SÁch tại trung tâm nghiên cứU ĐÔ thị Quy ước: SÁch khổ nhỏtải về 1.61 Mb.
trang10/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.61 Mb.
#1464
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

T951, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Khoa Địa lý, Các vấn đề kinh tế xã hội và môi trường của việc sử dụng đất trong định cư và tái định cư tại Nam Bộ, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 122tr.

T952, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Sổ tay tuyển chọn và sử dụng tư vấn nước ngoài, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 65tr.

T953, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Sổ tay tuyển chọn và sử dụng tư vấn nước ngoài, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 65tr.

T954, Cuộc thi thiết kế quãng trường trung tâm Thủ Thiêm (công viên bờ sông - cầu đi bộ), TP. Hồ Chí Minh, 2007

T955, ADB, UNDP, Tiêu chí lựa chọn tư vấn của World Bank, TP. Hồ Chí Minh, 2008.

T956, Chi cục Phát triển Nông thôn TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Liêm (Chủ biên), Hành trình hội nhập của di dân tự do vào TP. Hồ Chí Minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 168tr.

T957, Chi cục Phát triển Nông thôn TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Liêm (Chủ biên), Hành trình hội nhập của di dân tự do vào TP. Hồ Chí Minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 168tr.

T958, Chi cục Phát triển Nông thôn TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Liêm (Chủ biên), Hành trình hội nhập của di dân tự do vào TP. Hồ Chí Minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 168tr.

T959, Chi cục Phát triển Nông thôn TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Liêm (Chủ biên), Hành trình hội nhập của di dân tự do vào TP. Hồ Chí Minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 168tr.

T960, Newsletter of the association of southeast asian studies in United Kingdom Aseasuk News, 2007, 57tr.

T961, Nhóm học viên, Tiểu luận: Các vấn đề kinh tế xã hội vùng ven và đô thị hóa ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1997 đến 2007, TP. Hồ Chí Minh, 2008, 24tr.

T962, Nhóm học viên, Tiểu luận: Nghiên cứu những yếu tố về khía cạnh văn hóa - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả cho việc hình thành các khu phố đi bộ, TP. Hồ Chí Minh, 2008, 27tr.

T963, Nhóm học viên, Tiểu luận: Nghiên cứu các yếu tố xã hội đô thị và giải pháp thiết kế tác động đến hiệu quả sủ dụng tại các quảng trường trung tâm TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2008, 56tr.

T964, Nhóm học viên, Tiểu luận: Vấn đề xã hội hóa các dịch vụ đô thị. Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2008, 55tr.

T965, Nhóm học viên, Tiểu luận: Vai trò của việc tổ chức không gian đi bộ, sinh hoạt cộng đồng đối với người dân đô thị TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2008, 28tr.

T966, Nhóm học viên, Tiểu luận: Đời sống của người dân trong quy hoạch phát triển huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh, 2008, 28tr.

T967, Nguyễn Minh Hòa (Chủ nhiệm), Nghiên cứu khảo sát phố chợ chuyên doanh - một hiện tượng độc đáo của đô thị Việt Nam - Thực trạng và định hướng phát triển cho đến năm 2020, TP. Hồ Chí Minh, 2004 – 2005, 228tr.

T968, Nguyễn Khắc Thanh (Biên dịch), Công cụ GIS cho các hệ thống cấp thoát nước, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 339tr.

T969, Kỷ yếu hội thảo khoa học tại Cần Thơ: Vùng đất Nam Bộ, 2008

T970, Jean-Claude Bolay, Peter Odermatt, Yves Pedrazzini, Marcel Tanner, Environnement urbain, NXB Birkhauser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 1999, 263tr.

T971, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại TP. Hồ Chí Minh (báo cáo sau nghiệm thu), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 119tr.

T972, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại TP. Hồ Chí Minh (báo cáo sau nghiệm thu), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 119tr.

T973, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại TP. Hồ Chí Minh (báo cáo sau nghiệm thu), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 119tr.

T974, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 148tr.

T975, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại TP. Hồ Chí Minh (tóm tắt), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 32tr.

T976, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại TP. Hồ Chí Minh (tóm tắt), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 32tr.

T977, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Sổ tay tuyển chọn và sử dụng tư vấn (bản nghiệm thu), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 65tr.

T978, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại TP. Hồ Chí Minh, Phụ lục: Ý kiến chuyên gia về tư vấn nước ngoài, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 120tr.

T979, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại TP. Hồ Chí Minh, Phụ lục: Ý kiến chuyên gia về tư vấn nước ngoài, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 120tr.

T980, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại TP. Hồ Chí Minh, Phụ lục: Ý kiến chuyên gia về tư vấn nước ngoài, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 120tr.

T981, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại TP. Hồ Chí Minh (báo cáo nghiệm thu) (bản chưa sửa lỗi chính tả), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 148tr.

T982, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Đô thị hóa và sự biến đổi cơ cấu nghề nghiệp vùng đô thị hóa nhanh các thành phố lớn ở Nam Bộ - trường hợp TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ (Báo cáo tóm tắt giai đoạn 1), TP. Hồ Chí Minh, 2008, 26tr.

T983, Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh, Sở KHCN & MT TP. Hồ Chí Minh, Khoa học 10 năm nghiên cứu khoa học lĩnh vực giáo dục - đào tạo 1989 – 2000, TP. Hồ Chí Minh, 2002, 130tr.

T984, Kỷ yếu hội thảo: Khoa học Công nghệ và môi trường các tỉnh miền đông Nam Bộ lần thứ 7, TP. Hồ Chí Minh, 2001, 420tr.

T985, Phan Minh Tân (Chủ nhiệm), Tổng kết năm thực hiện đổi mới cơ chế quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ ở TP. Hồ Chí Minh 2000 - 2005 và đề xuất đổi mới cơ chế chính sách cho giai đoạn mới, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 95tr.

T986, Lê Thị Minh Ngọc (Chủ nhiệm), Nghiên cứu tình hình người chưa thành niên phạm tội tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 - 2005 (báo cáo tóm tắt), Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2007, 23tr.

T987, Lê Thị Minh Ngọc (Chủ nhiệm), Nghiên cứu tình hình người chưa phạm tội tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 - 2005 (phụ lục đề tài), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 15tr.

T988, Lê Thị Minh Ngọc (Chủ nhiệm), Nghiên cứu tình hình người chưa phạm tội tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 - 2005 (phụ lục đề tài), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 15tr.

T989, Lê Thị Minh Ngọc (Chủ nhiệm), Nghiên cứu tình hình người chưa phạm tội tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 – 2005, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 147tr.

T990, Trần Hồi Sinh (Chủ nhiệm), Quan hệ kinh tế giữa người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh với người Hoa ở Đông Nam Á (phụ lục đề tài), TP. Hồ Chí Minh, 2008, 11tr.

T991, Trần Hồi Sinh (Chủ nhiệm), Quan hệ kinh tế giữa người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh với người Hoa ở Đông Nam Á (báo cáo sau nghiệm thu), TP. Hồ Chí Minh, 2008, 121tr.

T992, Trần Hồi Sinh (Chủ nhiệm), Quan hệ kinh tế giữa người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh với người Hoa ở Đông Nam Á (báo cáo tóm tắt), TP. Hồ Chí Minh, 2008, 27tr.

T993, Lê Hùng Sơn (Chủ nhiệm), Thực tiễn và luận cứ khoa học cho các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 158tr.

T994, Viện kiểm soát nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Thực tiễn và luận cứ khoa học cho các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (hội nghị chuyên đề), TP. Hồ Chí Minh, 2007, 148tr.

T995, Tư liệu về Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh (cuốn 1), Thư viện khoa học tổng hợp, 1997

T996, Tư liệu về Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh (cuốn 2), Thư viện khoa học tổng hợp, 1997

T997, Tư liệu về Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh (cuốn 3), Thư viện Khoa học tổng hợp, 1998, 203tr.

T998, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Các công trình kiến trúc cổ đô thị (bản thảo), TP. Hồ Chí Minh, 2008, 173tr.

T999, Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo: Thực trạng việc dạy học và học lịch sử trong trường phổ thông - nguyên nhân và giải pháp, Hà Nội, 2008, 164tr.

T1000, Công ty dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia, Những giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng lao động xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh (phụ lục 2), TP. Hồ Chí Minh, 2006.

T1001, Công ty dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia, Những giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng lao động xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 129tr.

T1002, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, Hồ Thiệu Hùng, Giáo dục TP. Hồ Chí Minh 50 năm đấu tranh xây dựng và phát triển 1945 – 1995, TP. Hồ Chí Minh, 1998, 263tr.

T1003, Dư Phước Tân, Bước đầu nghiên cứu lượng hóa các lợi ích mang lại cho các hộ dân từ dự án mở đường và chỉnh trang đô thị, làm cơ sở hướng đến biện pháp tạo nguồn thu, TP. Hồ Chí Minh, 2000, 100tr.

T1004, Dư Phước Tân, Bước đầu nghiên cứu lượng hóa các lợi ích mang lại cho các hộ dân từ dự án mở đường và chỉnh trang đô thị, làm cơ sở hướng đến biện pháp tạo nguồn thu – Tóm tắt báo cáo, TP. Hồ Chí Minh, 2000, 28tr.

T1005, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Nguyễn Tuấn Triết (Chủ nhiệm), Tác động của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa trên lĩnh vực xã hội ở huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (báo cáo tổng hợp), TP. Hồ Chí Minh, 2008, 177tr

T1006, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Nguyễn Tuấn Triết (Chủ nhiệm), Tác động của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa trên lĩnh vực xã hội ở huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (thuyết minh đề cương), TP. Hồ Chí Minh, 2008.

T1007, Những vấn đề Khoa học Xã hội và nhân văn - chuyên đề lich sử, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 530tr.

T1008, Nguyễn Thị Hà Thanh, Văn hóa chung cư trường hợp TP. Hồ Chí Minh (bản thảo luận văn thạc sĩ), TP. Hồ Chí Minh, 2008, 157tr.

T1009, Nguyễn Thị Hà Thanh, (Luận văn), Văn hóa chung cư trường hợp TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 173tr

T1010, Hồ Đức Hùng (Chủ nhiệm), Khu vực kinh tế phi chính thức TP. Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp (báo cáo tổng hợp), TP. Hồ Chí Minh, 2008, 106tr.

T1011, Viện nghiên cứu xã hội, Đinh Văn Liên, Tài liệu tham khảo: Cựu chiến binh bị di chứng chiến tranh ở TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007.

T1012, Viện nghiên cứu xã hội, Đinh Văn Liên, Điều tra, nghiên cứu: Cựu chiến binh bị di chứng chiến tranh ở TP. Hồ Chí Minh – Thuyết minh đề tài và đề cương chi tiết, TP. Hồ Chí Minh, 2007.

T1013, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Nâng cao hiệu quả tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại TP. Hồ Chí Minh - sổ tay sử dụng tư vấn (bản sau nghiệm thu), TP. Hồ Chí Minh, 2008, 59tr.

T1014, The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) 2008, 84tr.

T1015, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Võ Trung Tâm, Nghiên cứu vai trò tác động của gia đình và cộng đồng xã hội vào việc thực hiện đề án: Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 112tr.

T1016, Ban nghiên cứu văn hóa, Tọa đàm khoa học: Những ảnh hưởng và xung đột về văn hóa trong quá trình hội nhập hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 107tr.

T1017, Sở Khoa học Công nghệ, Lê Văn Trung, Nghiên cứu khả thi và thiết kế tổng thể hệ thống thông tin địa lý khu đô thị mới Thủ Thiêm - TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2003, 123tr.

T1018, Phạm văn Thắng, Lịch sử Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh (1975 - 2000) (sơ thảo), TP. Hồ Chí Minh, 2003, 448tr.

T1019, UBND TP. Hồ Chí Minh, Kỷ yếu: Khoa học Công nghệ năm 2001 – 2002, TP. Hồ Chí Minh, 2003, 240tr.

T1020, Nguyễn Trọng Liêm (Chủ nhiệm), Hành trình hội nhập của cư dân tự do vào TP. Hồ Chí Minh - nhìn từ góc độ kinh tế và xã hội, TP. Hồ Chí Minh, 2005, 149tr.

T1021, Nguyễn Quang Vinh (Chủ nhiệm), Tóm tắt đề tài: Hoàn thiện và nêu cao hệ giá trị Việt Nam trong văn hóa kinh doanh như một lợi thế của hội nhập và cạnh tranh kinh tế quốc tế - khảo sát tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 21tr.

T1022, Nguyễn Minh Hòa (Chủ nhiệm), Báo cáo tóm tắt: Nghiên cứu hiện trạng và các giải pháp hoàn thiện thiết chế văn hóa ở các xã ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 16tr.

T1023, Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Mô hình, nội dung và phương pháp giáo dục tại cơ sở sản xuất cho người sau cai nghiện - Những đề xuất và kiến nghị, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 18tr.

T1024, Phan Minh Tân (Chủ nhiệm), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện đổi mới cơ chế quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ ở TP. Hồ Chí Minh 2000 - 2005 và đề xuất đổi mới cơ chế chính sách cho giai đoạn mới, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 95tr.

T1025, Thành phố Hồ Chí Minh 30 năm xây dựng và phát triển, NXB Giáo dục, 2005, 703tr.

T1026, Phạm Đình Nghiệm (Chủ nhiệm), Đời sống văn hóa tinh thần của công nhân ở các khu chế xuất, khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Phần phụ lục dữ liệu tương quan kiểm định, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 78tr.

T1027, Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 25tr.

T1028, Sở du lịch TP. Hồ Chí Minh, Quy hoạch phát triển khu du lịch sinh thái Cần Giờ đến năm 2010, TP. Hồ Chí Minh, 2003, 117tr.

T1029, Michel Bassand , Jean-Claude Bolay, Antonio Cunha, Vuong Van Pho Danh …, Développement durable, métropolisation et pollutions des ressources naturelles à Hô Chi Minh Ville Vietnam, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 1996, 288tr.

T1030, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Hội Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, GS. Charles F. Keyes (ĐH Washington ở Seattle - Hoa Kỳ tuyển chọn), Hợp tuyển tính dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam và Đông Nam Á, Hà Nội, 2005, 726tr.

T1031, Đinh Thị Bích Ngọc, Tổng hợp tư liệu: Phân tích không gian đô thị Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 1858 – 1945, TP. Hồ Chí Minh, 2008.

T1032, Nguyễn Văn Cường, Tổng hợp tư liệu: Phân tích không gian đô thị Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 – 2000, TP. Hồ Chí Minh, 2008.

T1033, Mã Lan Xuân (Luận văn): Một số làng nghề thủ công truyền thống tiêu biểu tỉnh An Giang - Tiếp cận văn hóa học, TP. Hồ Chí Minh, 2008, 137tr.

T1034, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Bản thảo lịch sử văn hóa vùng đất Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 208tr.

T1035, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Định hướng phát triển không gian kiến trúc - cảnh quan cho đô thị Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 32tr.

T1036, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Bản thảo lịch sử văn hóa vùng đất Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh, 2006, 208tr.

T1037, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Báo cáo nghiệm thu: Lịch sử văn hóa Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh, 2008, 158tr.

T1038, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Báo cáo nghiệm thu: Điểm nhấn Thủ Thiêm trong lòng đô thị mới, TP. Hồ Chí Minh, 2008, 51tr.

T1039, Viet Nam Academy of Social Sciences (VNASS), Southern Institute of Social Sciences (SISS), International conference: Poverty alleviation, migration and urbanization: Ho Chi Minh City in comparative perspectives, research papers on section I and II, Project: Poverty alleviation in the process fof urbanization in Ho Chi Minh City, TP. Hồ Chí Minh, 2004, [365]tr.

T1040, Nhiều tác giả, Tạp chí Faire Savoirs No5 – décembre 2005: Ville et intégration: Le creuset marseillais, 2005, 104tr.

T1041, Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam - Tiểu Dự án TP. Hồ Chí Minh, Tập 1 Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư tháng 5/2008, TP. Hồ Chí Minh, 2008, 126tr.

T1042, Tư liệu (VET cung cấp), Không gian đô thị Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 2008.

T1043, Đại sứ quán Pháp, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Khóa học mùa hè về Khoa học Xã hội 2008, Hà Nội, 2008, 191tr. tiếng Việt & 175tr. tiếng Pháp.

T1044, Đại sứ quán Pháp, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Khóa học mùa hè về Khoa học Xã hội – Khóa học Tam Đảo 2007, Hà Nội, 2007, 326tr.

T1045, Đại sứ quán Pháp, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Khóa học mùa hè về Khoa học Xã hội – Khóa học Tam Đảo 2007, Hà Nội, 2007, 326tr.

T1046, Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Đề tài: Xây dựng đô thị mới Thủ Thiêm như một điểm nhấn của truyền thống Văn hóa – Lịch sử TP. Hồ Chí Minh, Xây dựng Thủ Thiêm như một điểm nhấn của truyền thống Lịch sử – Văn hóa TP. Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện đại (Báo cáo nghiệm thu nội dung thứ hai), TP. Hồ Chí Minh 2008, 123tr.

T1047, Yue – man Yeung, Urban Development in Asia Retrospect and Prospect, Hong Kong, 1998, 440tr.

T1048, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hồ sơ bổ sung mở ngành đào tạo cử nhân Đô thị học, TP. Hồ Chí Minh, 2007.

T1049, Công ty TNHH TMDV Văn hóa và Du lịch Thiên Nam Cát, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển, Phú Quốc đảo ngọc, TP. Hồ Chí Minh, 2008, 65tr.

T1050, Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh, Võ Trung Tâm (chủ nhiệm), Đề tài: Nghiên cứu vai trò tác động của gia đình và cộng đồng xã hội vào việc thực hiện đề án: Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại TP. Hồ Chí Minh (Báo cáo tóm tắt), TP. Hồ Chí Minh 2007, 12tr.

T1051, Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm – Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Đề tài: Xây dựng Thủ Thiêm như một điểm nhấn của truyền thống văn hóa – lịch sử TP. Hồ Chí Minh, Bản thảo Lịch sử - Văn hóa vùng đất Thủ Thiêm, (Dành cho báo cáo giám định đợt 1), TP. Hồ Chí Minh 2006, 187tr.

T1052, Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Đề tài: Xây dựng Thủ Thiêm như một điểm nhấn của truyền thống văn hóa – lịch sử TP. Hồ Chí Minh, Bản thảo Lịch sử - Văn hóa vùng đất Thủ Thiêm, (Dành cho báo cáo giám định đợt 1), TP. Hồ Chí Minh 2006, 208tr.

T1053, Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm – Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Đề tài: Xây dựng Thủ Thiêm như một điểm nhấn của truyền thống văn hóa – lịch sử TP. Hồ Chí Minh, Đề tài nhánh: Bản sắc văn hóa đô thị Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, (Dành cho báo cáo giám định đợt 1), TP. Hồ Chí Minh 2006, 36tr.

T1054, Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm – Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Đề tài: Xây dựng Thủ Thiêm như một điểm nhấn của truyền thống văn hóa – lịch sử TP. Hồ Chí Minh, Đề tài nhánh: Định hướng bảo tàng trung tâm, (Dành cho báo cáo giám định đợt 1), TP. Hồ Chí Minh 2006, 62tr.

T1055, Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển, Tôn Nữ Quỳnh Trân (Chủ nhiệm), Đề tài: Xây dựng Thủ Thiêm như một điểm nhấn của truyền thống văn hóa – lịch sử TP. Hồ Chí Minh, Đề tài nhánh: Dự báo tổng quát về dân cư của đô thị Thủ Thiêm tương lai, (Dành cho báo cáo giám định đợt 1), TP. Hồ Chí Minh 2006, 28tr.

T1056, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nguyễn Minh Hòa (Chủ nhiệm), Đề tài trọng điểm ĐHQG TP. Hồ Chí Minh: Nghiên cứu những nhân tố kinh tế - văn hóa – xã hội tác động đến tiến trình phát triển của Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh 2006 – 2008, 275tr.

T1057, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Tạp chí: Heritage, July-August 2008, 130tr.

T1058, Hội đồng Khoa học Xã hội TP. Hồ Chí Minh - Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh, Lịch sử Việt Nam Tập VI (Bản thảo), TP. Hồ Chí Minh 2006, 444tr.

T1059, Hội đồng Khoa học Xã hội TP. Hồ Chí Minh - Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh, Lịch sử Việt Nam Tập V (Bản thảo), TP. Hồ Chí Minh 2003, 109tr

T1060, Hội đồng Khoa học Xã hội TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh, Lịch sử Việt Nam Tập III (Bản thảo), TP. Hồ Chí Minh, 265tr

T1061, Hội đồng Khoa học Xã hội TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh, Lịch sử Việt Nam Tập II (Bản thảo), TP. Hồ Chí Minh 2002, 220tr

T1062, Lê Thị Thanh, Giáo trình Quản lý xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2001, 133tr.

T1063, Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Phụ bản 1, Đề tài: Thực trạng giáo dục ngoại thành TP. Hồ Chí Minh và những giải pháp cần thiết để phát triển nâng cao một bước chất lượng giáo dục – Bộ công cụ nghiên cứu và tài liệu tham khảo, TP. Hồ Chí Minh, 1994.

T1064, Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Báo cáo khoa học thực trạng giáo dục ngoại thành TP. Hồ Chí Minh và những giải pháp cần thiết để phát triển nâng cao một bước chất lượng giáo dục Tập 1 – Báo cáo thực trạng giáo dục ở trường phổ thông cấp I-II ở ngoại thành, Giai đoạn I (5/1993 – 10/1994), TP. Hồ Chí Minh, 1994.

T1065, Sở khoa học công nghệ & môi trường TP. Hồ Chí Minh, Phụ bản II, Kỷ yếu hội thảo khoa học Thực trạng giáo dục ngoại thành TP. Hồ Chí Minh và những giải pháp cần thiết để phát triển nâng cao một bước chất lượng giáo dục, TP. Hồ Chí Minh, 1994, 138tr.

T1066, Sở khoa học công nghệ & môi trường TP. Hồ Chí Minh, Phụ bản V, Đề tài: Thực trạng giáo dục ngoại thành TP. Hồ Chí Minh và những giải pháp cần thiết để phát triển nâng cao một bước chất lượng giáo dục, Các đề án, kế hoạch và các văn bản, kết quả, TP. Hồ Chí Minh, 1994, 172tr.

T1067, Sở khoa học công nghệ & môi trường TP. Hồ Chí Minh, Đề tài: Thực trạng giáo dục ngoại thành TP. Hồ Chí Minh và những giải pháp cần thiết để phát triển nâng cao một bước chất lượng giáo dục, Tập II – Báo cáo kết quả thử nghiệm ba giải pháp nghiên cứu ở Hóc Môn, Bình Chánh, Thủ Đức ngoại thành TP. Hồ Chí Minh giai đoạn II (tháng 10/94 – 05/95), TP. Hồ Chí Minh, 1995, 39tr.

T1068, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Tài liệu Khoa học mua hè 2007, TP. Hồ Chí Minh, 2008. (11 cuốn)

T1069, Nhóm học viên, Tiểu luận XHH ĐT : Các nhân tố chính ảnh hưởng đến việc sử dụng xe buýt của người dân tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 11/2007, 28tr.

T1070, Nhóm học viên, Tiểu luận XHH : Đô thị hóa dưới góc độ di dân từ nông thôn vào đô thị tại TP. Hồ Chí Minh từ 1991 – 2006, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 33tr.

T1071, Nhóm học viên, Tiểu luận XHH : Độc thân trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007, 17tr.tải về 1.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương