Sách mới số 03/2015


Chèo cổ truyền làng Thất Giantải về 447.46 Kb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích447.46 Kb.
1   2   3   4   5   6

Chèo cổ truyền làng Thất Gian. Q. 1 / Trần Quốc Thịnh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 558 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6599/ BTDTHVN / Mfn: 8477

Vv 33848-Q.1/ VVANHOC / Mfn: 8628Từ khoá : Chèo cổ truyền; Nghệ thuật chèo; Tác phẩm văn học;

Kịch bản chèo; Làng Thất Gian; Tỉnh Bắc Ninh;

Việt Nam
Chèo cổ truyền làng Thất Gian. Q. 2 / Trần Quốc Thịnh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 711 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6600/ BTDTHVN / Mfn: 8478

Vv 33849-Q.2/ VVANHOC / Mfn: 8629Từ khoá : Chèo cổ truyền; Nghệ thuật chèo; Tác phẩm văn học;

Kịch bản chèo; Làng Thất Gian; Tỉnh Bắc Ninh;

Việt Nam
Dân ca Long An/ Lư Nhất Vũ, Lê Giang ch.b. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 219 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6620/ BTDTHVN / Mfn: 8508

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Âm nhạc dân gian; Dân ca; Tỉnh Long An;

Việt Nam

Di sản văn hoá phi vật thể của người Thái ở Mai Châu/ Nguyễn Hữu Thức . - H. : Lao động, 2012 . - 284 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2832/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8418

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Di sản văn hóa;

Văn hóa phi vật thể; Tín ngưỡng; Nghi lễ; Lễ hội;

Văn học dân gian; Truyện kể; Dân ca; Dân tộc Thái;

Huyện Mai Châu; Tỉnh Hoà Bình; Việt Nam


Đảo: Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư . - In lần 2 . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 144 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400637/ TVKHXHHCM / Mfn: 8321

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Đặc khảo văn học dân gian Thừa Thiên Huế/ Lê Văn Chưởng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 467 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2812/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8399

Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian;

Lịch sử văn học dân gian; Truyện cổ tích;

Tác phẩm văn học dân gian; Thơ;

Tỉnh Thừa Thiên Huế; Việt Nam


Đặng Phúc Thông: Một trí thức chân chính của dân tộc/ Đinh Xuân Lâm ch.b.; Đặng Xuân Hoài, Trần Xuân Thanh b.s. . - H. : Giao thông vận tải, 2011 . - 615 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33812/ VVANHOC / Mfn: 8570

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Nhà văn;

Nhà tri thức; Hiện đại; Đặng Phúc Thông; Việt Nam


Điếm trai/ Thủy Anna . - H. : Hội Nhà văn, 2008 . - 179 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33814/ VVANHOC / Mfn: 8566

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Giai thoại các bậc tiền nhân mê hát ca trù và những đào nương lưu danh sử sách/ Phan Thư Hiền, Phan Hồng Lam s.t., b.s. . - H. : Thời đại, 2011 . - 326 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400645/ TVKHXHHCM / Mfn: 8323

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Giai thoại lịch sử; Ca trù;

Nghệ nhân; Văn hóa dân gian; Việt NamGiai thoại văn học Việt Nam. Q. 1 / Kiều Thu Hoạch ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 470 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6605/ BTDTHVN / Mfn: 8492

Vv 33837-Q.1/ VVANHOC / Mfn: 8604Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Giai thoại; Việt Nam


Giai thoại văn học Việt Nam. Q. 2 / Kiều Thu Hoạch ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 415 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6611/ BTDTHVN / Mfn: 8501

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Giai thoại; Việt Nam


Gió thổi khúc tình yêu: Chân dung văn nghệ sỹ / Vương Tâm . - H. : Văn học, 2013 . - 313 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400633/ TVKHXHHCM / Mfn: 8315

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Bút kí; Việt Nam
Kafka vì một nền văn học thiểu số/ Gilles Deleuze, Félix Guattari; Nguyễn Thị Từ Huy d.; Bùi Văn Nam Sơn h.đ., gi.th. . - H. : Tri thức, 2013 . 242 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400677, LSS1400678/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8355Từ khoá : Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học;

Dân tộc thiểu số; Franz Kafka; Nga


Kho tàng văn học dân gian dân tộc Tà Ôi ở Việt Nam. Q. 2 / Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 535 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6595/ BTDTHVN / Mfn: 8481

Vv 33827/ VVANHOC / Mfn: 8601Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Nghiên cứu văn học dân gian; Ca dao; Câu đố;

Tục ngữ; Truyện cổ tích; Dân tộc Tà Ôi; Việt Nam
Kịch bản chèo. Q. 1 / Hà Văn Cầu ch.b.; Hà Văn Trụ b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 622 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6601/ BTDTHVN / Mfn: 8491

Vv 33824-Q.1/ VVANHOC / Mfn: 8599Từ khoá : Tác phẩm văn học dân gian; Chèo;

Kịch bản; Việt Nam


Kịch bản chèo. Q. 2 / Hà Văn Cầu ch.b.; Hà Văn Trụ b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 629 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6609/ BTDTHVN / Mfn: 8499

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Chèo; Kịch bản chèo; Việt Nam
Kịch bản tuồng dân gian. Q. 1 / Nguyễn Xuân Yến b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 643 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6602/ BTDTHVN / Mfn: 8489

Vv 33839-Q.1/ VVANHOC / Mfn: 8630Từ khoá : Nghệ thuật sân khấu; Nghệ thuật tuồng;

Nghệ thuật dân gian; Kịch bản; Việt Nam


Kịch bản tuồng dân gian. Q. 2 / Nguyễn Xuân Yến b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 543 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6610/ BTDTHVN / Mfn: 8500

Từ khoá : Nghệ thuật sân khấu; Nghệ thuật tuồng;

Nghệ thuật dân gian; Kịch bản; Việt Nam


Lai Chang Nguyến - Truyện Trạng Nguyên/ Quán Vi Miên . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 217 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33858/ VVANHOC / Mfn: 8615

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện trạng; Việt Nam


Lễ hội dân gian dân tộc Tày: Lễ cấp sắc Pụt Tày, Lễ hội Lồng Tồng của người Tày ở Lạng Sơn / Hoàng Văn Páo, Cao Thị Hải . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 595 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2844/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8430

Từ khoá : Phong tục tập quán; Lễ hội; Nghi lễ; Bài khấn;

Dân tộc Tày; Tỉnh Lạng Sơn; Tỉnh Bắc Kạn;

Việt Nam
Lính trận: Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh . - Gia Lai : Nxb. Hồng Bàng, 2013 . - 267 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400631/ TVKHXHHCM / Mfn: 8314

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Bút kí; Việt Nam
Một cái chết rất dịu dàng/ Simone de Beauvoir; Vũ Đình Lưu d. . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hoá Sài Gòn, 2009 . - 140 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400630/ TVKHXHHCM / Mfn: 8316

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Pháp

Một nhận thức về văn học dân gian Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 . - 822 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2828/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8414

Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian;

Đặc điểm nghệ thuật; Nghiên cứu tác gia;

Nghiên cứu tác phẩm; Việt Nam
Một vài vấn đề về văn học dân gian/ Hoàng Tiến Tựu, Nguyễn Hữu Sơn, Phan Thị Đào,... s.t., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 783 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2830/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8416

Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian;

Lí luận văn học dân gian; Đặc điểm nghệ thuật;

Việt Nam
Nét độc đáo trong thơ Xuân Quỳnh/ Xuân Trường t.ch. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 163 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400643/ TVKHXHHCM / Mfn: 8322

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Thơ; Xuân Quỳnh; Việt Nam
Ngàn năm thiện nguyện: Tập truyện ngắn = A Thousand Years of Good Prayers / Lý Dực Vân; Thanh Vân d. . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 265 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400648/ TVKHXHHCM / Mfn: 8326

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Trung Quốc
Nghi lễ tang ma và bài ca chỉ đường trong tang lễ nhóm Mông Đỏ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên/ Kháng A Tu, Lầu Thị Mại, Chu Thuỳ Liên . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 191 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6587/ BTDTHVN / Mfn: 8485

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tang lễ; Nghi lễ; Bài cúng;

Thơ; Người Mông Đỏ; Dân tộc Mông;

Huyện Mường Chà; Tỉnh Điện Biên; Việt Nam
Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hoá dân gian Việt Nam. Q. 2 / Trần Gia Linh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 782 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6581/ BTDTHVN / Mfn: 8463

Từ khoá : Văn hoá dân gian; Nghiên cứu văn hóa dân gian;

Lí luận văn hóa dân gian; Văn học dân gian;

Nghiên cứu văn học dân gian; Việt Nam


Nghìn lẻ một ngày: Truyện cổ Ba Tư = Les mille et un jours / Francois Pétis De La Croix; Phan Quang d., gi.th. . - In lần 9 . - H. : Văn học, 2011 .- 723 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400650/ TVKHXHHCM / Mfn: 8330

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện cổ tích; ấn Độ
Ngồi: Tiểu thuyết / Nguyễn Bình Phương . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013 . - 281 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400636/ TVKHXHHCM / Mfn: 8324

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Việt Nam
Nguyễn Đình Chú tuyển tập/ Nguyễn Đình Chú; Nguyễn Công Lý gi.th., tch. . - H. : Giáo dục, 2012 . - 1099 tr.

Ký hiệu kho : VL 2221/ VVANHOC / Mfn: 8589

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác phẩm;

Nguyễn Đình Chú; Việt Nam


Nhật ký chiến trường: Những trang nhật ký cuối cùng của Nhà văn liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý lần đầu tiên được công bố / Dương Thị Xuân Quý . - TP. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 2007 . - 196 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400667/ TVKHXHHCM / Mfn: 8357

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Văn xuôi; Việt Nam
Những tiểu luận văn học và những bài viết khác/ Nguyễn Lộc . - H. : Thanh niên, 2007 . - 327 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33815/ VVANHOC / Mfn: 8567

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tiểu luận;

Giáo dục đại học; Bài viết; Trung đại; Việt Nam


Phạm Huy Thông: Thơ / Phạm Huy Thông; Trương Tuyết Minh, Kiều Mai Sơn s.t., t.ch. . - H. : Lao động, 2011 . - 252 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400666/ TVKHXHHCM / Mfn: 8356

Từ khoá : Nghiên cứu tác gia; Nghiên cứu tác phẩm;

Tác phẩm văn học; Thơ; Phạm Huy Thông;

Việt Nam
Phê bình tiểu luận thi ca/ Phạm Ngọc Thái . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 271 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33817/ VVANHOC / Mfn: 8571

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia;

Nghiên cứu tác phẩm; Phê bình văn học; Thơ;

Tiểu luận; Phạm Ngọc Thái; Việt Nam
Phê bình văn học hậu hiện đại Việt Nam/ Lê Huy Bắc ch.b. . - H. : Tri thức, 2013 . - 387 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400639/ TVKHXHHCM / Mfn: 8319

Từ khoá : Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học;

Phê bình văn học; Việt Nam


Sài Gòn chuyện đời của phố/ Phạm Công Luận . - H. : Hội Nhà văn, 2013- 297 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400674/ TVKHXHHCM / Mfn: 8352

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Văn xuôi; Tản văn; Việt Nam
So sánh kiểu truyện cô Lọ Lem của một số dân tộc miền Nam Trung Quốc với kiểu truyện Tấm Cám của Việt Nam/ Đường Tiểu Thi; Hồng Tú b.t. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 . - 367 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400649/ TVKHXHHCM / Mfn: 8329

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Truyện cổ tích;

Trung Quốc; Việt Nam


Suối: Almanach 70 / Hoàng Đạo Cung . - H. : Văn học, 2011 . - 603 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400634/ TVKHXHHCM / Mfn: 8318

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Bút kí; Việt Nam
Sử thi Chăm. Q. 1 / Inrasara, Phan Đăng Nhật ch.b. . - H. : KHXH, 2014 .- 521 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6561/ BTDTHVN / Mfn: 8449

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Sử thi; Dân tộc Chăm; Việt Nam


Sử thi Chăm. Q. 2 / Inrasara, Phan Đăng Nhật ch.b. . - H. : KHXH, 2014 .- 455 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6562/ BTDTHVN / Mfn: 8450

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Sử thi; Dân tộc Chăm; Việt Nam


Sử thi Chăm. Q. 3 / Inrasara, Phan Đăng Nhật ch.b. . - H. : KHXH, 2014 .- 429 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6563/ BTDTHVN / Mfn: 8451

Vv 33852-Q.3/ VVANHOC / Mfn: 8622Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Sử thi; Dân tộc Chăm; Việt Nam


Sử thi Ê Đê/ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Văn hoá dân tộc, 2011 . - 527 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2802/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8389

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Sử thi; Dân tộc Ê Đê; Tỉnh Phú Yên; Việt Nam


Sử thi Ra Glai. Q. 1 / Vũ Anh Tuấn ch.b.; Vũ Quang Dũng b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 761 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6564/ BTDTHVN / Mfn: 8452

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Sử thi; Dân tộc Raglai; Việt Nam


Sử thi Ra Glai. Q. 2 / Vũ Anh Tuấn ch.b.; Vũ Quang Dũng b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 451 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6565/ BTDTHVN / Mfn: 8453

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Sử thi; Dân tộc Raglai; Việt Nam


Sử thi Ra Glai. Q. 3 / Vũ Anh Tuấn ch.b.; Vũ Quang Dũng b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 673 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6566/ BTDTHVN / Mfn: 8454

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Sử thi; Dân tộc Raglai; Việt Nam


Sử thi Ra Glai. Q. 4 / Vũ Anh Tuấn ch.b.; Vũ Quang Dũng b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 429 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6567/ BTDTHVN / Mfn: 8455

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Sử thi; Dân tộc Raglai; Việt Nam


Sử thi Raglai và M'Nông/ Nguyễn Thế Sang, Chamaliaq Riaya Tiẻnq, Điểu Kâu,... . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 413 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2813/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8400

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Sử thi; Dân tộc Raglai; Dân tộc M'Nông; Việt Nam


Sự tích các bà thành hoàng làng/ Đỗ Thị Hảo . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 389 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2816/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8403

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Sự tích; Việt Nam


Sự tích hạt gạo: Kho tàng truyện cổ Ê Đê / Trương Bi, Y Wơn s.t., d. . - H.: Văn hoá Thông tin, 2014 . - 179 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6590/ BTDTHVN / Mfn: 8484

Vv 33857/ VVANHOC / Mfn: 8616Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện cổ tích; Dân tộc Ê Đê; Tỉnh Đắc Lắc;

Việt Nam
Sự tích thành hoàng làng ở Phú Xuyên, Hà Nội/ Trần Huy Đĩnh, Vũ Quang Liễn, Phạm Vũ Đỉnh,... s.t. . - H. : Lao động, 2011 . - 364 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2803/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8390

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện kể; Sự tích; Thành hoàng làng; Thư mục;

Thần tích; Huyện Phú Xuyên; Hà Nội; Việt Nam
Sự tích và truyền thuyết dân gian/ Hoàng Lê, Trần Việt Kỉnh, Võ Văn Trực . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 455 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2845/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8431

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Sự tích; Truyền thuyết; Thăng Long; Hà Nội;

Tỉnh Khánh Hòa; Việt Nam
Tác phẩm văn của Hồ Chí Minh cẩm nang của cách mạng Việt Nam/ Hà Minh Đức . - H. : Đại học Quốc gia, 2014 . - 332 tr.

Ký hiệu kho : VL 2220/ VVANHOC / Mfn: 8588

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác phẩm;

Văn chính luận; Truyện ngắn; Truyện kí;

Hồ Chí Minh; Việt Nam
Then Tày những khúc hát/ Triều Ân s.t., b.d., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 642 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2835/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8421

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Then; Hát Then; Dân tộc Tày; Việt Nam


Tiểu thuyết Việt Nam 1945-1975: Tiểu thuyết cách mạng xuất bản ở miền Bắc: Chuyên luận / Phạm Ngọc Hiền . - Xb. lần 2 . - H. : Văn học, 2012 . - 381 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33821, Vv 33822/ VVANHOC / Mfn: 8587

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác phẩm;

Tiểu thuyết; 1945-1975; Việt NamTìm hiểu tục ngữ ca dao nói về đất và người Thái Bình/ Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan, Nguyễn Thanh,... . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 202 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6596/ BTDTHVN / Mfn: 8469

Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian;

Tác phẩm văn học dân gian; Tục ngữ; Ca dao;

Tỉnh Thái Bình; Việt Nam
Tìm hiểu tục ngữ ca dao nói về đất và người Thái Bình/ Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan, Nguyễn Thanh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 202 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33863/ VVANHOC / Mfn: 8623

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Tục ngữ; Ca dao; Tỉnh Thái Bình; Việt Nam


Trầm tích: Tập truyện các tác giả đoạt giải văn học tuổi 20 lần 2 / Nguyễn Ngọc Tư, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn, Huệ Minh . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 424 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400638/ TVKHXHHCM / Mfn: 8325

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Trung Trung Đỉnh: Truyện ngắn chọn lọc / Trung Trung Đỉnh . - H. : Thanh niên, 2012 . - 351 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400644/ TVKHXHHCM / Mfn: 8331

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Truyện cổ dân gian dân tộc Thái tỉnh Điện Biên. Q. 2 / Lương Thị Đại s.t., b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 381 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6589/ BTDTHVN / Mfn: 8486

Vv 33838-Q.2/ VVANHOC / Mfn: 8605Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện cổ tích; Dân tộc Thái; Tỉnh Điện Biên;

Việt Nam
Truyện cổ dân gian Việt Nam tuyển chọn/ Hoàng Quyết . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 1167 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2798/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8385

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyển cổ tích; Việt Nam
Truyện cười dân gian người Việt. Q. 1 : Phần truyện Trạng / Nguyễn Chí Bền ch.b.; Phạm Lan Oanh b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 399 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6612/ BTDTHVN / Mfn: 8497

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện cười; Truyện Trạng; Việt Nam


Truyện cười dân gian người Việt. Q. 2 : Phần truyện trạng / Nguyễn Chí Bền ch.b.; Phạm Lan Oanh b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 459 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6613/ BTDTHVN / Mfn: 8502

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện cười; Truyện Trạng; Việt Nam


Truyện cười dân gian người Việt. Q. 3 : Phần truyện Trạng / Nguyễn Chí Bền ch.b.; Phạm Lan Oanh b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 393 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6614/ BTDTHVN / Mfn: 8503

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện cười; Truyện Trạng; Việt Nam


Truyện cười dân gian người Việt. Q. 4 / Nguyễn Chí Bền ch.b.; Phạm Lan Oanh b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 495 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6615/ BTDTHVN / Mfn: 8504

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện cười; Truyện Trạng; Việt Nam


Truyện kể dân gian đất Quảng. Q. 2 / Hoàng Hương Việt, Bùi Văn Tiếng ch.b. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 526 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6594/ BTDTHVN / Mfn: 8482

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện thần thoại; Truyền thuyết; Truyện cổ tích;

Giai thoại; Truyện cười; Tỉnh Quảng Nam;

Thành phố Đà Nẵng; Việt Nam


Truyện ngắn đặc sắc Việt Nam từ 1986 đến nay/ Đoàn ánh Dương t.ch., gi.th. . - H. : Phụ nữ, 2013 . - 378 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400642/ TVKHXHHCM / Mfn: 8320

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Truyện ngắn TP. Hồ Chí Minh 2007/ Lê Văn Thảo, Triệu Xuân ch.b. . - H. : Hội Nhà văn, 2008 . - 255 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400651/ TVKHXHHCM / Mfn: 8336

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Truyện Nôm bình dân. Q. 1 / Kiều Thu Hoạch ch.b.; Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Thị Lâm, Trần Kim Anh b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 383 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6603/ BTDTHVN / Mfn: 8490

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian; Truyện thơ; Truyện Nôm; Việt Nam
Truyện Nôm bình dân. Q. 2 / Kiều Thu Hoạch ch.b.; Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Thị Lâm, Trần Kim Anh b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 489 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6604/ BTDTHVN / Mfn: 8493

Vv 33835-Q.2/ VVANHOC / Mfn: 8603Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện thơ; Truyện Nôm; Việt Nam


Truyện Trạng Nguyên = Lai chang nguyến / Quán Vi Miên . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 271 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6591/ BTDTHVN / Mfn: 8480

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện Trạng; Việt Nam


Truyện Trạng Việt Nam: Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. Q. 1 / Triều Nguyên . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 407 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6592/ BTDTHVN / Mfn: 8479

Vv 33829-Q.1/ VVANHOC / Mfn: 8607Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian;

Tác phẩm văn học dân gian; Truyện Trạng;

Truyện cười; Việt Nam
Truyện Trạng Việt Nam: Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. Q. 2 / Triều Nguyên . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 411 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6593/ BTDTHVN / Mfn: 8483

Vv 33830-Q.2/ VVANHOC / Mfn: 8606Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian;

Tác phẩm văn học dân gian; Truyện Trạng;

Truyện cười; Việt Nam
Tục ngữ so sánh dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số Việt Nam/ Nguyễn Nghĩa Dân . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 227 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6616/ BTDTHVN / Mfn: 8498

Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian;

Tác phẩm văn học dân gian; Tục ngữ;

Dân tộc thiểu số; Dân tộc Kinh; Việt Nam

Tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ/ Lưu Khánh Thơ s.t., b.s. . - H. : Văn học, 2013 . - 751 tr.

Ký hiệu kho : VL 2201/ VVANHOC / Mfn: 8568

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Thơ; Văn xuôi;

Việt Nam
Tư tưởng tiến bộ - triết lý nhân sinh thực tiễn của nhân dân và vai trò của vè, truyện kể trong văn học dân gian/ Vũ Tô Hảo, Hà Châu . - H. : Thời đại, 2012 . - 314 tr.Ký hiệu kho : Vv 2833/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8419

Từ khoá : Văn học dân gian; Lí luận văn học dân gian;

Tác phẩm văn học dân gian; Vè; Truyện cổ tích;

Triết lý nhân sinh; Tư tưởng tiến bộ; Việt Nam
Từ điển văn học dân gian/ Nguyễn Việt Hùng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 355 tr.

Ký hiệu kho : TĐ 372/ BTDTHVN / Mfn: 8466

Từ khoá : Từ điển; Từ điển văn học; Văn học dân gian;

Việt Nam
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương