SÁch mới số 02/2015tải về 0.49 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.49 Mb.
#21472
  1   2   3   4   5   6   7

Thông báo sách mới nhập Số 02/2015


SÁCH MỚI SỐ 02/2015


CHÍNH TRỊ

Chính thể đại diện = Representative government / John Stuart Mill; Nguyễn Văn Trọng, Bùi Văn Nam Sơn d., gi.th., ch.th. . - H. : Tri thức, 2008 . - 498 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400595/ TVKHXHHCM / Mfn: 8021

Từ khoá : Thể chế cính trị; Dân chủ tư sản;

Hình thức chính thể; Nền hành pháp; Phương Tây


Chủ nghĩa tự do truyền thống 1927/ Ludwig Von Mises; Phạm Nguyên Tường d.; Đinh Tuấn Minh h.đ. . - H. : Tri thức, 2013 . - 404 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400588/ TVKHXHHCM / Mfn: 8006

Từ khoá : Tư tưởng kinh tế; Quan điểm kinh tế;

Tư tưởng chính trị; Chủ nghĩa tự do; Hiện đại; Áo


Chương trình hợp tác quốc tế về điều tra khảo sát tài nguyên môi trường biển Đông giữa Việt Nam và các nước (2009-2011) / Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 477 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2898/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8066

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Phát triển xã hội; Hợp tác quốc tế;

Môi trường; Môi trường biển; Biển Đông;

2009-2011; Việt Nam; Thế giới
Đông Phương luận/ Edward W. Said; Lưu Đoàn Huynh, Phạm Xuân Ri, Trần Văn Tụy d.; Trần Tiễn Cao Đăng h.đ. . - H. : Tri thức, 2014 . - 527 tr.

Ký hiệu kho : VL 2015, VL 2016/ BTDTHVN / Mfn: 8145

Từ khoá : Nghiên cứu khu vực; Đông Phương học;

Lịch sử văn hoá; Tình hình chính trị;

Trung Đông; Phương Đông
Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á/ Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014 . - 621 tr.

Ký hiệu kho : VL 2019, VL 2020/ BTDTHVN / Mfn: 8159

Từ khoá : Pháp luật; Hiến pháp; Lập hiến; Tư tưởng lập hiến;

Lịch sử lập hiến; Chế độ chính trị; Đông Nam Á


Lịch sử Đảng bộ huyện Nhà Bè (1975 - 2005) / Hồ Sơn Đài ch.b.; Nguyễn Trung Thành, Trần Nam Tiến, Phan Gia Hoài b.s. . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007 . - 372 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400558/ TVKHXHHCM / Mfn: 7984

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đảng bộ; Lịch sử Đảng bộ;

1975-2005; Huyện Nhà Bè;

Thành phố Hồ Chí Minh; Việt Nam
Ngoại giao Nhật Bản: Từ Minh Trị Duy Tân đến hiện đại / Irie Akira; Nguyễn Đức Minh, Lê Thị Bình d. . - H. : Tri thức, 2013 . - 270 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400598/ TVKHXHHCM / Mfn: 8024

Từ khoá : Ngoại giao; Lịch sử ngoại giao;

Cận đại; Hiện đại; Nhật Bản


Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế/ Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn ch.b. . - Xb. lần 2, có sửa chữa bổ sung- H. : Chính trị quốc gia, 2014 . - 551 tr.

Ký hiệu kho : VL 2009/ BTDTHVN / Mfn: 8140

Từ khoá : Quản lí văn hoá; Xây dựng văn hoá;

Hội nhập quốc tế; Đổi mới xã hội;

Việt Nam; Thế giới
Tín ngưỡng tôn giáo và thực hiện chính sách tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Minh Khải ch.b.; Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Quang Tạo b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 315 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6498, Vv 6499/ BTDTHVN / Mfn: 8128

Từ khoá : Tín ngưỡng; Tôn giáo; Chính sách tôn giáo;

Đặc điểm tôn giáo; Việt Nam


Tư tưởng Việt Nam thời Trần/ Trần Thuận . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014 . - 293 tr.

Ký hiệu kho : VL 2028, VL 2029/ BTDTHVN / Mfn: 8164

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Đời sống kinh tế xã hội;

Tư tưởng chính trị; Nhà Trần; Trung đại; Việt Nam


Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 7 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 639 tr.

Ký hiệu kho : Vl 2896/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8064

VL 2038/ BTDTHVN / Mfn: 8182Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế;

Quan hệ quốc tế; Tư liệu lịch sử;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
Việt Nam và thế giới đương đại: Sách tham khảo / Vũ Văn Hiền . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 398 tr.

Ký hiệu kho : VL 2030/ BTDTHVN / Mfn: 8171

Từ khoá : Tình hình chính trị; Phát triển kinh tế;

Hội nhập kinh tế quốc tế; Tư tưởng chính trị;

Lí luận chính trị; Việt Nam
CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam: Cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức cách mạng/ Đinh Xuân Lý, Trần Minh Trường ch.b. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 293 tr.

Ký hiệu kho : Vv 33783/ VVANHOC / Mfn: 8283

Từ khoá : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng;

Cuộc đời; Sự nghiệp; Hồ Chí Minh; Việt Nam


Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. T. 9 : Nghiên cứu, lý luận, phê bình / Hữu Thỉnh, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Huy Liệu . - H. : Hội Nhà văn, 2013 . - 599 tr.

Ký hiệu kho : VL 2175-T.9/ VVANHOC / Mfn: 8280

Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia;

Nghiên cứu tác phẩm; Phê bình văn học;

Văn nghệ sĩ; Hồ Chí Minh; Việt Nam

DÂN TỘC HỌC

Food and Culture: A Reader / Carole Counihan and Penny Van Esterik ed.. - 3rd ed. . - N.Y., Lond. : Routledge, 2013 . - xiv, 631 p.

Ký hiệu kho : LSS1400549/ TVKHXHHCM / Mfn: 7988

Từ khoá : Ẩm thực; Văn hoá ẩm thực;

Phong tục tập quán; Thế giới


Ẩm thực dân gian Mường vùng huyện Lạc Sơn, Hòa Bình/ Bùi Huy Vọng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 317 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2746/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8080

Từ khoá : Ẩm thực; Văn hoá ẩm thực; Ẩm thực dân gian;

Món ăn; Dân tộc Mường; Huyện Lạc Sơn;

Tỉnh Hòa Bình; Việt Nam
Ẩm thực đất Quảng/ Hoàng Hương Việt, Võ Văn Hòe, Bùi Văn Tiếng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 553 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2766/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8100

Từ khoá : Ẩm thực; Văn hoá ẩm thực; Món ăn;

Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng; Việt Nam


Bách khoa phong tục lạ Việt Nam/ Thái Vũ b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 299 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6552, Vv 6553/ BTDTHVN / Mfn: 8172

Từ khoá : Bách khoa toàn thư; Phong tục tập quán; Việt Nam
Bức tranh văn hoá tộc người Cơ Tu/ Trần Tấn Vịnh . - H. : Thời đại, 2013. - 121 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2771/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8105

Từ khoá : Đời sống kinh tế; Đời sống xã hội;

Phong tục tập quán; Trang phục; Lễ hội;

Nghệ thuật truyền thống; Dân tộc Cơ Tu;

Việt Nam
54 dân tộc: Vì sao khác biệt? / Phùng Đức Tùng, Đỗ Thu Trang ch.b. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 203 tr.Ký hiệu kho : VL 2003 - VL 2005/ BTDTHVN / Mfn: 8148

Từ khoá : Nghiên cứu dân tộc học; Phong tục tập quán;

Đời sống kinh tế xã hội; Tín ngưỡng;

Quan hệ xã hội; Việt Nam
Di sản tên Nôm các làng văn hoá dân gian Việt Nam/ Trần Gia Linh s.t., b.s. . - H. : Dân trí, 2010 . - 392 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2789/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8123

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Văn hoá dân gian;

Tên làng; Tên Nôm; Việt NamĐịa chí văn hoá dân gian Ninh Bình/ Trương Đình Tưởng ch.b.; An Viết Đàm, Đỗ Danh Gia, Nguyễn Quang Khải b.s. . - H. : Thời đại, 2012 . - 1155 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2788/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8122

Từ khoá : Địa chí; Văn hoá dân gian; Văn học dân gian;

Ẩm thực; Phong tục tập quán; Tín ngưỡng;

Tỉnh Ninh Bình; Việt Nam
Định canh định cư và biến đổi kinh tế - xã hội của người Khơ Mú và người H'Mông/ Nguyễn Văn Toàn . - H. : Thế giới, 2014 . - 319 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6544, Vv 6545/ BTDTHVN / Mfn: 8167

Từ khoá : Định canh; Định cư; Đời sống kinh tế xã hội;

Dân tộc Khơ Mú; Dân tộc H'Mông; Việt Nam


Hành trình về làng Việt cổ. T. 2 : Các làng quê tiêu biểu xứ Nam / Bùi Xuân Đính ch.b.; Trần Thị Vân Anh, Dương Minh Đức, Nguyễn Lan Hương b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin; Viện Văn hoá, 2013 . - 672 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6514, Vv 6515/ BTDTHVN / Mfn: 8138

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Lịch sử văn hoá;

Phong tục tập quán; Đời sống kinh tế xã hội;

Tín ngưỡng; Làng Việt cổ; Việt Nam
Hương ước cổ làng xã đồng bằng Bắc Bộ/ Vũ Duy Mền . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 383 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6496, Vv 6497/ BTDTHVN / Mfn: 8127

Từ khoá : Hương ước; Làng xã; Luật tục; Vai trò hương ước;

Cộng đồng làng xã; Đồng bằng Bắc Bộ; Việt Nam


Khảo sát văn hoá truyền thống làng Cổ Bôn/ Trần Thị Liên, Phạm Minh Trị . - H. : KHXH, 2005 . - 193 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6530/ BTDTHVN / Mfn: 8152

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Dòng họ; Phong tục tập quán;

Lễ hội; Văn học dân gian; Làng Cổ Bôn;

Tỉnh Thanh Hoá; Việt Nam
Khảo sát văn hoá truyền thống Mường Đủ/ Trần Thị Liên ch.b.; Nguyễn Hữu Kiên b.s. . - H. : Thời đại, 2013 . - 175 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2770/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8104

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Phong tục tập quán;

Tín ngưỡng; Văn học dân gian; Truyện kể;

Tác phẩm văn học dân gian; Người Mường Đủ;

Xã Thạch Bình; Huyện Thạch Thành;

Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam
Không gian văn hoá Việt Nam: Tiểu vùng văn hoá Duyên Hải Nam Trung Bộ: Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận / Hà Nguyễn . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 210 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6537/ BTDTHVN / Mfn: 8157

Từ khoá : Không gian văn hoá; Bản sắc văn hoá;

Di sản văn hoá; Đời sống kinh tế xã hội;

Đời sống tôn giáo; Tín ngưỡng; Tỉnh Khánh Hoà;

Tỉnh Ninh Thuận; Tỉnh Bình Thuận; Việt Nam


Không gian văn hoá Việt Nam: Tiểu vùng văn hoá xứ Đông: Hải Dương - Hải Phòng / Hà Nguyễn . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 199 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6535/ BTDTHVN / Mfn: 8155

Từ khoá : Không gian văn hoá; Bản sắc văn hoá;

Di sản văn hoá; Đời sống kinh tế xã hội;

Đời sống tôn giáo; Tín ngưỡng; Tỉnh Hải Dương; Thành phố Hải Phòng; Việt Nam
Không gian văn hoá Việt Nam: Tiểu vùng văn hoá xứ Nghệ: Nghệ An - Hà Tĩnh / Hà Nguyễn . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 267 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6536/ BTDTHVN / Mfn: 8156

Từ khoá : Không gian văn hoá; Bản sắc văn hoá;

Di sản văn hoá; Đời sống kinh tế xã hội;

Đời sống tôn giáo; Tín ngưỡng; Tỉnh Nghệ An;

Tỉnh Hà Tĩnh; Việt Nam


Không gian văn hoá Việt Nam: Tiểu vùng văn hoá xứ Quảng: Quảng Nam- Đà Nẵng - Quảng Ngãi / Hà Nguyễn . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 273 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6538, Vv 6539/ BTDTHVN / Mfn: 8158

Từ khoá : Không gian văn hoá; Bản sắc văn hoá;

Di sản văn hoá; Đời sống kinh tế xã hội;

Đời sống tôn giáo; Tín ngưỡng; Tỉnh Quảng Nam;

Thành phố Đà Nẵng; Tỉnh Quảng Ngãi; Việt Nam


Lễ bỏ mả của người Ê Đê tỉnh Phú Yên/ Hữu Bình, Nam Phong . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 106 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2756/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8090

Từ khoá : Phong tục tập quán; Nghi lễ truyền thống; Lễ bỏ mả;

Nhà mồ; Dân tộc Ê Đê; Tỉnh Phú Yên; Việt Nam
Lễ cầu tự của người Tày Cao Bằng/ Triệu Thị Mai . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 639 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2778/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8112

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng dân gian; Lễ cầu tự;

Tác phẩm văn học dân gian; Bài hát; Dân tộc Tày;

Tỉnh Cao Bằng; Việt Nam
Lễ cúng tổ tiên và lễ cầu lành truyền thống của người Thái Đen vùng Tây Bắc/ Nguyễn Văn Hòa . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 194 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2776/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8110

Từ khoá : Phong tục tập quán; Nghi lễ; Lễ cúng tổ tiên;

Lễ cầu lành; Hôn lễ; Người Thái Đen; Dân tộc Thái;

Tây Bắc; Miền Bắc; Việt Nam
Lễ cưới của người Sán Chỉ, Then Hỉn Ẻn/ Triệu Thị Mai . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 379 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2758/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8092

Từ khoá : Phong tục tập quán; Hôn lễ; Lễ Then; Hỉn Ẻn;

Tín ngưỡng; Văn hoá vật chất; Văn hoá tinh thần;

Văn hoá dân gian; Hát Then; Dân tộc Tày;

Người Sán Chỉ; Dân tộc Sán Chay; Bản Khuổi Tặc;

Xã Hưng Đạo; Huyện Bảo Lạc; Tỉnh Cao Bằng;

Việt Nam
Lễ cưới người Dao Nga Hoàng/ Nguyễn Mạnh Hùng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 239 tr.Ký hiệu kho : Vv 2775/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8109

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng dân gian; Hôn lễ;

Người Dao Nga Hoàng; Tỉnh Yên Bái; Việt Nam


Lễ hội của người Chăm/ Sakaya . - H. : KHXH, 2014 . - 606 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6560/ BTDTHVN / Mfn: 8183

Từ khoá : Đời sống xã hội; Phong tục tập quán;

Lễ hội; Dân tộc Chăm; Việt Nam


Lễ hội dân gian làng hát môn/ Phạm Lan Oanh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 165 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2759/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8093

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Phong tục tập quán; Di tích lịch sử;

Lễ hội; Tín ngưỡng; Làng Hát Môn;

Huyện Phúc Thọ; Hà Nội; Việt Nam
Lễ hội truyền thống của người Cao Lan ở Tuyên Quang/ Đặng Chí Thông . - H. : KHXH, 2014 . - 289 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6507, Vv 6508/ BTDTHVN / Mfn: 8133

Từ khoá : Phong tục tập quán; Lễ hội; Lễ hội truyền thống;

Dân tộc Cao Lan; Tỉnh Tuyên Quang; Việt Nam


Lễ tục của người Dao ở Vĩnh Phúc và Lào Cai/ Xuân Mai, Phạm Công Hoan s.t., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 249 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2785/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8119

Từ khoá : Văn hoá vật chất; Văn hoá tinh thần;

Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Dân tộc Dao;

Tỉnh Vĩnh Phúc; Tỉnh Lào Cai; Việt Nam
Lối sống và tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế/ Doãn Chính ch.b.; Nguyễn Thế Nghĩa, Trương Văn Chung b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 735 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6500, Vv 6501/ BTDTHVN / Mfn: 8129

Từ khoá : Đời sống xã hội; Lối sống; Tư duy;

Hội nhập quốc tế; Người Việt;

Đông Nam Bộ; Miền Nam; Việt Nam
Món ăn dân dã Thanh Chương/ Bùi Thị Đào . - H. : Thời đại, 2013 . - 189 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2765/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8099

Từ khoá : Ẩm thực; Văn hoá ẩm thực; Món ăn;

Thanh Chương; Tỉnh Nghệ An; Việt Nam


Một số lễ hội điển hình ở Ninh Bình/ Đỗ Danh Gia . - H. : Lao động, 2011. - 354 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2790/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8124

Từ khoá : Phong tục tập quán; Văn hoá truyền thống;

Lễ hội; Tỉnh Ninh Bình; Việt Nam


Một số nghề mọn ở đồng bằng Bắc Bộ xưa và nay/ Nguyễn Quang Khải . H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 389 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2760/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8094

Từ khoá : Phong tục tập quán; Nghề thủ công;

Nghề truyền thống; Hiện đại; Miền Bắc;

Việt Nam

Nghề cá Đồng Tháp Mười năm xưa/ Nguyễn Hữu Hiếu . - H. : Thời đại, 2013 . - 153 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2763/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8097

Từ khoá : Nghề thủ công; Nghề cá; Ẩm thực; Món ăn;

Đồng Tháp Mười; Miền Trung; Việt Nam


Nghề cổ truyền/ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Thời đại, 2012 .- 403 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2779/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8113

Từ khoá : Nghề truyền thống; Nghề thủ công truyền thống;

Tỉnh Hải Dương; Tỉnh Hưng Yên; Tỉnh Hải Hưng;

Việt Nam
Nghề đánh cá thủ công xưa của ngư dân vùng biển Hoài Nhơn, Bình Định/ Trần Xuân Toàn, Trần Xuân Liếng . - H. : Thời đại, 2013 . - 249 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2761/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8095

Từ khoá : Nghề thủ công; Nghề đánh cá; Ngư dân;

Tín ngưỡng; Lễ hội; Huyện Hoài Nhơn;

Tỉnh Bình Định; Việt Nam
Nghề hái lượm đánh bắt truyền thống của người Tày Cao Bằng/ Dương Văn Sách, Dương Thị Đào . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 291 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2764/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8098

Từ khoá : Phong tục tập quán; Nghề truyền thống;

Nghề hái lượm; Nghề đánh bắt; Dân tộc Tày;

Tác phẩm văn học dân gian; Tỉnh Cao Bằng;

Việt Nam
Nghề nông cổ truyền vùng đất Khánh Hòa xưa/ Ngô Văn Ban ch.b.; Võ Triều Dương b.s. . - H. : Thời đại, 2013 . - 551 tr.Ký hiệu kho : Vv 2762/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8096

Từ khoá : Nghề truyền thống; Nghề nông; Nông cụ;

Nghi lễ thờ cúng; Tục cúng tế; Tỉnh Khánh Hòa;

Việt Nam
Nghệ thuật truyền thống Đông Nam Á/ Nguyễn Phan Thọ . - Tb. lần 2 . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 359 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6495/ BTDTHVN / Mfn: 8126

Từ khoá : Lịch sử nghệ thuật; Nghệ thuật truyền thống;

Loại hình nghệ thuật; Đông Nam Á


Nghi lễ - Lễ hội của người Chăm và người Ê Đê/ Ngô Văn Doanh, Trương Bi . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 891 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2784/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8118

Từ khoá : Phong tục tập quán; Nghi lễ; Lễ hội;

Dân tộc Chăm; Dân tộc Ê Đê; Việt Nam


Nguồn gốc người Việt - người Mường/ Tạ Đức . - H. : Tri thức, 2013 . - 843tr.

Ký hiệu kho : VL 2011, VL 2012/ BTDTHVN / Mfn: 8142

Từ khoá : Người Việt; Người Mường; Nguồn gốc dân tộc;

Lịch sử dân tộc; Việt Nam


Nhà nhân học chân trần: Nghe và đọc Jacques Dournes/ Andrew Hardy; Nguyên Ngọc, Trần Thu Lan d. . - H. : Tri thức, 2014 . - 186 tr.

Ký hiệu kho : LSS1400589/ TVKHXHHCM / Mfn: 8008

Từ khoá : Nhà nhân học; Nghiên cứu con người;

Dân tộc thiểu số; Quan điểm nghiên cứu;

Jacques Dournes; Pháp
Những phong tục tập quán của dân tộc Chăm/ Ka Sô Liễng . - H. : Thời đại, 2013 . - 146 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2754/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8088

Từ khoá : Phong tục tập quán; Văn hoá vật chất;

Văn hoá tinh thần; Dân tộc Chăm;

Tỉnh Bình Định; Việt Nam
Phong tục miền Nam/ Vương Đằng . - H. : Văn hoá Thông tin: Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2014 . - 506 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6558, Vv 6559/ BTDTHVN / Mfn: 8175

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đời sống kinh tế;

Đời sống xã hội; Tục lệ; Lễ hội; Tín ngưỡng;

Nghi lễ; Miền Nam; Việt Nam
Phong tục một số dân tộc ở Việt Nam: Nghi lễ vòng đời người Xơ Teng. Tín ngưỡng linh hồn người Xơ Teng. Phong tục tập quán của người Nùng Dín ở Tùng Lâu / Phan Văn Hoàng, Phạm Thị Trung, Vàng Thung Chúng .- H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 577 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2786/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8120

Từ khoá : Văn hoá tinh thần; Phong tục tập quán; Tín ngưỡng;

Nghi lễ vòng đời; Người Xơ Teng; Người Nùng Dín;

Tỉnh Kon Tum; Việt Nam

Phú Xuyên và làng khảm trai truyền thống Chuôn Ngọ/ Đỗ Thị Hảo . - H. : Lao động, 2012 . - 367 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2783/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8117

Từ khoá : Địa lí tự nhiên; Dân cư; Lịch sử phát triển;

Đời sống kinh tế xã hội; Nghề truyền thống;

Nghề khảm trai; Văn hoá; Làng Khảm Trai;

Làng Chuôn Ngọ; Xã Chuyên Mỹ;

Huyện Phú Xuyên; Hà Nội; Việt Nam
Quả Còn của người Thái Đen ở Mường Thanh/ Tòng Văn Hân . - H. : Thời đại, 2013 . - 207 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2772/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8106

Từ khoá : Phong tục tập quán; Trò chơi dân gian; Quả còn;

Tín ngưỡng dân gian; Người Thái Đen;

Mường Thanh; Thành phố Điện Biên Phủ;

Tỉnh Lai Châu; Việt Nam


Quản lý xã hội ở dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai trong bối cảnh phát triển bền vững/ Bùi Minh Đạo . - H. : KHXH, 2013 . - 258 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6512, Vv 6513/ BTDTHVN / Mfn: 8137

Từ khoá : Đời sống xã hội; Quản lí xã hội; Phát triển bền vững;

Dân tộc Ba Na; Tỉnh Gia Lai; Việt Nam


Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững/ Đặng Thị Hoa ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 363 tr.

Ký hiệu kho : VL 2024, VL 2025/ BTDTHVN / Mfn: 8162

Từ khoá : Nghiên cứu xã hội học; Quản lí xã hội;

Dân tộc thiểu số; Phát triển bền vững;

Việt Nam
Tang lễ cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Y Tuyn Bing, Lê Mai Oanh, Lương Thị Đại . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 631 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2787/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8121

Từ khoá : Phong tục tập quán; Nghi lễ; Tang lễ; Bài cúng;

Người M'Nông Rlăm; Người Cao Lan;

Người Thái Trắng; Việt Nam

Thầy cúng trong văn hoá tín ngưỡng người Dao Họ/ Phạm Văn Dương .- H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 442 tr.

Ký hiệu kho : Vv 6491, Vv 6633/ BTDTHVN / Mfn: 8151

Từ khoá : Phong tục tập quán; Văn hoá vật chất;

Văn hoá tinh thần; Tôn giáo; Tín ngưỡng;

Thầy cúng; Người Dao Họ; Dân tộc Dao;

Tỉnh Lào Cai; Việt Nam


Tìm hiểu lễ thức vòng đời người ở Hà Nội/ Lê Văn Kỳ ch.b.; Lê Hồng Lý, Lê Trung Vũ b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 249 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2753/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8087

Từ khoá : Phong tục tập quán; Nghi lễ;

Nghi lễ vòng đời; Hà Nội; Việt Nam


Tìm hiểu văn hoá ẩm thực dân gian Mường Hòa Bình/ Bùi Chỉ . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 295 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2767/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8101

Từ khoá : Ẩm thực; Văn hoá ẩm thực; Món ăn;

Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Bài mo; Thơ; Dân tộc Mường; Tỉnh Hòa Bình;

Việt Nam
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay: Hỏi - đáp / Nguyễn Đức Lữ, Nguyễn Thị Hải Yến . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 182 tr.Ký hiệu kho : Vv 6504, Vv 6505/ BTDTHVN / Mfn: 8131

Từ khoá : Tín ngưỡng dân gian; Tín ngưỡng thờ cúng;

Thờ cúng tổ tiên; Hỏi đáp; Việt Nam


Trảng Bàng phương chí: Lịch sử, văn hoá vùng đất và con người nam Tây Ninh / Vương Công Đức . - H. : Tri thức, 2014 . - 803 tr.

Ký hiệu kho : VL 2026, VL 2027/ BTDTHVN / Mfn: 8163

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Lịch sử văn hoá; Di tích văn hoá;

Phong tục tập quán; Lễ hội; Tín ngưỡng;

Đời sống kinh tế xã hội; Huyện Trảng Bàng;

Tỉnh Tây Ninh; Việt Nam


Tri thức dân gian trong canh tác cây lúa nước của người Pa Dí ở Lào Cai/ Bùi Quốc Khánh . - H. : Thời đại, 2013 . - 183 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2769/ VDIALINHANVAN / Mfn: 8103

Từ khoá : Kinh nghiệm dân gian; Nông nghiệp;

Canh tác lúa nước; Phong tục tập quán; Người Pa Dí;

Dân tộc Tày; Tỉnh Lào Cai; Việt Namtải về 0.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương