Số MỘt ví DỤ Ứng dụng của môn lý thuyếT Ô TÔ chuẩn bị cho tự HỌc và Ôn tập thi đỀ thi mở. Lời nói đầutải về 281.21 Kb.
Chế độ xem pdf
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích281.21 Kb.
#52402
1   2   3   4   5   6   7   8   9
MỘT SỐ CÂU HỎI THI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT Ô TÔ

 Câu 24: Hãy xác định các giá trị gia tốc chậm dần cực đại, thời gian phanh và 
quãng đường phanh của một xe ô tô (trang bị phanh hãm cứng) khi phanh cực 
đại trên 2 loại đường có hệ số bám là φ và 0,5φ, từ đó chứng minh khuyến cáo 
rằng khi chuyển động trên đường trơn thì người lái phải giảm tốc độ để đảm bảo 
an toàn.
Hướng dẫn: Chủ yếu ứng dụng tính toán các chỉ tiêu phanh. 
Câu 25: Bằng việc xây dựng phương trình cân bằng lực khi phanh, hãy chứng 
minh rằng khi phanh cực đại (hệ thống phanh hãm cứng) khi xe đang xuống dốc 
(góc dốc α) thì gia tốc chậm dần khi phanh giảm đi và quãng đường phanh tăng 
lên, từ đó khuyến cáo khi xuống dốc phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.
Hướng dẫn: Chủ yếu ứng dụng xác định các chỉ tiêu phanh hãm cứng và phân 
tích các yếu tố ảnh hưởng. 
Câu 26: Bằng việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới góc lệch hướng, hãy chứng 
minh quan điểm cho rằng ô tô có cầu trước chủ động có khuynh hướng quay vòng 
thiếu. 
Hướng dẫn: Phân tích ảnh hưởng α = f(X,Y,Z…), ứng dụng đặc tính trượt để 
chứng minh rằng khi có Fk thì φ
y
có khuynh hướng giảm. 
Câu 27: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì gặp gió ngang (lực ngang Y). 
Hãy phân tích các khả năng lệch hướng (sang trái hoặc sang phải) và phân tích 
các yếu tố ảnh hưởng tới 2 khả năng lệch hướng này. 
Hướng dẫn: Chủ yếu phân tích ảnh hưởng của góc lệch hướng 2 cầu tới ổn định 
chuyển động thẳng. 
Câu 28: Quay vòng theo kiểu “ rê đuôi” là một kỹ thuật lái xe phức tạp đối với 
các tài xế đua xe cao tốc khi vào cua với tốc độ cao. Thực hiện kỹ thuật lái này 
tài xế phải đồng thời xử dụng bàn đạp ga và bàn đạp phanh (vừa phanh vừa ga) 
kết hợp với quay tay lái. Hãy chứng minh bằng phân tích động lực học chuyển 
động trong trường hợp ô tô có cầu trước chủ động. 


10 

tải về 281.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương