Sách cho các em mới Tập Đọc


Chuyện Mùa Hè The Very Lonely Firefly by Eric Carletải về 177.67 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích177.67 Kb.
#39225
1   2   3

Chuyện Mùa Hè

The Very Lonely Firefly by Eric Carle

Are You Ready to Play Outside? by Mo Willems

Bats at the Library by Brian Lies

Buster Goes to Cowboy Camp by Denise Fleming

Let’s Do Nothing by Tony Fucile

Lousy Rotten Stinking Grapes by Margie Palatini

Night Lights by Susan Gal

Princess Hyacinth (A Surprising Tale of a Girl Who Floated) by Florence Parry Heide

One Hot Summer Day by Nina Crews

A Couple of Boys Have the Best Week Ever by Marla Frazee

Thunder-Boomer! by Shutta Crum

Wave by Suzy Lee

The Hello-Goodbye Window by Norton Jester

Hats Off for the Fourth of July! by Harriet Ziefert

Froggy Learns to Swim by Jonathan London

Lemonade for Sale by Stuart J. Murphy

Học KHu Trường Thống Nhất Berryessa

Đề nghị để Đọc Vào Mùa Hè

Cho Học Sinh Mẫu Giáo và Lớp Mộttải về 177.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương