Sách mới số 03/2015


Văn hoá dân gian Hòa Vangtải về 447.46 Kb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích447.46 Kb.
1   2   3   4   5   6

Văn hoá dân gian Hòa Vang/ Võ Văn Hòe . - H. : Dân trí, 2012 . - 792 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2854/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8440

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đời sống kinh tế xã hội;

Nghề thủ công truyền thống; Lễ hội;

Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Văn nghệ dân gian; Huyện Hòa Vang;

Thành phố Đà Nẵng; Việt Nam
Văn hoá dân gian huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ/ Dương Huy Thiện ch.b.; Đặng Văn Nhâm, Trần Văn Thục, Châu Hương, Quỳnh Hoa b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 551 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2850/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8436

Từ khoá : Văn hóa tinh thần; Phong tục tập quán; Lễ hội;

Tác phẩm văn học; Tục ngữ; Ca dao; Hát ví; Hát vè;

Truyện dân gian; Huyện Tam Nông; Tỉnh Phú Thọ;

Việt Nam


Văn hoá dân gian người Tày - Nùng ở Cao Bằng: Công trình xuất bản theo dự án văn nghệ dân gian Việt Nam 2009 / Triệu Thị Mai . - H. : Lao động, 2012 . - 772 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2795/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8382

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Văn hóa truyền thống; Nghi lễ;

Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Bài cúng; Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng;

Tỉnh Cao Bằng; Việt Nam


Văn hoá văn nghệ dân gian ở huyện Hưng Hà/ Phạm Minh Đức, Lưu Đức Lượng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 409 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6578/ BTDTHVN / Mfn: 8470

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Lễ hội;

Tác phẩm văn học dân gian; Truyện kể;

Truyền thuyết; Tục ngữ; Ca dao; Huyện Hưng Hà;

Tỉnh Thái Bình; Việt Nam


Văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông/ Đỗ Hồng Kỳ . - H. : Lao động, 2012 .- 385 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2791/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8378

Từ khoá : Văn học dân gian; Lí luận văn học dân gian;

Nghiên cứu văn học dân gian; Đời sống văn hóa;

Đời sống xã hội; Phong tục tập quán; Dân tộc Ê Đê;

Dân tộc Mơ Nông; Việt Nam


Văn học dân gian Phú Yên/ Nguyễn Định ch.b.; Dương Thái Nhơn, Lý Thơ Phúc b.s. . - H. : Lao động, 2012 . - 655 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2823/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8410

Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian;

Tác phẩm văn học dân gian; Tỉnh Phú Yên;

Việt Nam
Văn học dân gian Sóc Trăng: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã / Chu Xuân Diên ch.b.; Lê Văn Chưởng, Nguyễn Ngọc Quang, Phan Thị Yên Tuyết,... b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 839 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2793/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8380

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện thần thoại; Dân ca; Tục ngữ; Vè;

Tỉnh Sóc Trăng; Việt Nam

Văn mới 2010 - 2011: Tuyển văn xuôi của tác giả mới và tác giả đang được mến mộ / Hồ Anh Thái t. . - H. : Hội Nhà văn, 2011 . - 423 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400640/ TVKHXHHCM / Mfn: 8332

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Văn xuôi; Việt Nam
Văn mới 2011 - 2012: Tuyển văn xuôi của tác giả mới và tác giả đang được mến mộ / Hồ Anh Thái t. . - H. : Hội Nhà văn, 2012 . - 411 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400641/ TVKHXHHCM / Mfn: 8333

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Văn xuôi; Việt Nam
Việt Nam, tình yêu của tôi: Một người Do Thái thành Vienna phục vụ Hồ Chí Minh = Vietnam, mon amour. Ein Wiener Judeim Dienst von Ho Chi Minh / Ernst Frey; Nguỵ Hữu Tâm, Trần Vinh d. . - H. : Tri thức, 2014 . - 399 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400656/ TVKHXHHCM / Mfn: 8337

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Hồi kí; áo
Xã hội học

Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển/ Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu . - H. : Giao thông vận tải, 2012 . - 196 tr.

Ký hiệu kho : VB 2550/ TV-VKTVN / Mfn: 8540

Từ khoá : Biến đổi khí hậu; Kinh tế biển; Sinh kế ven biển;

Việt Nam; Thế giới


Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 227 tr.

Ký hiệu kho : VB 2543/ TV-VKTVN / Mfn: 8561

Từ khoá : Môi trường; Xã hội học môi trường;

Bảo vệ môi trường; Bảo vệ tài nguyên;

Biến đổi khí hậu; Đảng Cộng sản; Bài viết; Việt Nam
Công nghiệp hoá, đô thị hoá và biến đổi sinh kế ở ven đô Hà Nội/ Nguyễn Văn Sửu . - H. : Tri thức, 2014 . - 205 tr.

Ký hiệu kho : VB 2639/ TV-VKTVN / Mfn: 8509

Từ khoá : Công nghiệp hoá; Đô thị hoá; Biến đổi xã hội;

Ngoại ô; Hà Nội; Việt Nam


Dấn thân: Phụ nữ, công việc, và quyết tâm lãnh đạo = Lean in / Sheryl Sandberg, Nell Scovell; Trần Thị Ngân Tuyến d. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 351 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400663/ TVKHXHHCM / Mfn: 8341

Từ khoá : Bí quyết thành công ; Lãnh đạo; Phụ nữ
Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới/ Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương . - H. : Tài chính, 2013 . - 243 tr.

Ký hiệu kho : VA 1680/ TV-VKTVN / Mfn: 8533

Từ khoá : Tình hình kinh tế; Đời sống xã hội;

Hội nhập kinh tế quốc tế; WTO; Gia nhập WTO;

Tổ chức Thương mại Thế giới; Việt Nam
Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc/ Hội đồng Lý luận Trung ương . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 439 tr.

Ký hiệu kho : VB 2529/ TV-VKTVN / Mfn: 8560

Từ khoá : Phát triển kinh tế xã hội; Phát triển bền vững;

Kỉ yếu; Hội thảo; Việt Nam; Trung Quốc


Hướng đến kỉ nguyên hậu nhà nước phúc lợi/ Tom G. Palmer ch.b. . - H.: Tri thức, 2013 . - 254 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400652/ TVKHXHHCM / Mfn: 8335

Từ khoá : Nhà nước; Khủng hoảng tài chính; Nghèo đói;

Nhà nước phúc lợi ; Phúc lợi xã hội; Thế giới


Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên/ Lê Văn Khoa, Phạm Quang Tú ch.b. . - H. : Tri thức, 2014 . - 513 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400680, LSS1400679/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8354

VB 2632, VB 2634/ TV-VKTVN / Mfn: 8512

Từ khoá : Phát triển bền vững; Phát triển kinh tế;

Phát triển xã hội; Quản lí môi trường;

Tây Nguyên; Việt Nam
Lượng giá tài nguyên và môi trường: Từ lý thuyết đến ứng dụng tại Việt Nam / Đinh Đức Trường, Lê Hà Thanh . - H. : Giao thông vận tải, 2013 . - 360 tr.

Ký hiệu kho : VB 2548/ TV-VKTVN / Mfn: 8538

Từ khoá : Lượng giá tài nguyên; Lượng giá môi trường;

Tài nguyên; Môi trường; Việt Nam


Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức: Kết quả khảo sát xã hội học / Ngân hàng Thế giới . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 127 tr.

Ký hiệu kho : VA 1678/ TV-VKTVN / Mfn: 8554

Từ khoá : Khảo sát xã hội học; Tham nhũng;

Phòng chống tham nhũng; Kết quả khảo sát;

Việt Nam
Về an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020/ Mai Ngọc Cường ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 275 tr.

Ký hiệu kho : VB 2545/ TV-VKTVN / Mfn: 8558

Từ khoá : An sinh xã hội; Chính sách an sinh xã hội;

Mô hình an sinh xã hội; Hệ thống an sinh xã hội;

2012-2020; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 3 : Phát triển xã hội và quản lý xã hội trong hội nhập và phát triển bền vững / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 882 tr.

Ký hiệu kho : VL 2224-T.3/ VVANHOC / Mfn: 8591

LSS1400695, LSS1400696/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8361

Từ khoá : Phát triển khoa học; Quản lí xã hội;

Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Dân tộc;

Tôn giáo; Kỉ yếu; Hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 4 : Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 983 tr.

Ký hiệu kho : VL 2225-T.4/ VVANHOC / Mfn: 8593

LSS1400698, LSS1400697/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8376

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Môi trường;

Biến đổi khí hậu; Văn học; Ngôn ngữ; Nghệ thuật;

Hệ thống pháp luật; Kỉ yếu; Hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 5 : Giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển con người trong hội nhập và phát triển bền vững / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . 859 tr.

Ký hiệu kho : VL 2226-T.5/ VVANHOC / Mfn: 8594

LSS1400699, LSS1400700/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8375

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Khoa học công nghệ; Nông thôn; Di cư; Đô thị hóa;

Kỉ yếu; Hội thảo; Việt Nam
Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam/ Tạ Ngọc Tấn ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 535 tr.

Ký hiệu kho : VB 2546/ TV-VKTVN / Mfn: 8559

Từ khoá : Cơ cấu xã hội; Biến đổi cơ cấu xã hội;

Xu hướng biến đổi; Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 06/05/151   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương