệu Việt Tập 2, NXB Lao động, Hà Nội, 2006, 799tr

T849, NUFFIC Annual report: Neitherlands organization for international cooperation in higher educations, 2004, 79tr.

T850, Văn phòng kiến trúc sư trưởng TP. Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng hợp (1), Đề tài: Xác định các luận cứ cho các giải pháp kiến trúc - quy hoạch xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh hiện đại - văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, TP. Hồ Chí Minh, 2001, 43tr.

T851, Văn phòng kiến trúc sư trưởng TP. Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng hợp (2), Đề tài: xác định các luận cứ cho các giải pháp kiến trúc - quy hoạch xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh hiện đại - văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, TP. Hồ Chí Minh, 2001, 224tr.

T852, Nguyễn Tấn Đắc - Tôn Nữ Quỳnh Trân, Cộng đồng hồi giáo (Islam) ở TP. Hồ Chí Minh và mối quan hệ với khu vực Động Nam Á, TP. Hồ Chí Minh, 2000, 146tr.

T853, Trần Hồi Sinh (Chủ nhiệm), Báo cáo tổng hợp: Chuyển dịch cơ cấu lao động 5 huyện ngoại thành TP. Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa thực trạng và giải pháp, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 132tr.

T854, Nhóm học viên, Tiểu luận: Giải pháp thu gom và vận chuyển rác thải ở TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2004, 70tr.

T855, Nhóm học viên, Tiểu luận: Một số vấn đề về chợ tự phát trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2004, 67tr.

T856, Nhóm học viên, Tiểu luận: Giá trị đất ở đô thị TP. Hồ Chí Minh thật và ảo, TP. Hồ Chí Minh, 2004

T857, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Xây dựng Thủ Thiêm như một điểm nhấn của truyền thống lịch sử - văn hóa TP. Hồ Chí Minh - Đề cương nghiên cứu thuyết minh đề tài, TP. Hồ Chí Minh, 2004, 44tr.

T858, Nhóm học viên, Tiểu luận: Cuộc sống của người cao tuổi trong đô thị TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2004, 39tr.

T859, Tổng cục thuế TP. Hồ Chí Minh - Phòng tuyên truyền - Hỗ trợ tổ chức và người nộp thuế, Thông tư số 32/200//TT - BTC ngày 09/04/2007 của bộ tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Nghị định số24/2007/NĐ - CP ngày14/02/2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, 2007

T860, Tổng cục thuế TP. Hồ Chí Minh, Những điểm doanh nghiệp cần quan tâm luật quản lí thuế - nghị định 24/2007/NĐ - CP về thuế TNDN - thông tư 32/2007\TT - BTC về thuế GTGT - dự luật thuế thu nhập cá nhân, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 55tr.

T861, Trần Hồi Sinh (Chủ nhiệm), Chuyển dịch cơ cấu lao động 5 huyện ngoại thành TP. Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa - thực trạng và giải pháp, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 132tr.

T862, Nguyễn Sỹ Nồng (Chủ nhiệm), Đề tài: Xây dựng và đưa môn học về TP. Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo cán bộ công chức trên địa bàn - bộ giáo án điện tử giảng thực nghiệm, TP. Hồ Chí Minh, 2006.

T863, Nguyễn Sỹ Nồng (Chủ nhiệm), Đề tài: Xây dựng và đưa môn học về TP. Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo cán bộ công chức trên địa bàn - phần phụ lục, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 63tr.

T864, Nguyễn Sỹ Nồng (Chủ nhiệm), Đề tài: Xây dựng và đưa môn học về TP. Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo cán bộ công chức trên địa bàn - Báo cáo kết quả nghiên cứu, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 38tr.

T865, Huỳnh Công Minh, Đỗ Huy Thịnh, Báo cáo tổng kết: Xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình mở rộng trường học thành trung tâm học tâp cộng đồng, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 78tr.

T866, Trần Văn Thạnh (Chủ nhiệm), Đề tài: Những giải pháp cần nâng cao số lượng và chất lượng lao động xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 137tr.

T867, Thư viện trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp tại Hà Nội, Hà Nội, 2004.

T868, Sở Khoa học Công nghệ, Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình môn học về TP. Hồ Chí Minh cho cán bộ công chức, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 244tr.

T869, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Hướng dẫn công tác quản lý xây dựng công trình cơ sở hạ tầng đô thị tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2003, 118tr.

T870, Giới thiệu công ty - company profile: Tư vấn kiến trúc & xây dựng, 13tr.

T871, Bộ kế hoạch và đầu tư - Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc - Sổ tay quốc gia điều hành dự án cho Việt Nam - tập I: xác định,xây dựng, thẩm định và phê duệt các dự án do quốc gia điều hành, 1998, 207tr.

T872, Evacuation des eaux de surface dans les communautés à faibles revenus, Organisation mondiale de la Santé, Geneve, 1992, 92tr.

T873, Tạp chí Sài Gòn đầu tư và phát triển – 4 quyển.

T874, Phan Huy Xu, Đời sống xã hội của người dân thuộc diện tái định cư ở TP. Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 62tr.

T875, ĐHKHXH & NV, Những vấn đề Khoa học Xã hội và nhân văn: Chuyên đề lịch sử, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 530tr.

T876, Nguyễn Long Thành Nam, Phật giáo Hòa Hảo trong lòng lịch sử dân tộc, In tại Annam Printing, 1998, 825tr.

T877, Hội khoa học lịch sử Việt Nam - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo: Sử học Việt Nam trước nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 152tr.

T878, ĐHKHXH & NV, Những vấn đề Khoa học Xã hội và nhân văn: Chuyên đề lịch sử, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 530tr.

T879, Trương Hoàng Trương, Luận văn Th.S, Phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1969 – 1975, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 137tr.

T880, Trần Quang Ánh, Luận văn Th.S, Biến đổi của văn hóa truyền thống trong quá trình đô thị hóa ở huyện Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 174tr.

T881, Political Economy, Samuel L. Popkin, The Rational Peasant - the Political Economy of Rural Society in Vietnam, University of California Press, 360tr.

T882, Hội Bảo trợ trẻ em TP. Hồ Chí Minh, Dạy nghề và việc làm cho trẻ em đường phố: Phân tích những phương pháp dạy nghề và việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, 61tr.

T883, Viện Konrad Adenauer stiftung, Quản lý quy hoạch và phát triển đô thị: Kinh nghiệm của Liên minh châu Âu, Cộng hòa Liên ban Đức và Việt Nam – Kỷ yếu hội thảo, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, 2006, 120tr.

T884, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Đô thị Việt Nam (cities in Vietnam), 2007, 56tr.

T885, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Kỷ yếu Đại hội Hiệp hội các đô thị Việt Nam lần thứ II - Nhiệm kỳ 2006 – 2010, 2006, 67tr.

T886, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Viện Konrad Adenauer stiftung, Kỷ yếu hội thảo: Di dân với vấn đề phát triển đô thị, nông thôn, 2006, 175tr.

T887, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Kinh nghiệm chính phủ điện tử ở Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, 2005, 106tr.

T888, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng các đô thị hấp dẫn, 2007, 68tr.

T889, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện, The people’s committee of Chau Doc town, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị 2006.

T890, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện, Cao Lanh town people’s commmittee - Department of natural resources and environment of Hau Giang province, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị 2006.

T891, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện, The department of natural resources and environment oF Kien Giang province - The department of construction of Long An province, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị, 2006.

T892, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện, The urban management office of Tra Vinh town – Phuoc Tho market management board, Vinh Long town, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị, 2006.

T893, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện Discussion paper No 7 – 12, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị, 2006.

T894, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện, Manual of procedures - overall work plan and budget, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị ,2007.

T895, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện, - Six - month progress report - The department of construction of Soc Trang province, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị, 2006.

T896, Liên minh Châu Âu tài trợ và Chính phủ Việt Nam thực hiện, Annual progress report 1 - 2 – 3, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị, 2006.

T897, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện, SGP implementation manual, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị, 2006.

T898, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện, M&E manual and guidelines, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị, 2006.

T899, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện, Annual work plan and 1 – 2, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị, 2006.

T900, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện, Discussion paper No 2 – 6, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị, 2006.

T901, Liên minh Châu Âu tài trợ và chính phủ Việt Nam thực hiện, Chương trình quy hoạch môi trường đô thị 2007 – Tài liệu tham khảo.

T902, Trần Nhu (Chủ nhiệm), Mô hình, Nội dung và phương pháp giáo dục tại cơ sở sản xuất cho người sau cai nghiện - Kỷ yếu hội thảo khoa học (đính kèm), Viện nghiên cứu xã hội TP. Hồ Chí Minh, 2006, 187tr.

T903, Viện nghiên cứu xã hội TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Huyên, Hồ Hữu Nhựt, Định hướng giá trị nghề nghiệp xã hội - Thực trạng và giải pháp, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 117tr. + 151tr.

T904, Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP. Hồ Chí Minh, Phạm Ngọc Bích, Lịch sử Cách mạng tháng 8 (1945) ở Sài Gòn - Chợ Lớn và Gia Định (đính kèm báo cáo tóm tắt), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 195tr.

T905, Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP. Hồ Chí Minh, Pham Quang, Xứ ủy Tiền phong và xứ ủy giải phóng – Chuyên đề nhánh của đề tài: LSCM T8 (1945) ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 22tr.

T906, Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Phúc, Sự chỉ đạo của Trung Ương đối với Đảng Bộ Nam Kỳ thời kỳ 1941 – 1945, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 19tr.

T907, Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP. Hồ Chí Minh - Trương Thị Bích Đào, Thanh niên tiền phong trong cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn - Chợ Lớn và Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 25tr.

T908, Huỳnh Quốc Thắng (Chủ nhiệm), Khai thác lễ hội và các sự kiện góp phần phát triển du lịch tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 181tr.

T909, Huỳnh Quốc Thắng (Chủ nhiệm), Khai thác lễ hội và các sự kiện góp phần phát triển du lịch tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 181tr.

T910, Viện nghiên cứu Đông Á, Nguyễn Văn Kự - Ngô Văn Doanh, Du khảo văn hóa Chăm, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 407tr.

T911, Viện nghiên cứu xã hội TP. Hồ Chí Minh, Trần Ngọc Khánh (Chủ nhiệm), Báo cáo sơ nhiệm giữa kỳ: Nghiên cứu và xây dựng mô hình nhà văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh - Thực trạng, nhu cầu, tổ chức thực hiện, 2007, 94tr.

T912, UBND TP. Cần Thơ, Quy chế về trồng và chăm sóc cây xanh cho tiểu thương, học sinh và người dân, Cần Thơ, 2007 – TLPhoto.

T913, Mads Korn and Annika Buchert Lindberg, A teachers Guide, Can Tho university, Cần Thơ, 2003, 52tr.

T914, Sở Xây dựng TP Cần Thơ, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Phúc Thanh, Kiến thức cơ bản về rác và phân loại rác, Cần Thơ, 2007, 33tr.

T915, UBND TP Cần Thơ, Giáo dục môi trường, Cần Thơ, 2007, Tài liệu Photo.

T916, Công ty Công trình Đô thị, Một số biện pháp kỹ thuật Trồng và chăm sóc cây xanh đô thị, 2007, 17tr.

T917, The Programme Task Force, Midterm review meeting The programme implementation in brief, UEPP – VN, 2007

T918, Phạm Chánh Trực (Chủ biên), Phong trào cách mạng ở đô thị Sài Gòn - Gia Định và các thành thị miền Nam (1930 - 1975), (Công trình khoa học cấp Nhà nước), 2007, 113tr.

T919, Nghiêm Minh Thư, Luận văn tốt nghiệp: Làng nghề đan lát xã Thái Mỹ - Huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh tháng, 3/2006, 65tr.

T920, Phạm Trọng Mạnh (Chủ biên), Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị, NXB Xây dựng, Hà Nội, 1999, 171tr.

T921, Lê Quang Trung, Đề cương giáo trình: Áp dụng quy phạm pháp luật, quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình, Trường ĐH SP Kỹ Thuật, 2007, 101tr.

T922, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Đề án mở ngành đào tạo Cử nhân đô thị học, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 313tr.

T923, Ths. Văn Thị Ngọc Lan, NCV cao cấp Nguyễn Quang Vinh, Ths. Trần Đan Tâm, CN Trần Thái Ngọc Thành, Từ tác động kinh tế - xã hội của tái định cư đến việc hoàn thiện các chính sách nhà ở, đất ở đô thị. Khảo sát xã hội học một dự án tái định cư nhỏ tại phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2003, [200]tr.

T924, UBND Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh, Quận 2: 5 năm xây dựng và phát triển, TP. Hồ Chí Minh, 2002, 114tr.

T925, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Báo cáo tóm tắt: Những giá trị văn hóa đô thị cơ bản của TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 20tr.

T926, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Báo cáo tóm tắt: Những giá trị văn hóa đô thị cơ bản của TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 20tr.

T927, BCĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị: Biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc TP. Hồ Chí Minh lần 1 - năm 2007, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 10tr.

T928, Khóa học Tam Đảo: Khóa đào tạo phương pháp luận đối với những vấn đề về phát triển xã hội và nhân văn, FSP, 2007, 43tr.

T929, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Trần Văn Thông (Chủ nhiệm), Báo cáo: Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và nhân văn ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ TP. Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 29tr.

T930, ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Kỷ yếu: Bảo tồn và phát triển các tiểu văn hóa ở hẻm phố trong quá trình cải tạo TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 80tr.

T931, Viện nghiên cứu xã hội TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học: Văn hóa - động lực phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập mới, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 544tr.

T932, Trường đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Niên giám, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 291tr.

T933, Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, Phương pháp luận và cách tiếp cận vấn đề xây dựng mô hình tổ chức và quản lý nhà nước đặc thù các đô thị trực thuộc Trung Ương – Hội thảo khoa học, Hà Nội, 2008, 163tr.

T934, PRA - Phương pháp đánh giá nông thôn có sự cùng tham gia, 64tr.

T935, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Những giá trị văn hóa đô thị cơ bản của TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 266tr.

T936, Trần Văn Thông (Chủ nhiệm), Báo cáo tóm tắt: Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và nhân văn ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ TP. Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 29tr.

T937, Nhiều tác giả, San Francisco Political Issues The politics oF development, Housing and Jobs, San Francisco University, 2003, 39tr.

T938, Bộ kế hoạch và đầu tư – Ngân hàng Thế giới, Hội thảo lựa chọn và quản lý tư vấn, 1998, 216tr.

T939, Bộ kế hoạch và đầu tư – Ngân hàng Thế giới, Hội thảo lựa chọn và quản lý tư vấn, 1998, 216tr.

T940, Bộ xây dựng, Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng và tư vấn đầu tư xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2001, 43tr.

T941, Sở GTCC TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Việt Sơn, Giới thiệu tổng quan về giao thông TP. Hồ Chí Minh và một số dự án giao thông quan trọng, TP. Hồ Chí Minh, 2007.

T942, Bộ GTVT, Quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi về giao thông vận tải đô thị khu vực TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2004, 13tr.

T943, Integrated urban and UMRT line1 Development Strategy in HCM City, 2006.

T944, Sở xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Tài liệu hội nghị: chấn chỉnh và tăng cường chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2004.

T945, Báo cáo kỹ thuật: Quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi về giao thông vận tải đô thị khu vực TP. Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải, 2004

T946, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Tài liệu hội nghị: Chấn chỉnh và tăng cường chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2004

T947, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị: Chấn chỉnh và tăng cường chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2003.

T948, Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Đề tài: Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị - Tổng hợp ý kiến chuyên gia về tư vấn nước ngoài (phụ lục), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 108tr.

T949, Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Đề tài: Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị - Tổng hợp ý kiến chuyên gia về tư vấn nước ngoài (phụ lục), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 108tr.

T950, Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Đề tài: Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị - Tổng hợp ý kiến chuyên gia về tư vấn nước ngoài (phụ lục), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 108tr.tải về 1.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương