Số Đvht: 02 Ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng hệ vhvltải về 184.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích184.62 Kb.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/HỌC PHẦN


 1. Mã số môn học/học phần:

 2. Tên học phần: LÝ THUYẾT ĐIỀU DƯỠNG NỘI KHOA 2

 3. Số ĐVHT: 02

 4. Ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng hệ VHVL

 5. Năm học: 2016-2017

 6. Giảng viên phụ trách:

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

 1. Th.s. Nguyễn Ngọc Huyền

Email: ngochuyenddlsyk@gmail.com

SĐT: 091-558-9788 1. Th.s Đào Trọng Quân

Email: daotrongquan87@gmail.com

SĐT: 098-327-63408. Mục tiêu học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Mục tiêu kiến thức

 1. Hiểu được các khái niệm và lý thuyết bệnh học Nội khoa và những ảnh hưởng của bệnh đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

 2. Nhận định được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh hồi sức cấp cứu và gia đình của họ.

 3. Phân tích điều dưỡng và lý thuyết bệnh học liên quan đến để áp dụng vào chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Nội khoa theo quy trình điều dưỡng và khuyến khích vai trò chăm sóc người bệnh của gia đình người bệnh.

* Mục tiêu kỹ năng

 1. Áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng vào chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Nội khoa.

 2. Áp dụng các kỹ năng điều dưỡng để nhận định chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Nội khoa.

 3. Phân tích vấn đề chăm sóc và ảnh hưởng của nó tới thể chất, tâm lý, xã hội và tâm linh của bệnh nhân Nội khoa.

 4. Áp dụng các khái niệm và lý thuyết bệnh học vào can thiệp điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân Nội khoa.

 5. Thực hiện được tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người mắc bệnh Nội khoa.

* Mục tiêu thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, có tinh thần hợp tác tốt, chia sẻ, giúp đỡ đối với đồng nghiệp trong công việc.

2. Có tác phong nhanh nhẹn, cảm thông, chia sẻ và tôn trọng với người bệnh trong quá trình tiếp xúc chăm sóc.

9. Mô tả học phần

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của điều dưỡng Nội khoa, hiểu được các khái niệm và lý thuyết về vấn đề sức khỏe Nội khoa. Nhận định được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân Nội khoa. Quy trình điều dưỡng, giao tiếp, và giáo dục sức khỏe trong chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Nội khoa.

Áp dụng quy trình điều dưỡng trong thực hành để chăm sóc người mắc bệnh Nội khoa thường gặp. Áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng trong việc chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân trên lâm sàng.

10. Phân bố thời gian

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần


 • Các môn tiên quyết: Huấn luyện kỹ năng điều dưỡng

 • Yêu cầu: Tham gia học lý thuyết đúng giờ và đủ thời gian theo quy định

Đọc trước nội dung bài theo lịch giảng

12. Nội dung học phần

STT

Nội dung

Số tiếtBài 1: Chăm sóc người bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

2.1.Vi khuẩn gây bệnh

2.2. Đường vào của vi khuẩn

2.3. Vai trò của bệnh tim có trước

3. Triệu chứng

4. Biến chứng

5. Điều trị

5.1. Kháng sinh là thuốc điều trị cơ bản

5.2. Điều trị khác

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc


6.5. Đánh giá chăm sóc


02


Bài 2: Chăm sóc người bệnh viêm màng ngoài tim


1. Đại cư­ơng

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Diễn biến

4.1. Hội chứng ép tim cấp

4.2. Viêm ngoài màng tim co thắt

5. Điều trị

5.1. Điều trị triệu chứng

5.2. Điều trị nguyên nhân

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.5. Đánh giá chăm sóc


02


Bài 3: Chăm sóc người bệnh nhồi máu cơ tim


1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng chính

3.2. Triệu chứng kèm theo

4. Biến chứng

5. Điều trị

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.5. Đánh giá chăm sóc


02Bài 4: Chăm sóc người bệnh áp xe phổi

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân và điều kiện thuận lợi

2.1. Nguyên nhân

2.2. Điều kiện thuận lợi

3. Cơ chế sinh bệnh

3.1. Đường vào

3.2. Cơ chế bệnh sinh

4. Triệu chứng

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.2. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Tiến triển và biến chứng5.1. Tiến triển

5.2. Biến chứng

6. Điều trị

6.1. Điều trị nội khoa

6.2. Điều trị ngoại khoa

7. Chăm sóc7.1. Nhận định chăm sóc

7.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.3. Kế hoạch chăm sóc

7.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7.5. Đánh giá chăm sóc


02Bài 5: Chăm sóc người bệnh ung thư phổi

1. Đại cương

2. Yếu tố nguy cơ

2.1. Thuốc lá

2.2. Khí quyển bị ô nhiễm

2.3. Nghề nghiệp

2.4. Yếu tố khác

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Chăm sóc

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc

5.3. Kế hoạch chăm sóc

5.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

5.5. Đánh giá chăm sóc


02


Bài 6: Chăm sóc người bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính


I. Viêm phế quản mạn

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Tiến triển và biến chứng

5. Điều trị

5.1. Trong đợt cấp viêm phế quản mạn

5.2. Ngoài đợt cấp viêm phế quản mạn

6. Phòng bệnh

II. Hen phế quản

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.1. Nguyên nhân

2.2. Cơ chế bệnh sinh

3. Phân loại hen

4. Triệu chứng

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

5. Tiến triển và biến chứng

6. Điều trị

6.1. Trong cơn hen

6.2. Ngoài cơn hen

7. Phòng cơn hen tái phát

III. Giãn phế quản

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh

2.1. Nguyên nhân

2.2. Cơ chế sinh bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Tiến triển và biến chứng

5. Điều trị

6. Phòng bệnh

IV. Giãn phế nang

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2.1. Nguyên nhân

2.2. Cơ chế sinh bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Tiến triển và biến chứng

5. Điều trị

5.1. Điều trị đợt bội nhiễm gây suy hô hấp cấp

5.2. Điều trị lâu dài

6. Phòng bệnh

Chăm sóc người bệnh mắc bệnh phổi mạn tính

1. Nhận định chăm sóc

2. Chẩn đoán chăm sóc

3. Kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

5. Đánh giá chăm sóc


02Bài 7: Chăm sóc người bệnh ho ra máu

1. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân tại đường hô hấp

2.2. Nguyên nhân ngoài đường hô hấp

2. Mức độ ho ra máu

3. Phân biệt ho ra máu

4. Triệu chứng

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.2. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Điều trị ho ra máu

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.1. Chẩn đoán chăm sóc 1

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc 2

6.2.3. Chẩn đoán chăm sóc 3

6.2.4. Chẩn đoán chăm sóc 4

6.5. Đánh giá chăm sóc


01


Bài 8: Chăm sóc người bệnh tim phổi mạn


1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Cơ chế bệnh sinh

4. Triệu chứng lâm sàng

4.1. Triệu chứng của bệnh phổi dẫn tới suy tim phải

4.2. Biểu hiện của suy tim phải

5. Điều trị

5.1. Các biện pháp cải thiện thông khí phổi

5.2. Điều trị triệu chứng suy tim phải

6. Chăm sóc người bệnh tim phổi mạn

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.5. Đánh giá chăm sóc


02


Bài 9: Chăm sóc người bệnh ápxe gan


1. Đại cương

2. Sự hình thành và cấu tạo của ổ áp xe

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Biến chứng

4.1. Vỡ ổ áp xe

4.2. Suy kiệt

4.3. Bội nhiễm vi khuẩn:

4.4. Chảy máu trong ổ áp xe:

5. Điều trị

5.1. Dùng thuốc chống amíp đơn thuần

5.2. Dùng thuốc chống amíp kết hợp với chọc hút mủ

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.5. Đánh giá chăm sóc


01Bài 10: Chăm sóc người bệnh xơ gan

1. Đặc điểm giải phẫu và sinh lý của gan

1.1. Giải phẫu

1.2. Sinh lý

2. Định nghĩa

3. Nguyên nhân

4. Triệu chứng

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.2. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Tiến triển và biến chứng

6. Điều trị.

7. Chăm sóc

7.1. Nhận định chăm sóc

7.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.3. Kế hoạch chăm sóc

7.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7.5. Đánh giá chăm sóc


02Bài 11: Chăm sóc người bệnh loét dạ dày – tá tràng

1. Đại cương

2. Cơ chế bệnh sinh và nguyên nhân

2.1. Cơ chế bệnh sinh

2.2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Thể điển hình

3.2. Thể không điển hình

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Biến chứng

6. Điều trị

6.1. Chế độ ăn6.2. Chế độ thuốc

7. Chăm sóc

7.1. Nhận định chăm sóc

7.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.3. Kế hoạch chăm sóc

7.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7.5. Đánh giá chăm sóc


01Bài 12: Chăm sóc người bệnh Basedow

1. Nguyên nhân

2. Triệu chứng

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Biến chứng

4. Điều trị

5. Chăm sóc

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc

5.2.1. Chẩn đoán chăm sóc 1

5.2.2. Chẩn đoán chăm sóc 2

5.2.3. Chẩn đoán chăm sóc 3

5.2.4. Chẩn đoán chăm sóc 4

5.4. Đánh giá chăm sóc


01Bài 13: Chăm sóc người bệnh viêm thận bể thận cấp

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Tiến triển và biến chứng

5. Điều trị

5.1. Nguyên tắc điều trị

5.2. Điều trị cụ thể

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.5. Đánh giá chăm sóc02Bài 14: Chăm sóc người bệnh Lupus ban đỏ

1. Định nghĩa

2. Sinh lý bệnh

3. Giải phẫu bệnh

4. Triệu chứng

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.2. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Điều trị

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.1. Chẩn đoán chăm sóc 1

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc 2

6.2.3. Chẩn đoán chăm sóc 3

6.2.4. Chẩn đoán chăm sóc 4

6.2.5. Chẩn đoán chăm sóc 5

6.2.6. Chẩn đoán chăm sóc 6

6.4. Đánh giá chăm sóc01Bài 15: Bệnh học tuổi già và cách chăm sóc

1. Một số khái niệm cơ bản về bệnh học tuổi già

2. Đặc điểm cơ thể già

3. Đặc điểm bệnh lý tuổi già

3.1. Đặc điểm chung

3.2. Những bệnh thường gặp ở người già

3.3. Đặc điểm điều trị bệnh ở người già


01Bài 16: Các thay đổi chức năng do tuổi và vai trò của Điều dưỡng

1. Hệ thần kinh

2. Hệ tim mạch

3. Hệ hô hấp

4. Hệ tiêu hóa

5. Hệ tiết niệu

6. Bộ máy vận động

7. Các giác quan

8. Da và tóc

9. Hệ nội tiết01Bài 17: Chăm sóc bệnh nhân thoái khớp tuổi già

1. Định nghĩa

2. Sinh bệnh học

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Biến chứng

5. Điều trị

6. Phòng bệnh

7. Chăm sóc

7.1. Nhận định chăm sóc

7.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.2.1. Chẩn đoán chăm sóc 1

7.2.2. Chẩn đoán chăm sóc 2

7.2.3. Chẩn đoán chăm sóc 3

7.2.4. Chẩn đoán chăm sóc 4

7.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng

7.4. Đánh giá chăm sóc02Bài 18: Chăm sóc bệnh nhân Alzheimer

1. Triệu chứng

1.1. Các rối loạn về năng lực nhận thức

1.2. Các rối loạn hành vi

1.3. Các biểu hiện thần kinh học

2. Chẩn đoán2.1. Những tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng bệnh Alzheimer có khả năng đúng bao gồm

2.2. Chẩn đoán bệnh Alzheimer có khả năng đúng được củng cố thêm nếu có

2.3. Chẩn đoán bệnh Alzheimer chắc chắn khi có phối hợp

3. Điều trị

3.1. Điều trị triệu chứng nhằm khôi phục lại một hệ thống dẫn truyền thần kinh thiếu hụt

3.2. Các cách tiếp cận dược lý khác

3.3. Các cách tiếp cận điều trị khác

4. Chăm sóc

4.1. Nhận định chăm sóc

4.2. Chẩn đoán chăm sóc

4.2.1. Chẩn đoán chăm sóc 1

4.2.2. Chẩn đoán chăm sóc 2

4.2.3. Chẩn đoán chăm sóc 3

4.4. Đánh giá chăm sóc02Bài 19: Thuốc và tuổi già

1. Một số khái niệm cơ bản về bệnh học tuổi già

1.1. Lão khoa cơ bản

1.2. Lão khoa xã hội

1.3. Lão khoa lâm sàng

2. Đặc điểm cơ thể già

3. Đặc điểm bệnh lý tuổi già

3.1. Đặc điểm chung

3.2. Những bệnh th­ường gặp ở ng­ười già

3.2.1. Bệnh tim mạch

3.2.2. Bệnh hô hấp

3.2.3. Bệnh tiêu hóa

3.2.4. Bệnh tiết niệu

3.2.5. Bệnh cơ-x­ương-khớp

3.2.6. Bệnh nội tiết và chuyển hóa

3.2.7. Bệnh cơ quan tạo máu

3.2.8. Bệnh tâm thần kinh

3.2.9. Bệnh ở một số cơ quan khác

3.3. Đặc điểm điều trị bệnh ở ng­ười già

3.3.1. Nguyên tắc chung

3.3.2. Đặc điểm sử dụng thuốc

3.3.3. Những điểm cần chú ý trong điều trị bệnh cho ngư­ời già01


13. Phương pháp giảng dạy

 • Thuyết trình

 • Thảo luận

 • Seminar

 • Tự học

14. Phương tiện và vật liệu giảng

 • Tài liệu học tập

 • Bài giảng Powerpoint

 • VCD

 • Bút dạ, bảng, máy chiếu Projector

 • Tình huống

 • Các dụng cụ phục vụ cho thực hành kỹ thuật điều dưỡng và thủ thuật

15. Đánh giá

Kiểm tra thường xuyên: (1 bài) Lý thuyết 30 phút, hình thức: Tự luận và Phân tích tình huống

Thi kết thúc môn học: (1 bài) Lý thuyết kết thúc học phần (thi 60 phút) hình thức: Thi tự luận và phân tích tình huống.

+ Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thang điểm: Điểm kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0 chữ số thập phân.16. Tài liệu học tập và tham khảo

  1. Tài liệu học tập

 1. Tập bài giảng điều dưỡng Nội khoa (Lưu hành nội bộ).

16.2. Tài liệu tham khảo

 1. Điều dưỡng Nội khoa - Tập 1 (2008). Nhà xuất bản y học.

 2. Điều dưỡng Nội khoa - Tập 2 (2008). Nhà xuất bản y học.

 3. Nội khoa cơ sở (1993). Nhà xuất bản y học.

 4. Bệnh học Nội khoa - Tập 1 (2006). Nhà xuất bản y học.

 5. Bệnh học Nội khoa - Tập 2 (2006). Nhà xuất bản y học.

 6. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 1 (2010). M. Linda Workman – 6th ed.

 7. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 2 (2010). M. Linda Workman – 6th ed.

17. Lịch học


Tuần

Nội dung

Thời gian

/ Tiết

Giảng viên

Tài liệu học tập/ tham khảo

Hình thức học

1

Chăm sóc bệnh nhân tâm phế mạn

Chăm sóc bệnh nhân ho ra máu

Tài liệu 1,3,4,6

Thuyết trình, thảo luận

Chăm sóc bệnh nhân áp xe phổi

Chăm sóc bệnh nhân ung thư phổi

Tài liệu 1,3,4,6

Thuyết trình, thảo luận

Chăm sóc BN nhồi máu cơ tim

Chăm sóc BN viêm màng ngoài tim

Tài liệu 1,3,4,6

Thuyết trình, thảo luận

2

Chăm sóc bệnh nhân xơ gan

Thuốc và tuổi già

Các thay đổi chức năng do tuổi và vai trò của người ĐD
Tài liệu 1,3,4,6

Thuyết trình, thảo luận

Chăm sóc bệnh nhân áp xe gan

Chăm sóc bệnh nhân Alzheimer

Tài liệu 1,3,4,6

Thuyết trình, thảo luận

Chăm sóc BN Loét dạ dày - tá tràng

Bệnh học tuổi già và cách chăm sóc

Tài liệu 1,3,4,6

Thuyết trình, thảo luận

3

Chăm sóc BN thoái khớp tuổi già

Chăm sóc bệnh nhân Lupus ban đỏ Kiểm tra 30 phútTài liệu 1,3,4,6

Thuyết trình, thảo luận

Chăm sóc BN viêm thận bể thận cấp

Chăm sóc bệnh nhân Basedow

Tài liệu 1,3,4,6

Thuyết trình, thảo luận

Chăm sóc BN viêm nội tâm mạc

nhiễm khuẩnCS BN bệnh phổi tắc nghẽn mạn tínhTài liệu 1,3,4,6

Thuyết trình, thảo luận: uploads -> media -> cương%20học%20phần
cương%20học%20phần -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie332 Tên học phần
cương%20học%20phần -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần : Tên học phần : Dược lý
cương%20học%20phần -> ĐỀ CƯƠng học phần dưỢc liệU 2 Mã số học phần: pco332 Tên học phần
cương%20học%20phần -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie331 Tên học phần
cương%20học%20phần -> Mã số học phần: eng131 Tên học phần : Tiếng Anh cơ bản 1 Số tín chỉ
cương%20học%20phần -> ĐỀ CƯƠng học phần dưỢc liệu mã số học phần: pco314 Tên học phần
cương%20học%20phần -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: che511 Tên học phần
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương