SỞ quy hoạch-kiến trúC


Quy định chung: 3.1 Đối với đơn vị ở, nhóm nhà ở và đất ởtải về 411.84 Kb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích411.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3. Quy định chung:

3.1 Đối với đơn vị ở, nhóm nhà ở và đất ở:


- Các nhóm nhà ở cần kiểm soát, bảo đảm sự tuân thủ trong việc phân bổ dân cư tương ứng với từng mô hình nhà ở (riêng lẻ, thấp tầng, cao tầng), đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đảm bảo sự tuân thủ về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong đồ án, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất), yêu cầu về tổ chức không gian, cảnh quan kiến trúc đô thị đã được xác định tại từng ô phố, khu đất trong phạm vi đồ án.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện và triển khai các dự án đầu tư phát triển nhà ở theo đồ án quy hoạch này, các nhóm ở trong các đơn vị ở cần có các loại hình nhà ở đa dạng, chỉ tiêu đất ở phải được tính toán cho từng loại hình nhà ở riêng biệt.

- Kích thước, diện tích các lô đất nhà ở riêng lẻ trong các nhóm nhà ở phải đảm bảo phù hợp với QCVN 01:2008/BXD hoặc các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị hiện hành hoặc các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy hoạch cần xác định và lập kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị, các dự án phát triển nhà ở (thương mại, xã hội, tái định cư) đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo nội dung đồ án đã được phê duyệt; kết nối với các khu vực kế cận, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững; tránh phát triển bất cập, thiếu đồng bộ, tạo sự quá tải cục bộ về cơ sở hạ tầng, cần ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ theo quy định khi triển khai các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Tại các khu chức năng dân cư xây dựng mới hoặc khu vực tái thiết đô thị trong các nhóm ở, khu ở cần phải có công viên vườn hoa kết hợp với sân chơi cho trẻ em với diện tích tối thiểu phù hợp QCVN 01: 2008/BXD.

- Cần kiểm soát việc phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị tại các khu vực cảnh quan đặc thù, khu vực có các công trình kiến trúc, di tích văn hóa cần bảo tồn; bảo đảm sự tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Khuyến khích:

+ Khi triển khai dự án phát triển các tuyến đường giao thông theo đồ án quy hoạch này, khuyến khích việc tổ chức thu hồi đất hai bên đường theo quy hoạch, tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Đầu tư thực hiện các dự án phát triển nhà ở tại các khu dân cư xây dựng mới trọn ô phố hoặc với quy mô lớn, đảm bảo phát triển đồng bộ về không gian, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

+ Xây dựng, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, các dự án phúc lợi công cộng như: công viên, vườn hoa, trường học, các công trình y tế, các công trình thương mại – dịch vụ đa chức năng phục vụ cho cộng đồng dân cư tại các đơn vị ở, nhóm nhà ở.

+ Cải tạo, chỉnh trang các tuyến kênh, rạch ô nhiễm kết hợp khai thác bổ sung cho cảnh quan đô thị.

- Hạn chế:

+ Các dự án xây dựng cải tạo chỉnh trang các nhóm nhà ở, khu ở quy mô nhỏ, khoét lõm, thiếu hoặc không đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;

+ Các dự án đầu tư xây dựng công trình cao tầng quy mô lớn tại khu đất có diện tích nhỏ hoặc trên các tuyến đường có lộ giới nhỏ (dưới 20m) trong các khu dân cư hiện hữu hoặc tại các khu vực chưa phát triển đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt;

- Cấm:

+ Xây dựng nhà ở và các công trình khác trái với quy hoạch được duyệt hoặc trái với quy định pháp luật có liên quan, trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;+ Xây dựng nhà ở lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, kênh, rạch; khu vực có nguy cơ sạt lỡ đất; vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; các công trình tranh, tre, lá, nứa, vách tôn không tuân theo quy chuẩn xây dựng, trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

3.2 Khu công trình dịch vụ đô thị: giáo dục, y tế, văn hóa, hành chính, thể dục – thể thao, thương mại – dịch vụ, chợ,…


- Cần tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch để quản lý chặt chẽ quỹ đất.

- Các khu công trình dịch vụ đô thị có tổng diện tích là 1,709ha. Trong đó gồm 2 trường mầm non – xây dựng mới (lô 25, lô 26) tổng diện tích là 0,909ha và 1 trường tiểu học (lô 27) diện tích là 0,8 ha. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được quy định cụ thể tại Điều 6 của Quy định này.

- Các khu công trình dịch vụ đô thị:

Ký hiệu

Chöùc naêng söû duïng

Dieän tích (m²)

25

Tröôøng Mầm non (xây dựng mới)

4.000

26

Tröôøng Mầm non (xây dựng mới)

5.090

27

Tröôøng Tiểu học (xây dựng mới)

8.000

- Khuyến khích:

+ Khuyến khích xã hội hoá đầu tư xây dựng các công trình Y tế, Giáo dục đào tạo, thể dục - thể thao theo quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch được duyệt;

+ Khuyến khích các phương án xây dựng công trình với mật độ xây dựng thấp, tạo không gian sân vườn thưa thoáng, có mãng xanh lớn để cải thiện điều kiện vi khí hậu;

+ Khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình có ứng dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường; đạt yêu cầu các tiêu chí về kiến trúc xanh;

+ Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế công trình xây dựng theo quy định;

- Hạn chế:

+ Xây dựng công trình có quy mô thay đổi lớn so với quy hoạch được duyệt, không đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cộng đồng dân cư hoặc gây ảnh hưởng hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực trung tâm trong khu vực quy hoạch;

- Cấm:


+ Xây dựng các công trình có chức năng trái với quy hoạch đã được phê duyệt, trừ các công trình được cấp phép xây dựng ( chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

+ Xây dựng các công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, kênh, rạch, vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, không tuân thủ QCXD Việt Nam, trừ các công trình được cấp phép xây dựng ( chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-6
2016-6 -> Iii. Lĩnh vực Công chứng Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất a Trình tự thực hiện: Bước 1: Nộp hồ sơ
2016-6 -> IV. Lĩnh vực Chứng thực Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
2016-6 -> SỞ TƯ pháp số: 4254/stp-pbgdpl v/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-6 -> SỞ quy hoạch kiến trúC
2016-6 -> HỘI ĐỒng đÁnh giá tiếp cận pháp luật thành phố
2016-6 -> Ủy ban nhân dân quậN 7 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-6 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-6 -> IV. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật Thủ tục Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật a Trình tự thực hiện
2016-6 -> Ủy ban mặt trận tổ quốc quậN 8 LỊch công tác tuầN
2016-6 -> Ủy ban mặt trận tổ quốc quậN 8 LỊch công tác tuầN


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương