SÁch mới số 02/2015


Văn hoá thờ Nữ thần - Mẫu ở Việt Nam và Châu Átải về 0.49 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Văn hoá thờ Nữ thần - Mẫu ở Việt Nam và Châu Á: Bản sắc và giá trị / Ngô Đức Thịnh ch.b. . - H. : Thế giới, 2013 . - 904 tr.

Ký hiệu kho : VL 2013/ BTDTHVN / Mfn: 8143

Từ khoá : Phong tục tập quán; Văn hoá; Tín ngưỡng; Thờ Mẫu;

Thờ Nữ thần; Đạo Mẫu; Bản sắc văn hoá;

Giá trị văn hoá; Việt Nam; Châu Á
TRIẾT HỌC. LOGIC HỌC. ĐẠO ĐỨC HỌC. MĨ HỌC. TÂM LÍ HỌC

Nhân học tản mặc/ Cừu Bái Nhiên; Vũ Thị Ngọc Bích d. . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011 . - 319 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400578/ TVKHXHHCM / Mfn: 8003

Từ khoá : Tư tưởng triết học; Triết học con người; Nhân học;

Nho giáo; Cổ đại; Hiện đại; Trung Quốc


Những nghiên cứu tâm lý học/ Đỗ Long . - H. : Chính trị quốc gia, 2007 .- 473 tr.

Ký hiệu kho : VL 2010/ BTDTHVN / Mfn: 8141

Từ khoá : Nghiên cứu tâm lí học; Tâm lí học nhân cách;

Tâm lí học dân tộc; Tâm lí học nông dân;

Tâm lí học lãnh đạo; Tâm lí học quản lí tiêu dùng
5 tư duy cho tương lai = Five Minds For the Future / Howard Gardner; Đặng Nguyễn Hiếu Trung, Tô Tưởng Quỳnh d. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012 . - 253 tr.

Ký hiệu kho : VB 2612/ TV-VKTVN / Mfn: 8241

Từ khoá : Triết học con người; Tư duy; Nhận thức con người

VĂN HÓA. KHOA HỌC. GIÁO DỤC

Biến đổi về xã hội và văn hoá ở các làng quê trong quá trình đô thị hoá tại Hà Nội/ Trần Thị Hồng Yến . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 315 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6502, Vv 6503/ BTDTHVN / Mfn: 8130

Từ khoá : Đô thị hoá; Biến đổi xã hội; Biến đổi văn hoá;

Hà Nội; Việt NamBiểu tượng văn hoá ở làng quê Việt Nam/ Phạm Đức Dương, Phạm Thanh Tịnh, Trần Thị Ngân b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 427 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6556, Vv 6557/ BTDTHVN / Mfn: 8174

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Bản sắc văn hoá;

Làng quê; Việt Nam


Công giáo trong văn hoá Việt Nam/ Nguyễn Hồng Dương . - Tb. lần 1 theo bản in năm 2001 . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 348 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6516/ BTDTHVN / Mfn: 8139

Từ khoá : Công giáo; Nghi lễ công giáo; Đời sống tôn giáo;

Đời sống văn hoá; Việt Nam


Di sản tên Nôm các làng văn hoá dân gian Việt Nam/ Trần Gia Linh s.t., b.s. . - H. : Dân trí, 2010 . - 392 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2789/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8123

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Văn hoá dân gian;

Tên làng; Tên Nôm; Việt Nam


Đông Phương luận/ Edward W. Said; Lưu Đoàn Huynh, Phạm Xuân Ri, Trần Văn Tụy d.; Trần Tiễn Cao Đăng h.đ. . - H. : Tri thức, 2014 . - 527 tr.

Ký hiệu kho : VL 2015, VL 2016/ BTDTHVN / Mfn: 8145

Từ khoá : Nghiên cứu khu vực; Đông Phương học;

Lịch sử văn hoá; Tình hình chính trị;

Trung Đông; Phương Đông
Giá trị văn hoá Việt Nam: Truyền thống và biến đổi / Ngô Đức Thịnh ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 471 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6506/ BTDTHVN / Mfn: 8132

Từ khoá : Lí luận văn hoá; Giá trị văn hoá; Văn hoá vật chất;

Văn hoá tinh thần; Văn hoá truyền thống; Việt Nam


Hành trình về làng Việt cổ. T. 2 : Các làng quê tiêu biểu xứ Nam / Bùi Xuân Đính ch.b.; Trần Thị Vân Anh, Dương Minh Đức, Nguyễn Lan Hương b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin; Viện Văn hoá, 2013 . - 672 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6514, Vv 6515/ BTDTHVN / Mfn: 8138

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Lịch sử văn hoá;

Phong tục tập quán; Đời sống kinh tế xã hội;

Tín ngưỡng; Làng Việt cổ; Việt Nam

Hành trình về phương Đông = Life and teaching of the masters of the far east / Baird T. Spalding; AnleBooks d. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 771 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400575/ TVKHXHHCM / Mfn: 7993

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Nhận thức thế giới;

Nghiên cứu tôn giáo; Huyền học;

Ghi chép văn học; Ấn Độ
Học giả Đào Duy Anh/ Lê Xuân Kiêu, Kiều Mai Sơn b.s. . - H. : Văn học, 2014 . - 398 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400609/ TVKHXHHCM / Mfn: 8030

Từ khoá : Văn hoá dân tộc; Nhà văn hoá; Nhà sử học; Bài viết;

Bài nghiên cứu; Đào Duy Anh; Việt Nam


Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2011 = Results of Tourist Expenditure Survey in 2011 / Tổng cục Thống kê . - H. : Thống kê, 2012 . - 224 tr.

Ký hiệu kho : TK 0460/ TV-VKTVN / Mfn: 8184

Từ khoá : Du lịch; Khách du lịch; Điều tra chi tiêu;

Kết quả điều tra; Số liệu thống kê; Việt Nam


Khảo sát văn hoá truyền thống làng Cổ Bôn/ Trần Thị Liên, Phạm Minh Trị . - H. : KHXH, 2005 . - 193 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6530/ BTDTHVN / Mfn: 8152

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Dòng họ; Phong tục tập quán;

Lễ hội; Văn học dân gian; Làng Cổ Bôn;

Tỉnh Thanh Hoá; Việt Nam
Không gian văn hoá Việt Nam: Tiểu vùng văn hoá Duyên Hải Nam Trung Bộ: Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận / Hà Nguyễn . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 210 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6537/ BTDTHVN / Mfn: 8157

Từ khoá : Không gian văn hoá; Bản sắc văn hoá;

Di sản văn hoá; Đời sống kinh tế xã hội;

Đời sống tôn giáo; Tín ngưỡng; Tỉnh Khánh Hoà;

Tỉnh Ninh Thuận; Tỉnh Bình Thuận; Việt NamKhông gian văn hoá Việt Nam: Tiểu vùng văn hoá xứ Quảng: Quảng Nam- Đà Nẵng - Quảng Ngãi / Hà Nguyễn . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 273 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6538, Vv 6539/ BTDTHVN / Mfn: 8158

Từ khoá : Không gian văn hoá; Bản sắc văn hoá;

Di sản văn hoá; Đời sống kinh tế xã hội;

Đời sống tôn giáo; Tín ngưỡng; Tỉnh Quảng Nam;

Thành phố Đà Nẵng; Tỉnh Quảng Ngãi; Việt Nam


Khuyến học & luận và bình: Cuốn sách đã thay đổi cách suy nghĩ, học tập của toàn người Nhật / Fukuzawa Yukichi; Chương Thâu d. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 260 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400592/ TVKHXHHCM / Mfn: 8018

Từ khoá : Giáo dục; Tư tưởng giáo dục; Cải cách giáo dục;

Chính sách giáo dục; Nhật Bản; Sách tham khảo


Lễ hội dân gian làng hát môn/ Phạm Lan Oanh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 165 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2759/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8093

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Phong tục tập quán; Di tích lịch sử;

Lễ hội; Tín ngưỡng; Làng Hát Môn;

Huyện Phúc Thọ; Hà Nội; Việt Nam
Lời người Man di hiện đại: Phong tục và thiết chế của người An - nam / Nguyễn Văn Vĩnh; Nguyễn Lân Bình, Nguyễn Lân Thắng ch.b. . - H. : Tri thức, 2013 . - 223 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400623/ TVKHXHHCM / Mfn: 8048

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Phong tục tập quán; Văn hoá làng;

Đời sống xã hội; Người An Nam; Việt Nam


Lý thuyết đa hệ thống trong nghiên cứu văn hoá, văn chương/ Itamar Even Zohar; Trần Hải Yến, Nguyễn Đào Nguyên d. . - H. : Thế giới, 2014 .- 485 tr.

Ký hiệu kho : VL 2190, VL 2189/ VVANHOC / Mfn: 8284

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lí luận văn học;

Văn học dịch; Nghiên cứu văn hoá; Việt Nam


Mấy suy nghĩ về văn hoá - từ truyền thống đến đương đại/ Nguyễn Thị Chiến . - H. : Lao động, 2013 . - 219 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6511/ BTDTHVN / Mfn: 8136

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Bản sắc văn hoá;

Phụ nữ; Việt Nam


Một nền văn hoá văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú: Sách tham khảo / Hà Minh Đức . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 400 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33799/ VVANHOC / Mfn: 8299

Từ khoá : Văn hoá; Văn nghệ; Lí luận văn hoá;

Văn hoá dân tộc; Bản sắc văn hoá; Việt Nam


Nghệ thuật truyền thống Đông Nam Á/ Nguyễn Phan Thọ . - Tb. lần 2 . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 359 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6495/ BTDTHVN / Mfn: 8126

Từ khoá : Lịch sử nghệ thuật; Nghệ thuật truyền thống;

Loại hình nghệ thuật; Đông Nam Á


Nguồn gốc người Việt - người Mường/ Tạ Đức . - H. : Tri thức, 2013 . - 843tr.

Ký hiệu kho : VL 2011, VL 2012/ BTDTHVN / Mfn: 8142

Từ khoá : Người Việt; Người Mường; Nguồn gốc dân tộc;

Lịch sử dân tộc; Việt Nam


Phát triển bền vững văn hoá vùng Trung Bộ: Thực trạng, vấn đề và giải pháp / Hà Đình Thành ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 334 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6509/ BTDTHVN / Mfn: 8134

Từ khoá : Phát triển văn hoá; Phát triển bền vững;

Chính sách văn hoá; 2001-2010; 2011-2020;

Miền Trung; Việt Nam
Phụ nữ Việt Nam từ góc nhìn văn hoá/ Trần Quốc Vượng . - H. : Văn hoá Thông tin: Viện Văn hoá, 2013 . - 257 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6554, Vv 6555/ BTDTHVN / Mfn: 8173

Từ khoá : Văn hoá truyền thông; Bản sắc văn hoá;

Phụ nữ; Vai trò phụ nữ; Việt Nam


Quả Còn của người Thái Đen ở Mường Thanh/ Tòng Văn Hân . - H. : Thời đại, 2013 . - 207 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2772/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8106

Từ khoá : Phong tục tập quán; Trò chơi dân gian; Quả còn;

Tín ngưỡng dân gian; Người Thái Đen;

Mường Thanh; Thành phố Điện Biên Phủ;

Tỉnh Lai Châu; Việt Nam


Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế/ Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn ch.b. . - Xb. lần 2, có sửa chữa bổ sung- H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 551 tr.

Ký hiệu kho : VL 2009/ BTDTHVN / Mfn: 8140

Từ khoá : Quản lí văn hoá; Xây dựng văn hoá;

Hội nhập quốc tế; Đổi mới xã hội;

Việt Nam; Thế giới
Trảng Bàng phương chí: Lịch sử, văn hoá vùng đất và con người nam Tây Ninh / Vương Công Đức . - H. : Tri thức, 2014 . - 803 tr.

Ký hiệu kho : VL 2026, VL 2027/ BTDTHVN / Mfn: 8163

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Lịch sử văn hoá; Di tích văn hoá;

Phong tục tập quán; Lễ hội; Tín ngưỡng;

Đời sống kinh tế xã hội; Huyện Trảng Bàng;

Tỉnh Tây Ninh; Việt Nam


Trò chơi dân gian xứ Nghệ/ Thanh Lưu ch.b. . - H. : Thời đại, 2013 . - 252 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2773/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8107

Từ khoá : Văn hoá tinh thần; Trò chơi; Trò chơi dân gian;

Tỉnh Nghệ An; Tỉnh Hà Tĩnh; Việt Nam


Vài nét về văn hoá làng/ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 800 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2780/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8114

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Văn hoá dân gian;

Văn nghệ dân gian; Phong tục tập quán; Lễ hội;

Tín ngưỡng; Tôn giáo; Tục lệ; Tỉnh Bình Định;

Việt Nam
Văn hoá dân gian Khánh Hoà: Tuyển tập / Hội Văn học Nghệ thuật Khành Hòa . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 663 tr.Ký hiệu kho : Vv 6548, Vv 6549/ BTDTHVN / Mfn: 8169

Từ khoá : Văn hoá dân gian; Văn học dân gian;

Đời sống kinh tế xã hội; Lễ hội;

Tỉnh Khánh Hoà; Việt Nam
Văn hoá mấy vấn đề từ giai đoạn bản lề: Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX/ Trường Lưu . - H. : KHXH, 2013 . - 291 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6510/ BTDTHVN / Mfn: 8135

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Truyền thống văn hoá;

Văn hoá dân tộc; Thế kỉ 19; Thế kỉ 20; Việt NamVăn hoá một số vùng miền ở Việt Nam/ Lê Hồng Lý, Chu Thái Sơn, Nguyễn Duy Thiệu . - H. : Thời đại, 2013 . - 531 tr.

Ký hiệu kho : VL 2014/ BTDTHVN / Mfn: 8144

Từ khoá : Phong tục tập quán; Trang phục; Lễ hội;

Giá trị văn hoá; Di tích văn hoá;

Nghệ thuật dân gian; Việt Nam
Văn hoá quân sự Việt Nam - truyền thống và hiện đại/ Văn Đức Thanh ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 530tr.

Ký hiệu kho : VL 2002/ BTDTHVN / Mfn: 8147

Từ khoá : Văn hoá quân sự; Cổ đại; Cận đại;

Hiện đại; Việt Nam


Văn hoá truyền thống người Thuỷ ở Tuyên Quang/ Nguyễn Ngọc Thanh ch.b. . - H. : Thời đại, 2014 . - 378 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6546, Vv 6547/ BTDTHVN / Mfn: 8168

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Phong tục tập quán;

Văn hoá vật chất; Văn hoá tinh thần; Dân tộc Thủy;

Tỉnh Tuyên Quang; Việt Nam
Văn hoá và lối sống đô thị Việt Nam: Một cách tiếp cận / Trương Minh Dục, Lê Văn Định ch.b.; Đoàn Tuấn Anh b.s. . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 671 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6494/ BTDTHVN / Mfn: 8125

Từ khoá : Đô thị; Lối sống đô thị; Văn hoá đô thị; Việt Nam
Văn hoá, môi trường, lễ nghi và sức khoẻ ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học / A. Terry Rambo, Lương Văn Hy, Shaun Malarney . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014 . - 224 tr.

Ký hiệu kho : VL 2006/ BTDTHVN / Mfn: 8149

Từ khoá : Môi trường; Phong tục tập quán; Nghi lễ;

Đời sống văn hoá; Cộng đồng nông dân;

Sức khỏe; Việt Nam
Vấn đề dạy văn/ Hồ Ngọc Đại . - H. : Giáo dục, 2013 . - 371 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400606/ TVKHXHHCM / Mfn: 8039

Từ khoá : Giáo dục phổ thông; Nghiên cưu văn học;

Giảng dạy văn học; Phương pháp giảng dạyViết các ghi chép điền dã dân tộc học/ Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz, Linda L. Shaw; Ngô Thị Phương Lan, Trương Thị Thu Hằng d. . - H. : Tri thức, 2014 . - 354 tr.

Ký hiệu kho : VL 2017, VL 2018/ BTDTHVN / Mfn: 8146

Từ khoá : Nghiên cứu dân tộc học; Miêu tả dân tộc học;

Ghi chép điền dã; Phương pháp ghi chép


Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. Hà Nội, ngày 26-28/11/2012. T. 2 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 739 tr.

Ký hiệu kho : VL 2033/ BTDTHVN / Mfn: 8177

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Giáo lưu văn hoá;

Phát triển kinh tế; Tình hình kinh tế;

Hội nhập kinh tế; Phát triển bền vững;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam


Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. Hà Nội, ngày 26-28/11/2012. T. 5 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 859 tr.

Ký hiệu kho : VL 2036/ BTDTHVN / Mfn: 8180

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Khoa học công nghệ; Đô thị hoá; Di cư; Nông thôn;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. Hà Nội, ngày 26-28/11/2012. T. 6 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội . - H. : KHXH, 2013 . - 590 tr.

Ký hiệu kho : VL 2037/ BTDTHVN / Mfn: 8181

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Đào tạo; Nghiên cứu khu vực; Kỉ yếu hội thảo;

Việt Nam
Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 2 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 739 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2891/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8059

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Giao lưu văn hoá;

Phát triển kinh tế; Tình hình kinh tế;

Hội nhập kinh tế; Phát triển bền vững;

Kỉ yếu hội thảo; Việt NamViệt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 5 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 895 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2894/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8062

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Khoa học công nghệ; Nông thôn; Di cư; Đô thị hoá;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 6 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 590 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2895/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8063

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Giáo dục;

Đào tạo; Nghiên cứu khu vực; Kỉ yếu hội thảo;

Việt Nam
VĂN HỌC

Bãi vàng, đá quý, trầm hương: Tập truyện ngắn / Nguyễn Trí . - In lần 2 .- TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 351 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400627/ TVKHXHHCM / Mfn: 8051

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Bầu trời không có mái che: Thơ / Mai Văn Phấn; Trần Nghi Hoàng d.; Frederick Turner h.đ. . - H. : Hội Nhà văn, 2012 . - 231 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33788/ VVANHOC / Mfn: 8290

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Thơ; Việt Nam
Biệt động ngày ấy,... Đặc công bây giờ: Phóng sự - kí sự/ Băng Phương .- H. : Lao động, 2013 . - 414 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400585/ TVKHXHHCM / Mfn: 8012

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Phóng sự; Kí sự; Việt Nam
Bốn lối vào nhà cười/ Hồ Anh Thái . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013 . 296 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400625/ TVKHXHHCM / Mfn: 8047

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Buông tay cho trời rạng: Thơ / Mai Văn Phấn; Nguyễn Tiến Văn d.; Susan Blanshard h.đ. . - H. : Hội Nhà văn, 2013 . - 203 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33790/ VVANHOC / Mfn: 8289

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Thơ; Việt Nam
Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội. T. 1 / Phạm Văn Thắm ch.b.; Phạm Hoàng Giang, Lê Thu Hương, Nguyễn Thị Oanh,... b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 889 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400608/ TVKHXHHCM / Mfn: 8032

Từ khoá : Nghiên cứu tác gia; Tác gia Hàn Nôm; Tiểu sử;

Tác phẩm văn học; Thơ; Văn xuôi; Chữ Hán Nôm;

Việt Nam
Chiều chiều/ Tô Hoài . - H. : Hội Nhà văn, 2013 . - 538 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400619/ TVKHXHHCM / Mfn: 8036

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Hồi kí; Việt Nam; Tiểu thuyết
Chùa giải oan/ Tô Hoài . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011 . - 171 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400620/ TVKHXHHCM / Mfn: 8037

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Bút kí; Việt Nam
Công chúng giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986-2010) / Tôn Thảo Miên ch.b.; Đào Tuấn Ảnh, Cao Việt Dũng, Khương Việt Hà . - H. : KHXH, 2014 . - 404 tr.

Ký hiệu kho : VL 2192, VL 2193/ VVANHOC / Mfn: 8293

Từ khoá : Văn học dịch; Thời kì đổi mới; Thời kỳ đổi mới;

Xã hội học văn học; Giao lưu văn học;

Tiếp nhận văn học; Việt Nam
Cung oán ngâm khúc/ Nguyễn Gia Thiều; Phạm Gia Khánh d. . - H. : Tri thức, 2014 . - 147 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33803, Vv 33802/ VVANHOC / Mfn: 8301

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Thơ; Việt Nam
Đi tìm hiện thực của những ước mơ: Tiểu thuyết. T. 1 / Hạ Bá Đoàn . - H.: Văn học, 2011 . - 342 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33808-T.1/ VVANHOC / Mfn: 8309

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết lịch sử; Việt Nam
Đi tìm hiện thực của những ước mơ: Tiểu thuyết. T. 2 / Hạ Bá Đoàn . - H.: Văn học, 2011 . - 544 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33809-T.2/ VVANHOC / Mfn: 8310

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết lịch sử; Việt Nam


Đi tìm hiện thực của những ước mơ: Tiểu thuyết. T. 3 / Hạ Bá Đoàn . - H.: Văn học, 2011 . - 608 tr, 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 33810-T.3/ VVANHOC / Mfn: 8311

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết lịch sử; Việt Nam
Đồ tể: Tập truyện ngắn / Nguyễn Trí . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . 388 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400628/ TVKHXHHCM / Mfn: 8052

Vv 33781/ VVANHOC / Mfn: 8265Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Đồng dao Thái - Nghệ An/ Quán Vi Miên, Bùi Thị Đào s.t., d., gi.th. . - H.: Văn hoá Thông tin, 2013 . - 208 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2768/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8102

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Đồng dao; Dân tộc Thái; Tỉnh Nghệ An; Việt Nam


Hanoi, adieu: Những kỉ niệm vui buồn về xứ Đông Dương thuộc Pháp / Mandaley Perkins; Lý Quốc Bảo d. . - H. : Văn học, 2013 . - 418 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400605/ TVKHXHHCM / Mfn: 8029

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Kí sự; Bút kí;

Sự kiện lịch sử; Hà Nội; Việt Nam


Hà Nội - những câu chuyện kể từ cuối thế kỷ XIX - XX/ Nguyễn Bá Đạm . - H. : Văn học, 2010 . - 363 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400603/ TVKHXHHCM / Mfn: 8028

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện kể; Ghi chép lịch sử;

Thế kỉ 19-20; Hà Nội; Việt Nam


Hành trình về phương Đông = Life and teaching of the masters of the far east / Baird T. Spalding; AnleBooks d. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 771 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400575/ TVKHXHHCM / Mfn: 7993

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Nhận thức thế giới; Huyền học;

Nghiên cứu tôn giáo; Ghi chép văn học; Ấn Độ


Hoa giấu mặt: Thơ ba câu / Mai Văn Phấn . - H. : Hội Nhà văn, 2012 . - 94 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33789/ VVANHOC / Mfn: 8288

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Thơ; Việt Nam

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. T. 9 : Nghiên cứu, lý luận, phê bình / Hữu Thỉnh, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Huy Liệu . - H. : Hội Nhà văn, 2013 . - 599 tr.

Ký hiệu kho : VL 2175-T.9/ VVANHOC / Mfn: 8280

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia;

Nghiên cứu tác phẩm; Phê bình văn học;

Văn nghệ sĩ; Hồ Chí Minh; Việt Nam
Hộ chiếu tâm hồn: Tùy bút / Vi Thùy Linh . - H. : Kim Đồng, 2014 . - 244 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33797/ VVANHOC / Mfn: 8296

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tùy bút; Việt Nam
Huế mùa mai đỏ: Tiểu thuyết / Xuân Thiều . - H. : Hội Nhà văn, 2013 . - 702 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33768/ VVANHOC / Mfn: 8255

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Tiểu thuyết; Việt Nam
Hương rừng Cà Mau: Tập truyện / Sơn Nam . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2013 . - 932 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33807/ VVANHOC / Mfn: 8306

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện ngắn; Việt Nam
Khách thương hồ: Tập truyện ký / Phan Trung Nghĩa . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ, 2012 . - 221 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400635/ TVKHXHHCM / Mfn: 8053

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Bút kí; Việt Nam
Khảo sát văn hoá truyền thống Mường Đủ/ Trần Thị Liên ch.b.; Nguyễn Hữu Kiên b.s. . - H. : Thời đại, 2013 . - 175 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2770/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8104

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Phong tục tập quán;

Tín ngưỡng; Văn học dân gian; Truyện kể;

Tác phẩm văn học dân gian; Người Mường Đủ;

Xã Thạch Bình; Huyện Thạch Thành;

Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam
Khảo sát văn hoá truyền thống làng Cổ Bôn/ Trần Thị Liên, Phạm Minh Trị . - H. : KHXH, 2005 . - 193 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6530/ BTDTHVN / Mfn: 8152

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Dòng họ; Phong tục tập quán;

Lễ hội; Văn học dân gian; Làng Cổ Bôn;

Tỉnh Thanh Hoá; Việt Nam
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương