Sách mới số 03/2015tải về 447.46 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích447.46 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Thông báo sách mới nhập Số 03/2015


Sách mới số 03/2015


Chính trị

Ba mô hình lý thuyết và quan điểm của Đảng ta hiện nay về quan hệ quốc tế/ Vũ Thế Hiệp . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 159 tr.

Ký hiệu kho : VB 2540/ TV-VKTVN / Mfn: 8557

Từ khoá : Lý thuyết chính trị; Quan điểm chính trị;

Đảng Cộng sản; Quan hệ quốc tế;

Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam
Các giải pháp chủ yếu để Hà Nội cơ bản hoàn thành công nghiệp hoá theo hướng hiện đại vào năm 2018/ Nguyễn Đình Dương, Nguyễn Thành Công ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 395 tr.

Ký hiệu kho : VB 2584/ TV-VKTVN / Mfn: 8553

Từ khoá : Công nghiệp hoá; Hiện đại hoá; Chính sách kinh tế;

Phát triển kinh tế; Giải pháp phát triển; Hà Nội;

Việt Nam
Các quy định về tài chính, cấu trúc thị trường tài chính và hiệu quả của chính sách tiền tệ tại Việt Nam/ Võ Trí Thành, Nguyễn Anh Dương, Đinh Thu Hằng . - H. : Tri thức, 2013 . - 156 tr.

Ký hiệu kho : VB 2588, VB 2650/ TV-VKTVN / Mfn: 8519

Từ khoá : Tài chính; Thị trường tài chính;

Tiền tệ; Chính sách tiền tệ; Việt Nam


Chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc: Sách tham khảo nội bộ / Sở Thụ Long, Kim Uy ch.b.; Hoàng Như Lý, Nguyễn Hoà Khánh, Nguyễn Trí Hiệp,...d. . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 622 tr.

Ký hiệu kho : VB 2621/ TV-VKTVN / Mfn: 8563

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Chiến lược ngoại giao; Trung Quốc


Chính sách thương mại đối với sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam/ Trần Hoàng Long . - H. : Công thương, 2012 . - 264 tr.

Ký hiệu kho : VB 2603/ TV-VKTVN / Mfn: 8544

Từ khoá : Chính sách kinh tế; Chính sách thương mại;

Công nghiệp; Ngành công nghiệp; Việt Nam


Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 227 tr.

Ký hiệu kho : VB 2543/ TV-VKTVN / Mfn: 8561

Từ khoá : Môi trường; Xã hội học môi trường;

Bảo vệ môi trường; Bảo vệ tài nguyên;

Biến đổi khí hậu; Đảng Cộng sản;

Bài viết; Việt Nam


Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thủ đô Hà Nội theo hướng hiệu quả và bền vững: Cơ sở khoa học - thực trạng định hướng đến năm 2020 / Ngô Thắng Lợi, Bùi Đức Tuân ch.b. . - H. : Nxb. Hà Nội, 2013 . - 239 tr.

Ký hiệu kho : VB 2589/ TV-VKTVN / Mfn: 8524

Từ khoá : Tăng trưởng kinh tế; Mô hình tăng trưởng kinh tế;

Chính sách kinh tế; 2020; Hà Nội; Việt Nam


Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa/ Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 412 tr.

Ký hiệu kho : VB 2566/ TV-VKTVN / Mfn: 8556

Từ khoá : Doanh nghiệp; Doanh nghiệp nhà nước;

Tái cấu trúc doanh nghiệp; Kinh tế thị trường;

Định hướng xã hội chủ nghĩa; Chính sách kinh tế;

Vai trò nhà nước; Việt Nam


Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Lý luận và thực tiễn / Phùng Xuân Nhạ ch.b. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 343 tr.

Ký hiệu kho : VB 2596/ TV-VKTVN / Mfn: 8527

Từ khoá : Vốn đầu tư; Đầu tư nước ngoài; Chính sách kinh tế;

Chính sách đầu tư; Chính sách FDI; Việt Nam
Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc/ Hội đồng Lý luận Trung ương . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 439 tr.

Ký hiệu kho : VB 2529/ TV-VKTVN / Mfn: 8560

Từ khoá : Phát triển kinh tế xã hội; Phát triển bền vững;

Kỉ yếu; Hội thảo; Việt Nam; Trung Quốc


Hiểu thế giới: Các mối quan hệ quốc tế = Comprendre le monde / Pascal Boniface; Ngô Hữu Long d.; Phùng Tố Tâm b.t. . - TP. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2014 . - 350 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400654/ TVKHXHHCM / Mfn: 8345

Từ khoá : Đối ngoại; Quan hệ quốc tế; Toàn cầu hóa; Thế giới
Kinh tế Việt Nam 2013, triển vọng 2014: Nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược. Diễn đàn kinh tế mùa thu 2013 / Uỷ ban Kinh tế Quốc hội . - H.: Tri thức, 2013 . - 661 tr.

Ký hiệu kho : VB 2593, VB 2626/ TV-VKTVN / Mfn: 8516

Từ khoá : Phân tích kinh tế; Đánh giá kinh tế; Dự báo kinh tế;

Chính sách kinh tế; 2013; 2014; Việt Nam


Kinh tế Việt Nam năm 2013: Tái cơ cấu nền kinh tế một năm nhìn lại. Diễn đàn kinh tế mùa xuân / Uỷ ban Kinh tế Quốc hội . - H. : Tri thức, 2013. - 670 tr.

Ký hiệu kho : VB 2537/ TV-VKTVN / Mfn: 8514

Từ khoá : Tái cơ cấu kinh tế; Phát triển kinh tế; Tài chính;

Doanh nghiệp; Chính sách kinh tế; 2013; Việt Nam


Lạm phát mục tiêu và hàm ý đối với khuôn khổ chính sách tiền tệ ở Việt Nam/ Tô ánh Dương ch.b. . - H. : Tri thức, 2012 . - 179 tr.

Ký hiệu kho : VB 2536, VB 2649/ TV-VKTVN / Mfn: 8513

Từ khoá : Tài chính; Lạm phát; Chính sách tiền tệ;

Cơ chế lạm phát mục tiêu; Việt Nam


Một Đông Nam á: Vận mệnh chung, tương lai chung. Sách tham khảo / M. Rajaretnam, Thái Quang Trung; Minh Hải, Minh Thu, Hoàng Linh d. . - H.: Chính trị quốc gia, 2013 . - 643 tr.

Ký hiệu kho : VB 2555/ TV-VKTVN / Mfn: 8565

Từ khoá : Tổ chức quốc tế; Quá trình phát triển;

Hợp tác quốc tế; Hợp tác khu vực;

Bài viết; Báo cáo; ASEAN; Đông Nam á


Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức. - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 218 tr.

Ký hiệu kho : VB 2606/ TV-VKTVN / Mfn: 8564

Từ khoá : An sinh xã hội; Phúc lợi xã hội;

Chính sách phát triển; Bảo hiểm xã hội;

Bảo hiểm hưu trí; Việt Nam; Đức
Phương thức đối tác công-tư (PPP): Kinh nghiệm quốc tế và khuôn khổ thể chế tại Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu RS-09 . - H. : Tri thức, 2014 . - 222 tr.

Ký hiệu kho : VB 2640/ TV-VKTVN / Mfn: 8510

Từ khoá : Cơ sở hạ tầng; Phát triển cơ sở hạ tầng;

Phương thức đối tác công tư; PPP;

Thể chế PPP; Việt Nam
Trung Quốc đối mặt với những điểm nóng lý luận/ Cục Lý luận - Ban Tuyên truyền Trung ương . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 435 tr.

Ký hiệu kho : VB 2544/ TV-VKTVN / Mfn: 8562

Từ khoá : Tình hình nội bộ; Chính sách đối nội;

Đảng Cộng sản; Chế độ xã hội chủ nghĩa;

Đời sống kinh tế xã hội; Đời sống văn hóa;

Trung Quốc


Về an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020/ Mai Ngọc Cường ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 275 tr.

Ký hiệu kho : VB 2545/ TV-VKTVN / Mfn: 8558

Từ khoá : An sinh xã hội; Chính sách an sinh xã hội;

Mô hình an sinh xã hội; Hệ thống an sinh xã hội;

2012-2020; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 7 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 639 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400704, LSS1400703/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8373Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế;

Quan hệ quốc tế; Tư liệu lịch sử;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 4. Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 7 : Quan hệ quốc tế của Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 639 tr.

Ký hiệu kho : VL 2228-T.7/ VVANHOC / Mfn: 8595

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế;

Quan hệ quốc tế; Tư liệu lịch sử;

Kỉ yếu; Hội thảo; Việt Nam

Chủ nghĩa mác lênin

Ba mô hình lý thuyết và quan điểm của Đảng ta hiện nay về quan hệ quốc tế/ Vũ Thế Hiệp . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 159 tr.

Ký hiệu kho : VB 2540/ TV-VKTVN / Mfn: 8557

Từ khoá : Lý thuyết chính trị; Quan điểm chính trị;

Đảng Cộng sản; Quan hệ quốc tế;

Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam
Hồ Chí Minh toàn tập. T. 1 : 1912-1924 / Hồ Chí Minh . - Xb. lần 3 . - H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 575 tr.

Ký hiệu kho : VL 2205-T.1/ VVANHOC / Mfn: 8572

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1912-1924; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 2 : 1924-1929 . - Xb. lần 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 6475 tr.

Ký hiệu kho : VL 2206-T.2/ VVANHOC / Mfn: 8573

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1924-1929; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 3 : 1930-1945 . - Xb. lần 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 699 tr.

Ký hiệu kho : VL 2207-T.3/ VVANHOC / Mfn: 8574

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1930-1945; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 4 : 1945-1946 . - Xb. lần 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 651 tr.

Ký hiệu kho : VL 2208-T.4/ VVANHOC / Mfn: 8575

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1945-1946; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 6 : 1949-1950 . - Xb. lần 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 619 tr.

Ký hiệu kho : VL 2210-T.6/ VVANHOC / Mfn: 8577

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1949-1950; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 7 : 1951-1952 . - Xb. lần 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 663 tr.

Ký hiệu kho : VL 2211-T.7/ VVANHOC / Mfn: 8578

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1951-1952; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 8 : 1953-1954 . - Xb. lần 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 630 tr.

Ký hiệu kho : VL 2212-T.8/ VVANHOC / Mfn: 8579

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1953-1954; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 9 : 1954-1955 . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 591 tr.

Ký hiệu kho : VL 2213-T.9/ VVANHOC / Mfn: 8580

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1954-1955; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 10 : 1955-1957 . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị quốc gia-Sự thật, 2011 . - 703 tr.

Ký hiệu kho : VL 2214-T.10/ VVANHOC / Mfn: 8581

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1955-1957; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 11 : 1957-1958 . - Xb. lần 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 683 tr.

Ký hiệu kho : VL 2215-T.11/ VVANHOC / Mfn: 8582

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1957-1958; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 12 : 1959-1960 . - Xb. lần 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 829 tr.

Ký hiệu kho : VL 2216-T.12/ VVANHOC / Mfn: 8583

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1959-1960; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 13 : 1961-1962 . - Xb. lần 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 611 tr.

Ký hiệu kho : VL 2217-T.13/ VVANHOC / Mfn: 8584

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1961-1962; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 14 : 1963-1965 . - Lần thứ 3 . - H. : Chính trị quốc gia-Sự thật, 2011 . - 822 tr.

Ký hiệu kho : VL 2218-T.14/ VVANHOC / Mfn: 8585

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1963-1965; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh toàn tập. T. 15 : 1966-1969 . - Xb. lần 3 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 765 tr.

Ký hiệu kho : VL 2219-T.15/ VVANHOC / Mfn: 8586

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Toàn tập;

1966-1969; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Tác phẩm văn của Hồ Chí Minh cẩm nang của cách mạng Việt Nam/ Hà Minh Đức . - H. : Đại học Quốc gia, 2014 . - 332 tr.

Ký hiệu kho : VL 2220/ VVANHOC / Mfn: 8588

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác phẩm;

Văn chính luận; Truyện ngắn; Truyện kí;

Hồ Chí Minh; Việt Nam
Dân tộc học
100 câu hỏi đáp về người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh/ Phan Thị Yến Tuyết, Cao Tự Thanh . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ, 2013 . - 419 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400065, LSS1400659/ TVKHXHHCM /

Mfn: 8338Từ khoá : Đời sống xã hội; Điều kiện xã hội;

Phong tục tập quán; Người Hoa;

Thành phố Hồ Chí Minh; Việt Nam

Con ngựa trong văn hoá người Hmông - Bắc Hà - Lào Cai/ Vũ Thị Trang . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 186 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6586/ BTDTHVN / Mfn: 8488

Vv 33870/ VVANHOC / Mfn: 8609Từ khoá : Phong tục tập quán; Văn hoá dân gian;

Hình tượng con ngựa; Dân tộc H'mông;

Huyện Bắc Hà; Tỉnh Lào Cai; Việt Nam
Con người, môi trường và văn hoá/ Nguyễn Xuân Kính . - H. : KHXH, 2014 . - 726 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6580/ BTDTHVN / Mfn: 8464

Vv 33866/ VVANHOC / Mfn: 8612Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Văn hóa vật chất;

Nghề truyền thống; Môi trường tự nhiên;

Môi trường xã hội; Người Việt; Việt Nam
Cổ Lũy trong luồng văn hoá biển Việt Nam/ Cao Chư s.t., b.s. . - H. : Thanh niên, 2012 . - 250 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2859/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8445

Từ khoá : Di tích văn hóa; Phong tục tập quán;

Nghề truyền thống; Nghề chài lưới; Nghề biển;

Nghi lễ; Nghệ thuật dân gian; Cổ Lũy;

Tỉnh Quảng Ngãi; Việt Nam


Dân tộc Sán Dìu ở Bắc Giang/ Ngô Văn Trụ, Nguyễn Xuân Cần ch.b. . - H. : Thời đại, 2012 . - 424 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2860/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8446

Từ khoá : Văn hóa vật chất; Văn hóa tinh thần;

Phong tục tập quán; Tín ngưỡng;

Dân tộc Sán Dìu; Tỉnh Bắc Giang;

Việt Nam
Di sản phương Đông = Our oriental heritage / Will Durant; Huỳnh Ngọc Chiến d. . - H. : Hồng Đức, 2014 . - 1199 tr.Ký hiệu kho : LSS1400685/ TVKHXHHCM / Mfn: 8372

Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Đời sống xã hội;

Di sản văn hoá; Văn minh; ấn Độ;

Phương Đông


Di sản văn hoá phi vật thể của người Thái ở Mai Châu/ Nguyễn Hữu Thức . - H. : Lao động, 2012 . - 284 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2832/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8418

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Di sản văn hóa;

Văn hóa phi vật thể; Tín ngưỡng; Nghi lễ;

Lễ hội; Văn học dân gian; Truyện kể; Dân ca;

Dân tộc Thái; Huyện Mai Châu; Tỉnh Hoà Bình;

Việt Nam
Di sản văn hoá văn nghệ dân gian Hội An/ Trần Văn An . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 414 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33859/ VVANHOC / Mfn: 8614

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Văn hóa vật chất; Tục lệ;

Phong tục tập quán; Tín ngưỡng dân gian; Hội An;

Văn nghệ dân gian; Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam
Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn (1802-1945) = The great Vietnamese ceremonial costumes of the Nguyễn dynasty / Trần Đình Sơn . - H. : Hồng Đức, 2013 . - 266 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400690/ TVKHXHHCM / Mfn: 8370

Từ khoá : Trang phục; Lễ phục; Phong tục tập quán;

Nhà Nguyễn; 1802-1945; Việt Nam


Đạo thờ mẫu ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh . - H. : Thời đại, 2012 . - 368 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2851/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8437

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Phong tục tập quán; Tín ngưỡng;

Nghi lễ; Lễ hội; Tục thờ Mẫu; Việt Nam


Đặc điểm văn hoá đồng bằng sông Cửu Long/ Trần Phỏng Diều b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 335 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6619/ BTDTHVN / Mfn: 8507

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Đặc điểm văn hóa;

Văn hóa vật chất; Văn hóa tinh thần;

Đồng bằng sông Cửu Long; Miền Nam; Việt Nam
Đến với văn hoá Việt Mường trên đất Tổ Phú Thọ/ Nguyễn Khắc Xương, Nguyễn Hữu Nhàn . - H. : Lao động, 2012 . - 462 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2841/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8427

Từ khoá : Đời sống văn hóa; Đời sống kinh tế;

Đời sống xã hội; Phong tục tập quán;

Tín ngưỡng dân gian; Người Mường;

Tỉnh Phú Thọ; Việt Nam


Gốm cổ và hoa văn trên trang phục của người Chăm/ Đinh Bá Hòa, Trương Hiến Mai . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 423 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2858/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8444

Từ khoá : Gốm cổ Champa; Khu lò gốm; Di chỉ khảo cổ;

Hoa văn trang trí; Trang phục; Dân tộc Chăm;

Tỉnh Bình Định; Miền Trung; Việt Nam
Hội làng quê đi từ đất tổ/ Nguyễn Khắc Xương . - H. : Lao động, 2011 . - 640 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2809/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8396

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Phong tục tập quán;

Lễ hội; Hội làng; Việt Nam


Hương ước và thúc ước/ Đào Huy Phụng, Trần Đình Vĩnh, Trần Quang Bình, Trần Đình Thân . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 608 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2843/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8429

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Hương ước; Thúc ước; Thơ; Phú;

Phong tục tập quán; Văn hóa truyền thống;

Việt Nam
Khám xúng phi tai (Lời tiễn hồn người chết lên trời)của người Thái Trắng ở Lai Châu. Q. 1 / Đỗ Thị Tấc . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 559 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6570/ BTDTHVN / Mfn: 8458

Vv 33840-Q.1/ VVANHOC / Mfn: 8631Từ khoá : Phong tục tập quán; Tang lễ; Nghi thức tang lễ;

Bài cúng; Dân tộc Thái; Người Thái Trắng;

Tỉnh Lai Châu; Việt Nam
Khám xúng phi tai (Lời tiễn hồn người chết lên trời)của người Thái Trắng ở Lai Châu. Q. 2 / Đỗ Thị Tấc . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 559 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6571/ BTDTHVN / Mfn: 8459

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tang lễ; Nghi thức tang lễ;

Bài cúng; Dân tộc Thái; Người Thái Trắng;

Tỉnh Lai Châu; Việt Nam

Khám xúng phi tai (Lời tiễn hồn người chết lên trời)của người Thái Trắng ở Lai Châu. Q. 3 / Đỗ Thị Tấc . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 555 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6572/ BTDTHVN / Mfn: 8460

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tang lễ; Nghi thức tang lễ;

Bài cúng; Dân tộc Thái; Người Thái Trắng;

Tỉnh Lai Châu; Việt Nam
Lễ hội Bắc Giang/ Ngô Văn Trụ ch.b.; Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng b.s. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2011 . - 823 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2810/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8397

Từ khoá : Phong tục tập quán; Văn hóa truyền thống;

Lễ hội; Tỉnh Bắc Giang; Việt Nam


Lễ hội cổ truyền ở Hưng Yên: Sự biến đổi hiện nay/ Hoàng Mạnh Thắng- H. : Lao động, 2012 . - 377 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2817/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8404

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng;

Lễ hội; Tỉnh Hưng Yên; Việt Nam


Lễ hội của người Chăm/ Sakaya . - H. : KHXH, 2014 . - 606 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33826/ VVANHOC / Mfn: 8600

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đời sống xã hội;

Lễ hội; Dân tộc Chăm; Việt Nam


Lễ hội dân gian dân tộc Tày: Lễ cấp sắc Pụt Tày, Lễ hội Lồng Tồng của người Tày ở Lạng Sơn / Hoàng Văn Páo, Cao Thị Hải . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 595 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2844/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8430

Từ khoá : Phong tục tập quán; Lễ hội; Nghi lễ; Bài khấn;

Dân tộc Tày; Tỉnh Lạng Sơn; Tỉnh Bắc Kạn;

Việt Nam
Lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế/ Tôn Thất Bình . - H. : Dân trí, 2010 .- 265 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2862/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8448

Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Văn hóa dân gian;

Phong tục tập quán; Đời sống văn hóa;

Lễ hội dân gian; Tỉnh Thừa Thiên Huế; Việt Nam

Luật tục Ê Đê: Tập quán Pháp/ Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn, Nguyễn Hữu Thấu s.t., gi.th., d. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 455 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2818/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8405

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Phong tục tập quán;

Chế độ xã hội; Dân tộc Ê Đê; Tây Nguyên;

Miền Trung; Việt Nam
Luật tục Thái ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh, Cầm Trọng s.t., d., gi.th. . - H.: Văn hoá dân tộc, 2012 . - 1113 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2838/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8424

Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Văn bản; Phong tục tập quán;

Tang lễ; Hôn lễ; Dân tộc Thái; Việt Nam


Luật tục trong xã hội Chăm/ Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang . - H. : Thanh niên, 2012 . - 280 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2801, Vv 2826/ VDIALINHANVAN /

Mfn: 8388Từ khoá : Luật tục; Tục lệ; Phong tục tập quán; Chế độ xã hội;

Dân tộc Chăm; Làng Hữu Đức; Xã Phước Hữu;

Huyện Ninh Phước; Tỉnh Ninh Thuận; Việt Nam
Nghề biển truyền thống ở một số tỉnh ven biển Việt Nam/ Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Xuân Phong b.s. . - H. : Thanh niên, 2012 . - 262 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2829/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8415

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Tục thờ cúng;

Nghề truyền thống; Nghề lưới đăng;

Nghề đánh bắt thủy sản; Tỉnh Khánh Hòa;

Tỉnh Trà Vinh; Việt Nam


Nghề cổ nước Việt/ Vũ Từ Trang . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 286 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2820/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8407

Từ khoá : Nghề truyền thống; Nghề thủ công;

Nghề thủ công truyền thống; Việt Nam


Nghề truyền thống ở Hội An/ Trần Văn An . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 264 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2796/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8383

Từ khoá : Nghề thủ công; Nghề thủ công truyền thống;

Hội An; Tỉnh Quảng Namg; Việt Nam


Nghề truyền thống ở một số địa phương/ Trần Hùng, Lường Song Toàn, Nguyễn Chí Trung,... s.t. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 479 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2808/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8395

Từ khoá : Nghề truyền thống; Nghề thủ công;

Nghề thủ công truyền thống; Việt Nam


Nghề và làng nghề truyền thống/ Xuân Thiêm, Đỗ Duy Văn, Nguyễn Xuân . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 511 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2846/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8432

Từ khoá : Nghề truyền thống; Làng nghề;

Làng nghề truyền thống; Tỉnh Hưng Yên;

Tỉnh Bình Định; Tỉnh Biên Hòa; Việt Nam
Nghi lễ gia đình của người Tày Mường ở Nghệ An/ Lê Hải Đăng . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 . - 422 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33823/ VVANHOC / Mfn: 8602

Từ khoá : Phong tục tập quán; Văn hóa tinh thần;

Nghi lễ; Nghi lễ gia đình; Nhóm Tày Mường;

Tỉnh Nghệ An; Việt Nam
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương