Sách mới số 03/2015


Giám sát hệ thống tài chínhtải về 447.46 Kb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích447.46 Kb.
1   2   3   4   5   6

Giám sát hệ thống tài chính: Chỉ tiêu và mô hình định lượng / Võ Trí Thành, Lê Xuân Sang ch.b. . - H. : Tri thức, 2013 . - 199 tr.

Ký hiệu kho : VB 2599, VB 2524/ TV-VKTVN / Mfn: 8521

Từ khoá : Tài chính; Hệ thống tài chính; Chỉ tiêu giám sát;

Giám sát hệ thống tài chính; Mô hình giám sát;

Việt Nam; Thế giới
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ = Agreement Between the Government of Vietnam and the Countries/territories for Avoidance of Double Taxation. T. 1 / Tổng cục Thống kê . - H. : Tài chính, 2013 . - 1527 tr.

Ký hiệu kho : VB 2533/ TV-VKTVN / Mfn: 8535

Từ khoá : Luật quốc tế; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần;

Văn bản pháp luật; Việt Nam; Thế giới


Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ = Agreement Between the Government of Vietnam and the Countries/territories for Avoidance of Double Taxation. T. 2 / Tổng cục Thống kê . - H. : Tài chính, 2013 . - 1535 tr.

Ký hiệu kho : VB 2534/ TV-VKTVN / Mfn: 8534

Từ khoá : Luật quốc tế; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần;

Văn bản pháp luật; Việt Nam; Thế giới


Hương ước và thúc ước/ Đào Huy Phụng, Trần Đình Vĩnh, Trần Quang Bình, Trần Đình Thân . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 608 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2843/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8429

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Hương ước; Thúc ước;

Thơ; Phú; Phong tục tập quán;

Văn hóa truyền thống; Việt Nam
Hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Thực hện từ 01/01/2009 / Nguyễn Thị Quỳnh . - H. : Thống kê, 2008 . - 512 tr.

Ký hiệu kho : VL 1399/ BTDTHVN / Mfn: 8495

Từ khoá : Pháp luật; Luật kinh tế; Luật kế toán;

Thuế thu nhập; 2009; Việt Nam


Khuôn khổ pháp lý về giám sát hợp nhất thị trường tài chính Việt Nam: Báo cáo nghiên cứu RS-07 . - H. : Tri thức, 2013 . - 135 tr.

Ký hiệu kho : VB 2641, VB 2652/ TV-VKTVN / Mfn: 8520

Từ khoá : Tài chính; Thị trường tài chính; Mô hình giám sát;

Giám sát thị trường tài chính; Khuôn khổ pháp lí;

Luật tài chính; Việt Nam
Luật tục Ê Đê: Tập quán Pháp/ Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn, Nguyễn Hữu Thấu s.t., gi.th., d. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 455 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2818/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8405

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Phong tục tập quán; Chế độ xã hội;

Dân tộc Ê Đê; Tây Nguyên; Miền Trung; Việt Nam


Luật tục Thái ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh, Cầm Trọng s.t., d., gi.th. . - H.: Văn hoá dân tộc, 2012 . - 1113 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2838/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8424

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Văn bản; Phong tục tập quán;

Tang lễ; Hôn lễ; Dân tộc Thái; Việt Nam


Luật tục trong xã hội Chăm/ Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang . - H. : Thanh niên, 2012 . - 280 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2801, Vv 2826/ VDIALINHANVAN /

Mfn: 8388Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Phong tục tập quán; Chế độ xã hội;

Dân tộc Chăm; Làng Hữu Đức; Xã Phước Hữu;

Huyện Ninh Phước; Tỉnh Ninh Thuận; Việt Nam
Quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo/ Đặng Xuân Phương, Nguyễn Lê Tuấn . - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014 . - 523 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400671/ TVKHXHHCM / Mfn: 8350

Từ khoá : Chủ quyền lãnh thổ; Biển; Hải đảo;

Quản lý nhà nước; Việt Nam


Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức: Kết quả khảo sát xã hội học / Ngân hàng Thế giới . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 127 tr.

Ký hiệu kho : VA 1678/ TV-VKTVN / Mfn: 8554

Từ khoá : Khảo sát xã hội học; Tham nhũng;

Phòng chống tham nhũng; Kết quả khảo sát;

Việt Nam
Văn bản quản lý nhà nước về Di sản văn hoá: Lưu hành nội bộ / Cục Di sản văn hoá . - H. : [k.nxb.], 2014 . - 532 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6606/ BTDTHVN / Mfn: 8494

Từ khoá : Pháp luật; Quản lý nhà nước; Di sản văn hóa;

Văn bản pháp luật; Việt Nam


Việt Nam học: Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 4 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 983 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400698, LSS1400697/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8376Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội thảo quốc tế; Môi trường;

Biến đổi khí hậu; Văn học; Ngôn ngữ; Nghệ thuật;

Hệ thống pháp luật; Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Quân sự

Điệp viên Z.21 kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ/ Thomas A. Bass; Đỗ Tuấn Kiệt d. . - H. : Nxb. Nhã Nam, 2014 . - 408 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400655/ TVKHXHHCM / Mfn: 8348

Từ khoá : Chiến tranh; Nhà tình báo; Nhân vật lịch sử;

Hoạt động tình báo; Kháng chiến chống Mỹ;

Phạm Xuân ẩn; Mỹ; Việt Nam
TàI liệu có nội dung tổng hợp

Đại từ điển chữ Nôm. T. 1 : Tra theo ABC / Trương Đình Tín, Lê Quý Ngưu . - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2007 . - 2643 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400669/ TVKHXHHCM / Mfn: 8360

Từ khoá : Ngôn ngữ; Từ điển; Chữ Nôm; Việt Nam
Đại tự điển Chữ Nôm. T. 2 : Tra theo bộ thủ số nét / Trương Đình Tín, Lê Quý Ngưu . - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2007 . - 2756 tr.

Mục lục tra theo nét: tr. 2407-2756Ký hiệu kho : LSS1400670/ TVKHXHHCM / Mfn: 8359

Từ khoá : Ngôn ngữ; Từ điển; Chữ Nôm; Việt Nam
Hà Tĩnh - Đất văn vật Hồng Lam/ Thái Kim Đỉnh . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013 . - 459 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400665/ TVKHXHHCM / Mfn: 8343

Từ khoá : Địa lí tự nhiên; Đời sống xã hội; Du lịch;

Lịch sử; Phong tục tập quán; Văn hoá dân gian;

Tỉnh Hà Tĩnh; Việt Nam

Sự tích thành hoàng làng ở Phú Xuyên, Hà Nội/ Trần Huy Đĩnh, Vũ Quang Liễn, Phạm Vũ Đỉnh,... s.t. . - H. : Lao động, 2011 . - 364 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2803/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8390

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện kể; Sự tích; Thành hoàng làng; Thư mục;

Thần tích; Huyện Phú Xuyên; Hà Nội; Việt Nam
Từ điển văn hoá cổ truyền dân tộc Tày/ Hoàng Quyết ch.b. . - H. : Thanh niên, 2012 . - 260 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2848/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8434

Từ khoá : Từ điển văn hóa; Văn hóa truyền thống;

Phong tục tập quán; Dân tộc Tày;

Việt Nam
Từ điển văn học dân gian/ Nguyễn Việt Hùng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 355 tr.

Ký hiệu kho : TĐ 372/ BTDTHVN / Mfn: 8466

Từ khoá : Từ điển; Từ điển văn học; Văn học dân gian;

Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 1 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 854 tr.Ký hiệu kho : LSS1400692, LSS1400691/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8363

VL 2222-T.1/ VVANHOC / Mfn: 8596

Từ khoá : Nghiên cứu lịch sử; Kỉ yếu hội thảo;

Phát triển bền vững; Việt Nam


Việt Nam học: Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 5 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 859 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400699, LSS1400700/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8375

VL 2226-T.5/ VVANHOC / Mfn: 8594

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội thảo quốc tế; Giáo dục;

Khoa học công nghệ; Nông thôn; Di cư; Đô thị hóa;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam

Việt Nam học: Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 6 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 590 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400702, LSS1400701/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8374

VL 2227-T.6/ VVANHOC / Mfn: 8590

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Nghiên cứu khu vực; Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam


Tôn giáo

Đạo thờ mẫu ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh . - H. : Thời đại, 2012 . - 368 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2851/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8437

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Phong tục tập quán; Tín ngưỡng;

Nghi lễ; Lễ hội; Tục thờ Mẫu; Việt Nam


Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian Hà Tây/ Nguyễn Hữu Thức . - H.: Văn hoá Thông tin, 2012 . - 304 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2831/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8417

Từ khoá : Phong tục tập quán; Di tích văn hóa; Lễ hội;

Tín ngưỡng; Đời sống tôn giáo; Tỉnh Hà Tây;

Hà Nội; Việt Nam
Triết học. Logic học. đạo đức học. Mĩ học. Tâm lí học

Dấn thân: Phụ nữ, công việc, và quyết tâm lãnh đạo = Lean in / Sheryl Sandberg, Nell Scovell; Trần Thị Ngân Tuyến d. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 351 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400663/ TVKHXHHCM / Mfn: 8341

Từ khoá : Bí quyết thành công ; Lãnh đạo; Phụ nữ
Sự nghèo nàn của thuyết sử luận/ Karl Popper; Chu Lan Đình d. . - H. : Tri thức, 2012 . - 273 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400676, LSS1400675/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8353Từ khoá : Tư tưởng triết học; Thuyết phản tự nhiên luận;

Thuyết sử luận; Thuyết tự nhiên luận;

Triết học phương Tây
Trang Tử tâm đắc/ Yu Dan; Lê Tiến Thành, Dương Ngọc Hân b.d.; Nguyễn Đình Phức h.đ. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012 . - 224 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400661/ TVKHXHHCM / Mfn: 8346

Từ khoá : Tư tưởng triết học ; Nhà triết học;

Trang Tử; Trung Quốc


Văn hóa. Khoa học. Giáo dục

Bản lĩnh văn hoá: Các bài viết và tiểu luận / Tô Nhuận Vỹ . - H. : Tri thức, 2014 . - 241 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400664/ TVKHXHHCM / Mfn: 8344

Từ khoá : Văn hóa nghệ thuật; Nghiên cứu văn hoá;

Lí luận văn hóa; Việt Nam


Con người, môi trường và văn hoá/ Nguyễn Xuân Kính . - H. : KHXH, 2014 . - 726 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6580/ BTDTHVN / Mfn: 8464

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Văn hóa vật chất;

Nghề truyền thống; Môi trường tự nhiên;

Môi trường xã hội; Người Việt; Việt Nam
Cổ Lũy trong luồng văn hoá biển Việt Nam/ Cao Chư s.t., b.s. . - H. : Thanh niên, 2012 . - 250 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2859/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8445

Từ khoá : Di tích văn hóa; Phong tục tập quán;

Nghề truyền thống; Nghề chài lưới; Nghề biển;

Nghi lễ; Nghệ thuật dân gian; Cổ Lũy;

Tỉnh Quảng Ngãi; Việt Nam


Di sản phương Đông = Our oriental heritage / Will Durant; Huỳnh Ngọc Chiến d. . - H. : Hồng Đức, 2014 . - 1199 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400685/ TVKHXHHCM / Mfn: 8372

Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Đời sống xã hội; Di sản văn hoá;

Văn minh; ấn Độ; Phương Đông


Đừng mơ từ bỏ sách giấy/ Jean-Claude Carrière, Umberto Eco; Hoàng Mai Anh d. . - H. : Thế giới, 2014 . - 259 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400660/ TVKHXHHCM / Mfn: 8347

Từ khoá : Sách; Sách giấy; Sách in; Xuất bản phẩm
Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác Thư viện đạt hiệu quả cao/ Qúy Lâm, Kim Phương s.t. . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 431 .

Ký hiệu kho : VL 2229/ VVANHOC / Mfn: 8597

Từ khoá : Thư viện; Công tác thư viện; Quản lí nghiệp vụ;

Tổ chức quản lí; Việt Nam


Khúc tiêu đồng: Hồi ký của một vị quan triều Nguyễn / Hà Ngại; Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Đắc Xuân h.đ. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 373 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400657/ TVKHXHHCM / Mfn: 8340

Từ khoá : Cách mạng tháng Tám; Khởi nghĩa Cần Vương;

Ghi chép lịch sử; Nhà Nguyễn; Thời kì thuộc Pháp;

Việt Nam
Lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế/ Tôn Thất Bình . - H. : Dân trí, 2010 .- 265 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2862/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8448

Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Văn hóa dân gian;

Phong tục tập quán; Đời sống văn hóa;

Lễ hội dân gian; Tỉnh Thừa Thiên Huế; Việt Nam
Một nền văn hoá biết xấu hổ: Những lời tâm huyết của các văn nghệ sĩ Nga / Lê Sơn t.d. . - H. : Văn học, 2013 . - 295 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400653/ TVKHXHHCM / Mfn: 8339

Từ khoá : Phát triển văn hóa; Xây dựng văn hóa; Nga
Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hoá dân gian Việt Nam. Q. 2 / Trần Gia Linh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 782 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6581/ BTDTHVN / Mfn: 8463

Từ khoá : Văn hoá dân gian; Nghiên cứu văn hóa dân gian;

Lí luận văn hóa dân gian; Văn học dân gian;

Nghiên cứu văn học dân gian; Việt Nam
Nguồn gốc người Việt - người Mường/ Tạ Đức . - H. : Tri thức, 2013 . - 843 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400682, LSS1400681/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8364Từ khoá : Nguồn gốc dân tộc; Lịch sử dân tộc; Người Mường;

Người Việt; Việt Nam
Những làng văn hoá văn nghệ dân gian đặc sắc tỉnh Thái Bình/ Phạm Minh Đức . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 427 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6597, Vv 6598/ BTDTHVN / Mfn: 8476

Vv 33868/ VVANHOC / Mfn: 8610Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Văn hóa truyền thống;

Văn nghệ dân gian; Làng văn hóa;

Phong tục tập quán; Nghi lễ truyền thống;

Tỉnh Thái Bình; Việt Nam


Những tiểu luận văn học và những bài viết khác/ Nguyễn Lộc . - H. : Thanh niên, 2007 . - 327 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33815/ VVANHOC / Mfn: 8567

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học;

Giáo dục đại học; Tiểu luận; Bài viết;

Trung đại; Việt Nam
Ninh Hòa những mảnh ghép văn hoá dân gian/ Nguyễn Viết Trung ch.b.; Võ Triều Dương, Đỗ Công Quý, Đỗ Độ b.s. . - H. : Lao động, 2012 .- 921 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2839/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8425

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Phong tục tập quán;

Đời sống kinh tế xã hội; Tín ngưỡng;

Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian; Hò;

Hát ru; Truyện kể; Huyện Ninh Hòa;

Tỉnh Khánh Hòa; Việt Nam
Tìm hiểu kinh tế truyền hình/ Bùi Chí Trung . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 255 tr.

Ký hiệu kho : VB 2564/ TV-VKTVN / Mfn: 8526

Từ khoá : Nghiên cứu kinh tế; Lí luận kinh tế;

Truyền hình; Việt Nam


Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng: Hình thái, đặc trưng và giá trị / Nguyễn Xuân Hương . - H. : Lao động, 2012 . - 412 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2855/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8441

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Đời sống văn hóa;

Văn hóa tâm linh; Phong tục tập quán; Tín ngưỡng;

Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng; Việt Nam

Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian Hà Tây/ Nguyễn Hữu Thức . - H.: Văn hoá Thông tin, 2012 . - 304 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2831/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8417

Từ khoá : Phong tục tập quán; Di tích văn hóa; Lễ hội;

Tín ngưỡng; Đời sống tôn giáo; Tỉnh Hà Tây;

Hà Nội; Việt Nam
Tinh hoa văn hoá Bến Tre/ Lư Hội, Xuân Quang . - H. : Lao động, 2012 .- 410 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2827/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8413

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Tín ngưỡng;

Nghề truyền thống; Làng nghề; Văn hóa ẩm thực;

Lễ hội; Trò chơi dân gian; Tỉnh Bến Tre; Việt Nam
Trò chơi dân gian. - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 471 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2814/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8401

Từ khoá : Trò chơi; Trò chơi dân gian; Trò chơi trẻ em;

Tỉnh Thừa Thiên Huế; Việt Nam


Truyền thông trực tuyến và sự phát triển của doanh nghiệp/ Lan Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 245 tr.

Ký hiệu kho : VB 2615/ TV-VKTVN / Mfn: 8528

Từ khoá : Truyền thông trực tuyến; Doanh nghiệp;

Phát triển doanh nghiệp; Định hướng phát triển;

Chiến lược truyền thông trực tuyến; Việt Nam
Văn hoá dân gian làng nghề Kiêu Kỵ/ Nguyễn Quang Lê . - H. : Văn hoá Thông tin, 2011 . - 167 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2805/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8392

Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Đời sống xã hội;

Nghề truyền thống; Văn học dân gian;

Làng Kiêu Kỵ; Xã Kiêu Kỵ; Huyện Gia Lâm;

Hà Nội; Việt Nam


Văn hoá dân gian một số tộc người/ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 448 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2852/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8438

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Đời sống kinh tế xã hội;

Văn hóa tinh thần; Hôn nhân; Gia đình; Lễ hội;

Tang lễ; Dân tộc Tày; Dân tộc Cơ Lao;

Người Cơ Lao Trắng; Dân tộc Mảng;

Dân tộc Pako; Việt Nam
Văn hoá dân gian người Việt ở Nam Bộ/ Thanh Phương, Hồ Lê, Huỳnh Lứa,... . - H. : Thời đại, 2012 . - 379 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2861/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8447

Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Văn hóa dân gian;

Phong tục tập quán; Lễ hội;

Nghệ thuật dân gian; Nghề truyền thống;

Nam Bộ; Miền Nam; Việt Nam


Văn hoá dân gian vùng ven sông Bạch Đằng: Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng/ Văn Duy, Lê Xuân Lựa . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 305 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2849/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8435

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Di tích lịch sử; Di tích văn hóa;

Phong tục tập quán; Văn hóa ẩm thực; Món ăn;

Nghề thủ công truyền thống; Huyện Thủy Nguyên;

Thành phố Hải Phòng; Việt Nam


Văn hoá lễ tục ABC/ Phạm Côn Sơn . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 1527 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2837/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8423

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Văn hóa dân tộc;

Phong tục tập quán; Nghi lễ;

Việt Nam
Văn học dân gian trong nhà trường/ Nguyễn Xuân Đức, Nguyễn Xuân Lạc . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 319 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2857/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8443

Từ khoá : Giáo dục trường phổ thông; Chương trình giảng dạy;

Giảng dạy văn học dân gian; Ca dao;

Phương pháp giảng dạy; Việt Nam
Viết các ghi chép điền dã dân tộc học/ Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz, Linda L. Shaw; Ngô Thị Phương Lan, Trương Thị Thu Hằng d. . - H. : Tri thức, 2014 . - 354 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400684/ TVKHXHHCM / Mfn: 8366

Từ khoá : Nghiên cứu dân tộc học; Ghi chép điền dã;

Phương pháp ghi chép; Ghi chép
Việt Nam học: Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 2 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 854 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400694, LSS1400693/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8362

VL 2223-T.2/ VVANHOC / Mfn: 8592

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Giao lưu văn hóa;

Phát triển kinh tế; Hội nhập kinh tế;

Phát triên bền vững; Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 5 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 859 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400699, LSS1400700/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8375

VL 2226-T.5/ VVANHOC / Mfn: 8594

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội thảo quốc tế; Giáo dục;

Khoa học công nghệ; Nông thôn; Di cư; Đô thị hóa;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 6 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 590 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400702, LSS1400701/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8374

VL 2227-T.6/ VVANHOC / Mfn: 8590

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Nghiên cứu khu vực; Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam


Văn học

Bài Chòi xứ Quảng/ Đinh Thị Hựu, Trương Đình Quang s.t., b.s. . - H. : Lao động, 2012 . - 227 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2815/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8402

Từ khoá : Âm nhạc dân gian; Văn học dân gian;

Tác phẩm văn học dân gian; Dân ca;

Bài chòi; Miền Trung; Việt Nam


Bảo bối Thượng Hải = Shanghai Baby / Vệ Tuệ; Xuân Oanh d. . - H. : Văn học, 2007 . - 383 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400646/ TVKHXHHCM / Mfn: 8328

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Trung Quốc
Biên niên hoạt động văn học Hội Nhà văn Việt Nam. T. 1 : 1957-1975 / Lại Nguyên Ân, Trần Thiện Khanh, Đoàn ánh Dương b.s. . - H. : Hội Nhà văn, 2013 . - 1120 tr.

Ký hiệu kho : VL 2202/ VVANHOC / Mfn: 8569

Từ khoá : Lịch sử văn học; Hoạt động văn học;

Hội nhà văn; 1957-1975; Việt Nam


Bột mì vĩnh cửu/ Alexander Romanovich Belyaev; Lê Khánh Tường, Phạm Đăng Quế d. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013 . - 120 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400629/ TVKHXHHCM / Mfn: 8317

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Nga
Ca dao kháng chiến và ca dao về nghề nghiệp ở Hà Nội/ Nguyễn Nghĩa Dân, Võ Văn Trực s.t., b.s., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2011 . - 391 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2807/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8394

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Ca dao; Hà Nội; Việt Nam


Cao Tiến Lê: Truyện ngắn chọn lọc / Cao Tiến Lê; Khánh Vân b.t. . - H. : Thanh niên, 2013 . - 355 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400647/ TVKHXHHCM / Mfn: 8327

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Câu đố Thai ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng: Dưới góc nhìn thi pháp thể loại / Trần Phỏng Diều, Trần Minh Thương s.t., gi.th. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 223 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6618/ BTDTHVN / Mfn: 8506

Từ khoá : Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học dân gian;

Câu đố; Huyện Mỹ Xuyên; Tỉnh Sóc Trăng;

Việt Nam
Cây bút truyện ngắn xuất sắc Nam Bộ đầu thế kỷ XX/ Trần Quang Nghiệp; Trần Văn Trọng s.t., b.s. . - H. : Văn học, 2013 . - 255 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400632/ TVKHXHHCM / Mfn: 8313

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam

Chàng Amã Chisa: Akhàt Jucar Raglai. Q. 1 / Trần Kiêm Hoàng, Chamaliaq Riya Tiẻnq . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 422 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6568/ BTDTHVN / Mfn: 8456

Vv 33825-Q.1/ VVANHOC / Mfn: 8598Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện cổ tích; Dân tộc Raglai; Miền Trung;

Việt Nam
Chàng Amã Chisa: Akhàt Jucar Raglai. Q. 2 / Trần Kiêm Hoàng, Chamaliaq Riya Tiẻnq . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 378 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33828-Q.2/ VVANHOC / Mfn: 8608

Vv 6569/ BTDTHVN / Mfn: 8457Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Truyện cổ tích; Dân tộc Raglai; Việt Nam
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương