Số thứ tự theo danh sách lớp học phầntải về 24.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích24.85 Kb.

Mã lớp học phần:

xx.xxx.x

Số thứ tự theo danh sách
lớp học phần

00

Tên học viên

Mã số học viên

ghi chữ thường Tên học phần ở đây

Tên giảng viên phụ trách

TÊN TIỂU LUẬN GHI CHỮ IN HOA

BẠN GHI ĐÚNG CỠ CHỮ NÀY, KHÔNG TĂNG GIẢM KÍCH THƯỚC

Loại Tiểu luận :

Cuối kì

Giữa kì

Tiểu luận này được hoàn thành vào ngày …./…/…….

HỌC VIÊN CÓ THỂ làm mục lục ngay sau phần này

Tiêu đề

Trang

1. Thời gian nộp tiểu luận

1

2. Yêu cầu kĩ thuật

2

3. Đặt tên file và gửi email

2

4. Tinh thần tiết kiệm

28. Tiêu đề minh họa


 1. Thời gian nộp tiểu luận :

 • Tiểu luận cuối kì : nộp sau 15 ngày khi kết thúc môn học. Thường là buổi đầu tiên của môn học tiếp theo. Nếu gặp ngày nghỉ lễ, hoặc nghỉ học thì chờ tới buổi học tiếp theo. Nếu bạn kết thúc chương trình thì sẽ nộp tiểu luận môn cuối vào giờ hành chính.

 • Tiểu luận giữa kì : nộp theo thông báo của giảng viên hoặc ngày thi.

 • Hoãn nộp: phải thông báo lại và tự hẹn ngày nộp, sẽ có xác nhận đồng ý.

 1. Yêu cầu kĩ thuật

 • In trắng đen : Việc in trắng đen quan trọng hơn in màu. Lí do: các bản in màu có thể bị nhòe khi gặp nước hoặc môi trường ẩm ướt (không nhận tiểu luận in màu).

 • In 2 mặt : là cần thiết, để số tờ giấy được ít hơn và cuốn mỏng hơn,

 • Đóng bìa kiếng : Không. Vì bìa kiếng sẽ làm dày và nặng thêm cuốn tiểu luận. Nếu chỉ 1 cuốn của anh/chị thì không phải vấn đề, nhưng nếu 50 cuốn thì giảng viên mang về nhà nặng hơn nhiều.

 • Đóng bìa giấy thơm, giấy cứng : Không. Vì giảng viên có thể bị dị ứng với các loại mùi giấy. Anh/chị chỉ cần đóng bìa giấy cứng.

 • Đóng bìa gáy xoắn : Không. Vì cuốn tiểu luận của anh/chị sẽ nằm lạc lõng trong số các cuốn tiểu luận khác, việc xếp chồng lên nhau cũng bị khó khăn.

 • Đóng kim gáy : Bấm 3 kim bên gáy, không dán thêm băng keo.

 • Font chữ, canh lền, trình bày trang : sử dụng đúng file này đã cấu hình sẵn lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới, đặt số trang, khổ A4, cỡ chữ 13, cách đoạn 6pt, dãn dòng 1.25, …

 1. Đặt tên file và gửi email

 • Đặt tên file : Tên file theo cấu trúc: [Số thứ tự]_[Mã lớp học phần]_[mã học viên].[phần mở rộng của file]. Trong đó: phần mở rộng là mặc định như doc, docx, pdf, zip, … Ví dụ : 06_10.203.1_11.10.116767.doc

 • Gửi email : Gửi email với tiêu đề như tên file và gửi về nvsp.tieuluan@gmail.com. Tại sao lại nộp email ?: Tất cả tiểu luận phải nộp bản in giấy. Tuy nhiên, bản email sẽ giúp xử lí các tranh chấp liên quan đến thất lạc tiểu luận, ngày giờ trên email sẽ giúp xác định thời hạn nộp tiểu luận là đúng hạn.

 • Bỏ qua mục này : Bạn có thể bỏ qua mục này, tuy nhiên, chúng tôi không xử lí các phát sinh khi có vấn đề gì về thất lạc.

 1. Tinh thần tiết kiệm

Việc in ấn, đóng bìa. … như yêu cầu trên đây nhằm mục đích tiết kiệm cho học viên và tạo nên mẫu thống nhất để dễ dàng trong việc quản lí.

Lưu ý khác : Đã có nhiều tiểu luận giảng viên cho 2 điểm tượng trưng vì bài làm giống nhau. Chúng ta tham khảo, nhưng phải có ý kiến riêng của mình.

8. Tiêu đề minh họa 8

 • Đánh giá kết quả

 • Áp dụng đánh giá Tín chỉ theo Qui chế 43/2007 của Bộ GD&ĐT

 • Anh/chị nhớ nộp 2 hình 3x4cm (centimet) khi hoàn thành chương trình học 15 tín chỉ, dùng kéo cắt viền cho đẹp.

File này có thể tải về tại: http://nvgiangvien.weebly.com/ hoặc http://nvsp.itnet.vn/


Trang /

: news -> uploads
uploads -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
uploads -> Nghị quyết củA Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
uploads -> Bm-hapi-13-09 Dïng trong tr­êng hîp dù ¸n ®Çu t­ g¾n víi thµnh lËp Chi nh¸nh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
uploads -> BỘ TÀi chính số: 11660 /btc-tct v/v chính sách thuế tndn đối với lĩnh vực xã hội hoá. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads -> QuyếT ĐỊnh của thống đỐc ngân hàng nhà NƯỚc việt nam số 03/2006/QĐ-nhnn ngàY 18 tháng 01 NĂM 2006 VỀ việc kinh doanh vàng trên tài khoảN Ở NƯỚc ngoàI
uploads -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploads -> Quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh
uploads -> Thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-cp ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện
uploads -> CỦa ngưỜi làm ngàNH, nghề kinh doanh có ĐIỀu kiệN
uploads -> Thông tư 825/2000/tt-bkhcnmt (03/05/2000)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương