Sau khi xem xét nhu cầu của người sử dụng dịnh vụ và khả năng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ca2, hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sautải về 40.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích40.35 Kb.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….o0o……….HỢP ĐỒNG KINH TẾ

CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CA2

Số: / -CA2Căn cứ:

 • Luật Thương mại của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 • Luật Giao dịch điện tử, số 51/2005/QG11 ngày 29/11/2005;

 • Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số;

 • Giấy phép đăng ký chữ ký số công cộng số 169/GP-BTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Hôm nay, ngày....... tháng........ năm 2011, tại ....................................................,chúng tôi gồm:

BÊN A :…………………………………………………………………………………….

Đại diện : ……………………………………………………………………………………

Chức vụ : ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………

Điện thoại : …………………………………………………………………………………….

Mã số thuế : …………………………………………………………………………………….

Tài khoản : …………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM

Đại diện : Ông Hoàng Quốc Khánh

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : Số 40 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội


Điện thoại : 04.3576.5146 Fax: 04.3576.5147
Tài khoản : 10321656622015
Tại : Ngân hàng Techcombank - Sở giao dịch Kim Liên

Sau khi xem xét nhu cầu của người sử dụng dịnh vụ và khả năng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng CA2, hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

 1. Bên B cung cấp cho Bên A chứng thư số gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm.

 2. Bên B đảm bảo cung cấp chứng thư số cho bên A với các đặc tính sau:

 • Đảm bảo tính xác thực và tính đảm bảo trong các giao dịch điện tử.

 • Đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản được ký bởi chữ ký xác thực hợp lệ.

 • Chống chối bỏ của người sử dụng chữ ký số để ký các giao dịch.

Điều 2. Tiến độ cung cấp dịch vụ

Bên B sẽ bàn giao chứng thư số cho Bên A trong thời gian 05 ngày sau khi hai bên ký kết hợp đồng và Bên A hoàn thành trách nhiệm thanh toán các khoản phí cho Bên B.Điều 3. Cước phí dịch vụ

Giá cước của hợp đồng đã bao gồm thuế VAT theo mức phí bảo hiểm quy định tại mục 6.3 là:……………………………………………..…………(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………….)

Điều 4. Phương thức thanh toán

  1. Bên A chịu trách nhiệm thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay sau khi Bên B bàn giao chứng thư số cho Bên A.

  2. Các khoản cước phí Bên A đã thanh toán cho Bên B sẽ không được hoàn trả trong trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng .

  3. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày bên B bàn giao chứng thư số cho bên A mà bên A vẫn chưa thanh toán , Bên B có quyền tính lãi theo lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với số tiền chưa thanh toán.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 1. Quyền của bên A

 1. Bên A có quyền yêu cầu CA2 cung cấp những thông tin sau:

 1. Phạm vi, giới hạn sử dụng, mức độ bảo mật, phí cho việc cấp và sử dụng của loại chứng thư số mà người đó xin cấp.

 2. Những yêu cầu để đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khóa bí mật;

 3. Thủ tục kiếu nại và giải quyết tranh chấp.

 1. Bên A có quyền yêu cầu CA2 tạm dừng, thu hồi lại chứng thư số đã cấp và tự chịu trách nhiệm về yêu cầu đó.

 1. Nghĩa vụ trong lựa chọn chứng thư số, cung cấp thông tin và bảo mật

 1. Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và xuất trình các giấy tờ đầy đủ và trung thực cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

 2. Đồng ý để CA2 công khai thông tin về chứng thư số của Bên A trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số của CA2.

 3. Bên A có trách nhiệm sử dụng chứng thư số chỉ cho các mục đích phù hợp với từng loại chứng thư số và theo quy định của pháp luật.

 4. Bên A có nghĩa vụ cung cấp khóa bí mật và những thông tin cần thiết cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh để phục vụ việc đảm bảo an ninh quốc gia hoặc điều tra theo quy định của pháp luật.

 1. Nghĩa vụ trong việc tạo, sử dụng và quản lý khóa

 1. Lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một cách an toàn, bí mật trong suốt thời gian chứng thư số của Bên A có hiệu lực và tạm dừng.

 2. Thông báo ngay cho CA2 nếu phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật của mình đã bị lộ, bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép để có các biện pháp xử lý.

 3. Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thiệt hại xảy ra nếu vi phạm quy định tại khoản 5.2.1 và khoản 5.2.2 của Điều này.

 1. Nghĩa vụ trong gia hạn, thay đổi khóa, tạm dừng và thu hồi chứng thư số

   1. Bên A phải có đơn xin gia hạn trước khi chứng thư số hết hạn (trước 30 ngày)

   2. Bên A phải có đơn xin thay đổi cặp khóa khi có nhu cầu thay đổi cặp khóa. Việc tạo khóa, phân phối khóa sẽ được thực hiện như tạo cặp khóa mới.

   3. Bên A phải có yêu cầu bằng văn bản tới Bên B trong trường hợp yêu cầu tạm dừng, thu hồi chứng thư số.

Điều 6. Nghĩa vụ của Bên B

 1. Nghĩa vụ trong cấp chứng thư số

   1. Hướng dẫn và công bố các văn bản trên Website cho tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số trước khi ký hợp đồng cấp chứng thư số những thông tin sau đây:

 1. Phạm vi, giới hạn sử dụng, mức độ bảo mật, phí, cho việc cấp và sử dụng của loại chứng thư số mà người đó xin cấp và những thông tin khác có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số;

 2. Thủ tục kiếu nại và giải quyết tranh chấp;

 3. Những nội dung khác

   1. Cấp chứng thư số phù hợp với:

 • CP/CPS.

 • Nghị định 26/2007/NĐ-CP của chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

 • Khoản 1.2. điều 1 hợp đồng này;.

   1. CA2 không được từ chối cấp chứng thư số cho tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số nếu không có lý do chính đáng.

 1. Nghĩa vụ trong lưu trữ và sử dụng và công bố thông tin

   1. CA2 có nghĩa vụ lưu trữ những thông tin đã thu thập từ Bên A một cách an toàn và chỉ được sử dụng thông tin này vào mục đích liên quan đến chứng thư số, trừ trường hợp thoả thuận hoặc quy định của pháp luật khác.

   2. CA2 chỉ được công bố chứng thư số đã cấp cho thuê bao trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số của CA2

   3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên chứng thư số của Bên A đúng như những thông tin bên A đã cung cấp khi đăng ký và ký hợp đồng.

   4. Đảm bảo kênh thông tin tiếp nhận yêu cầu tạm dừng, thu hồi chứng thư số và những thông tin về: (1) Quy chế chứng thực và chứng thư số ; (2) Danh sách chứng thư số có hiệu lực, bị tạm dừng, bị thu hồi của thuê bao trên trang tin điện tử www.cavn.vn hoạt động 24/24 và 7 ngày làm việc trong tuần.

   5. Đảm bảo lưu trữ, tạm dừng, thu hồi chứng thư số của bên A theo quy định của pháp luật.

   6. CA2 có quyền cung cấp thông tin của Bên A cho cơ quan quản lý nhà nước phục vụ công tác đảm bảo an ninh thông tin, điều tra phòng chống tội phạm theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật về tố tụng quy định.

 1. Bảo hiểm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho thuê bao

CA2 có trách nhiệm bồi thường cho thuê bao trong những trường hợp sau:.

   1. Thiệt hại xảy ra khi CA2 để lộ quá trình tạo khoá, lộ khoá bí mật trong quá trình chuyển giao, lưu trữ khóa bí mật và thông tin của bên A.

   2. Thiệt hại xảy ra là hậu quả của việc để lộ thông tin của thuê bao mà CA2 có nghĩa vụ lưu trữ bí mật;

   3. Thiệt hại xảy ra là hậu quả của việc đưa lên chứng thư số những thông tin không chính xác so với những thông tin do Bên A đã cung cấp.

   4. Thiệt hại xảy ra là hậu quả của việc không tuân thủ các quy định tại khoản 2, 3 Điều 26 Nghị định 26/2007/NĐ-CP.

CA2 có trách nhiệm bồi thường theo các mức bảo hiểm đã công bố như sau:

 • Chứng thư số cá nhân (VID SIGN): 10 triệu đồng

 • Chứng thư số doanh nghiệp (VID STAMP): 20 triệu đồng

 • Chứng thư số Website (VID WEB): 30 triệu đồng

Điều 7. Tạm dừng, thu hồi chứng thư số

  1. Chứng thư số sẽ bị tạm dừng, thu hồi trong các trường hợp sau:

 1. Khi Bên A yêu cầu bằng văn bản và được Bên B xác minh là chính xác.

 2. Tạm dừng chứng thư số khi Bên B có căn cứ khẳng định chứng thư số đã được cấp không tuân theo các quy định tại điều 5 của hợp đồng; hoặc khi Bên B phát hiện ra sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của thuê bao và người nhận.

 3. Thu hồi chứng thư số khi thuê bao là cá nhân đã chết hoặc mất tích theo tuyên bố của tòa án hoặc thuê bao là tổ chức giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.

 4. Khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 5. Theo điều kiện tạm dừng, thu hồi chứng thư số đã được quy định trong hợp đồng này.

  1. Khi có căn cứ tạm dừng, thu hồi chứng thư số, Bên B sẽ tiến hành tạm dừng, thu hồi và đồng thời ngay lập tức thông báo cho Bên A và công bố trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số việc tạm dừng, thu hồi thời gian bắt đầu và kết thúc việc tạm dừng.

  2. Chứng thư số của Bên A sẽ được khôi phục lại khi các căn cứ để tạm dừng chứng thư số tại Khoản 8.1 của Điều 8 kết thúc, hoặc thời hạn tạm dừng theo yêu cầu của Bên A đã hết.

Điều 8. Điều khoản chung


  1. Các vấn đề yêu cầu phát sinh sẽ được hai bên nghiên cứu, trao đổi, thống nhất và khi cần thiết sẽ ký các phụ lục bổ sung cho hợp đồng.

  2. Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này trước hết phải được các bên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Nếu không thể thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.

  3. Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định trong hợp đồng này trên tinh thần thiện chí, hợp tác, trung thực và cùng có lợi.

  4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn đến khi chứng thư số cấp cho khách hàng hết hiệu lực sử dụng.

  5. Đơn đăng ký và các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) được kèm theo hợp đồng này.

  6. Hợp đồng được làm thành hai (2) bản bằng tiếng việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (1) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B
ĐẠI DIỆN BÊN A

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương