SỔ tay hưỚng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế XÃ HỘI ĐỊnh hưỚng thị trưỜNG


Biểu 5. PHÂN TÍCH CHUỖI SẢN PHẨM ƯU TIÊN XÃ …, HUYỆN …, TỈNH HÀ TĨNHtải về 1.19 Mb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Biểu 5. PHÂN TÍCH CHUỖI SẢN PHẨM ƯU TIÊN XÃ …, HUYỆN …, TỈNH HÀ TĨNH

Các giai đoạn của chuỗi sản phẩm
Nội dung cần phân tích


Cung ứng,


Sản xuất

Chế biến

Tiêu thụTổng giá trị

Giá trị/ đơn vị sản phẩm của mỗi giai đoạn. Ví dụ: Chuỗi sản phẩm lạc (triệu đ/tấn)

9,5


13,7


0,5


0,3


24,0


Vấn đề/khó khăn đang gặp phải

(Lưu ý: những khó khăn KHKT, tổ chức, chính sách - thể chế và cơ sở hạ tầng)


Nguyên nhân của các vấn đề/khó khăn:

Các giải pháp để giải quyết các vấn đề/khó khăn (Lưu ý: những giải pháp kỹ thuật, tổ chức, chính sách - thể chế và cơ sở hạ tầng)
Các hoạt động được đề xuất (có số liệu cụ thể)
Lưu ý:

- Các số liệu trong bảng chỉ là ví dụ minh họa.

- Hình thức: nên tổ chức thảo luận theo nhóm sở thích, ở những nơi chưa hình thành nhóm sở thích thì có thể thành lập trên cơ sở nhóm tự nguyện quan tâm đến phát triển một chuỗi sản phẩm ưu tiên.

- Cách thức tiến hành:

+ Các thành viên trong nhóm sở thích từ thực tiến SXKD của mình xác định giá trị ( kinh phí) phát sinh trên mỗi khâu của chuỗi cho mỗi đơn vị sản phẩm (khối lượng/số lượng/…).

+ Chỉ ra những khó khăn trong mỗi khâu về: kỹ thuật, tổ chức, chính sách-thể chế, cơ sở hạ tầng,…

+ Đưa ra các giải pháp có thể giúp giải quyết hoặc giảm thiểu những khó khăn trên mỗi khâu của chuỗi (giải pháp kỹ thuật, tổ chức, chính sách-thể chế, cơ sở hạ tầng,…).

+ Đề xuất các hoạt động có tính khả thi để giúp gia tăng lợi ích của cộng đồng khi phát triển chuỗi sản phẩm (cải tiến/nâng cấp kỹ thuật; thành lập/cũng cố tổ chức; cải thiện hoặc đề xuất ban hành chính sách-thể chế; xây dựng mới hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng,…).


Biểu 6. ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CHUỖI SẢN PHẨM XÃ …, HUYỆN …, TỈNH HÀ TĨNH


(sử dụng công cụ SWOT)


Điểm mạnh: (Là những yếu tố nằm bên trong cộng đồng, giúp cho cộng đồng nhận được lợi ích lớn hơn từ chuỗi sản phẩm)

Điểm yếu: (Là những yếu tố nằm bên trong cộng đồng, cản trở cộng đồng nhận được lợi ích lớn hơn từ chuỗi sản phẩm)

Cơ hội: (Là những yếu tố có lợi nằm bên ngoài cộng đồng, cần phải tranh thủ tận dụng chớp lấy để đạt được lợi ích lớn hơn từ chuỗi sản phẩm)

Thách thức: (Là những nguy cơ, rủi ro bên ngoài cộng đồng, cần có biện pháp thích ứng để có được lợi ích lớn hơn từ chuỗi sản phẩm)
Các hoạt động cải thiện được đề xuất:

(Những hoạt động đề xuất phát huy điểm mạnh, khắc phục được những điểm yếu, tận dụng các cơ hội và giảm thiểu được các thách thức).- ...

- ....Biểu 7. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH MOSEDP


(Sử dụng công cụ phân tích cây mục tiêu)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương