Sách mới số 03/2015


Nghi lễ tang ma và bài ca chỉ đường trong tang lễ nhóm Mông Đỏ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biêntải về 447.46 Kb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích447.46 Kb.
1   2   3   4   5   6

Nghi lễ tang ma và bài ca chỉ đường trong tang lễ nhóm Mông Đỏ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên/ Kháng A Tu, Lầu Thị Mại, Chu Thuỳ Liên . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 191 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6587/ BTDTHVN / Mfn: 8485

Vv 33853/ VVANHOC / Mfn: 8620Từ khoá : Phong tục tập quán; Tang lễ; Nghi lễ; Bài cúng;

Thơ; Người Mông Đỏ; Dân tộc Mông;

Huyện Mường Chà; Tỉnh Điện Biên; Việt Nam
Nghi lễ vòng đời người vòng đời cây lúa của người Raglai/ Nguyễn Thế Sang . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 503 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6573/ BTDTHVN / Mfn: 8462

Vv 33864/ VVANHOC / Mfn: 8624Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Nghi lễ vòng đời;

Dân tộc Raglai; Việt Nam


Nguồn gốc người Việt - người Mường/ Tạ Đức . - H. : Tri thức, 2013 . - 843 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400682, LSS1400681/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8364Từ khoá : Nguồn gốc dân tộc; Lịch sử dân tộc;

Người Mường; Người Việt; Việt Nam


Người Mường ở Hòa Bình/ Trần Từ . - H. : Thời đại, 2012 . - 535 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2836/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8422

Từ khoá : Đời sống xã hội; Đời sống văn hóa;

Phong tục tập quán; Trang phục; Văn hóa tinh thần;

Dân tộc Mường; Tỉnh Hòa Bình; Việt Nam
Người Rục ở Việt Nam/ Võ Xuân Trang . - H. : Thanh niên, 2012 . - 239 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2856/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8442

Từ khoá : Đời sống kinh tế; Văn hóa vật chất;

Văn hóa tinh thần; Đời sống xã họi;

Phong tục tập quán; Người Rục;

Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam


Nhà cổ truyền của người Cơ-Tu và người Thái: Nhà Gươl của người Cơ-Tu, Nhà sàn cổ người Thái Sơn La / Đinh Hồng Hải, Vương Trung . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 298 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2847/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8433

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đời sống kinh tế xã hội;

Nhà ở; Nhà cổ truyền; Dân tộc Cơ Tu; Dân tộc Thái;

Việt Nam
Nhân học & cuộc sống: Tuyển tập chuyên khảo số 01 / Hội Dân tộc học và Nhân học thành phố Hồ Chí Minh . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014 . - 340 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400683/ TVKHXHHCM / Mfn: 8365

Từ khoá : Dân tộc học; Nhân học; Tôn giáo; Tín ngưỡng;

Văn hoá dân tộc; Việt Nam


Những làng văn hoá văn nghệ dân gian đặc sắc tỉnh Thái Bình/ Phạm Minh Đức . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 427 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6597, Vv 6598/ BTDTHVN / Mfn: 8476

Vv 33868/ VVANHOC / Mfn: 8610Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Văn hóa truyền thống;

Văn nghệ dân gian; Làng văn hóa;

Phong tục tập quán; Nghi lễ truyền thống;

Tỉnh Thái Bình; Việt Nam


Ninh Hòa những mảnh ghép văn hoá dân gian/ Nguyễn Viết Trung ch.b.; Võ Triều Dương, Đỗ Công Quý, Đỗ Độ b.s. . - H. : Lao động, 2012 .- 921 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2839/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8425

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Phong tục tập quán;

Đời sống kinh tế xã hội; Tín ngưỡng;

Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Hò; Hát ru; Truyện kể; Huyện Ninh Hòa;

Tỉnh Khánh Hòa; Việt Nam
Phong tục - tín ngưỡng dân gian làng biển Đông Tác/ Lê Thế Vịnh, Nguyễn Hoài Sơn s.t., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2011 . - 263 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2824/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8411

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đời sống kinh tế xã hội;

Tín ngưỡng; Tục thờ cúng; Làng Đông Tác;

Phường Phú Lâm; Thành phố Tuy Hòa;

Tỉnh Phú Yên; Việt Nam


Phong tục miền Nam/ Vương Đằng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 506 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400686/ TVKHXHHCM / Mfn: 8368

Từ khoá : Đời sống xã hội; Phong tục tập quán;

Miền Nam; Việt Nam


Phong tục sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh của người Dao Tuyển: Xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai / Lê Thành Nam ch.b.; Đặng Văn Dồn, Bàn Văn Yên, Triệu Văn Quẩy s.t., d. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 203 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6585/ BTDTHVN / Mfn: 8475

Vv 33854/ VVANHOC / Mfn: 8619Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Nghi lễ dân gian;

Tục sinh đẻ; Người Dao Tuyển; Xã Long Phúc;

Huyện Bảo Yên; Tỉnh Lào Cai; Việt Nam
Phong tục tập quán một số dân tộc thiểu số/ Ninh Văn Hiệp, Tuấn Dũng, Hoàng Quyết,... s.t., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 687 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2819/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8406

Từ khoá : Văn hóa vật chất; Văn hóa tinh thần;

Phong tục tập quán; Tục sinh đẻ; Hôn lễ;

Lễ tết; Gia đình; Dân tộc thiểu số; Việt Nam


Sản phẩm ngũ cốc và nghề mắm truyền thống ở Quảng Bình/ Nguyễn Văn Tăng s.t., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2011 . - 279 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2821/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8408

Từ khoá : Kinh tế nông nghiệp; Đời sống kinh tế; Ngũ cốc;

Sản phẩm ngũ cốc; Nghề truyền thống; Nghề mắm;

Tỉnh Quảng Bình; Việt Nam
Sử thi Chăm. Q. 1 / Inrasara, Phan Đăng Nhật . - H. : KHXH, 2014 . - 521 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33850-Q.1/ VVANHOC / Mfn: 8621

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Dân tộc Chăm; Sử thi; Việt Nam


Sự biểu tỏ trong cách nói, kiểu cười của người Nam Bộ/ Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 193 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6579/ BTDTHVN / Mfn: 8471

Từ khoá : Ngôn ngữ; Phương ngữ; Ngôn ngữ giao tiếp;

Người Nam Bộ; Miền Nam; Việt Nam


Sự phát triển của làng nghề La Phù/ Tạ Long ch.b.; Trần Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Thanh Bình b.s. . - H. : Thời đại, 2012 . - 294 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2834/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8420

Từ khoá : Nghề truyền htống; Làng nghề; Lịch sử phát triển;

Đời sống kinh tế xã hội; Văn hóa truyền thống;

Làng La Phù; Huyện Hoài Đức; Tỉnh Hà Tây;

Hà Nội; Việt Nam


Tập tục truyền thống của người Bơhnar Kriêm/ Yang Danh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 335 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2822/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8409

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đời sống kinh tế xã hội;

Gia đình; Lễ hội; Người Bơhnar Kriêm;

Tỉnh Bình Định; Việt Nam
Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng: Hình thái, đặc trưng và giá trị / Nguyễn Xuân Hương . - H. : Lao động, 2012 . - 412 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2855/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8441

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Đời sống văn hóa;

Văn hóa tâm linh; Phong tục tập quán;

Tín ngưỡng; Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng;

Việt Nam


Tín ngưỡng trong sinh hoạt văn hoá dân gian/ Ngô Đức Thịnh . - H. : Thời đại, 2012 . - 591 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2797/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8384

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Tín ngưỡng;

Phong tục tập quán; Tôn giáo; Việt Nam


Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian Hà Tây/ Nguyễn Hữu Thức . - H.: Văn hoá Thông tin, 2012 . - 304 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2831/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8417

Từ khoá : Phong tục tập quán; Di tích văn hóa; Lễ hội;

Tín ngưỡng; Đời sống tôn giáo; Tỉnh Hà Tây;

Hà Nội; Việt Nam
Tinh hoa văn hoá Bến Tre/ Lư Hội, Xuân Quang . - H. : Lao động, 2012 .- 410 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2827/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8413

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Tín ngưỡng;

Nghề truyền thống; Làng nghề; Văn hóa ẩm thực;

Lễ hội; Trò chơi dân gian; Tỉnh Bến Tre; Việt Nam
Trang phục các tộc người thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Tày - Thái, Kađai/ Đỗ Thị Hòa . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 678 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2853/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8439

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đời sống vật chất;

Trang phục; Dân tộc thiểu số; Việt Nam


Trang phục cổ truyền và hoa văn trên vải các dân tộc Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh, Diệp Trung Bình, Lương Thanh Sơn, Sakaya . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 907 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2840/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8426

Từ khoá : Trang phục; Trang phục dân tộc; Hoa văn;

Dân tộc thiểu số; Việt Nam


Trang phục truyền thống các tộc người nhóm ngôn ngữ Nam Đảo và việc bảo tồn giá trị văn hoá trang phục/ Ma Ngọc Dung . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 410 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6574/ BTDTHVN / Mfn: 8465

Từ khoá : Trang phục; Trang phục truyền thống;

Hoa văn; Dân tộc thiểu số; Việt Nam


Tri thức dân gian chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và trẻ em người Phù Lá, Bắc Hà, Lào Cai/ Chảo Chử Chấn . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 201 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6584/ BTDTHVN / Mfn: 8474

Vv 33855/ VVANHOC / Mfn: 8618Từ khoá : Phong tục tập quán; Chăm sóc sức khỏe;

Sức khỏe sinh sản; Phụ nữ; Trẻ em; Người Phù Lá;

Huyện Bắc Hà; Tỉnh Lào Cai; Việt Nam
Tri thức dân gian về cúng chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em của người Dao Tuyển ở Lào Cai/ Nguyễn Thị Minh Tú, Triệu Văn Quẩy . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 253 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6583/ BTDTHVN / Mfn: 8473

Vv 33856/ VVANHOC / Mfn: 8617Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Nghi lễ cúng;

Bài cúng; Người Dao Tuyển; Dân tộc Dao;

Tỉnh Lào Cai; Việt Nam
Trò chơi dân gian. - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 471 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2814/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8401

Từ khoá : Trò chơi; Trò chơi dân gian; Trò chơi trẻ em;

Tỉnh Thừa Thiên Huế; Việt Nam


Từ điển văn hoá cổ truyền dân tộc Tày/ Hoàng Quyết ch.b. . - H. : Thanh niên, 2012 . - 260 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2848/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8434

Từ khoá : Từ điển văn hóa; Văn hóa truyền thống;

Phong tục tập quán; Dân tộc Tày; Việt Nam


Văn hoá - xã hội Bình Định/ Đinh Bá Hòa . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 302 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2792/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8379

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đời sống văn hóa;

Đời sống xã hội; Văn hóa ẩm thực; Nhà ở;

Trang phục; Tôn giáo; Tín ngưỡng;

Tỉnh Bình Định; Việt Nam


Văn hoá ẩm thực người Sán Dìu/ Diệp Trung Bình . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 218 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2799/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8386

Từ khoá : ẩm thực; Văn hóa ẩm thực; Người Sán Dìu;

Miền Bắc; Việt Nam


Văn hoá ẩm thực người Việt đồng bằng sông Cửu Long/ Trần Phỏng Diều . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 223 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6575/ BTDTHVN / Mfn: 8461

Vv 33867/ VVANHOC / Mfn: 8611Từ khoá : ẩm thực; Văn hoá ẩm thực; Món ăn;

Đồng bằng sông Cửu Long; Việt Nam


Văn hoá ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam: Khảo cứu phong tục và tri thức dân gian về cỗ, lễ vật trong lễ tết, lễ hội Việt Nam / Nguyễn Quang Lê s.t., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 432 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2842/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8428

Từ khoá : ẩm thực; Văn hóa ẩm thực; Phong tục tập quán;

Lễ hội; Lễ vật; Dân tộc thiểu số; Việt Nam


Văn hoá dân gian Hòa Vang/ Võ Văn Hòe . - H. : Dân trí, 2012 . - 792 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2854/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8440

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đời sống kinh tế xã hội;

Nghề thủ công truyền thống; Lễ hội;

Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Văn nghệ dân gian; Huyện Hòa Vang;

Thành phố Đà Nẵng; Việt Nam
Văn hoá dân gian huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ/ Dương Huy Thiện ch.b.; Đặng Văn Nhâm, Trần Văn Thục, Châu Hương, Quỳnh Hoa b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 551 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2850/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8436

Từ khoá : Văn hóa tinh thần; Phong tục tập quán; Lễ hội;

Tác phẩm văn học; Tục ngữ; Ca dao; Hát ví; Hát vè;

Truyện dân gian; Huyện Tam Nông; Tỉnh Phú Thọ;

Việt Nam
Văn hoá dân gian Kinh Môn/ Phạm Văn Duy . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 227 tr.Ký hiệu kho : Vv 33875/ VVANHOC / Mfn: 8626

Từ khoá : Phong tục tập quán; Nghề truyền thống;

Đời sống xã hội; Ngôn ngữ; Tín ngưỡng;

Huyện Kinh Môn; Tỉnh Hải Dương; Việt Nam

Văn hoá dân gian làng Đại Lan/ Trần Văn Mỹ . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 274 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6576/ BTDTHVN / Mfn: 8467

Vv 33874/ VVANHOC / Mfn: 8627Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Lễ hội; Luật lệ;

Hương ước; Làng Đại Lan; Xã Duyên Hà;

Huyện Thanh Trì; Hà Nội; Việt Nam
Văn hoá dân gian làng nghề Kiêu Kỵ/ Nguyễn Quang Lê . - H. : Văn hoá Thông tin, 2011 . - 167 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2805/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8392

Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Đời sống xã hội;

Nghề truyền thống; Văn học dân gian;

Làng Kiêu Kỵ; Xã Kiêu Kỵ; Huyện Gia Lâm;

Hà Nội; Việt Nam


Văn hoá dân gian một số tộc người/ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 448 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2852/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8438

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Đời sống kinh tế xã hội;

Văn hóa tinh thần; Hôn nhân; Gia đình; Lễ hội;

Tang lễ; Dân tộc Tày; Dân tộc Cơ Lao;

Người Cơ Lao Trắng; Dân tộc Mảng;

Dân tộc Pako; Việt Nam
Văn hoá dân gian người Cống tỉnh Điện Biên. Q. 3 / Chu Thuỳ Liên, Đặng Thị Oanh, Lại Quang Trung . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 379 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6588/ BTDTHVN / Mfn: 8487

Từ khoá : Phong tục tập quán; Văn hóa vật chất;

Văn hóa tinh thần; Tín ngưỡng; Tôn giáo;

Dân tộc Cống; Tỉnh Điện Biên; Việt Nam
Văn hoá dân gian người Sán Chí ở tỉnh Thái Nguyên/ Trần Văn ái . - H.: Văn hoá dân tộc, 2011 . - 215 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2794/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8381

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Tín ngưỡng; Lễ hội;

Văn học dân gian; Nghệ thuật dân gian;

Người Sán Chí; Dân tộc Sán Chay;

Tỉnh Thái Nguyên; Việt Nam


Văn hoá dân gian người Tày - Nùng ở Cao Bằng: Công trình xuất bản theo dự án văn nghệ dân gian Việt Nam 2009 / Triệu Thị Mai . - H. : Lao động, 2012 . - 772 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2795/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8382

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Văn hóa truyền thống; Nghi lễ;

Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Bài cúng; Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng;

Tỉnh Cao Bằng; Việt Nam


Văn hoá dân gian người Việt ở Nam Bộ/ Thanh Phương, Hồ Lê, Huỳnh Lứa,... . - H. : Thời đại, 2012 . - 379 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2861/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8447

Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Văn hóa dân gian;

Phong tục tập quán; Lễ hội; Nghệ thuật dân gian;

Nghề truyền thống; Nam Bộ; Miền Nam; Việt Nam
Văn hoá dân gian vùng ven sông Bạch Đằng: Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng/ Văn Duy, Lê Xuân Lựa . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 305 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2849/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8435

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Di tích lịch sử; Di tích văn hóa;

Phong tục tập quán; Văn hóa ẩm thực;

Món ăn; Nghề thủ công truyền thống;

Huyện Thủy Nguyên; Thành phố Hải Phòng;

Việt Nam
Văn hoá dân gian xã Diên An/ Chu Xuân Bình . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 107 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6577/ BTDTHVN / Mfn: 8468

Vv 33862/ VVANHOC / Mfn: 8625Từ khoá : Phong tục tập quán; Văn hóa vật chất;

Văn hóa tinh thần; Xã Diên An;

Huyện Diên Khánh; Tỉnh Khánh Hòa; Việt Nam
Văn hoá làng Gò Bồi/ Nguyễn Phúc Liêm . - H. : Lao động, 2011 . - 324 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2806/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8393

Từ khoá : Đời sống văn hóa; Phong tục tập quán; ẩm thực;

Nghề thủ công truyền thống; Nghệ thuật dân gian;

Làng Gò Bồn; Xã Phước Hòa; Huyện Duy Phước;

Tỉnh Bình Định; Việt Nam


Văn hoá lễ tục ABC/ Phạm Côn Sơn . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 1527 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2837/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8423

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Văn hóa dân tộc;

Phong tục tập quán; Nghi lễ; Việt Nam


Văn hoá văn nghệ dân gian ở huyện Hưng Hà/ Phạm Minh Đức, Lưu Đức Lượng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 409 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6578/ BTDTHVN / Mfn: 8470

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Lễ hội;

Tác phẩm văn học dân gian; Truyện kể;

Truyền thuyết; Tục ngữ; Ca dao; Huyện Hưng Hà;

Tỉnh Thái Bình; Việt Nam


Văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông/ Đỗ Hồng Kỳ . - H. : Lao động, 2012 .- 385 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2791/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8378

Từ khoá : Văn học dân gian; Lí luận văn học dân gian;

Nghiên cứu văn học dân gian; Đời sống văn hóa;

Đời sống xã hội; Phong tục tập quán; Dân tộc Ê Đê;

Dân tộc Mơ Nông; Việt Nam


Viết các ghi chép điền dã dân tộc học/ Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz, Linda L. Shaw; Ngô Thị Phương Lan, Trương Thị Thu Hằng d. . - H. : Tri thức, 2014 . - 354 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400684/ TVKHXHHCM / Mfn: 8366

Từ khoá : Nghiên cứu dân tộc học; Ghi chép điền dã;

Phương pháp ghi chép; Ghi chép


KHảO Cổ HọC
Gốm cổ và hoa văn trên trang phục của người Chăm/ Đinh Bá Hòa, Trương Hiến Mai . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 423 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2858/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8444

Từ khoá : Gốm cổ Champa; Khu lò gốm; Di chỉ khảo cổ;

Hoa văn trang trí; Trang phục; Dân tộc Chăm;

Tỉnh Bình Định; Miền Trung; Việt Nam


Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2012/ Viện Khảo cổ học . - H.: KHXH ;, 2013 . - 823 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400687/ TVKHXHHCM / Mfn: 8369

Từ khoá : Khảo cổ; Di chỉ khảo cổ; Công tác khảo cổ;

2012; Việt Nam


KHOA HọC Tự NHIÊN. KHKT. KHCN. Y Tế. địA Lí
Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa/ Nguyễn Đình Đầu . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . 367 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400689/ TVKHXHHCM / Mfn: 8371

Từ khoá : Chủ quyền lãnh thổ; Chủ quyền biển đảo;

Địa lí tự nhiên; Quần đảo Hoàng Sa;

Quần đảo Trường Sa; Biển Đông; Việt Nam
Địa chí văn hoá dân gian Cẩm Khê/ Hội Văn nghệ dân gian Phú Thọ . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 181 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2811/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8398

Từ khoá : Địa chí; Phong tục tập quán; Lễ hội;

Nghề truyền thống; Trò chơi dân gian;

Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

HuyệnCẩm Khê; Tỉnh Phú Thọ; Việt Nam


Địa danh chí An Giang xưa và nay/ Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : Thời đại, 2012 . - 232 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2800/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8387

Từ khoá : Địa danh; Nghiên cứu địa danh;

Lịch sử địa danh; Tỉnh An Giang;

Việt Nam
Địa danh Yên Bái sơ khảo/ Hoàng Việt Quân s.t. . - H. : Lao động, 2012 .- 359 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2804/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8391

Từ khoá : Địa danh; Nghiên cứu địa danh;

Lịch sử địa danh; Di tích lịch sử;

Tỉnh Yên Bái; Việt Nam
Địa lý biển Đông với Hoàng Sa - Trường Sa/ Vũ Hữu San . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 393 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400662/ TVKHXHHCM / Mfn: 8334

Từ khoá : Địa lí tự nhiên; Chủ quyền lãnh thổ;

Quần đảo Hoàng Sa; Quần đảo Trường Sa;

Biển Đông; Việt Nam
Tri thức dân gian trong việc tự bảo vệ sức khoẻ cho mình/ Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 267 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6582/ BTDTHVN / Mfn: 8472

Vv 33860/ VVANHOC / Mfn: 8613Từ khoá : Y học dân tộc; Chăm sóc sức khỏe; Việt Nam
Việt Nam Quốc hiệu và cương vực: Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu . - In lần 3 . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013 . - 205 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400688/ TVKHXHHCM / Mfn: 8367

Từ khoá : Quốc hiệu; Cương vực; Tư liệu lịch sử;

Chủ quyền lãnh thổ; Quần đảo Hoàng Sa;

Quần đảo Trường Sa; Việt Nam

KINH Tế

Bán khống: thảm hoạ kinh tế đậm chất tài chính nhất trong lịch sử phố Wall/ Michael Lewis; Bích Ngọc, Anh Tú d. . - H. : Lao động Xã hội, 2014.- 435 tr.

Ký hiệu kho : VB 2646/ TV-VKTVN / Mfn: 8550

Từ khoá : Khủng hoảng kinh tế; Khủng hoảng tài chính;

Tài chính; Thị trường tài chính; Mỹ


Báo cáo kinh tế vĩ mô 2013: Thách thức còn ở phía trước / Uỷ ban Kinh tế Quốc hội . - H. : Tri thức, 2014 . - 295 tr.

Ký hiệu kho : VB 2600, VB 2601/ TV-VKTVN / Mfn: 8511

Từ khoá : Kinh tế vĩ mô; Tình hình kinh tế; Phân tích kinh tế;

Báo cáo; 2013; Việt Nam


Bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Hạ Thị Thiều Dao ch.b.; Lê Thị Mỹ Ngọc, Lại Văn Tài, Phạm Thị Tuyết Trinh,... b.s. . - TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2013 . - 234 tr.

Ký hiệu kho : VB 2595/ TV-VKTVN / Mfn: 8529

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Kinh tế vĩ mô; Bất ổn kinh tế;

Chính sách kinh tế; Việt Nam


Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển/ Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu . - H. : Giao thông vận tải, 2012 . - 196 tr.

Ký hiệu kho : VB 2550/ TV-VKTVN / Mfn: 8540

Từ khoá : Biến đổi khí hậu; Kinh tế biển;

Sinh kế ven biển; Việt Nam; Thế giới


Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII/ Nguyễn Thanh Nhã; Nguyễn Nghị d. . - H. : Tri thức, 2013 . - 486 tr.

Ký hiệu kho : VB 2622, VB 2635/ TV-VKTVN / Mfn: 8515

Từ khoá : Nghiên cứu kinh tế; Lịch sử kinh tế; Nông nghiệp;

Phát triển kinh tế; Đô thị hóa; Thương mại;

Thế kỉ 17; Thế kỉ 18; Việt Nam
Các giải pháp chủ yếu để Hà Nội cơ bản hoàn thành công nghiệp hoá theo hướng hiện đại vào năm 2018/ Nguyễn Đình Dương, Nguyễn Thành Công ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 395 tr.

Ký hiệu kho : VB 2584/ TV-VKTVN / Mfn: 8553

Từ khoá : Công nghiệp hoá; Hiện đại hoá; Chính sách kinh tế;

Phát triển kinh tế; Giải pháp phát triển; Hà Nội;

Việt Nam
Các quy định về tài chính, cấu trúc thị trường tài chính và hiệu quả của chính sách tiền tệ tại Việt Nam/ Võ Trí Thành, Nguyễn Anh Dương, Đinh Thu Hằng . - H. : Tri thức, 2013 . - 156 tr.

Ký hiệu kho : VB 2588, VB 2650/ TV-VKTVN / Mfn: 8519

Từ khoá : Tài chính; Thị trường tài chính; Tiền tệ;

Chính sách tiền tệ; Việt Nam


Cẩm nang xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam-Châu Phi/ Vụ Thị trường Châu Phi, Tây á, Nam á . - H. : Công thương, 2013 . - 242 tr.

Ký hiệu kho : VB 2605/ TV-VKTVN / Mfn: 8545

Từ khoá : Quan hệ kinh tế quốc tế; Thương mại quốc tế;

Xuất nhập khẩu; Hàng hóa; Thị trường Châu Phi;

Việt Nam; Châu Phi
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương