SƠ YẾu lý LỊch thông tin cá nhântải về 13.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích13.58 Kb.
#34111
SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Hervé RAVILY

Ngày sinh: 21/09/1965

Nơi sinh: Nantes

Địa chỉ: 7 place Hoche – CS 86514

35065 Rennes cedex

Email : herve.ravily@wanadoo.fr

2. Bằng cấp

1986 : Bằng đại cương về Kinh tế, Đại học Nantes (Xếp loại : Khá).

1988 : Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế doanh nghiệp Đại học Nantes (Xếp loại : Khá).

1989 : Cao học Quản lý, Đại học Rennes 1 (Xếp loại : Trung bình Khá).

1992 : Tiến sĩ Quản lý, Đại học Rennes 1 (Xếp loại : Tối ưu với lời khen của Hội đồng Bảo vệ).

3. Hoạt động giảng dạy

09/1991 – 09/1993 : Trợ giảng (ATER) tại Viện Quản lý của Rennes (IGR/IAE).

1993-1994 : Giáo sư trường Đại học Thương Mại Nantes

1994-1998 : Giảng viên Viện Quản lý của Rennes (IGR/IAE).

Kể từ ngày 1/09/1998 : Giảng viên Khoa Kinh tế - Rennes

4. Chức vụ

Phụ trách thông tin của Viện Quản lý Rennes.

Phụ trách chuyên môn của Viện dự bị để lấy chứng chỉ hành nghề kế toán (IRPEC) vùng của Rennes.

Phụ trách thực tập của chương trình Cử nhân Kinh tế.

Phụ trách chuyên môn Ngành Kinh tế Doanh nghiệp, năm 2 của Viện Đại học Chuyên Nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu và các sách đã xuất bản

Thành viên của Phòng thí nghiệm CRESS – Lessor (Phòng thí nghiệm của Đại học Rennes)

Luận án Tiến sĩ, bảo vệ ngày 16/12/1992, chủ đề về bảo hiểm danh mục đầu tư trái phiếu (dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Charles-André Vailhen).5. Bài báo

- « Phân tích bao danh mục » (cùng với W. Briec của Viện Quản lý Rennes và J. Lesourd, Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia). Thuyết trình tại hội nghị chuyên đề « Phương pháp phân tích bao dữ liệu và việc phân tích hiệu quả của các doanh nghiệp và các tổ chức », Marseille, 06/1997.

Trình bày tại Hội nghị quốc tế của Hiệp hội Tài chính Pháp (AFFI), 06/1998.

6. Sách

- « Nguyên tắc phân tích tài chính », Hachette, kết hợp với Vanessa Serret, Đại học Nam Bretagne.

- « Phân tích tài chính : trường hợp thực tế - bài sửa », Ellipses.

7. Môn giảng dạy

Tại trường Đại học Thương mại Nantes (Audencia) : Toán tài chính, Quản trị tài chính và thị trường tài chính.

Tại Học viện Quản lý Rennes: Quản trị tài sản có/nợ của Ngân hàng, toán tài chính, kế toán tài chính, kế toán quản trị, quản trị sản xuất, quản trị tài chính.

Tại Khoa Kinh tế : Thị trường tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính, Toán tài chính, Kế toán tài chính.
Каталог: upload -> file -> ChuongTrinhRennes -> CVNN
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
CVNN -> SƠ YẾu lý LỊch thông tin cá nhân

tải về 13.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương