SÁch mới số 02/2015


Kết quả chủ yếu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 tỉnh Hà Tĩnhtải về 0.49 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Kết quả chủ yếu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 tỉnh Hà Tĩnh/ Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh . - H. : Thống kê, 2013 . - 383 tr.

Ký hiệu kho : TK 0480/ TV-VKTVN / Mfn: 8220

Từ khoá : Kết quả điều tra; Số liệu thống kê; Nông nghiệp;

Nông thôn; Thuỷ sản; 2011; Tỉnh Hà Tĩnh;

Việt Nam
Kết quả chủ yếu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 tỉnh Hưng Yên/ Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên . - H. : Thống kê, 2012. - 206 tr.

Ký hiệu kho : TK 0467/ TV-VKTVN / Mfn: 8221

Từ khoá : Kết quả điều tra; Số liệu thống kê; Nông nghiệp;

Nông thôn; Thuỷ sản; 2011; Tỉnh Hưng Yên;

Việt Nam
Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011= Results of the 2011 Rural, Agricultural and Fishery Census. T. 1 / Tổng cục Thống kê . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 387 tr.

Ký hiệu kho : TK 0502/ TV-VKTVN / Mfn: 8217

Từ khoá : Kết quả điều tra; Số liệu thống kê; Nông nghiệp;

Nông thôn; Thuỷ sản; 2011; Việt Nam


Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 tỉnh Hải Dương/ Cục Thống kê tỉnh Hải Dương . - H. : Thống kê, 2012 . - 181 tr.

Ký hiệu kho : TK 0466/ TV-VKTVN / Mfn: 8224

Từ khoá : Kết quả điều; Số liệu thống kê; Nông nghiệp;

Nông thôn; Thuỷ sản; 2011; Tỉnh Hải Dương;

Việt Nam
Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 tỉnh Sóc Trăng/ Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng . - H. : Thống kê, 2012 . - 291 tr.

Ký hiệu kho : TK 0469/ TV-VKTVN / Mfn: 8222

Từ khoá : Kết quả điều tra; Số liệu thống kê; Nông nghiệp;

Nông thôn; Thuỷ sản; 2011; Tỉnh Sóc Trăng;

Việt Nam
Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 tỉnh Thừa Thiên Huế/ Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế . - H. : Thống kê, 2012 . - 750 tr.

Ký hiệu kho : TK 0470/ TV-VKTVN / Mfn: 8223

Từ khoá : Kết quả điều tra; Số liệu thống kê; Nông nghiệp;

Nông thôn; Thuỷ sản; 2011; Tỉnh Thừa Thiên Huế;

Việt Nam
Khái niệm và quản lý rủi ro: Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển/ Đỗ Hoài Nam . - H. : [k.nxb.], 2014 . - 387 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2888/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8056

Từ khoá : Phát triển kinh tế xã hội; Rủi ro; Quản lí rủi ro; Phương pháp luận; Việt Nam
Khoá... để vận hành hiệu quả hơn/ Đặng Đức Thành . - H. : Thanh niên, 2014 . - 173 tr.

Ký hiệu kho : VB 2633, VB 2636/ TV-VKTVN / Mfn: 8229

Từ khoá : Tham nhũng; Phòng chống tham nhũng;

Giải pháp; Việt Nam


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Tác động của những nhân tố văn hoá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá . - TP. Hồ Chí Minh : [k.nxb.], 2005 . - 245 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400572/ TVKHXHHCM / Mfn: 7999

Từ khoá : Nhân tố tác động; Văn hoá; Phát triển kinh tế xã hội;

Công nghiệp hoá; Hiện đại hoá; Kỉ yếu;

Đồng bằng sông Cửu Long; Việt Nam
Lối sống và tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế/ Doãn Chính ch.b.; Nguyễn Thế Nghĩa, Trương Văn Chung b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 735 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6500, Vv 6501/ BTDTHVN / Mfn: 8129

Từ khoá : Đời sống xã hội; Lối sống; Tư duy;

Hội nhập quốc tế; Người Việt;

Đông Nam Bộ; Miền Nam; Việt Nam
Mấy suy nghĩ về văn hoá - từ truyền thống đến đương đại/ Nguyễn Thị Chiến . - H. : Lao động, 2013 . - 219 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6511/ BTDTHVN / Mfn: 8136

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Bản sắc văn hoá;

Phụ nữ; Việt Nam


Những điểm chung về tình dục: Các nguyên tắc cơ bản khi làm việc về tình dục/ Hoàng Tú Anh, Trần Mạnh Hải, Vũ Song Hà b.d. . - H. : Thế giới, 2006 . - 28 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400568/ TVKHXHHCM / Mfn: 7997

Từ khoá : Xã hội học giới tính; Tình dục;

Giáo dục tình dục; Sức khoẻ tình dục


Những thay đổi trong văn hoá và tôn giáo của Đông Nam Á/ Niels Mulder; Đông Hương d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2014 . - 302 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6542, Vv 6543/ BTDTHVN / Mfn: 8166

Từ khoá : Đời sống chính trị; Đời sống văn hoá;

Đời sống xã hội; Philippine; Ấn Độ; Thái Lan


Phát triển bền vững văn hoá vùng Trung Bộ: Thực trạng, vấn đề và giải pháp / Hà Đình Thành ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 334 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6509/ BTDTHVN / Mfn: 8134

Từ khoá : Phát triển văn hoá; Phát triển bền vững;

Chính sách văn hoá; 2001-2010; 2011-2020;

Miền Trung; Việt Nam
Phụ nữ Việt Nam từ góc nhìn văn hoá/ Trần Quốc Vượng . - H. : Văn hoá Thông tin: Viện Văn hoá, 2013 . - 257 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6554, Vv 6555/ BTDTHVN / Mfn: 8173

Từ khoá : Văn hoá truyền thông; Bản sắc văn hoá;

Phụ nữ; Vai trò phụ nữ; Việt Nam


Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững/ Đặng Thị Hoa ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 363 tr.

Ký hiệu kho : VL 2024, VL 2025/ BTDTHVN / Mfn: 8162

Từ khoá : Nghiên cứu xã hội học; Quản lí xã hội;

Dân tộc thiểu số; Phát triển bền vững;

Việt Nam
Quốc gia khởi nghiệp: Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel= Start-up nation : The story of Israel's economic miracle / Dan Senor, Saul Singer; Trí Vương d. . - H. : Thế giới, 2014 . - 427 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400602/ TVKHXHHCM / Mfn: 8027

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Phát triển xã hội; Đột phá kinh tế;

Chính sách phát triển; Chính sách kinh tế; Israel


Thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản tỉnh Bình Định 01/7/2011/ Bùi Phước Hải ch.b. . - H. : Thống kê, 2013 . - 656 tr.

Ký hiệu kho : TK 0500/ TV-VKTVN / Mfn: 8226

Từ khoá : Kết quả điều tra; Số liệu thống kê; Nông nghiệp;

Nông thôn; Thuỷ sản; 2011; Tỉnh Bình Định;

Việt Nam
Tóm tắt báo cáo hội thảo Nông thôn trong quá trình chuyển đổi/ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 105 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400564/ TVKHXHHCM / Mfn: 7996

Từ khoá : Nông thôn; Xã hội học nông thôn;

Kinh tế nông nghiệp; Chuyển đổi kinh tế;

Báo cáo; Hội thảo; Việt Nam; Báo cáo
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 tỉnh Quảng Trị/ Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị . - H. : Thống kê, 2012 . - 305 tr.

Ký hiệu kho : TK 0478/ TV-VKTVN / Mfn: 8225

Từ khoá : Kết quả điều tra; Số liệu thống kê; Nông nghiệp;

Nông thôn; Thuỷ sản; 2011; Tỉnh Quảng Trị;

Việt Nam
Truyền thông dân số với người nông dân vùng Châu thổ sông Hồng trong thời kỳ đổi mới/ Trương Xuân Trường . - H. : KHXH, 2009 . - 199 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6534/ BTDTHVN / Mfn: 8154

Từ khoá : Dân số; Truyền thông đại chúng;

Truyền thông dân số; Kênh truyền thông;

Nông dân; Đồng bằng sông Hồng; Việt Nam
Tư tưởng Việt Nam thời Trần/ Trần Thuận . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014 . - 293 tr.

Ký hiệu kho : VL 2028, VL 2029/ BTDTHVN / Mfn: 8164

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Đời sống kinh tế xã hội;

Tư tưởng chính trị; Nhà Trần; Trung đại;

Việt Nam
Văn hoá, môi trường, lễ nghi và sức khoẻ ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học / A. Terry Rambo, Lương Văn Hy, Shaun Malarney . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014 . - 224 tr.

Ký hiệu kho : VL 2006/ BTDTHVN / Mfn: 8149

Từ khoá : Môi trường; Phong tục tập quán; Nghi lễ;

Đời sống văn hoá; Cộng đồng nông dân;

Sức khỏe; Việt Nam
Văn hoá và lối sống đô thị Việt Nam: Một cách tiếp cận / Trương Minh Dục, Lê Văn Định ch.b.; Đoàn Tuấn Anh b.s. . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 671 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6494/ BTDTHVN / Mfn: 8125

Từ khoá : Đô thị; Lối sống đô thị; Văn hoá đô thị;

Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. Hà Nội, ngày 26-28/11/2012. T. 3 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 882 tr.Ký hiệu kho : VL 2034/ BTDTHVN / Mfn: 8178

Từ khoá : Phát triển xã hội; Quản lí xã hội;

Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế;

Dân tộc; Tôn giáo; Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. Hà Nội, ngày 26-28/11/2012. T. 5 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 859 tr.

Ký hiệu kho : VL 2036/ BTDTHVN / Mfn: 8180

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Khoa học công nghệ; Đô thị hoá; Di cư; Nông thôn;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 3 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 882 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2892/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8060

Từ khoá : Phát triển xã hội; Quản lí xã hội;

Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế;

Dân tộc; Tôn giáo; Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 4 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 983 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2893/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8061

VL 2035/ BTDTHVN / Mfn: 8179Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Môi trường;

Biến đổi khí hậu; Ngôn ngữ; Nghệ thuật;

Hệ thống pháp luật; Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam


Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 5 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 895 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2894/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8062

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Khoa học công nghệ; Nông thôn; Di cư; Đô thị hoá;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Xã hội học gia đình/ Martine Segalen; Phan Ngọc Hà d. . - H. : Thế giới, 2013 . - 539 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400607/ TVKHXHHCM / Mfn: 8040

Từ khoá : Gia đình; Xã hội học gia đình; Biến đổi gia đình;

Chức năng gia đình; Thế giới


Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2013 trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế/ Viện Khoa học lao động và xã hội . - H. : Lao động, 2013 . - 149 tr.

Ký hiệu kho : VA 1687, VA 1686/ TV-VKTVN / Mfn: 8235

Từ khoá : Xã hội học lao động; Lao động; Thị trường lao động;

Việc làm; 2013; Việt Nam
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 08/04/151   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương