SỔ tay hưỚng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế XÃ HỘI ĐỊnh hưỚng thị trưỜNG


Biểu 2. THỐNG KÊ NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ ĐÃ XÁC ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ …, HUYỆN …, TỈNH HÀ TĨNHtải về 1.19 Mb.
trang6/11
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Biểu 2. THỐNG KÊ NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ ĐÃ XÁC ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ …, HUYỆN …, TỈNH HÀ TĨNH

TT

Tên nguồn lực

đầu tư

Mục tiêu

Hoạt động

Dự kiến kinh phí năm lập kế hoạch

(tr.đồng)

Cách thức huy động

1.

Ngân sách

1.1

Ngân sách xã

1.2

Ngân sách cấp trên
NS trung ương
NS Tĩnh
NS Huyện

2.

Các chương trình mục tiêu đầu tư như ngân sách

2.1

...

2.2

...

...

...

3.

Doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn

3.1

Doanh nghiẹp A

3.2

Doanh nghiẹp B
HTX...
THT...

...

...

4

Nguồn dân đầu tư

5

Nguồn khác


Lưu ý: Mục tiêu của biểu số 2 là xác định rõ các nguồn đầu tư đã được xác định để đưa vào sử dụng trong năm lập kế hoạch ( số liệu đã có, hoặc đã có thông báo).


Biểu 3. BIỂU PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP XÃ …, HUYỆN …, TỈNH HÀ TĨNH


(Sử dụng công cụ phân tích cây vấn đề và cây giải pháp)


Lĩnh vực

Vấn đề/Khó khăn

Nguyên nhân

Giải pháp

Kinh tế


..............


.............


Xã hội


...........


...........


An ninh quốc phòng


.............


.............
Lưu ý:

- Khi phân tích cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm thuộc các lĩnh vực trên, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiển tại địa phương;

- Vấn đề/ Khó khăn: Là những cản trở gặp phải trong khâu kỷ thuật, tổ chức, chính sách thể chế, cơ sở hạ tầng...

- Nguyên nhân: Là những lý do gây nên những khó khăn, trở ngại chính

- Giải pháp: Là những hoạt động đề xuất để khắc phục, giải quyết những khó khăn mà cộng đồng đang gặp phải (lượng hóa bằng các số liệu cụ thể).: images -> vanban
vanban -> Phụ lục 14: Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/tt-bxd ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> Bch đOÀn tỉnh gia lai đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Thuyết minh quy hoạch chung khu kinh tế VŨng áng I: Phần mở đầu
vanban -> Chương 1 phần mở đầu Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
vanban -> Lesson 1 – 12 lesson 1: contract : HỢP ĐỒNG
vanban -> Danh sách những thầy cô giáo và CỰu học sinh trưỜng thpt cẩm xuyêN ĐÓng góp xây mộ thầy thái kim quý
vanban -> Thailand: Export down nearly 2 pct in first five months
vanban -> Ubnd tỉnh nam đỊnh sở lao đỘng – tb và xh


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương