SỞ y tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc danh sách các cơ SỞ xin thẩM ĐỊnh cấp giấy phép hoạT ĐỘng khám bệNH, chữa bệNHtải về 103.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích103.35 Kb.
UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XIN THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Đợt 5 - Tháng 9 năm 2013)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-SYT ngày 23 / 10 / 2013 của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu)
KHU VỰC: THÀNH PHỐ BẠC LIÊU.


TT

Số GP

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Số CCHN

Ngày cấp

Nơi cấp

Hình thức

tổ chức

Địa điểm

hành nghề

Thời gian làm việcTPBL- 78


Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt tư nhân Toàn Ý.

CAO TƯỜNG HUY

294/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Răng hàm mặt.

Số 95/5 – Đường Trần Phú - Phường 7 – Thành phố Bạc Liêu.

Toàn thời gianTPBL-79

Phòng khám chuyên khoa Ngoại - Ung bướu tư nhân (ngoài giờ).

LÊ THANH CHÂU

324/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Ngoại + Ung bướu.

Số 242 – Đường Bà Triệu – Phường 3 - Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giờTPBL-80

Phòng Xét nghiệm Y khoa tư nhân (ngoài giờ).

NGUYỄN THÀNH TÍN

355/ BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Chuyên khoa Xét nghiệm.

Số 242 – Đường Bà Triệu – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giờTPBL-81

Phòng khám chuyên khoa Nội tư nhân (ngoài giờ).

TRẦN QUỐC LỢI

304/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Nội + Đo điện tim, Siêu âm tim.

Số 179 (Số cũ 32A) – Đường Bà Triệu – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giờTPBL-82

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản – KHHGĐ tư nhân (ngoài giờ).

LÊ THỤY QUẾ LÂM

325/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ + Siêu âm Sản phụ khoa.

Số 133A/4 – Quốc lộ 1A – Phường 7 – Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giớTPBL-83

Phòng khám chuyên khoa Nội tư nhân (ngoài giờ).

LÊ THANH THẢO

350/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Nội.

Số 130B/1 – Đường Cao Văn Lầu Phường Nhà Mát – Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giờTPBL-84

Phòng khám chuyên khoa Ngoại tư nhân (ngoài giờ).

PHẠM HOÀNG KHỞI

369/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Ngoại + Siêu âm tổng quát.

Số 144/4 – Quốc lộ 1A – Phường 7 – Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giờTPBL-85

Phòng khám chuyên khoa Nhi tư nhân (ngoài giờ).

TRƯƠNG THANH NGUYỆT

320/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Nhi + Siêu âm tổng quát.

Số 144/4 – Quốc lộ 1A – Phường 7 – Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giờ

  1. `

TPBL-86

Phòng Xét nghiệm Y khoa tư nhân (ngoài giờ).

HỒ NGỌC HƯƠNG

354/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Chuyên khoa Xét nghiệm.

Số 66 – Đường Võ Thị Sáu – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giờ

  1. `

TPBL-87

Phòng khám chuyên khoa Ngoại tư nhân (ngoài giờ).

TRẦN THANH PHONG

321/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Ngoại + Siêu âm tổng quát.

Số 176 – Đường Bà Triệu – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giờTPBL-88

Phòng khám chuyên khoa Nội tư nhân (ngoài giờ).

LIÊU NGỌC BÍCH

293/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Nội + Siêu âm tổng quát.

Số 194 – Đường Bà Triệu – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giờTPBL-89

Phòng khám chuyên khoa Ngoại tư nhân.

NGUYỄN VĂN NGHĨA

15/BL-CCHN

31/5/2012

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Ngoại + Siêu âm tổng quát.

Số 2A/2 - Đường Hòa Bình – Phường 7 - Thành phố Bạc Liêu.

Toàn thời gianTPBL-90

Phòng khám chuyên khoa Nội tư nhân (ngoài giờ).

TRẦN THỊ LOAN EM

266/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Nội.

Số 127 - Đường Võ Thị Sáu - Phường 8 - Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giờTPBL-91

Phòng khám chuyên khoa Ngoại tư nhân (ngoài giờ).

ĐỖ QUỐC CÔNG

330/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Ngoại.

F1 – 22 - Đường Nguyễn Trung Trực - Phường 5 - Thành phố Bạc Liêu.

Ngoài giờ


Ghi chú: Có 14 (mười bốn) cơ sở được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Đợt 5 – Tháng 9 năm 2013).
Bạc Liêu, ngày 23 tháng 10 năm 2013

GIÁM ĐỐC Trưởng đoàn thẩm định Thư ký

(Đã ký)

Bùi Quốc Nam Bs. Trần Hoài Đảo Bs. Trương Huỳnh Hưng

UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ Y TĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XIN THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Đợt 5 - Tháng 9 năm 2013)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-SYT ngày 23 / 10 / 2013 của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu)
KHU VỰC: HUYỆN VĨNH LỢI


TT

Số GP

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Số CCHN

Ngày cấp

Nơi cấp

Hình thức

tổ chức

Địa điểm

hành nghề

Thời gian làm việcVL-10


Cơ sở Dịch vụ y tế tư nhân (ngoài giờ).

LÊ VĂN KHÔN

23/BL-CCHN

31/5/2012

Sở Y tế Bạc Liêu

Thực hiện việc tiêm (chích) thuốc, thay băng theo đơn của bác sỹ; đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

Số 326 (Số cũ 236) - Cái Dầy – Thị trấn Châu Hưng – Huyện Vĩnh Lợi.

Ngoài giờ


Ghi chú: Có 01 (Một) cơ sở được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Đợt 5 - Tháng 9 năm 2013).
Bạc Liêu, ngày 23 tháng 10 năm 2013

GIÁM ĐỐC Trưởng đoàn thẩm định Thư ký

(Đã ký)

Bùi Quốc Nam Bs. Trần Hoài Đảo Bs. Trương Huỳnh Hưng

UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ Y TĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XIN THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Đợt 5 - Tháng 9 năm 2013)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-SYT ngày 23 / 10 / 2013 của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu)
KHU VỰC: HUYỆN PHƯỚC LONG


TT

Số GP

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Số CCHN

Ngày cấp

Nơi cấp

Hình thức

tổ chức

Địa điểm

hành nghề

Thời gian làm việcPL-31

Phòng khám chuyên khoa Nội tư nhân (ngoài giờ).

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

473/BL-CCHN

07/6/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Nội.

Ấp Tường 2 – Xã Hưng Phú – Huyện Phước Long.

Ngoài giờ


Ghi chú: Có 01 (Một) cơ sở được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Đợt 5 - Tháng 9 năm 2013).
Bạc Liêu, ngày 23 tháng 10 năm 2013

GIÁM ĐỐC Trưởng đoàn thẩm định Thư ký

(Đã ký)

Bùi Quốc Nam Bs. Trần Hoài Đảo Bs. Trương Huỳnh Hưng

UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ Y TĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XIN THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Đợt 5 - Tháng 9 năm 2013)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-SYT ngày 23 / 10 / 2013 của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu)
KHU VỰC: HUYỆN HOÀ BÌNH


TT

Số GP

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên người chịu trách nhiệm chuyên môn

kỹ thuật

Số CCHN

Ngày cấp

Nơi cấp

Hình thức

tổ chức

Địa điểm

hành nghề

Thời gian làm việcHB-09

Phòng khám chuyên khoa Ngoại tư nhân (ngoài giờ)

SƠN THÀNH THÁI

374/BL-CCHN

06/02/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Ngoại + Siêu âm tổng quát.

Số 212 - Ấp B – Thị trấn Hòa Bình – Huyện Hòa Bình.

Ngoài giờHB-10

Phòng khám chuyên khoa Nội tư nhân (ngoài giờ)

LÊ THANH TÙNG

503/BL-CCHN

12/9/2013

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Nội.

Ấp Bình Minh – Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hòa Bình.

Ngoài giờ


Ghi chú: Có 02 (Hai) cơ sở được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Đợt 5 - Tháng 9 năm 2013).
Bạc Liêu, ngày 23 tháng 10 năm 2013

GIÁM ĐỐC Trưởng đoàn thẩm định Thư ký

(Đã ký)

Bùi Quốc Nam Bs. Trần Hoài Đảo Bs. Trương Huỳnh Hưng

UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ Y TĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XIN THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Đợt 5 - Tháng 9 năm 2013)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-SYT ngày 23 / 10 / 2013 của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu)
KHU VỰC: HUYỆN GIÁ RAI


TT

Số GP

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên người chịu trách nhiệm chuyên môn

kỹ thuật

Số CCHN

Ngày cấp

Nơi cấp

Hình thức

tổ chức

Địa điểm

hành nghề

Thời gian làm việcGR-25

Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng tư nhân (ngoài giờ).

QUÁCH MINH HIẾU

245/BL-CCHN

07/12/2012

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Tai Mũi Họng.

Khu tập thể UBND huyện Giá Rai - Ấp I – Thị trấn Giá Rai – Huyện Giá Rai.

Ngoài giờGR-26

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản – KHHGĐ tư nhân (ngoài giờ).

NGUYỄN THỊ SỨ

197/BL-CCHN

14/9/2012

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Phụ + Siêu âm Sản phụ khoa.

Số 360 - Ấp I – Thị trấn Giá Rai – Huyện Giá Rai.

Ngoài giờGR-27

Phòng khám chuyên khoa Nội tư nhân.

HUỲNH ANH TUẤN

202/BL-CCHN

14/9/2012

Sở Y tế Bạc Liêu

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Nội + Siêu âm tổng quát.

Số 95 - Ấp II - Thị trấn Hộ Phòng - Huyện Giá Rai.

Toàn thời gian.


Ghi chú: Có 03 (Ba) cơ sở được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Đợt 5 – Tháng 9 năm 2013).
Bạc Liêu, ngày 23 tháng 10 năm 2013

GIÁM ĐỐC Trưởng đoàn thẩm định Thư ký

(Đã ký)
Bùi Quốc Nam Bs. Trần Hoài Đảo Bs. Trương Huỳnh Hưng
: layouts -> LacVietBIO -> fckUpload BL -> SiteChinh
SiteChinh -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
SiteChinh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
SiteChinh -> Cục Viễn thông nhắc nhở Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone)
SiteChinh -> Quy định mới về quy trình miễn thuế, giảm thuế
SiteChinh -> CỦa chính phủ SỐ 37/2006/NĐ-cp ngàY 04 tháng 4 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết luật thưƠng mại về hoạT ĐỘng xúc tiến thưƠng mạI
SiteChinh -> Ủy ban nhân dân huyện hồng dâN
SiteChinh -> Họ và Tên: ông Trần Văn Túc (vợ là Lê Thị Gái)
SiteChinh -> Tháng 3, 2011 KẾ hoạch quản lý DỊch hạI (pmp)
SiteChinh -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương