Sách mới số 10/2015tải về 374.8 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích374.8 Kb.
#40
1   2   3   4

Nghệ thuật
Anthropology and art practice / Arnd Schneider, Christopher Wright ed. . - Lond., N.Y. : Bloomsbury Academic, 2013 . - 168 p., 22cm

Includes bibliographical references and Index (p. [165]-168)

Ký hiệu kho : LSS1401186/ TVKHXHHCM / Mfn: 10416

Từ khoá : Lí luận nghệ thuật; Phê bình nghệ thuật; Nhân chủ học


What is online research ethics? : Using the Internet for Social Science Research / Tristram Hooley, John Marriott, Jane Wellens . - Lond., N.Y. : Bloomsbury Academic, 2013 . - 161 p., 22cm

Ký hiệu kho : LSS1401184/ TVKHXHHCM / Mfn: 10415

Từ khoá : Khoa học xã hội; Nghiên cứu khoa học xã hội;

Nghiên cứu trực tuyến; Phương pháp nghiên cứu


Dân ca Long An / Lư Nhất Vũ, Lê Giang ch.b. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 219 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401182/ TVKHXHHCM / Mfn: 10411

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Âm nhạc dân gian; Dân ca; TỉnhLong An; Việt Nam


Gốm sứ Bình Dương / Bùi Chí Hoàng, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Khánh Trung Kiên,... . - H. : KHXH, 2014 . - 444 tr., 27cm

Ký hiệu kho : LSS1401269, LSS1401270/TVKHXHHCM/ Mfn: 10446

Từ khoá : Gốm sứ; Lịch sử gốm sứ; Khu lò gốm;

Di chỉ khảo cổ; Tỉnh Bình Dương; Việt Nam


Hát Quan làng trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang. T. 1 : Hát Quan làng của người Tày Khao ở Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê / Ma Ngọc Hướng . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 . - 263 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2694/ TTPHUNU / Mfn: 10313

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đám cưới; Âm nhạc dân gian;

Hát Quan làng; Dân tộc Tày; Người Tày Khao;

Tỉnh Hà Giang; Việt Nam
Khảo luận về Tuồng Quần phương tập khánh = A monograph on original royal chapters Tuồng play of the Nguyễn dynasty / Nguyễn Tô Lan . - H. : Thế giới, 2014 . - 452 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401247/ TVKHXHHCM / Mfn: 10465

Từ khoá : Tuồng; Nghệ thuật tuồng; Lịch sử nghệ thuật; Việt Nam
Ký ức nghệ thuật sân khấu truyền thống & tác phẩm / Hà Đình Cẩn . - H. : Văn học, 2014 . - 656 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401229/ TVKHXHHCM / Mfn: 10427

Từ khoá : Nghệ thuật sân khấu; Sân khấu truyền thống;

Lịch sử phát triển; Tác phẩm nghệ thuật; Việt Nam


Lịch sử nghệ thuật ca trù / Nguyễn Xuân Diện . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 325 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2695/ TTPHUNU / Mfn: 10316

Từ khoá : Nghệ thuật dân gian; Âm nhạc dân gian; Ca trù;

Lịch sử ca trù; Nghệ thuật ca trù; Việt Nam


Ngày ấy đã qua rồi : Tự truyện / Lư Nhất Vũ . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012 . - 284 tr., 20cm

Ký hiệu kho : LSS1401197/ TVKHXHHCM / Mfn: 10402

Từ khoá : Cuộc đời; Sự nghiệp; Nhạc sĩ; Tự truyện;

Lư Nhất Vũ; Việt Nam


Phillip Noyce - Từ đường làng tới đại lộ Hollywood / Ingo Petzke; Minh Phương d.; Trần Anh Hoa h.đ. . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011 . - 473 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401249/ TVKHXHHCM / Mfn: 10463

Từ khoá : Cuộc đời; Sự nghiệp; Đạo diễn; Phillip Noyce; Ôxtrâylia
Tình yêu và âm nhạc : Hồi ký / Thanh Hồng, Trần Hoàn . - H. : Thế giới, 2011 . - 593 tr., 12 tr. ảnh, 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401237/ TVKHXHHCM / Mfn: 10420

Từ khoá : Âm nhạc; Nhạc sĩ; Cuộc đời; Sự nghiệp; Hồi kí;

Trần Hoàn; Việt Nam


Ngôn ngữ học
Hoàng Tuệ tuyển tập / Trần Chút, Hoàng Dũng, Bùi Tất Tươm t.ch., gi.th. . - H. : Giáo dục, 2009 . - 535 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401246/ TVKHXHHCM / Mfn: 10466

Từ khoá : Ngôn ngữ; Nghiên cứu ngôn ngữ;

Công trình nghiên cứu; Tiếng Việt


Sổ tay lời ăn tiếng nói Quảng Bình / Nguyễn Tú . - H. : Lao động, 2011 . - 367 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2177/ TTPHUNU / Mfn: 10372

Từ khoá : Ngôn ngữ; Phương ngữ; Tiếng địa phương;

Ngôn ngữ giao tiếp; Sổ tay; Tỉnh Quảng Bình; Việt Nam


Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam / Trịnh Khắc Mạnh . - H. : KHXH, 2012 . - 750 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2533/ VSUHOC / Mfn: 10294

Từ khoá : Chữ Hán; Chữ Nôm; Tên hiệu; Nghiên cứu tác gia;

Tác gia Hán Nôm; Việt Nam


Tên tự tên hiệu của các tác giả Hán Nôm Việt Nam / Trịnh Khắc Mạnh s.t., b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 751 tr., 24 cm.

Ký hiệu kho : Vv 2543/ TTPHUNU / Mfn: 10348

Từ khoá : Tên tự; Tên hiệu; Nghiên cứu tác gia;

Tác gia Hán Nôm; Việt Nam


Từ vựng Khmer - Việt (thông dụng): Có phiên âm tiếng Việt / Ngô Chân Lý . - TP. Hồ Chí Minh : Thông Tấn, 2010 . - 813 tr., 18cm

Ký hiệu kho : LSS1401266/ TVKHXHHCM / Mfn: 10448

Từ khoá : Từ điển; Từ vựng; Tiếng Khmer; Tiếng Việt; Từ điển
Tự học tiếng Phạn / Minh Châu b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 351 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401191/ TVKHXHHCM / Mfn: 10407

Từ khoá : Ngôn ngữ; Ngữ pháp; Từ vựng; Tiếng Phạm
Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 4 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 983 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1114/ VTAMLY / Mfn: 10193

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Môi trường;

Biến đổi khí hậu; Ngôn ngữ; Văn học; Hệ thống pháp luật;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Nhà nước và pháp luật
Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý : Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam . - Tb. lần 1 . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012 . - 358 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2527/ VSUHOC / Mfn: 10299

Từ khoá : Luật quốc tế; Chủ quyền lãnh thổ; Chủ quyền biển đảo;

Cơ sở pháp lí; Bằng chứng lịch sử; Quần đảo Hoàng Sa;

Quần đảo Trường Sa; Việt Nam
Bình đẳng và không phân biệt đối xử tại nơi làm việc ở Đông và Đông Nam á : Tài liệu hướng dẫn / ILO . - H. : ILO, 2013 . - 154 tr., 30 cm

Ký hiệu kho : TLv 1424/ TTPHUNU / Mfn: 10351

Từ khoá : Luật quốc tế; Công ước 111; Bình đẳng giới;

Phân biệt đối xử; Đông á


Các quyền cơ bản của trẻ em / Đăng Trường . - H. : Dân trí, 2014 . - 179 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4181/ VTAMLY / Mfn: 10188

Từ khoá : Trẻ em; Quyền trẻ em; Quyền lợi; Bảo vệ trẻ em
Cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGVT)ở Việt Nam / Phạm Quỳnh Phương b.s. . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 194 tr., 30 cm

Ký hiệu kho : TLv 1441/ TTPHUNU / Mfn: 10362

Từ khoá : Xã hội học giới tính; Người đồng tính; Người song tính;

Người chuyển giới; Hệ thống pháp luật; Quyền con người;

Việt Nam

Giới thiệu Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966): Tài liệu tham khảo / Trung tâm Nghiên cứu quyền con người và quyền công dân . - H. : Nxb. Hồng Đức , 2012 . - 671 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2538/ TTPHUNU / Mfn: 10343

Từ khoá : Công ước quốc tế; Quyền dân sự; Quyền chính trị;

ICCPR; 1996
Giới thiệu Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá (ICESCR, 1966): Tài liệu tham khảo / Trung tâm nghiên cứu Quyền con người - Quyền công dân . - H. : Nxb. Hồng Đức, 2012 . - 395 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2533/ TTPHUNU / Mfn: 10338

Từ khoá : ICESCR; Luật quốc tế; Công ước quốc tế;

Nhân quyền; Quyền con người; Việt Nam;

Thế giới
Hệ thống văn bản về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình / Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội . - H. : Lao động Xã hội, 2013 . - 338 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2737/ TTPHUNU / Mfn: 10324

Từ khoá : Văn bản pháp luật; Bình đẳng giới; Bạo lực gia đình;

Phòng chống bạo lực gia đình; Việt Nam


Hỏi đáp về luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thực hiện quản lí nhà nước về bình đẳng giới / Bộ Lao động Thương binh và Xã hội . - H. : Lao động Xã hội, 2008 . - 103 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2541/ TTPHUNU / Mfn: 10346

Từ khoá : Pháp luật; Bình đẳng giới; Văn bản pháp luật;

Quản lí nhà nước


Hỏi đáp về luật hôn nhân và gia đình . - H. : QĐND, 2013 . - 112 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2736/ TTPHUNU / Mfn: 10323

Từ khoá : Pháp luật; Luật hôn nhân gia đình;

Hỏi đáp; Việt Nam


Hỏi đáp về luật phòng, chống bạo lực gia đình . - H. : QĐND, 2013 . - 137 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2731/ TTPHUNU / Mfn: 10328

Từ khoá : Bạo lực gia đình; Phòng chống bạo lực gia đình;

Văn bản pháp luật; Hỏi đáp; Việt Nam


Lẽ phải - Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Việt Long . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013 . - 254 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2529/ VSUHOC / Mfn: 10297

Từ khoá : Luật quốc tế; Chủ quyền biển đảo; Chủ quyền lãnh thổ;

Quần đảo Hoàng Sa; Quần đảo Trường Sa; Việt Nam


Pháp luật bình đẳng giới và công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt dối xử với phụ nữ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài / Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội . - H. : Thông tấn, 2011 . - 49 tr., 15 cm

Ký hiệu kho : TLv 1433/ TTPHUNU / Mfn: 10360

Từ khoá : Bình đẳng giới; Hôn nhân; Gia đình; Phân biệt đối xử;

Bạo lực gia đình; Việt Nam


Pháp luật về công vụ, công chức của Việt Nam và một số nước trên thế giới / Trần Anh Tuấn ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 1271 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 2536/ TTPHUNU / Mfn: 10341

Từ khoá : Pháp luật; Công vụ; Công chức; Việt Nam; Thế giới
Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 - 2010)/ Nguyễn Đình Bồng ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 277 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2512/ VSUHOC / Mfn: 10239

Từ khoá : Pháp luật; Đất đai; Quản lí đất đai; 1945-2010; Việt Nam
Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong phân tích và xây dựng chính sách Pháp luật : Tài liệu dành cho các lớp bồi dưỡng đại biểu dân cử và cán bộ quản lý, lãnh đạo / Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 108 tr., 27 cm

Ký hiệu kho : TLv 1447/ TTPHUNU / Mfn: 10363

Từ khoá : Giới; Bình đẳng giới; Chính sách pháp luật;

Lồng ghép giới; Văn bản pháp luât; Việt Nam


Tổ chức bộ máy chính quyền Sài Gòn từ 1963 - 1975 : Đề tài cấp Viện / Dương Quốc Đông . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 72 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 995/ VSUHOC / Mfn: 10259

Từ khoá : Nhà nước; Bộ máy nhà nước; Tổ chức nhà nước;

Bộ máy chính quyền; 1963-1975; Miền Nam; Việt Nam


Tranh chấp biển Đông : Luật pháp, địa chính trị và hợp tác quốc tế / Đặng Đình Quý ch.b. . - H. : Thế giới, 2012 . - 439 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2528/ VSUHOC / Mfn: 10298

Từ khoá : Luật quốc tế; Tranh chấp lãnh thổ; Hợp tác quốc tế;

Giải quyết tranh chấp; Cơ sở pháp lí; Biển Đông; Việt Nam


Về an sinh xã hội ở Việt Nam : Giai đoạn 2012 - 2020 / Mai Ngọc Cường ch.b.; Mai Ngọc Anh, Phan Thị Kim Oanh b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 274 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2738/ TTPHUNU / Mfn: 10327

Từ khoá : An sinh xã hội; Phúc lợi xã hội; Hệ thống an sinh xã hội;

Chiến lược phát triển; 2012-2020; Việt Nam


Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 4 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 983 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1114/ VTAMLY / Mfn: 10193

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Môi trường;

Biến đổi khí hậu; Ngôn ngữ; Văn học; Hệ thống pháp luật;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Xã hội dân sự : Một số vấn đề chọn lọc / Vũ Huy Phú ch.b.; Đặng Ngọc Đinh, Trần Chí Đức, Nguyễn Vi Khải b.s. . - H. : Tri thức, 2013 . - 263 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2728/ TTPHUNU / Mfn: 10321

Từ khoá : Xã hội dân sự; Nhà nước pháp luật;

Phát triển xã hội dân sự; Việt Nam; Thế giới


Dân số
Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2012 : Các kết quả chủ yếu / Tổng cục Thống kê . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 314 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : TLv 1450/ TTPHUNU / Mfn: 10336

Từ khoá : Dân số; Điều tra dân số; Biến động dân số;

Kế hoạch hoá gia đình; Kết quả điều tra; 2012; Việt Nam


Quân sự
Đường Hồ Chí Minh huyền thoại - con đường đi tới tự do / Virginia Morris, Clive Hills; Nguyễn Sỹ Hưng, Trần Văn, Nguyễn Sỹ Thành d. . - H. : QĐND, 2012 . - 200 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5165/ VSUHOC / Mfn: 10269

Từ khoá : Kháng chiến chống Mỹ; Đường Hồ Chí Minh;

Giao thông vận tải; Lịch sử quân sự; Việt Nam


Từ Xuân - Hè năm 1972 đến "Điện Biên Phủ trên không" qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn : Sách tham khảo / Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 399 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2531/ VSUHOC / Mfn: 10296

Từ khoá : Lịch sử chiến tranh; Tư liệu lịch sử; Nghệ thuật quân sự;

Chiến dịch Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Mỹ;

Việt Nam

Tài liệu có nội dung tổng hợp

Niên giám thống kê = Statistical Yearbook of Vietnam / Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2013 . - 899 tr., 25 cm

Ký hiệu kho : Vv 2743/ TTPHUNU / Mfn: 10335

Từ khoá : Niên giám; Niên giám thống kê; Thống kê kinh tế;

Thống kê xã hội; Số liệu thống kê; 2012; Việt Nam
Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 1 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 854 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1111/ VTAMLY / Mfn: 10191

Từ khoá : Nghiên cứu lịch sử; Kỷ yếu hội thảo; Cổ đại;

Trung đại; Cận đại; Hiện đại; Việt Nam


Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 5 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 859 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1115/ VTAMLY / Mfn: 10194

Từ khoá : Phát triển bền vững ; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Khoa học công nghệ; Nông thôn; Di cư; Đô thị hoá;

Kỉ yếu hội thảo
Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 6 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 590 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1116/ VTAMLY / Mfn: 10195

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục; Đào tạo;

Nghiên cứu khu vực; Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam


Thống kê học
Niên giám thống kê = Statistical Yearbook of Vietnam / Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2013 . - 899 tr., 25 cm

Ký hiệu kho : Vv 2743/ TTPHUNU / Mfn: 10335

Từ khoá : Niên giám; Niên giám thống kê; Thống kê kinh tế;

Thống kê xã hội; Số liệu thống kê; 2012; Việt Nam


Tôn giáo
Con người toàn diện, hạnh phúc toàn diện : Văn hoá Phật giáo / Nguyễn Thế Đăng; Phùng Hà t.ch., b.s. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 267 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2535/ TTPHUNU / Mfn: 10340

Từ khoá : Phật giáo; Đạo Phật; Tư tưởng đạo Phật; Con người;

Hạnh phúc; Bài viết; Việt Nam


Cuộc sống không giới hạn = Life without limits / Nick Vujicic; Nguyễn Bích Lan d . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012 . - 407 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401221/ TVKHXHHCM / Mfn: 10431

Từ khoá : Đạo Kitô; Con người; Hạnh phúc
Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam : Giáo trình sau đại học / Nguyễn Minh Tường . - H. : KHXH, 2012 . - 595 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2525, Vv 1760/ VSUHOC / Mfn: 10276

Từ khoá : Lịch sử tư tưởng; Tư tưởng xã hội; Tư tưởng triết học;

Tư tưởng tôn giáo; Tư tưởng chính trị; Việt Nam;

Trung Quốc; ấn Độ; ả Rập
Nho giáo và khía cạnh tôn giáo của Nho giáo / Nguyễn Đức Sự . - H. : Văn hoá Thông tin; Viện Văn hoá, 2011 . - 276 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : Vb 7678/ VSUHOC / Mfn: 10243

Từ khoá : Lịch sử tư tưởng; Nho giáo; Cổ đại; Trung đại;

Trung Quốc; Việt Nam


Phật giáo qua dòng chảy lịch sử Trung Quốc = Buddhism in Chinese history / Arthur F. Wight; Thích Thiện Chánh d. . - H. : Hồng Đức, 2012 . - 234 tr., 20cm

Ký hiệu kho : LSS1401209/ TVKHXHHCM / Mfn: 10390

Từ khoá : Phật giáo; Đạo Phật; Lịch sử Phật giáo; Trung Quốc

Triết học. Logic học. Đạo đức học. Mĩ học. Tâm lí học
Blog cho mọi người . - H. : QĐND, 2014 . - 202 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4207, Vv 4208 / VTAMLY / Mfn: 10207

Từ khoá : Blog; Nhật ký online; Diễn đàn
Buổi hoàng hôn của những thần tượng hay làm cách nào triết lý với cây búa/ Friedrich Nietzsche; Nguyễn Hữu Hiệu d., gi.th. . - H. : Văn học, 2006 . - 240 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401208/ TVKHXHHCM / Mfn: 10391

Từ khoá : Nghiên cứu triết học; Tư tưởng triết học;

Hữu thể học; Tư tưởng hữu thể học; Đức


Cách làm việc của người khôn và kẻ dại / Lý Kim Thuỷ . - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2014 . - 167tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 4186, Vv 4187/ VTAMLY / Mfn: 10216

Từ khoá : Kinh nghiệm sống; Giá trị sống; Thành công; Thất bại
Cơ cấu trí khôn : Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn / Haward Gardner; Phạm Toàn d.; Nguyễn Dương Khư, Phạm Anh Tuấn h.đ. . - Tb. lần 1 . - H. : Tri thức, 2014 . - 588 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401259/ TVKHXHHCM / Mfn: 10454

Từ khoá : Tâm lý học so sánh; Trí khôn; Trí thông minh
Cuộc đời trẻ 99 phần trăm phụ thuộc vào bố / Ngạn Thu . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 191tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4175/ VTAMLY / Mfn: 10187

Từ khoá : Tâm lí học trẻ em; Vai trò người bố;

Phương pháp kiếm tiền


David và Goliath cuộc đối đầu kinh điển và nghệ thuật đốn ngã những gã khổng lồ / Malcolm Gladwell; Tuệ Minh d. . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 283 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4177/ VTAMLY / Mfn: 10186

Từ khoá : Chuyển biến xã hội; Nghệ thuật sống
Động lực chèo lái hành vi / Daniel H.Pink; Kim Ngọc d. . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 309 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4190, Vv 4191, Vv 4225/ VTAMLY / Mfn: 10204

Từ khoá : Tâm lí học hành vi; Tư duy; Động cơ; Động lực; Động cơ
Đời toàn chuyện khó xử / Lại Bảo; Kiều Mi d. . - H. : Lao động, 2014 . - 579 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4167, Vv 4168/ VTAMLY / Mfn: 10184

Từ khoá : Quan niệm sống; Triết lí sống; Nghệ thuật sống;

Nghệ thuật ứng xử


Đừng để nước đến chân mới nhảy : Những bí kíp sáng tạo trong quản lý kế hoạch hàng ngày / Jocelyn K. Glei; Nguyễn Chánh d. . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 253 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4221, Vv 4222/ VTAMLY / Mfn: 10201

Từ khoá : Kế hoạch; Công việc; Quản lí kế hoạch; Thói quen
Hài lòng trong công việc bắt đầu từ chính mình / Xuân Nguyễn; Kim Nhường d. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 312 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4236, Vv 4237/ VTAMLY / Mfn: 10229

Từ khoá : Công việc; Công sở; Tâm lí học cá nhân
Hãy làm chủ cái tôi của bạn : Duy trì sự tích cực trong môi trường tiêu cực/ Steve Gilliland; Nguyễn Quốc Dũng d. . - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2014 . - 151 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 4219, Vv 4220/ VTAMLY / Mfn: 10203

Từ khoá : Tâm lí học nhận thức; Tư duy tích cực; Thái độ tích cực
Kẻ thù của trái tim / Stanley Andy; Thành Khang d. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 206 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 4205, Vv 4206/ VTAMLY / Mfn: 10210

Từ khoá : Cảm xúc; Cảm xúc tiêu cực; Gia đình; Môi trường gia đình
Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính / Nguyễn Thị Vân Hương . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 195 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4233, Vv 4235 / VTAMLY / Mfn: 10223

Từ khoá : Khoa học tâm lí; Quản lí hành chính;

Quản lí; Cơ quan hành chính


Kĩ năng ứng xử đẹp ở mọi lúc, mọi nơi : Dành cho tuổi teen / Vũ Hùng . - H. : Phụ nữ, 2014 . - 227 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4203, Vv 4204/ VTAMLY / Mfn: 10212

Từ khoá : Kĩ năng ứng xử; ứng xử văn minh; Tuổi teen; Lễ nghĩa
Kỹ năng thuyết trình / Đoàn Chí Thiện . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014 . - 74tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4248, Vv 4249/ VTAMLY / Mfn: 10234

Từ khoá : Thuyết trình; Kĩ năng thuyết trình; Bài thuyết trình

Làm gì khi con không nghe lời : 50 đối sách hữu hiệu giải quyết vấn đề của con bạn / Lương Chân Mai . - Tb. lần 2 . - H. : Phụ nữ, 2014 . - 279 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : VL 1132 - VL 1134/ VTAMLY / Mfn: 10202

Từ khoá : Giáo dục; Giáo dục trẻ em; Hành vi; Tâm lí học trẻ em


Lịch sử triết học Phương Đông / Doãn Chính ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 1390 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2513/ VSUHOC / Mfn: 10238

Từ khoá : Lịch sử triết học; Tư tưởng triết học; Phương Đông;

ấn Độ; Trung Quốc; Việt Nam


Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam : Giáo trình sau đại học / Nguyễn Minh Tường . - H. : KHXH, 2012 . - 595 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2525, Vv 1760/ VSUHOC / Mfn: 10276

Từ khoá : Lịch sử tư tưởng; Tư tưởng xã hội; Tư tưởng triết học;

Tư tưởng tôn giáo; Tư tưởng chính trị; Việt Nam;

Trung Quốc; ấn Độ; ả Rập
Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp / Phan Thị Mai Hương ch.b. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2013 . - 303 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2741 / TTPHUNU / Mfn: 10332

Từ khoá : Tâm lí học nghề nghiệp; Nghiên cứu tâm lí;

Công nhân; Doanh nghiệp; Việt Nam


Nghiên cứu khía cạnh tâm lý xã hội của cộng đồng cư dân nông thôn trong bối cảnh độ thị hoá : Nghiên cứu này được thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia / Phan Thị Mai Hương ch.b. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2013 . - 383 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2733/ TTPHUNU / Mfn: 10333

Từ khoá : Nghiên cứu tâm lý; Tâm lí xã hội; Nông dân; Nông thôn;

Đô thị hoá; Biến đổi xã hội; Việt Nam


Nhảy việc : Đừng nghĩ công việc sau sẽ tốt hơn / Lâm Thiếu Sơn . - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2014 . - 214 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 4197, Vv 4198/ VTAMLY / Mfn: 10211

Từ khoá : Công việc; Chuyển đổi công việc; Việc làm
Nho giáo và khía cạnh tôn giáo của Nho giáo / Nguyễn Đức Sự . - H. : Văn hoá Thông tin; Viện Văn hoá, 2011 . - 276 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : Vb 7678/ VSUHOC / Mfn: 10243

Từ khoá : Lịch sử tư tưởng; Nho giáo; Cổ đại; Trung đại;

Trung Quốc; Việt Nam


Quy tắc không phàn nàn / Jon Gordon; Hải Hà d. . - H. : Lao động, 2014 . - 182 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4250, Vv 4251/ VTAMLY / Mfn: 10233

Từ khoá : Tâm lí học cá nhân; Phương thức tích cực;

Quy tắc không phàn nàn


Rèn luyện thói quen ứng xử lễ phép văn minh dành cho học sinh tiểu học / Diệp Văn . - H. : Phụ nữ, 2014 . - 191 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 4201, Vv 4202/ VTAMLY / Mfn: 10213

Từ khoá : ứng xử; Quy tắc ứng xử; ứng xử văn minh;

Học sinh tiểu học


Sống đẳng cấp / Linda Mclean; Đỗ Nhật Nam d. . - H. : Lao động, 2014 . - 270 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4232, Vv 4233/ VTAMLY / Mfn: 10221

Từ khoá : Cuộc sống; Niềm tin; Thành công;

Bí quyết thành công


Sử dụng internet an toàn cha mẹ và trẻ cần biết / Huyền Trang . - H. : Phụ nữ, 2014 . - 63 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : VL 1135, VL 1136/ VTAMLY / Mfn: 10214

Từ khoá : Internet; Sử dụng internet; Trẻ em
Sứ mệnh người làm sếp : Hài hoà công việc và cuộc sống cho nhân viên / Jill Geisler; Nguyễn Ngân Hà d. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 425 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4230, Vv 4231/ VTAMLY / Mfn: 10224

Từ khoá : Lãnh đạo; Nhân viên; Kĩ năng lãnh đạo;

Tâm lí học lãnh đạo


Sức mạnh kỳ diệu của cảm xúc / Jenrry Hicks Esther; Chương Ngọc d. . - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2014 . - 271 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 4200, Vv 4199/ VTAMLY / Mfn: 10215

Từ khoá : Tâm lí học nhận thức; Cảm xúc;

Cảm giác; Mục đích sống


Sự sống sau cái chết : Gánh nặng chứng minh / Deepak Chopra; Trần Quang Hưng d. . - H. : Thế giới, 2013 . - 370 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4242, Vv 4243/ VTAMLY / Mfn: 10230

Từ khoá : Triết lý tâm linh; Sự sống; Cái chết
Tâm lý học phát triển : Giáo trình / Trương Thị Khánh Hà . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 325 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 2732 / TTPHUNU / Mfn: 10329

Từ khoá : Tâm lí học phát triển; Nghiên cứu tâm lí; Tâm lí lứa tuổi;

Trẻ em; Thanh thiếu niên; Người cao tuổi


Thị dân 3.0 / Benjamin Ngô . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014 . - 211 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4178/ VTAMLY / Mfn: 10189

Từ khoá : Thế giới công nghệ; Mạng xã hội;

Giá trị ảo; Đời sống ảo


Thiên tài trong mỗi chúng ta : Khám phá mới về gene, tài năng và IQ / David Shenk; Hoàn Lê d. . - H. : Thế giới, 2013 . - 288 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401206/ TVKHXHHCM / Mfn: 10393

Từ khoá : Tâm lí học cá nhân; Thiên tài; Khám phá thiên tài
Thương hiệu cảm xúc : Mô hình mới kết nối thương hiệu với con người / Marc Gobé; Khánh Thuỷ d. . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 234 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : VL 1137, VL 1138/ VTAMLY / Mfn: 10231

Từ khoá : Cảm xúc; Sáng tạo; Thương hiệu;

Xây dựng thương hiệu


Tối đa hoá bản thân : Cuốn sách dành cho những ai luôn không hài lòng với bản thân và nỗ lực không ngừng / Jocelyn K.Glei; Cao Minh d. . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 271 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4188, Vv 4189/ VTAMLY / Mfn: 10208

Từ khoá : Năng lực; Nỗ lực bản thân;

Tâm lý học nhận thức; Cá nhân


Triết học chính trị Khổng giáo / Trần Quang Thuận . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hoá Sài Gòn, 2007 . - 305 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401193/ TVKHXHHCM / Mfn: 10406

Từ khoá : Khổng giáo; Đạo Khổng; Tư tưởng triết học;

Cổ đại; Trung Quốc


Tư duy nhanh và chậm : Nên hay không nên tin vào trực giác / Daniel Kahneman; Hương Lan d. . - H. : Thế giới, 2014 . - 611 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : VL 1128, VL 1129/ VTAMLY / Mfn: 10197

Từ khoá : Tâm lí học nhận thức; Tư duy; Trực giác
Từ bỏ thì dễ vượt lên chính mình mới khó / Ngô Thục Thiên . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 315 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4193, Vv 4194/ VTAMLY / Mfn: 10206

Từ khoá : Tâm lý học cá nhân; Tư duy;

Quản lí bản thân; Thanh thiếu niên


Vượt lên chính mình / Jon Gordon; Đặng Phương d. . - H. : Lao động, 2014 . - 215 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4226, Vv 4227/ VTAMLY / Mfn: 10226

Từ khoá : Lãnh đạo; Tâm lý học lãnh đạo; Kinh doanh;

Nỗ lực bản thân
tải về 374.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương