Sách mới số 10/2015tải về 374.8 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích374.8 Kb.
#40
1   2   3   4

Xã hội học
The 5th Next - Generation Global Workshop Social Innovation and &Sustainability for the Future : Recreating the Intimate and Public Spheres/ Asato Wako, Sakai Yoko ed. . - Kyoto : Kyoto University, 2012 . - 689 p., 26 cm

Ký hiệu kho : TLl 1164, TLl 1165/ TTPHUNU / Mfn: 10365

Từ khoá : Biến đổi xã hội; Phúc lợi xã hội; Hôn nhân; Gia đình;

Di cư; Phát triển bền vững; Hội thảo quốc tế


An sinh xã hội ở Việt Nam hướng tới 2020 / Vũ Văn Phúc ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 387 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : Vb 7692/ VSUHOC / Mfn: 10279

Từ khoá : An sinh xã hội; Chính sach an sinh xã hội;

Phúc lợi xã hội; 2020; Việt Nam


Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2012 / Tổng cục Thống kê . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 214 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : TLv 1451 / TTPHUNU / Mfn: 10337

Từ khoá : Lao động; Việc làm; Điều tra việc làm; Báo cáo điều tra;

Số liệu điều tra; 2012; Việt Nam


Biến đổi về xã hội và văn hoá ở các làng quê trong quá trình đô thị hoá tại Hà Nội / Trần Thị Hồng Yến . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 315 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4240, Vv 4241/ VTAMLY / Mfn: 10227

Từ khoá : Văn hoá; Biến đổi văn hoá; Biến đổi xã hội;

Đô thị hoá; Hà Nội; Việt Nam


Cẩm nang hướng dẫn tổ chức và hoạt động mô hình câu lạc bộ bình đẳng giới (nhóm tư vấn cộng đồng)/ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội . - H. : Lao động, 2012 . - 60 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TLv 1431/ TTPHUNU / Mfn: 10359

Từ khoá : Bình đẳng giới; Phụ nữ; Hôn nhân; Gia đình
Cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGVT)ở Việt Nam / Phạm Quỳnh Phương b.s. . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 194 tr., 30 cm

Ký hiệu kho : TLv 1441/ TTPHUNU / Mfn: 10362

Từ khoá : Xã hội học giới tính; Người đồng tính; Người song tính;

Người chuyển giới; Hệ thống pháp luật; Quyền con người;

Việt Nam
Cuộc sống không giới hạn = Life without limits / Nick Vujicic; Nguyễn Bích Lan d . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012 . - 407 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401221/ TVKHXHHCM / Mfn: 10431

Từ khoá : Đạo Kitô; Con người; Hạnh phúc
Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2012 : Các kết quả chủ yếu / Tổng cục Thống kê . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 314 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : TLv 1450/ TTPHUNU / Mfn: 10336

Từ khoá : Dân số; Điều tra dân số; Biến động dân số;

Kế hoạch hoá gia đình; Kết quả điều tra; 2012; Việt Nam

Giới, tăng quyền và phát triển : Quan hệ giới từ góc nhìn của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam / Phạm Quỳnh Phương . - H. : Thế giới, 2012 . - 82 tr., 23 cm

Ký hiệu kho : TLv 1430/ TTPHUNU / Mfn: 10358

Từ khoá : Bình đẳng giới; Phụ nữ; Dân tộc thiểu số; Việt Nam
Là phụ nữ, tôi có quyền / Louise L. Hay; Khải Nguyễn d. . - H. : Lao động Xã hội, 2011 . - 174 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2740/ TTPHUNU / Mfn: 10331

Từ khoá : Giới; Xã hội học giới tính; Bình đẳng giới; Phụ nữ
Làng quê đang biến mất : Bình luật xã hội / Tạ Duy Anh . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014 . - 342 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401216/ TVKHXHHCM / Mfn: 10436

Từ khoá : Biến đổi xã hội; ảnh hưởng xã hội;

Tác động xã hội; Việt Nam


"Mẹ ơi, con đồng tính!" : Hiểu về đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới / Nguyễn Ngọc Thạch, Võ Chí Dũng . - H. : Lao động, 2013 . - 341 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2727/ TTPHUNU / Mfn: 10320

Từ khoá : Giới; Xã hội học giới tính; Đồng tính;

Lưỡng tính; Chuyển giới; Thế giới


Mẹ ơi, con phải trở thành con gái... / Evenlyn, Just; Ngọc Anh, Hồng Nhung, Đinh Nhung d. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 170 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : TLv 1438/ TTPHUNU / Mfn: 10354

Từ khoá : Giới; Xã hội học giới tính; Chuyển giới; Bình đẳng giới
Một số vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở Việt Nam (Qua khảo sát ở các tỉnh miền núi phía Bắc)/ Võ Văn Đức, Đinh Ngọc Giang . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 202 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5168, Vb 7683/ VSUHOC / Mfn: 10261

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Phát triển xã hội; Công nghiệp hoá;

Hiện đại hoá; Chính sách phát triển; Việt Nam


Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI / Đỗ Tiến Sâm . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 266 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : Vb 7684/ VSUHOC / Mfn: 10265

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Phát triển xã hội; Lí luận;

Thực tiễn; Thế kỉ 21; Trung Quốc


Nghiên cứu về giới, nam tính và sự ưa thích con trai ở Nepal và Việt nam / Priya Nanda; Abhishek Gautam . - New Delhi : ICRW, 2012 . - 92 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : TLv 1449/ TTPHUNU / Mfn: 10364

Từ khoá : Giới; Nam giới; Bình đẳng giới; Bạo lực gia đình;

Sức khỏe sinh sản; Nepal; Việt Nam


Những đứa con của chúng ta : Hỏi - đáp dành cho phụ huynh của những người chuyển giới / Aki Trần, Châu Loan, Thế Huy d., b.s. . - H. : PFLAG, 2013 . - 27 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : TLv 1429/ TTPHUNU / Mfn: 10357

Từ khoá : Giới; Xã hội học giới tính; Chuyển giới; Hỏi đáp
Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội hiện nay vận dụng cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Hoàng Chí Bảo, Đoàn Minh Huấn ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 536 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2534/ TTPHUNU / Mfn: 10339

Từ khoá : Phát triển xã hội; Quản lí phát triển xã hội;

Mô hình phát triển xã hội; Chiến lược phát triển;

2011-2020; Việt Nam
Nói về mình : Những gợi ý về quá trình công khai của người đồng tính / Châu Loan, Thế Huy b.s. . - H. : Trung tâm ICS, 2012 . - 68 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : TLv 1426/ TTPHUNU / Mfn: 10355

Từ khoá : Giới; Xã hội học giới tính; Đồng tính; Công khai giới tính
Phân tích về bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 162 tr., 28 cm

Ký hiệu kho : TLv 1439, TLv 1440/ TTPHUNU / Mfn: 10361

Từ khoá : Trẻ em; Bóc lột trẻ em; Mại dâm trẻ em; Buôn bán trẻ em;

Bảo vệ trẻ em; Việt Nam


Quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sách giai đoạn 2011 - 2020 / Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn An Hà ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 255 tr., 24 cm.

Ký hiệu kho : Vv 2542 / TTPHUNU / Mfn: 10347

Từ khoá : Biến đổi khí hậu; Phát triển sạch; Cơ chế phát triển sạch;

Chiến lược phát triển; Hợp tác quốc tế; 2011-2020;

Liên minh châu Âu; Việt Nam
Quyền của tôi : Những gì bạn cần biết về pháp luật và quyền của người đồng tính, song tính, và chuyển giới tại Việt Nam = My Rights / Lương Thế Huy b.s. . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 98 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : TLv 1428/ TTPHUNU / Mfn: 10356

Từ khoá : Quyền LGBT; Pháp luật; Quyền con người; Đồng tính;

Song tính; Chuyển giới; Việt Nam


Sự phát triển văn hoá và con người ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông á : Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Đỗ Tiến Sâm ch.b. . - H. : KHXH , 2012 . - 379 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 2539/ TTPHUNU / Mfn: 10344

Từ khoá : Văn hoá; Con người; Phát triển văn hoá;

Phát triển con người; Chính sách phát triển;

Việt Nam; Đông á
Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong phân tích và xây dựng chính sách Pháp luật : Tài liệu dành cho các lớp bồi dưỡng đại biểu dân cử và cán bộ quản lý, lãnh đạo / Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 108 tr., 27 cm

Ký hiệu kho : TLv 1447/ TTPHUNU / Mfn: 10363

Từ khoá : Giới; Bình đẳng giới; Chính sách pháp luật;

Lồng ghép giới; Văn bản pháp luât; Việt Nam


Vai trò của giáo dục đối với bình đẳng giới trong thu nhập ở Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo / Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 40 tr., 30 cm

Ký hiệu kho : TLv 1425 / TTPHUNU / Mfn: 10352

Từ khoá : Vai trò giáo dục; Bình đẳng giới; Lao động; Việc làm;

Thu nhập; Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam


Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 3 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 882 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1113/ VTAMLY / Mfn: 10192

Từ khoá : Phát triển xã hội; Quản lí xã hội; Phát triển bền vững;

Hội nhập quốc tế; Dân tộc; Tôn giáo; Việt Nam


Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 4 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 983 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1114/ VTAMLY / Mfn: 10193

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Môi trường;

Biến đổi khí hậu; Ngôn ngữ; Văn học; Hệ thống pháp luật;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Xã hội dân sự : Một số vấn đề chọn lọc / Vũ Huy Phú ch.b.; Đặng Ngọc Đinh, Trần Chí Đức, Nguyễn Vi Khải b.s. . - H. : Tri thức, 2013 . - 263 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2728/ TTPHUNU / Mfn: 10321

Từ khoá : Xã hội dân sự; Nhà nước pháp luật;

Phát triển xã hội dân sự; Việt Nam; Thế giới


Xã hội học tôn giáo / Olivier Bobineau, Sébastien Tank - Storper; Hoàng Thạch d. . - H. : Thế giới, 2012 . - 164 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2734, Vv 2735/ TTPHUNU / Mfn: 10322

Từ khoá : Tôn giáo; Nghiên cứu tôn giáo; Đời sống tôn giáo
Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam / Tạ Ngọc Tấn ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 535 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2730 / TTPHUNU / Mfn: 10326

Từ khoá : Cơ cấu xã hội; Biến đổi cơ cấu xã hội; Xu hướng biến đổi;

1945-2010; 2011-2020; Việt Nam


Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2012 / Viện Khoa học Lao động và Xã hội . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 128 tr., 30 cm

Ký hiệu kho : TLv 1422/ TTPHUNU / Mfn: 10349Từ khoá : Lao động; Việc làm; An sinh xã hội; 2012; Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 30/11/15


tải về 374.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương