Sách mới số 10/2015


Văn hóa. Khoa học. Giáo dụctải về 374.8 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích374.8 Kb.
#40
1   2   3   4

Văn hóa. Khoa học. Giáo dục

52 phương pháp học tập hiệu quả dành cho học sinh tiểu học : Định luật vàng. Thói quen tốt - thành tích tốt / Nguyễn Quang Minh . - H. : Phụ nữ, 2014 . - 214 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4195, Vv 4196/ VTAMLY / Mfn: 10205

Từ khoá : Học tập; Phương pháp học tập; Học sinh tiểu học


Ba thế hệ trí thức người Việt (1862 - 1954): Nghiên cứu lịch sử xã hội / Trịnh Văn Thảo; Nguyễn Văn Khánh d.; Phan Huy Lê gi.th. . - H. : Thế giới, 2013 . - 456 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2535, Vv 1766/ VSUHOC / Mfn: 10285

Từ khoá : Lịch sử giáo dục; Trí thức; 1862-1954; Việt Nam
Bản lĩnh kiệt xuất mà Harvard đã dạy cho học sinh / Dương Minh Hào, Nguyễn Bá Thính . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 294 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : vv 4217, Vv 4218/ VTAMLY / Mfn: 10220

Từ khoá : Bản lĩnh; Thành công; Học sinh; Sinh viên;

Trường Đại học Harvard


Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Bình Than - Nguyệt Bàn xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Viện Sử học, ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 292 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 983/ VSUHOC / Mfn: 10247

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Di sản văn hoá; Bản sắc văn hoá;

Chính sách văn hoá; Xã Cao Đức; Huyện Gia Bình;

Tỉnh Bắc Ninh; Việt Nam

Đông phương luận / Edward W. Said; Lưu Đoàn Huynh, Phạm Xuân Ri, Trần Văn Tụy d.; Trần Tiến Cao Đăng h.đ. . - H. : Tri thức, 2014 . - 527 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401256/ TVKHXHHCM / Mfn: 10457

Từ khoá : Nghiên cứu khu vực; Đông phương học; Lịch sử văn hoá;

Tình hình chính trị; Phương Đông; Trung Đông
Đồng hành cùng thế kỷ văn hoá lịch sử - Việt Nam / Hữu Ngọc . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 674 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : VL 1130, VL 1131 / VTAMLY / Mfn: 10200

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Nhân vật lịch sử; Văn hoá truyền thống;

Bản sắc văn hoá; Việt Nam


Giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945 : Luận án tiến sĩ lịch sử / Trần Thị Phương Hoa . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 199 tr. + phụ lục, 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2509/ VSUHOC / Mfn: 10240

Từ khoá : Lịch sử giáo dục; Thời kì thuộc Pháp; Cận đại;

Pháp; Việt Nam


Giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ (1884 - 1945)/ Trần Thị Phương Hoa . - H. : KHXH, 2012 . - 310 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5161, Vb 7688, Vb 7687/ VSUHOC/Mfn: 10262

Từ khoá : Lịch sử giáo dục; Thời kì thuộc Pháp; 1884-1945;

Pháp; Việt Nam


Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu và triển khai mô hình đại học sáng tạo = Proceedings of the workshop pn researching and developing innovation university model / Hoàng Văn Kiếm, Lý Thị Minh Châu, Nguyễn Kim Quốc,... . - TP. Hồ Chí Minh : [k.nxb.], 2012 . - 143 tr., 29cm

Ký hiệu kho : LSS1401265/ TVKHXHHCM / Mfn: 10449

Từ khoá : Đại học sáng tạo; Giáo dục đại học; Mô hình giáo dục;

Kỷ yếu hội thảo


Làm gì khi con không nghe lời : 50 đối sách hữu hiệu giải quyết vấn đề của con bạn / Lương Chân Mai . - Tb. lần 2 . - H. : Phụ nữ, 2014 . - 279 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : VL 1132 - VL 1134/ VTAMLY / Mfn: 10202

Từ khoá : Giáo dục; Giáo dục trẻ em; Hành vi;

Tâm lí học trẻ em


Làng nghề truyền thống Quảng Trị / Y Thi ch.b.; Thuý Sâm, Thuỳ Liên, Lê Thanh Tùng b.s. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2011 . - 246 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2174/ TTPHUNU / Mfn: 10369

Từ khoá : Làng nghề truyền thống; Nghề thủ công truyền thống;

Lịch sử văn hoá; Tỉnh Quảng Trị; Việt Nam


Lãng du trong văn hoá Việt Nam : Một thoáng văn hoá nước ngoài / Hữu Ngọc . - Tb. lần 3 . - H. : Thế giới, 2014 . - 1078 tr., 22cm

Ký hiệu kho : VL 1124, VL 1125/ VTAMLY / Mfn: 10198

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Văn minh; Bản sắc dân tộc;

Tín ngưỡng; Văn hoá xã hội; Việt Nam


Lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long : Vấn đề bảo tồn và phát huy / Nguyễn Xuân Hồng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 272 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401213/ TVKHXHHCM / Mfn: 10441

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Bảo tồn văn hoá; Lễ hội;

Đồng bằng sông Cửu Long; Việt Nam


Liêu Xá : Làng văn hiến, làng khoa bảng: Đề tài cấp Viện / Lê Quang Chắn . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 125 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 987/ VSUHOC / Mfn: 10256

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Văn hoá truyền thống; Làng văn hoá;

Truyền thống học tập; Làng khoa bảng; Làng Liêu Xá;

Xã Yên Mỹ; Tỉnh Hưng Yên; Việt Nam
Một số vấn đề về chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam / Nguyễn Ngọc Thanh . - H. : KHXH, 2012 . - 258 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5164, Vb 7690/ VSUHOC / Mfn: 10260

Từ khoá : Phát triển giáo dục; Chính sách giáo dục;

Miền núi; Miền Bắc; Việt Nam


Những điểm cần khắc phục mà Harvard đã dạy cho học sinh / Dương Minh Hào, Nguyễn Bá Thính . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 395 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4209, Vv 4210/ VTAMLY / Mfn: 10218

Từ khoá : Cảm xúc; Kỹ năng sống; Sinh viên;

Học sinh; Trường Đại học Harvard


Những ngày đợi nắng : Kỷ niệm 11 năm làm báo / Lê Ngọc Sơn . - H. : Hồng Đức, 2014 . - 243 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401203/ TVKHXHHCM / Mfn: 10396

Từ khoá : Báo chí; Nhà báo; Nghề báo; Bài phỏng vấn; Việt Nam
Phát huy hiệu quả của giáo dục đại học. Kỹ năng và nghiên cứu để tăng trưởng ở khu vực Đông á / Ngân hàng thế giới khu vực Đông á Thái Bình Dương . - Oasinhtơn D.C : Ngân hàng Thế giới, 2012 . - 224 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2514/ VSUHOC / Mfn: 10237

Từ khoá : Giáo dục đại học; Nghiên cứu giáo dục đại học;

Phát triển giáo dục đại học; Việt Nam; Đông Nam á


Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế / Trần Quốc Toàn ch.b.; Đặng ứng Vận, Đặng Bá Lãm, Trần Thị Bích Liễu b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 538 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2519, Vv 1764/ VSUHOC / Mfn: 10241

Từ khoá : Phát triển giáo dục; Kinh tế thị trường;

Hội nhập quốc tế; Việt Nam


Phẩm chất ưu tú mà Harvard đã dạy cho học sinh / Dương Minh Hào, Nguyễn Bá Thính . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 366tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4215, Vv 4216/ VTAMLY / Mfn: 10219

Từ khoá : Phẩm chất ưu tú; Sinh viên;

Học sinh; Trường Đại học Harvard


Phương Đông lướt ngoài cửa sổ : Tác phẩm du ký kinh điển / Paul Theroux; Trần Xuân Thuỷ d. . - H. : Thế giới, 2012 . - 543 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401232/ TVKHXHHCM / Mfn: 10424

Từ khoá : Địa lí du hành; Du kí; Du lịch; Châu á
Sự nghiệp giáo dục ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 : Đề tài cấp viện / Duy Thị Hải Hường . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 182 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 993/ VSUHOC / Mfn: 10249

Từ khoá : Phát triển giáo dục; Lịch sử giáo dục; 1954-1975;

Miền Bắc; Việt Nam


Sự nghiệp làm cha / Thái Tiếu Vãn; Ngô Thanh Hương d. . - H. : Lao động, 2014 . - 294 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4238, Vv 4239/ VTAMLY / Mfn: 10228

Từ khoá : Giáo dục trẻ em; Nghệ thuật giáo dục; Học tập; Trẻ em
Tác phẩm đăng báo 1937 / Phan Khôi; Lại Nguyên Ân s.t., b.s. . - H. : Tri thức, 2014 . - 354 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401258/ TVKHXHHCM / Mfn: 10455

Từ khoá : Tác phẩm đăng báo; Tuyển tập; 1973; Việt Nam
Tết cổ truyền người Việt / Lê Trung Vũ ch.b.; Lê Văn Kỳ, Nguyễn Hương Liên, Lê Hồng Lý b.s. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 254 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2693/ TTPHUNU / Mfn: 10312

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tết; Tết cổ truyền; Tết Nguyên Đán;

Trò chơi dân gian; Việt Nam


Tìm hiểu văn hoá người Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc / Dương Thu ái, Nguyễn Kim Hanh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 363 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 4223, Vv 4224/ VTAMLY / Mfn: 10225

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Văn hoá truyền thống;

Nhật Bản; Hàn Quốc; Trung Quốc


Tìm hiểu về giáo dục Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2006 : Đề tài cấp Viện / Nguyễn Thúy Quỳnh . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 134 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 992/ VSUHOC / Mfn: 10254

Từ khoá : Lịch sử giáo dục; Phát triển giáo dục;

1986-2006; Việt Nam


Trí tuệ - giáo dục đẳng cấp mà Harvard đã dạy cho học sinh / Dương Minh Hào, Nguyễn Bá Thính . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 371 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4211- Vv 4214/ VTAMLY / Mfn: 10217

Từ khoá : Trí tuệ; Sinh viên; Bồi dưỡng trí tuệ;

Học sinh; Trường Đại học Harvard


Triết lý giáo dục : Thế giới và Việt Nam / Phạm Minh Hạc . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 482 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2729/ TTPHUNU / Mfn: 10325

Từ khoá : Giáo dục; Triết lí giáo dục; Việt Nam; Thế giới
Trường Quốc Tử Giám Thăng Long và các trung tâm giáo dục Nho học Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trung tâm Hoạt động văn hoá, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 142 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 985/ VSUHOC / Mfn: 10258

Từ khoá : Di tích lịch sử; Nho học; Trường Quốc Tử Giám;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam


Vai trò của giáo dục đối với bình đẳng giới trong thu nhập ở Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo / Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 40 tr., 30 cm

Ký hiệu kho : TLv 1425 / TTPHUNU / Mfn: 10352

Từ khoá : Vai trò giáo dục; Bình đẳng giới; Lao động; Việc làm;

Thu nhập; Kỉ yếu hội thảo; Viêt Nam


Văn hoá làng của người Bana K'Riêm / Yang Danh . - H. : Văn hoá dân tộc, 2010 . - 183 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2180/ TTPHUNU / Mfn: 10376

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Văn hoá làng; Phong tục tập quán;

Tục lệ; Người Bana K'Riêm; Tỉnh Bình Định; Việt Nam


Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 2 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 739 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1112/ VTAMLY / Mfn: 10190

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Giao lưu văn hoá;

Phát triển kinh tế; Tình hình kinh tế; Hội nhập kinh tế;

Phát triển bền vững; Kỉ yếu hội thảo
Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 5 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 859 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1115/ VTAMLY / Mfn: 10194

Từ khoá : Phát triển bền vững ; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Khoa học công nghệ; Nông thôn; Di cư; Đô thị hoá;

Kỉ yếu hội thảo
Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 6 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 590 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1116/ VTAMLY / Mfn: 10195

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục; Đào tạo;

Nghiên cứu khu vực; Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam


Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam / Phạm Tất Dong ch.b. . - H. : Dân trí, 2012 . - 372 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2742/ TTPHUNU / Mfn: 10334

Từ khoá : Giáo dục; Xã hội học tập; Mô hình xã hội học tập;

Phát triển giáo dục; Việt Nam


Văn học
How South Việt Nam was liberated : Memoirs / Hoàng Văn Thái . - 4th ed. . - H. : Thế giới, 2008 . - 249 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401223/ TVKHXHHCM / Mfn: 10444

Từ khoá : Lịch sử chiến tranh; Kháng chiến chống Mỹ;

Hồi kí; Việt Nam


Ariya Cam trường ca Chăm : Ariya Cam Bini - Ariya Xah Pakei - Ariya Glơng Anak - Ariya Ppo Parơng / Inrasara . - H. : Thời đại, 2011 . - 514 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2188/ TTPHUNU / Mfn: 10382

Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian;

Nghiên cứu tác phẩm; Tác phẩm văn học dân gian;

Trường ca; Dân ca Chăm; Việt Nam
Ăn theo thuở ở theo thời / Hồ Biểu Chánh . - Tb. . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ, 2013 . - 217 tr., 19cm

Ký hiệu kho : LSS1401200/ TVKHXHHCM / Mfn: 10399

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Việt Nam
Bầu trời rộng rãi : Tập truyện ngắn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2009 . - 366 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401194/ TVKHXHHCM / Mfn: 10405

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn;

Tuyển tập; Việt Nam


Bông hồng cho ngày tháng không tên : Tiểu luận và dịch thuật văn học Nhật Bản / Hoàng Long . - H. : Văn học, 2014 . - 271 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401207/ TVKHXHHCM / Mfn: 10392

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Tiểu luận; Hiện đại; Nhật Bản
Cao Bá Quát toàn tập. T. 2 / Mai Quốc Liên ch.b.; Ngô Ngọc Linh d.; Nguyễn Ngọc Quận, Nguyễn Tiến Đoàn h.đ. . - H. : Văn học, 2012 . - 1783 tr., 25cm

Ký hiệu kho : LSS1401261/ TVKHXHHCM / Mfn: 10452

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Thơ; Toàn tập;

Cao Bá Quát; Việt Nam


Câu đố thai ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng - Dưới góc nhìn thi pháp thể loại / Trần Phỏng Diều, Trần Minh Phương s.t., gi.th. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 219 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401181/ TVKHXHHCM / Mfn: 10412

Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian; Câu đố;

Huyện Mỹ Xuyên; Tỉnh Sóc Trăng; Việt Nam


Cay đắng mùi đời / Hồ Biểu Chánh . - Tb. . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ, 2013 . - 217 tr., 19cm

Ký hiệu kho : LSS1401199/ TVKHXHHCM / Mfn: 10400

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Việt Nam

Chân trời cũ / Hồ Dzếnh . - H. : Hội Nhà văn, 2014 . - 182 tr., 21cm

Tự sự của tác giả; Ngày gặp gỡ; Người chị dâu tôi; Con người trắng của ba tôi; ...

Ký hiệu kho : LSS1401210/ TVKHXHHCM / Mfn: 10440

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Con hủi = Tredowata / Helena Mniszek; Hữu Dũng d. . - H. : Văn học, 2012 . - 579 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401235/ TVKHXHHCM / Mfn: 10422

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Ba Lan
Cuộc phiêu lưu của những cái tôi / Phong Điệp . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014 . - 298 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401202/ TVKHXHHCM / Mfn: 10397

Từ khoá : Bài phỏng vấn; Nhà văn; Tác phẩm; Hiện đại; Việt Nam
Dân ca Long An / Lư Nhất Vũ, Lê Giang ch.b. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 219 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401182/ TVKHXHHCM / Mfn: 10411

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Âm nhạc dân gian; Dân ca; TỉnhLong An; Việt Nam


Dưỡng chất trần gian = Les nourriturestres. T. 12 : Di cảo / André Gide; Bùi Giáng d. . - H. : Thời đại, 2014 . - 174 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401214/ TVKHXHHCM / Mfn: 10442

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Việt Nam
Đêm cỏ tuyết : Truyện tình, thơ, tiểu luận / Kiệt Tấn . - H. : Hội Nhà văn, 2014 . - 554 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401238/ TVKHXHHCM / Mfn: 10419

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn;

Thơ; Tiểu luận; Việt Nam


Hát - kể truyện cổ Raglai / Nguyễn Hải Liên, Sử Văn Ngọc s.t. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . - 390 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2183/ TTPHUNU / Mfn: 10367

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian; Truyển cổ;

Truyện kể; Dân tộc Raglai; Việt Nam


Hãy chăm sóc mẹ / Shin Kyung Sook; Lê Hiệp Lâm, Lê Nguyễn Lê d. . - H. : Nxb. Hà Nội, 2013 . - 323 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401215/ TVKHXHHCM / Mfn: 10437

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Hàn Quốc

Khắp sứ Lam của người Thái Đen : Xã Noong Luống, huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên / Tòng Văn Hân . - H. : Thời đại, 2012 . - 482 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2179/ TTPHUNU / Mfn: 10374

Từ khoá : Văn hoá tinh thần; Phong tục tập quán; Tục cưới xin;

Hôn lễ; Hát đám cưới; Người Thái đen; Dân tộc Thái;

Xã Noong Luống; Huyện Điện Biên; Tỉnh Điện Biên;

Việt Nam
Lai Lông Mương và Lai Mổng Mương = Xuống mường và trông mường / La Quán Miên s.t., d., gi.th. . - H. : Thời đại, 2014 . - 143 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401165/ TVKHXHHCM / Mfn: 10385

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian; Thơ;

Dân tộc Thái; Tỉnh Nghệ An; Việt Nam


Lai Nộc Yềng (Truyện Chim Yểng): Truyện thơ dân gian Thái, song ngữ Thái - Việt / Quán Vi Miên, Lang Văn Nguyệt s.t., d., gi.th. . - H. : Thời đại, 2014 . - 147 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401164/ TVKHXHHCM / Mfn: 10386

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện thơ; Dân tộc Thái; Tỉnh Nghệ An; Việt Nam


Lão khổ : Tiểu thuyết / Tạ Duy Anh . - H. : Hội Nhà văn, 2014 . - 197 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401205/ TVKHXHHCM / Mfn: 10394

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Việt Nam
Lòng dạ đàn bà / Hồ Biểu Chánh . - Tb. . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ, 2013 . - 217 tr., 19cm

Ký hiệu kho : LSS1401198/ TVKHXHHCM / Mfn: 10401

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Việt Nam
Lời khấn thần trong nghi lễ nông nghiệp của người M'Nông Nong / Trương Bi s.t.; Điểu Kâu d. . - H. : Thời đại, 2014 . - 163 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401162/ TVKHXHHCM / Mfn: 10388

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Nghi lễ nông nghiệp;

Bài cúng; Người H'Mông Nong; Dân tộc H'Mông;

Tỉnh Đắc Lắc; Việt Nam
Lý Thế Khanh : Truyện thơ Nôm Tày / Triều Ân, Hoàng Quyết . - H. : Lao động, 2011 . - 217 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2189/ TTPHUNU / Mfn: 10375

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện thơ; Dân tộc Tày; Việt Nam

Lý Thương ẩn - lan trong rừng vắng / Lê Quang Trường biên khảo . - TP. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 2009 . - 499 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401236/ TVKHXHHCM / Mfn: 10421

Từ khoá : Cuộc đời; Nhà thơ; Sự nghiệp; Nhà thơ; Trung đại;

Lý Thương ẩn; Trung Quốc


Mặc khách Sài Gòn / Tô Kiều Ngân . - TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2014 . - 266 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401217/ TVKHXHHCM / Mfn: 10435

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Tản văn; Việt Nam
Miền lưu dấu văn nhân / Nguyễn Tham Thiện Kế . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 499 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401233/ TVKHXHHCM / Mfn: 10423

Từ khoá : Nghiên cứu tác gia; Nhà thơ; Nhà văn;

Hiện đại; Việt Nam


Nắng tháng tám / William Faulkner; Quế Sơn d. . - H. : Hội Nhà văn, 2013 . - 670 tr., 19cm

Ký hiệu kho : LSS1401239/ TVKHXHHCM / Mfn: 10418

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Mỹ
Nhập cuộc về hướng mở : Tiểu luận - phê bình / Inrasara . - H. : Văn học, 2014 . - 272 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401196/ TVKHXHHCM / Mfn: 10403

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Tiểu luận; Phê bình văn học;

Hiện đại; Việt Nam


Những đứa con rải rác trên đường : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 427 tr., 20cm

Ký hiệu kho : LSS1401231/ TVKHXHHCM / Mfn: 10425

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Việt Nam
Những năm tháng của tôi ở Genneral Motors / Alfred Pritchard Sloan Jr.; Peter Drucker gi.th.; Hải Hà d. . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 523 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401248/ TVKHXHHCM / Mfn: 10464

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Kinh doanh; Doanh nghiệp; Mỹ
Phạm Quỳnh - Tuyển tập du ký / Nguyễn Hữu Sơn s.t., b.s. . - H. : Tri thức, 2013 . - 511 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1761/ VSUHOC / Mfn: 10288

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Ghi chép văn học; Du kí; Việt Nam

Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời : Tiểu thuyết / Haruki Murakami; Cao Việt Dũng d. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2007 . - 290 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401218/ TVKHXHHCM / Mfn: 10434

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Nhật Bản


Qủa cầu vàng / Trương Bi, Y Wơn . - H. : Văn hoá Thông tin, 2011 . - 257 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2173/ TTPHUNU / Mfn: 10368

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện cổ; Dân tộc Êđê; Tây Nguyên; Việt Nam


Sử thi thần thoại M'Nông. T. 1 / Đỗ Hồng Kỳ, Điểu Kâu s.t.; Điểu Klứt hát kể; Điểu Kâu, Nơyu, Đăm Pơ Tiêu d. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 855 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2186/ TTPHUNU / Mfn: 10380

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian; Sử thi;

Dân tộc M'Nông; Việt Nam


4 truyện vừa / Sơn Nam . - Tb. lần 3 . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 329 tr., 20cm

Ký hiệu kho : LSS1401228/ TVKHXHHCM / Mfn: 10428

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện vừa; Việt Nam
Tác phẩm đăng báo 1937 / Phan Khôi; Lại Nguyên Ân s.t., b.s. . - H. : Tri thức, 2014 . - 354 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401258/ TVKHXHHCM / Mfn: 10455

Từ khoá : Tác phẩm đăng báo; Tuyển tập; 1973; Việt Nam
Tại tôi / Hồ Biểu Chánh . - Tb. . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ, 2013 . - 217 tr., 19cm

Ký hiệu kho : LSS1401201/ TVKHXHHCM / Mfn: 10398

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Việt Nam
Tên tự tên hiệu của các tác giả Hán Nôm Việt Nam / Trịnh Khắc Mạnh s.t., b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 751 tr., 24 cm.

Ký hiệu kho : Vv 2543/ TTPHUNU / Mfn: 10348

Từ khoá : Tên tự; Tên hiệu; Nghiên cứu tác gia;

Tác gia Hán Nôm; Việt Nam


Thi pháp thơ Đường / Nguyễn Đình Phức . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013 . - 294 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401204/ TVKHXHHCM / Mfn: 10395

Từ khoá : Phê bình văn học; Thi pháp; Thơ Đường; Trung Quốc
Thiên bản lục kỳ huyền thoại đất Sơn Nam / Bùi Văn Tam khảo cứu, b.s. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . - 255 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2187/ TTPHUNU / Mfn: 10381

Từ khoá : Văn hoá dân gian; Sự tích; Truyện cổ tích; Sự tích thần;

Huyện Vụ Bản; Tỉnh Nam Định; Việt Nam


Thiên tình sử dân tộc Mông Đú và đồng dao dân tộc Tày / Hoàng Thị Cành, Hoàng Thị Hoa . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 190 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2185/ TTPHUNU / Mfn: 10379

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian; Bài hát;

Đồng dao; Người Mông Đú; Dân tộc Tày; Dân tộc Mông;

Tỉnh Cao Bằng; Việt Nam
Thơ A. Puskin : Song ngữ Nga - Việt / Vũ Thế Khôi t.ch., b.s. . - H. : Văn học, 2014 . - 355 tr., 23cm

Ký hiệu kho : LSS1401260/ TVKHXHHCM / Mfn: 10453

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Thơ; Nga
Thơ Việt - Hành trình chuyển hướng say / Inrasara . - H. : Thanh niên, 2014 . - 287 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401195/ TVKHXHHCM / Mfn: 10404

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thơ;

Nghiên cứu tác phẩm; Hiện đại; Việt Nam


Tình yêu và âm nhạc : Hồi ký / Thanh Hồng, Trần Hoàn . - H. : Thế giới, 2011 . - 593 tr., 12 tr. ảnh, 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401237/ TVKHXHHCM / Mfn: 10420

Từ khoá : Âm nhạc; Nhạc sĩ; Cuộc đời; Sự nghiệp;

Hồi kí; Trần Hoàn; Việt Nam


Tổng tập văn học dân gian xứ Huế. T. 4 : Tục ngữ / Triều Nguyên . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . - 265 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2181/ TTPHUNU / Mfn: 10377

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian; Tục ngữ;

Tổng tập; Tỉnh Thừa Thiên Huế; Việt Nam


Trang sách cuộc đời nhà văn : Tuyển tập phê bình & tiểu luận (2003 - 2013)/ Nguyễn Khắc Phê . - H. : Hội Nhà văn, 2013 . - 378 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401212/ TVKHXHHCM / Mfn: 10438

Từ khoá : Phê bình văn học; Nghiên cứu tác giả; Tiểu luận;

Nghiên cứu tác phẩm; 2003-2013

Truyện ngắn đặc sắc Việt Nam từ 1986 đến nay / Đoàn ánh Dương t.ch., gi.th. . - H. : Phụ nữ, 2013 . - 378 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401254/ TVKHXHHCM / Mfn: 10459

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Truyện ngắn nữ đặc sắc Việt Nam từ 1986 đến nay / Đoàn ánh Dương t.ch., gi.th. . - H. : Phụ nữ, 2014 . - 367 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401253/ TVKHXHHCM / Mfn: 10460

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; 1986;

Việt Nam
Truyện thơ nàng Nga - Hai mối / Minh Hiệu s.t., phiên âm, b.d. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 302 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401161/ TVKHXHHCM / Mfn: 10389

Từ khoá : Dân tộc Mường; Văn học dân gian; Truyện thơ;

Tác phẩm văn học dân gian; Dân tộc Mường;

Việt Nam
Tục ngữ so sánh dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Nghĩa Dân . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 227 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401167/ TVKHXHHCM / Mfn: 10383

Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian;

Tác phẩm văn học dân gian; Tục ngữ; Dân tộc thiểu số;

Dân tộc Kinh; Việt Nam


Từ Hỏa Lò đến Phủ Khâm sai Bắc Bộ / Lê Trọng Nghĩa . - H. : Nxb. Hà Nội, 2012 . - 160 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5167, Vb 7685/ VSUHOC / Mfn: 10264

Từ khoá : Lịch sử cách mạng; Cách mạng tháng Tám;

Tác phẩm văn học; Hồi kí; Hà Nội; Việt Nam


Vàng thu phương Bắc . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 188 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401220/ TVKHXHHCM / Mfn: 10432

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Văn học Việt Nam hiện đại : Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy / Nguyễn Văn Long . - H. : Giáo dục, 2012 . - 647 tr., 24m

Ký hiệu kho : LSS1401250/ TVKHXHHCM / Mfn: 10462

Từ khoá : Giáo dục; Giảng dạy; Nghiên cứu văn học;

Văn học hiện đại; Việt Nam


Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 4 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 983 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1114/ VTAMLY / Mfn: 10193

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Môi trường;

Biến đổi khí hậu; Ngôn ngữ; Văn học; Hệ thống pháp luật;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Namtải về 374.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương