Số văn bản: 05/2007/QĐ-ubdttải về 58.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích58.09 Kb.

Số văn bản:  

05/2007/QĐ-UBDT

Tên văn bản:  

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

CQ ban hành:  

Uỷ ban Dân tộc

Ngày ban hành:  

06/09/2007

Nội dung:  

QUYẾT ĐỊNH
Số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007 của Ủy ban Dân tộc
V/v công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
__________________


BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Văn bản số 1062/TTg-ĐP ngày 01/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Tiêu chí, tổ chức xét duyệt và quyết định công nhận 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi theo trình độ phát triển;

Căn cứ Văn bản số 3888/VPCP-ĐP ngày 12/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị của Hội đồng xét duyệt Trung ương về phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã thuộc 3 khu vực và thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển là căn cứ thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với trình độ phát triển của từng khu vực.

Điều 2. Xã thuộc 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển là căn cứ thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với trình độ phát triển của từng khu vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Giàng Sèo Phử (Đã ký)

BẢNG TỔNG HỢP PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Để xem danh sách chi tiết của từng tỉnh, nhấp chuột vào số xã, số thôn bản tương ứng (mầu xanh) - Yêu cầu máy tính phải cài Acrobat Reader)

Tỉnh

Xã thuộc khu vực 

Xã 

Thôn ĐBKK

Hà Giang

24

67

Cao Bằng

9

66

Lai Châu

9

62

Điện Biên

13

27

Sơn La

27

252

Bắc Kạn

16

26

Lao Cai

26

89

Tuyên Quang

6

33

Lạng Sơn

24

18

Yên Bái

18

69

Hoà Bình

5

6

Bắc Giang

2

23

Thái Nguyên

3

8

Phú Thọ

4

15

Quảng Ninh

5

5

Ninh Bình

2

14

Hà Tây

1

3

Hải Dương

1

1

Thành phố Hải Phòng

14

0

Thanh Hoá

28

94

Nghệ An

12

67

Hà Tĩnh

10

40

Quảng Bình

3

8

Quảng Trị

1

0

Thừa Thiên Huế

6

10

Quảng Nam

12

12

Bình Định

5

11

Phú Yên

4

5

Ninh Thuận

2

3

Khánh Hoà

1

2

Bình Thuận

9

1

Kon Tum

9

27

Gia Lai

38

73

Đắk Lắk

33

76

Đắk Nông

12

46

Lâm Đồng

21

56

Bình Phước

32

11

Trà Vinh

26

12

Đồng Nai

19

31

Bạc Liêu

35

45

Bà rịa - Vũng Tàu

6

2

An Giang

37

0

Kiên Giang

30

16

Sóc Trăng

81

292

 
: website -> dulieu
dulieu -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
website -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
website -> KIỂm toán nhà NƯỚc số: 1618/ct-ktnn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
website -> Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014
website -> Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
website -> Ban chỉ ĐẠo kiểm toán ct 30A & cs 167
website -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
dulieu -> Mẫu syllvc ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/tt-bnv ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ
dulieu -> ĐƠn vị quản lý trực tiếP (nếu có)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương